МОРАЛНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ

 

„Наша философија“ (hē kath' hēmas philosophia) по Григоријевом схватању дели се на два дела: „део који има посла са догматским истинама“  (peri logous) и „део који изграђује побожност уз помоћ моралности“ (dia tōn ēthōn echei to eusebes) (1). Другим речима, догматско и мрално богословље – то су два саставна дела „хришћанске философије“. У даљем (тексту) посветићемо читаву главу догматским ставовима Григорија Богослова; а сада се задржимо на неколико најкарактеристичнијих за њега моралних тема. Овим темама, а такође и социјалној проблематици, Григорије се враћао током читаве своје проповедничке делатности, али посебно често у периоду свога служења у Назијанзу 70-тих година.

 

НАЗАД


 

НАПОМЕНЕ:

     1 Сл.4,23,6-8; SC 309,116 = 1.73.