ЖИВОТ ЧОВЕКА У ЦРКВИ И ДРУШТВУ

 

            Почећемо анализу учења св. Григорија д разматрања неколико за њега најкарактеристичнијих тема, повезаних са животом човека као члана хришћанске Цркве и у то исто време грађанина своје стране, који заузима одређену улогу у заједничкој хијерархији Источно-римске империје IV века.

            Посветивши много година изучавању реторике и других хуманитарних наука, Григорије је високо ценио образованост и ученост: о томе, такође и о схватању философије, биће речи у првом делу ове главе. Затим ћемо се зауставити на Григоријевом моралном учењу и размотрири неке социјалне теме које се појављују у његовим делима. Такође ћемо анализирати његово схватање брака, девствености, монаштва, свештенства и епископства. На крају, размотрићемо његово схватање црквеног празника као средства приопштења човека Божанској реалности.

 

НАЗАД