4. СТВАРАЊЕ

 

          Логичним продужетком анализе Григоријевог тројичног учења (тринитарне доктрине) било би разматрање његове христологије. Међутим имајући у виду то да је Григоријева христологија уско повезана са његовим учењем о спасењу човека, чини се сврсисходно најпре размотрити његов поглед на стварање, створени свет и човека у његовом првоствореном и палом стању (1). Овој ће анализи претходити разматрање Григоријевог учења о Богу као Творцу "свега видљивог и невидљивог".

 

НАЗАД

 

НАПОМЕНЕ:

 

          1 О космологији Григорија и друге двојице Кападокијаца у вези са античком философијом, види: Callahan. Philosophy. О Григоријевој сотирологији види: Stephan. Sotériologie.