III.

 

СЛУЖЕЊЕ ЛАИКА

 

I. СЛУЖЕЊЕ ЛАИКА КАО СЛУЖЕЊЕ НАРОДА БОЖИЈЕГ

 

            Пошто је у светој тајни крштења  водом и Духом постављен у царско-свештеничко достојанство, новопросвећени се свечано уводи у Евхаристијско сабрање. “Након што овако буде омивен овај што је поверовао и дао своју сагласност, одводимо га к такозваној браћи на заједничко сабрање (), како бисмо са свим усрђем узнели заједничке молитве како за себе, тако и за просвећеног и за све друге, ма где пребивали... По окончању молитава поздрављамо једни друге целивањем. Затим се предстојатељу браће приноси хлеб и чаша воде и вина: он, узевши то, узноси именом Сина и Духа Светога хвалу и славу Оцу свега и подробно благодари што нас је Он удостојио тога. Када он узнесе молитве и благодарење, сав народ одговори: амин... После молитве предстојатеља и одговора свег народа они које називамо ђаконима свакоме присутном дају да се причести од хлеба над којим је извршено благодарење и од вина и воде, и односе одсутнима”[1]. Евхаристија јесте “”, коју врши народ Божији Богом сабран у храму тела Христовог, те стога само онај ко је постављен у “вишње звање” члана народа Божијег може у њој узимати учешћа. Евхаристијско сабрање отпочињало је читањем Писма и проповеђу предстојатеља, после које би уследила заједничка молитва. Оглашени су били лишени не само учешћа у Евхаристији, него и учешћа у заједничкој молитви, будући да нису имали звање чланова народа Божијег, народа свештеника и царева. “Нека се они после тога (миропомазања) моле са народом, али нека се не моле са вернима пре но што ово добију”[2]. Молитва Цркве јесте молитва Оцу “у Христу”. Ко није “у Христу”, не може учествовати у њој, а ко не може да учествује у њој, тај не може да учествује у Евхаристији, и обрнуто: ко не може учествовати у Евхаристији, не може учествовати ни у молитви Цркве. Али бити “у Христу” значи свештенослужити Богу и Оцу Своме. Као што у Старом Завету “сваки свештеник стоји свакодневно служећи” () (Јевр. 10, 11), тако и у Новом Завету сваки верни на Евхаристијском сабрању стоји пред Богом као свештенослужитељ (). Читав живот верног јесте непрекидно служење () Богу, а особито служење () на Евхаристијском сабрању, на коме све почиње и завршава се и са којим је стога и повезано свако служење у Цркви[3].

            Учествовање новокрштеног у Евхаристијском сабрању, којим се завршава благодатни чин примања у Цркву, разјашњава природу и карактер служења на које се поставља сваки члан Цркве. Према Иполиту Римском, епископ после постављења одмах, по први пут, бива предстојатељ на Евхаристијском сабрању[4]. Ово нас упућује на закључак да се постављење и врши ради тога предстојатељствовања. Исти аутор сведочи да презвитер, одмах након постављења, заузима место међу презвитерима, пошто се презвитер и поставља како би “имао удела у презвитеријуму”. Новопостављени ђакон би, одмах по постављењу, заузимао место међу ђаконима док епископ врши Евхаристију, као његов помоћник. Имамо све основе да сматрамо да се постављење новокрштеног на царско-свештеничко служење вршило ради Евхаристијског сабрања. После тајне крштења водом и Духом долазило је његово прво “саслуживање” у свештенослужењу Евхаристије. Као свештенорадња, Евхаристија представља целину у којој неопходне елементе представљају како служење свих верних, тако и служење предстојатеља. То су неопходни саставни делови једне целине, што се сасвим јасно уочава из горе наведеног описа крштењске Евхаристије код Јустина Мученика. Из његовог сведочења да се причешћивање верних обавља “после благодарења предстојатеља и одговора народа” следи да је и једно и друго неопходно приликом вршења Евхаристије. Да је Јустин мислио другачије, могао је слободно изоставити помињање “одговора народа”. Сваки верни саслужује у Евхаристијском сабрању заједно са свима осталима. То значи да се царско-свештеничко служење верних изражава у њиховом заједничком служењу. У том заједничком служењу нико не служи сам по себи, већ обавезно у заједници са свима; због тога служење лаика престаје уколико губи карактер служења у заједници. Сваки верни стоји пред Богом као литург, али само онда када је читава Црква сабрана “”, односно када народ Божији, којега је сабрао Бог, служи Богу. Заједничко служење верних јесте служење народа Божијег, којом приликом народ Божији наступа као јединствена целина. Другим речима, заједничко служење лаика јесте служење саме Цркве. Отуда бити у Цркви значи бити члан народа Божијег и имати харизму царског свештенства, али не ради индивидуалног служења, него ради учествовања у служењу Цркве. И зато, где нема Евхаристијског сабрања, тамо нема ни царско-свештеничког служења верних, пошто тамо нема ни служења Цркве. “Једним Духом ми се сви крстисмо у једно тело, били Јудеји, или Јелини, или робови, или слободни; и сви смо једним Духом напојени” (1. Кор. 12, 13). Приликом ступања у Цркву свако задобија Духа да би служио Богу “у Христу” када Црква служи Богу. Услед овога заједничко служење верних не искључује појединачно служење, пошто општа харизма народа Божијег не искључује посебне харизме, које се дају сваком појединцу – члану Цркве. Ово друго јесте служење у Цркви и ради Цркве, док је прво служење Цркве, али је и једно и друго укључено у Цркву.

 

II. СВЕШТЕНОРАДЊЕ У ЦРКВИ

 

1. Према данашњем догматском учењу, служење у Цркви налази свој израз у три области: у свештенослужењу, управљању и поучавању. Школски теолошки системи примењују поменуту поделу на области деловања црквене јерархије.У римокатоличкој цркви искључиво чланови клира могу узимати учешће у овим областима служења, и то у складу са својим положајем у клиру. Школско учење православне цркве одликује се мањом категоричношћу у односу на римокатоличко, а фактички живот православне цркве у пракси донекле оповргава школско учење. Школски системи учинили су све да минимизирају заједничко служење народа Божијег и да га одвоје од посебних служби у Цркви. Вековне тежње у овом правцу дале су своје резултате. Оне нису дефинитивно анулирале служење лаика у Цркви, али су га, прогласивши лаике за “световњаке”, лишене опште харизме царско-свештеничког служења, усмериле у нежељеном правцу. Природна тежња мирјана за активношћу у Цркви, пошто не налази свој ваљан израз, често се манифестује у непожељним облицима. Као људи који живе по логици свакодневице, мирјани настоје да ту логику пренесу и у Цркву, претварајући је из благодатног у јуридички организам. За благодатно деловање мирјана није се нашло места када је “заборављено” учење о царско-свештеничком служењу народа Божијег, и зато им је преостала једино могућност да у Цркви делују на правној основи. Због тога се мирјанима допушта да служе Цркви у оним областима које се не односе на царско-свештеничко служење народа Божијег, него су везане за посебна служења на основу нарочитих дарова, које лаици не поседују.

            2. Према савременом школском учењу, мирјани су искључени из области обављања свештенорадњи: над њима се оне обављају, али они нису ти који могу бити вршиоци свештенорадњи. Ово је један од највећих парадокса црквеног живота: они које је Бог призвао и које је Бог свечано у Цркви поставио на царско-свештеничку службу остали су у њој без те службе. Међутим, овакав положај лаика није случајност, него представља потпуно логичну импликацију из учења о мирјанима као о непосвећенима, будући да једино посвећење даје приступ обављању свештенорадњи. Додуше, у последње време у теолошкој литератури о мирјанима се говори као о саслужитељима презвитера и епископа у области обављања свештенорадњи. Значај оваквих исказа јасан је сам по себи – то је први, можда и најзначајнији ударац нанет школским теолошким системима. Ови искази још нису довољно јасни и конкретни, јер њихове претпоставке углавном остају неизмењене: мирјани се, као и раније, третирају као део црквеног тела који није примио посвећење. Остаје нејасно на који начин и у чему саслужење мирјана налази свој израз. Ако се оно манифестује у дијалогу између мирјана и свештенослужитеља за време богослужења, то је још увек далеко од саслуживања мирјана епископу или презвитеру, а још мање представља израз њиховог царско-свештеничког служења. Чак и уколико се то саслуживање гради по моделу саслуживања презвитера епископу, ни у том случају оно само по себи не пројављује царско-свештеничку харизму народа Божијег. Епископ може да богослужи уз саслужење презвитера, али и без њиховог саслужења: сила и значај богослужења која врши епископ од тога се нимало не мењају.

            Може ли епископ или презвитер обављати богослужења без народа Божијег? Да би се одговорило на ово, неопходно је претходно дати одговор на питање: ко је вршилац светих тајни и свештенорадњи у Цркви? За школску теологију ово је питање у најбољем случају непотребно, као давно решено. Вршиоци светих тајни јесу свештеници, будући да су у тајни хиротоније постављени на вршење свештенорадњи; самим тим, мирјани нису вршиоци богослужења, с обзиром на то да нису задобили посвећење. Без обзира на категорички карактер овога закључка, ипак је допуштено потражити одговор и у Светом Писму и Светом Предању. На наведено питање Црква одговара учењем о свештеничком достојанству лаика. Ако је ово учење жива и делатна истина, а не мртво слово на папиру, онда је вршилац свих свештенорадњи заправо сав народ Божији, будући да га чине свештеници. Не би било исправно из овога изводити закључак да је сваки лаик као појединац вршилац свештенорадњи, или да презвитер или епископ врше свете тајне одвојено од осталих верних. Свештенорадње обавља Црква у Цркви, која је сабрање народа Божијег. Ово значи да се свете тајне и свештенорадње врше на црквеном сабрању молитвеним призивом народа Божијег, који укључује како лаике у ужем смислу, тако и црквену јерархију. Сваки лаик је вршилац свештенорадњи, али обавезно заједно са осталим народом Божијим и обавезно заједно са својим предстојатељима. Епископ или презвитер као предстојатељи народа Божијег обављају свештенорадње, али обавезно заједно са народом, без кога би њихово предстојатељство било фиктивно.

            Ово заједничко вршење свештенорадњи представља израз учења да се у Цркви све врши од стране саме Цркве. Како учи Игнатије Богоносац, где је епископ, онде је и Црква, и обрнуто: где је Црква, онде је и епископ[5]. Епископ припада Цркви, али Црква укључује епископа у свом саставу. Не може бити Цркве без епископа, али ни епископа не може бити без Цркве. Када би само епископ вршио свештенорадње, то би значило да би он могао постојати без Цркве. Када би народ обављао свештенорадње без епископа, то би значило да Црква може постојати без епископа. Без предстојатеља нема сабрања народа Божијег, па отуда нема ни Цркве. Због тога, према учењу Игњатија Богоносца, без епископа нико не може обављати ништа везано за Цркву. Без епископа се не може обављати ниједна свештенорадња, али не зато што је он, по интерпретацији школске теологије, једини и аутономни вршилац свештенорадњи, него из разлога што без њега нема Цркве. Школска интерпретација епископа као јединог и аутономног вршиоца свештенорадњи заправо изводи епископа из Цркве, чиме га лишава епископства. То није парадокс, него аутентично учење Цркве, јер тамо где нема Цркве нема ни светих тајни, ни свештенорадњи, ни епископа. Вршиоци свештенорадњи нису неке посебне групе издвојене из црквеног тела, које је створила школска теологија, већ у њима нераздвојиво и неразлучно учествује читав народ Божији. Истовремено, свештенорадње несливено врши народ Божији, будући да у телу Цркве, које је јединствено, постоје различита служења. Служење лаика у Цркви у области свештенорадњи не чини сувишним служење предстојатеља, јер без њих служење лаика не би могло наћи свој израз или, прецизније, оно би се нашло изван Цркве. Лаици су саслужитељи епископа и презвитера, пошто се свештенорадње врше у њиховом општем, заједничком саслужењу. Лаици су саслужитељи епископа не само из разлога што они у извесној мери узимају активно учешће у свештенорадњи, него зато што су они, као свештеници Бога Вишњега, заиста вршиоци свештенорадњи, и те свештенорадње епископ или презвитер обављају само уз њихово саслуживање. Само ономе мирјанину који је деградиран са свога свештеничког достојанства, као непосвећеном, страно је обављање свештенорадњи. Лаик, као члан народа Божијег, обавља свештенорадње заједно са својим предстојатељима, али не на исти начин као ови потоњи, који имају служење различито од лаика и особите дарове Духа Светога, које лаик не поседује.

            Да закључимо: област свештенорадњи не само што је отворена за лаике, него се свештенорадње обављају само онда када је њихов вршилац народ Божији у целини, односно, када те радње обављају предстојатељи заједно са народом. »Habes ergo sacerdotium, quia gens sacerdotalis es, et ideo offerre debes Deo hostiam laudis...«[6]. Свештенство припада свакоме, пошто оно припада Цркви, те је стога свако вршилац свештенорадњи када свештенорадње врши Црква. Народ Божији, који је изабрао Сам Бог, увек је свет, као што је Црква увек света, независно од греховности њених појединих чланова. Због тога су свештенорадње увек благодатно валидне, будући да недостојност појединих чланова Цркве не чини недостојном и свештенорадњу коју обавља Црква. Када би свештенорадњу обављали појединачно узети чланови Цркве, њихова недостојност одражавала би се на недостојност самих свештенорадњи. “Велика Црква” увек се одлучно противила овој идеји, осуђујући непримерени ригоризам новацијана, евстатијана, донатиста и др. “Који тврди у погледу једног ожењеног презвитера да не треба, кад такав служи литургију, примати причешће од њега, нека је анатема”[7]. Бранећи достојанство свих својих свештенорадњи, Црква исповеда учење о њиховом заједничком вршењу од свег народа Божијег. С друге стране, учење о вршењу свештенорадњи од епископа или презвитера без народа Божијег или само у присуству непосвећених мирјана, лишених службе свештенства, придаје светим тајнама магијску силу. Између свете тајне и магије нема ничег заједничког, и то пре свега из разлога што сакраменталне речи које изговара епископ или презвитер саме по себи, односно без народа – без Цркве и изван Цркве – не чине свету тајну.

 

 

III. СЛУЖЕЊЕ ЛАИКА У ОБЛАСТИ СВЕШТЕНОДЕЈСТВА

 

1. Удаљавање лаика од свештенослужења, до кога је дошло током историје, представљало је последицу продора у црквену свест учења које их третира као непосвећене, за разлику од клирика, посебно свештене јерархије, као посвећених. Ово одвајање постепено ће извршити утицај на целокупно литургијско устројство живота, у коме се неприметно бришу сви трагови свештеничког служења лаика. Са маргинализацијом овог служења поново ће се појавити завеса која, као у Старом Завету, одваја светињу од народа.

            Основе литургијског живота настале су пре него што се у свести хришћана појавило разликовање посвећених и непосвећених. Ипак, много тога у њему било је измењено и прилагођено новим схватањима. Ако су лаици - βιωτικοί, приступ светињи и могућност да уђу у олтар њима су ускраћени или готово ускраћени. Олтар се најпре постепено одељује од народа, да би се доцније од њега у потпуности одвојио иконостасом.[8] Црквена власт инсистира на томе да је приступ у олтар отворен искључиво посвећенима, а пре свега, наравно, свештенству. Сходно правилу 69. Трулског сабора, “нека је забрањено свакоме који је из реда световњака (΄εν λαϊκοις) да улази преко ограде светог олтара (θυσιαστηρίου); и само је власти и господству цареву, кад зажели принети дарове Створитељу, ово допуштено по неком врло старом предању”[9]. У вези са овим правилом Валсамон пише: “Не знам како је могуће да у свети олтар преславног храма Господа нашег Исуса Христа на острву Халки без препрека улази ко год то пожели... Обрати пажњу на ово правило и нипошто немој допуштати мирјанима да улазе у свети олтар храма. Узгред, ја лично уложио сам велики труд да спречим мирјане да улазе у свети олтар храма Пресвете Госпође моје Богородице Одигитрије, али нисам у томе успео: прича се да је у питању древни обичај и да се улажење у олтар не сме бранити”[10]. Поражавајућа је чињеница да су обични људи из народа, византијски Грци – ΄όχλος[11] - “сачували древни обичај”, како то интерпретира Валсамон, док је сам овај учени Византинац заборавио поменути древни обичај или није желео да га се сети, премда је морао да учини уступак народу. Византијско богословље чврсто се држало овога правила и настојало да га уведе у праксу, видећи у њему израз начела одвајања свештенства од народа. “Олтар је одељен искључиво за свештена лица”, писао је Зонара  у своме тумачењу наведеног правила Трулског сабора[12]. Будући да је по природи био непосреднији и мање склон “дипломатским” решењима него Валсамон, Зонара је осећао извесну недоумицу због тога што је овим правилом цару допуштено да улази у олтар када приноси дарове Богу. “Допустивши цару једну овакву привилегију, оци су, као својеврсно оправдање за своју одлуку, споменули власт и достојанство, као да говоре: ни он, као мирјанин, не би смео улазити у олтар; међутим, због власти и достојанства које поседује допуштена му је ова привилегија, у складу са најстаријим предањем раних отаца”[13]. У допуштењу цару да улази у олтар Зонара види изузетак који само потврђује правило. Валсамонова размишљања су другачија. Сматрајући, као и Зонара, да је олтар одељен за свештенство, он без колебања признаје архијерејско достојанство василевса. “У вези са царевима неки су, држећи се слова овога правила, говорили да њима не треба бранити да улазе у олтар у ситуацијама када желе да принесу дар Богу, али не и онда када би желели да уђу искључиво ради поклоњења. Међутим, чини ми се да није тако. Јер православни императори, који са призивањем Свете Тројице постављају патријархе и који су помазаници Господњи, слободно, када год зажеле, улазе у свети олтар и, као и архијереји, иду и чине знамење крста са трикиријем. Они народу могу излагати и поуке (катихезе), што је поверено једино локалним архијерејима. У 19. поглављу Јудејских старина Јосифа Флавија налазимо овакву титулу императора: “Тиверије Клавдије, Кесар Август Германик, највећи архијереј, конзул, по други пут заодевен трибунском влашћу”. А пошто је владајући император уједно и помазаник Божији, будући да је помазан на царство. а Христос и Бог наш је, између осталог, и архијереј, благословено је и императору да се украшава архијерејским даровима”[14]. Римски сакрални појмови до те мере нису изазивали реакцију, да као утемељење архијерејског достојанства василевса Валсамон наводи и то да је римски император био “pontifex maximus”. Валсамон је, дакле, заборавио древни обичај који су чува у Цркви, али се сећао римског сакралног предања. Црквени живот је, упркос 69. правилу Трулског сабора, сачувао тај древни обичај, тако да се мирјанима, ако се и не допушта, ипак не брани да улазе у олтар.

            “Олтар је одељен искључиво за посвећене – “” зато што је светиња одвојена од народа. Један од највећиј православних канониста, Никодим Милаш, сматра да је “ради тајанствености бескрвне жртве, која се приноси у светом олтару, забрањено било од најстаријих времена цркве улазити у олтар свакоме који није припадао свештеноме чину”[15]. Оставићемо по страни тачност констатације о старини ове забране, као и формулацију која следи – да је у питању заједничко правило источне и западне цркве, али ћемо се запитати: зашто би тајанственост бескрвне жртве која се приноси у олтару представљала сметњу мирјанима да улазе у олтар? Где је и у чему се састоји објашњење за ово? Тајанственост жртве која се приноси у олтару? Али, “ја примих од Господа што вам и предадох, да Господ Исус оне ноћи кад беше предан, узе хлеб, и захваливши преломи и рече...” (1. Кор. 11, 23-24); и: “чаша благослова коју благосиљамо није ли заједница крви Христове? Хлеб који ломимо није ли заједница тела Христова?” (1. Кор. 10, 16). Апостол Павле сматрао је да му је дата благодат “да благовести међу незнабошцима неистраживо име Христово, и да расветли свима у чему је устројство тајне од вечности сакривене у Богу, Који је саздао све кроз Исуса Христа, да се кроз Цркву сада обзнани началствима и властима на небесима многострука мудрост Божија” (Ефес. 3, 8-10). Многострука мудрост Божија откривена је свима, тако да није тајанственост жртве која се приноси у олтару разлог за забрањивање уласка мирјанима, него став да се мирјани, као непосвећени, не могу приближавати олтару: од њих, као од непосвећених, мора бити скривена велика мистерија.

            Жељом да се од непосвећених сакрије оно што се чини у олтару можемо објаснити и читање светотајинских молитава у себи. Ми чак немамо основа ни да поставимо питање да ли су првобитна и рана Црква знале за тајно читање молитава – до те мере се ово налази у супротности са целокупном њиховом литургијском праксом. “Затим се предстојатељу браће приносе хлеб и чаша воде и вина; узевши то, он именом Сина и Духа Светога узноси хвалу и славу Оцу свега и подробно благодари за то што нас је Он удостојио тога. Пошто узнесе молитве и благодарење, сав присутни народ одговори: амин[16]. Када се у Цркви појавила »disciplina arcani«, oна се односила на људе који још нису били чланови Цркве, будући да од верних у Цркви ништа није било скривено. Тајни гнозис, о коме су говорили Климент Александријски и Ориген, није се односио на литургијске чинове, који су у потпуности били приступачни свим вернима, него на шире знање, које се постепено открива сваком верном у зависности од његовог личног усавршавања. Пракса тајног читања молитава ушла је у Цркву пре VI века, пошто се са њом борио још император Јустинијан, који у својој 137. новели прописује да се “света анафора са возгласом од најсветијих епископа и презвитера изговара Богу нашем Исусу Христу са Оцем и Духом”[17]. Прилично је наивно и одвише произвољно читање молитава у себи објашњавати немаром презвитера и епископа, њиховим настојањем да на тај начин скрате време трајања литургије. Још је мање могуће ову праксу објаснити неправилним поимањем одређења литургијских чинова “μυστικως” у смислу: “тајно читање”. Напротив, управо је “μυστικως” било правилно схваћено као: “тајанствено, мистично”, и зато су се молитве почеле читати у тајности од народа; од непосвећених је, наиме, тајанственост изговараних молитава морала бити скривена. Мистерија се обавља у тајности од непосвећених, и једино су мисти посвећени у ту тајну. Да ли је случајно то што су у “Црквеним канонима” епископи названи “μύσται”?[18] После много векова дошло је до прихватања, додуше, не самог термина, него његовог садржаја.

            Стари начин причешћивања – на начин како се данас причешћују свештенослужитељи у олтару – био је својствен свим члановима Цркве. “Ради тога, који хоће да у време литургије прими пречисто Тело и да једно с Њим кроз причешће постане (), мора да склопи руке у облику крста, и тако да приступа, и да прима заједницу благодати Јер никако не одобравамо праксу да неки, уместо пружања крстообразно склопљених руку, праве некакве посуде од злата или од других материјала како би прихватили божанствени дар, јер такви бездушну материју, која се потчињава рукама људским, стављају изнад лика Божијег”[19]. Међутим, разлика у начину примања светих тајни биће установљена упркос томе правилу, које изражава најстарије предање Цркве: “Јер кад год једете овај хлеб и чашу ову пијете, смрт Господњу објављујете, докле не дође” (1. Кор. 11, 26); о оваквој пракси сведочи и целокупна ранохришћанска литература, почев од Јустина Мученика[20]. У вези са овом разликом већ помињани Валсамон пише да она није условљена “недостојношћу мирјана, него је ово предање што нам га је дала истинита вера, страх Божији и истинско трепетно поштовање светиње”[21]. Ово је пре покушај да се објашњење избегне него да се оно понуди. Због чега би истинита вера, страх Божији и истинско трепетно поштовање светиње уносили измене у древни начин причешћивања лаика и већине чланова клира? И зар су истинита вера, страх Божији и истинско трепетно поштовање светиње искључиво врлине мирјана, док за више степене свештенства оне не важе? Објашњење, разуме се, не може бити у томе, исто као што се оно не налази ни у аргументима чисто практичног карактера, него у учењу о мирјанима као о непосвећенима.

            Колико год измене у литургијском поретку живљења биле незнатне, оне ипак упућују на закључак да је древно предање и учење о свештеничком достојанству свих чланова Цркве било изневерено у име новонасталог учења о разликовању посвећених и непосвећених. Обичан народ је, вероватно, дуго чувао аутентично предање, међутим, школска теологија је на то предање заборавила или није желела да га се сећа. У свом тумачењу нама не сасвим јасног 58. правила Трулског сабора[22] Валсамон износи: “Мирјани не смеју да се дрзну на то (да сами себи дају свете Тајне) уколико су присутни епископ или презвитер, или ђакон, који могу да додирују светињу. Неки, претпостављајући супротну ситуацију, веле да, уколико нико од поменутих није присутан, у случају насушне потребе човек слободно може сам себи дати божанствену светињу. Међутим, не делим њихово мишљење: оваква дрскост не сме се допуштати на основу тумачења и подразумевања другачијих ситуација”[23]. Валсамонова интерпретација поменутог правила сведочи о томе да су у црквеном животу Византије његовог доба постојала различита мишљења у вези са садржајем тога правила, али сам Валсамон чврсто се држао мишљења да је дотицање божанствене светиње од стране лаика дрскост која изискује казну. Истовремено, ово тумачење још једном сведочи да за Валсамона различитост начина причешћивања није изазвана моралном, него тајанственом и мистичком недостојношћу. Само они који су посвећени у највише степене свештенства мистички су достојни да учествују у Тајној вечери на начин како ју је свршио сам Христос, док су остали мистички неспособни да додирну свете Тајне. “Прими ме данас, Сине Божији, за причасника тајне вечере Твоје” – изговара сваки верни пре примања причешћа; међутим, без обзира на то, мирјани се причешћују у оном моменту који у литургији, према њеној символичкој интерпретацији, представља јављање васкрслог Христа.

            2. Овако изгледају литургијске последице одвајања црквеног народа од клира, одвајања подстакнутог учењем о лаицима као о непосвећенима. То учење извршиће утицај и на саме литургијске чинове. Са формалне стране ови чинови у њиховом данашњем облику као да не остављају простор за свештенослужење мирјана, међутим, унутарња основа богослужења, нарочито оних чинова који нису доживели знатније модификације, није до краја замагљена процесом одељивања мирјана од клира, тако да наставља да сведочи о томе да читав народ, скупа са својим предстојатељима, врши свештене радње.

            У овом погледу од особитог је значаја Евхаристија као основна света тајна. Чак и у савременом поретку ове свете тајне постоје јасне индиције о свештеном достојанству народа Божијег. Ради веће уверљивости обратићемо пажњу управо на њих, а не на архаичније стање[24]. У Евхаристијском канону литургије Јована Златоуста молитва благодарења представља заједничку молитву читаве Цркве. “За све то ми благодаримо Теби, и Јединородном Сину Твом и Духу Твоме Светоме: за сва знана и незнана, видљива и невидљива доброчинства, која су нам учињена. Благодаримо Ти и за ову службу који си изволео да примиш из наших руку, иако пред Тобом стоји хиљаде Арханђела и тма Анђела...” – благодари посредством свога предстојатеља читав народ сабран ради приношења Евхаристијске жртве у свом заједничком служењу Богу и Оцу Господа Исуса Христа. У молитви која следи читава Црква, а не само епископ или презвитер, моли се овим речима: “Са овим блаженим Силама, човекољубиви Владико, и ми кличемо и говоримо: Свет јеси и пресвет, Ти и Јединородни Твој Син и Дух Твој Свети; Свет јеси и пресвет, и величанствена је слава Твоја. Ти си тако заволео свет Твој да си и Сина Свога Јединороднога дао, да свако који верује у Њега не погине, но да има живот вечни. Он, дошавши и испунивши сав домострој спасења за нас, у ноћи у којој беше предан, управо Самога Себе предаде за живот света...” У молитви пре благосиљања светих Дарова призива се Дух Свети на сав народ и на предложене Дарове: “Још Ти приносимо ову словесну и бескрвну службу, и молимо Те, и призивамо, и преклињемо: ниспошљи Духа Твога Светога на нас и на ове предложене Дарове”. Ова прозба за ниспослање Духа Светога “на нас” непосредно уочи вршења тајне Тела и Крви сведочи да вршилац тајне није сам предстојатељ, него народ у целини. Још јасније је ову мисао изразио сам Јован Златоуст: “Има случајева када се свештеник не разликује од оних који су под његовим началством, на пример, када је у питању причешћивање страшним тајнама. Ми их се сви подједнако удостојавамо; сада није онако као у Старом Завету, где је једно узимао свештеник, а друго народ, и где народу није било дозвољено да окуси од онога што би окусио свештеник. Данас није тако, већ се свима нуди једно тело и чаша. И у молитвама, као што свако може видети, велики је допринос народа. Тако, примера ради, за опседнуте нечистим духовима и за покајнике узносе се заједничке молитве свештеника и народа, и сви скупа читају молитву, пуну милосрђа. Исто тако, када изгонимо изван свештеног простора оне који нису достојни да учествују у светој трпези, неопходна је друга молитва, - и ми сви заједно падамо на земљу, а скупа и устајемо[25]. Када пак дође време за давање и узајамно прихватање целива мира, сви се целивамо међу собом. Такође, приликом вршења страшних тајни свештеник се моли за народ, а народ за свештеника, јер речи: “са духом твојим” не означавају ништа друго до управо наведено. И молитве благодарења су заједничке, будући да благодарење не узноси само свештеник, него и читав народ[26]. Пошто је најпре добио одговор од народа, а затим и израз сагласности са тим да је оно што се врши достојно и праведно, свештеник отпочиње благодарење. И шта је необично у томе што народ свештене песме узноси скупа са свештеником, када их он узноси заједно са самим херувимима и вишњим силама?”[27]. И сав народ, учествујући у благосиљању дарова, одговара на предстојатељеве речи којима се тајна врши изговарајући “амин”. У данашњем чину ово “амин” треба да изговара или ђакон или свештеник, међутим, ми располажемо поузданим сведочанствима из литургијске праксе првобитне и ране Цркве о томе да је “амин” изговарао читав народ. “Затим се предстојатељу браће приноси хлеб и чаша воде и вина: узевши то, он именом Сина и Духа Светога узноси хвалу и славу Оцу свега и подробно благодари за то што нас је Он удостојио тога. Након што сврши молитве и благодарење, читав присутни народ одговара: амин[28]. У својој познатој посланици везаној за расправе о крштењу јеретика Дионисије Александријски приповеда о једном хришћанину који је посумњао у истинитост свога крштења. “Пошто је присуствовао недавном крштењу оних који су се сјединили са Црквом и пошто је саслушао питања и одговоре, он је дошао к мени плачући и скрушавајући се и, павши пред ноге моје, почео да се исповеда и каје, износећи да крштење које је својевремено примио од јеретика није било овакво и да није имало ничег заједничког са нашим, јер је било испуњено бешчашћем и богохулством. Говорећи да му душа веома пати и да због тих бешчасних речи и радњи он нема смелости чак ни да уздигне очи своје к Богу, молио ме је да му предам истинито очишћење, усиновљење и благодат. Међутим, нисам се усудио да то учиним, рекавши да је за ово довољно то што он тако дуго пребива у заједници са Црквом, и да се не усуђујем да поново припремам онога ко је пажљиво пратио благосиљање дарова, ко је заједно са другима изговарао амин, приступао трпези, пружао руке како би примио свето јело, ко га је узимао и дуго времена се причешћивао Телом и Крвљу Господа нашег Исуса Христа”[29]. После два века ово ће потврдити и Теодорит Кирски: “Лаик после узнетих молитава, одговарајући: амин, постаје заједничар награде за ове прозбе, ништа мање од оних који их изговарају на сабрању”[30]. Тајну Тела и Крви не врши свештеник, него молитвени призив читаве Цркве, читавог народа Божијег, сабраног у свој својој укупности. Предстојећи пред читавим народом Божијим – пред невидљивим силама небеским, светима и народом који стоји у храму и пред свим члановима Цркве, живима и умрлима, - епископ или презвитер врши Тајну заједно са свима, при чему је сваки верни, заједно са другима, такође вршилац Тајне.

            У литургији Василија Великог још се јасније види заједнички карактер вршења свете Тајне. Одговарајућа молитва благодарења у њој гласи овако: “Ти Који јеси, Владико, Господе Боже Оче, Сведржитељу, Обожавани, ваистину је достојно, праведно и долично величанству Светиње Твоје: Тебе хвалити, Тебе певати, Тебе благосиљати, Теби се клањати, Теби благодарити, Тебе славити Јединог истински суштога Бога, и срцем скрушеним и духом смиреним приносити Теби ово духовно богослужење наше; јер си нам Ти даровао познање Истине Твоје”. И даље у следећој молитви: “Са овим блаженим Силама, човекољубиви Владико, и ми грешни кличемо и говоримо: ваистину свет јеси и пресвет, и нема мере величанству Светиње Твоје... И Он, живећи у овоме свету, даде нам спасоносне заповести и, одвративши нас од обмане идолске, приведе нас познању Тебе, истинитог Бога и Оца, и стече Себи нас – народ изабрани, царско свештенство, свети род[31]. И очистивши нас водом, и осветивши Духом Светим, даде Себе у замену смрти, која је нас, продане греху, држала у ропству...А остави нам, као спомен спасоносног страдања Свог, ово што предложисмо пред Тобом по Његовим заповестима. Јер пре но што ће поћи на добровољну и преславну и животворну смрт Своју, Он у ноћ, у коју предаваше Себе за живот света, узе хлеб у Своје свете и пречисте и показа га Теби Богу и Оцу, па заблагодаривши, благословивши, осветивши, преломивши...” Христос је оставио спомен на Своје спасоносно страдање не само свештенослужитељима, него и читавом народу Божијем – царском свештенству, народу светом и изабраном, као што се казује и у самом тексту литургије, и тај народ, као и у литургији Јована Златоуста, заједно са анђелима, арханђелима, херувимима и серафимimа пева анђелску победничку песму. “Стога и ми, Владико, сећајући се Његових спасоносних страдања, животворнога крста, тридневнога погребења, васкрсења из мртвих, узласка на небеса, седења са десне стране Тебе Бога и Оца и славног и страшног другог доласка Његовог” “Стога, пресвети Владико, и ми, грешне и недостојне слуге Твоје, удостојени служити светом Жртвенику Твоме, не због праведности наше... смело приступамо светом Жртвенику Твом; и, предложивши предобрасце светог Тела и Крви Христа Твога, Теби се молимо и Тебе призивамо, Свети над светима, да благовољењем доброте Твоје дође Дух Твој Свети на нас и на предложене дарове ове и да их благослови и освети и покаже...”. Сав народ се, као царско свештенство, удостојио да служи светом жртвенику, и на сав народ, као и у литургији Јована Златоуста, призива се Дух Свети. “Имајући, дакле, браћо, слободу за улазак у Светињу крвљу Исусовом, путем новим и живим, који нам је Он отворио завесом, то јест телом Својим, и Свештеника великога над домом Божијим, приступајмо истинитим срцем...” (Јевр. 10, 19-22). И та слобода остварује се сваки пут када се народ Божији у литургији смело приближава светом жртвенику. У молитви после благосиљања дарова сав народ моли се устима предстојатеља: “А све нас који се од једнога Хлеба и Чаше причешћујемо, да сјединиш једне са другима у заједницу једнога Духа Светога, и учиниш да се нико од нас не причести светим Телом и Крвљу Христа Твога на суд или на осуду”. Ово “нас” не може се односити искључиво на свештенослужитеље, јер се од Тела и Чаше не причешћују само они, него и читав народ. “Чаша благослова коју благосиљамо није ли заједница Крви Христове? Хлеб који ломимо није ли заједница Тела Христова? Јер један је хлеб, једно смо тело многи, пошто се сви од једнога хлеба причешћујемо” (1. Кор. 10, 16-17). “Боже наш, Боже спасења, Ти нас научи да Ти достојно благодаримо за Твоја доброчинства, која си нам учинио и чиниш. Ти, Боже наш, примивши Дарове ове, очисти нас од сваке нечистоте телесне и духовне и научи нас вршити Светињу са страхом Твојим, да бисмо се, примајући са чистим сведочанством савести наше део Светиња Твојих, сјединили са светим Телом и Крвљу Христа Твога; и примили их достојно да бн Христос обитавао у срцима нашим, и ми постали храм Светога Духа Твог”[32]. “Највећа награда – имати Христа присутног у срцу – не може бити дата искључиво свештенослужитељима, него читавом народу Божијем. И овде се “ми”, “нас”, “нама” не односи на епископа и свештенике који му саслужују, будући да рана Црква није знала за саслуживање у данашњем смислу[33]. Читав народ саслуживао је епископу, а не само презвитери. Када се молитва узноси искључиво у име предстојатеља, њен текст не оставља никакве сумње у том погледу: лична заменица за прво лице употребљава се у облику једнине: “Помени, Господе, по мноштву милосрђа Свог, и моју недостојност; опрости ми свако сагрешење хотимично и нехотично; и немој због мојих грехова отклонити благодат Светога Духа Твога од ових Дарова који су пред нама”[34] Узносећи свети принос, епископ није одвајао себе од народа, него је себе укључивао у њега. Епископ је свештенодејствовао с народом, и народ са епископом. Све су молитве по своме карактеру заједничке, пошто су то молитве Цркве, а Црква подразумева сав народ Божији, а не само један његов део. Оно што данашња школска теологија сматра искључиво молитвом свештенослужитеља, коју они узносе тајно, црквена свест ране цркве поимала је као заједничку молитву читавог народа Божијег: “После тога сећамо се неба и земље, и мора, сунца и месеца, звезда, свеукупне словесне и бесловесне, видљиве и невидљиве творевине, анђела, арханђела, сила, господстава, начала, власти, престола, многооких херувима, говорећи мислено речима Давидовим: Узвеличајте Господа са мном. Сећамо се и серафима који, као што је Исаија видео Духом Светим, стоје око престола Божијег, са два крила покривајући лица своја, са два ноге, а са два летећи и говорећи: Свет, свет, свет, Господ Саваот! То богословље, које су нам предали Серафими, понављамо ради тога како бисмо у овом песмопоју имали заједницу са наднебеским војскама. Затим, освештавши се овим духовним песмама, молимо човекољубивог Бога да ниспошље Духа Светога на предложене дарове, да учини хлеб телом Христовим, а вино крвљу Христовом. Јер нема сумње да се оно чега се Дух Свети дотакне освештава и претвара. Затим се, када узнесемо духовну жртву бескрвног служења, над овом умилостивљујућом жртвом молимо Богу за свеопшти мир цркава, за непоколебивост света, за цареве, војнике, за оне који нам помажу, за паћенике, трудбенике, једном речју, сви се молимо за све којима је потребна помоћ и приносимо ову жртву”, - сведочи Св. Кирил Јерусалимски[35].

            3. Заједничко свештенослужење читавог народа Божијег у Евхаристијском сабрању налазило је свој израз у раној цркви у томе што су свете Тајне примали сви заједно. Епископ и презвитер не одвајају се од осталог народа ни погледу момента, ни у погледу начина причешћивања, после кога је долазила молитва благодарности заједничка за све. “Боже Сведржитељу, Оче и Господе Исуса Христа, благодаримо Ти због тога што си нас удостојио причешћа Светим Тајнама Твојим...”[36] У свести првих хришћана учествовање у Евхаристији није представљало дужност и обавезу, као што се то данас интерпретира у црквеном праву, него живи и спонтани израз припадања Цркви. Сви који су учествоваили у Евхаристијском сабрању приступали су светим Тајнама, и није се могло догодити да се неко од њих не причести. Тек почев од епохе Константина Великог долази до измена у овом погледу, што је последица измена у самој црквеној свести. Друго правило Антиохијског сабора и њему паралелно девето Апостолско правило прете одлучивањем онима који избегавају заједничарење у светој Евхаристији: “Сви који улазе у цркву и слушају Свето Писмо, али због некаквог противљења реду не учествују у молитви заједно са народом или се одвраћају од причешћивања, нека буду одлучени од Цркве док се не исповеде и не принесу плодове покајања, и тада, кад узмоле, моћи ће добити опроштај”[37]. “Све верне који долазе у цркву и слушају Свето Писмо, а не остају за време молитве и светога Причешћа, као такве који неред у Цркви узрокују, треба одлучити”[38].

            Контекст правила јасно указује на то да је нагласак на чињеници да се неки од верних окупљених на Евхаристијском сабрању не причешћују, будући да се или удаљавају пре почетка заједничких молитава, или не приступају светим Тајнама. Овај смисао правила неведених у претходном излагању потврђује и осмо Апостолско правило, у коме се говори о клирицима присутним на литургији који се не причешћују: “Ако се који епископ, или презвитер, или ђакон, или други из свештеничког именика, кад бива свети принос не причести, нека каже узрок, па ако је разложит, нека му буде опроштено; а ако не каже, нека буде одлучен, јер је нанео штету народу и навео сумњу на онога који је принос извршио, као да није правилно принео”[39] Кривица таквих клирика у поређењу с лаицима продубљена је још и тиме што њихово уклањање од причешћивања, већ и само по себи недопустиво, навлачи, поред тога, сумњу на онога ко узноси принос.

            Удаљавање верних из црквеног сабрања заједно са катихуменима и покајницима или избегавање да се прими причешће и поред присуствовања Евхаристијском сабрању такође представљају новине у црквеној пракси, против којих су се борили и Антиохијски сабор и састављач Апостолских правила. Када је у црквену праксу, упркос овим уредбама, ушао обичај ретког или релативно ретког причешћивања, појавила се потреба да се ова правила интерпретирају у складу са постојећом праксом. У XII веку у Византији још није постојала једногласност у погледу разумевања ових правила и њихове обавезности у црквеном животу. У тумачењу другог правила Антиохијског сабора Зонара је писао следеће: “Дакле, и ови оци (Антиохијског сабора) су одредили да они који улазе у цркву, али не присуствују молитви и самовољно се не причешћују, односно немају благословен разлог, него поступају по својој вољи и без оправдања, буду удаљени од Цркве, односно одлучени, и да остану изван сабрања верних. А избегавањем оци овде нису назвали мржњу према светом причешћу као разлог за неприступање тајнама, него уклањање од причешћа руковођено тобожњим трепетним поштовањем светиње и смиреноумљем. Јер, када би се клонили светог причешћа из мржње и одвратности према њему, не би били одлучени, него би били коначно одсечени од Цркве и анатемисани”[40].. Истог мишљења држи се и Аристин: “Онај ко уђе у цркву и слуша Писма, а затим презре и изађе и уклони се од причешћа, одлучен је докле не добије опроштај, пошто претходно покаже плод покајања”[41]. Зонара и Аристин указују на то да је у њихово доба у Византији постојала једна струја која се борила против честог причешћивања зарад “трепетног поштовања светиње или смиреноумља”. Оба аутора морала су признати да се овакав став налази у супротности како са другим Антиохијским, тако и са деветим Апостолским правилом. Па ипак, исти овај Зонара у своме тумачењу деветог Апостолског правила ставља до знања да се у његово доба поменуто правило није поштовало. “Ово правило налаже да у време док се приноси света жртва сви остану на молитви и на примању светог причешћа, до краја. Јер у то доба се и од мирјана захтевало да се непрестано причешћују”[42]. Код Валсамона је већ приметна друга тенденција. У тумачењу деветог Апостолског правила он констатује да се оно одликује изузетном строгошћу: “Пресуда изречена у овом правилу веома је строга, јер одлучује оне који долазе у цркву, али не остају до краја и не причешћују се”[43], док у тумачању другог правила Антиохијског сабора указује на то да ово правило има у виду чланове Цркве који одлазе из храма пре завршетка литургије и интерпретира га, у целини посматрано, у том смислу да причешћивање свих присутних на литургији није обавезно. “Ти пак прочитај,” – вели Валсамон, - “оно што пише у наведеним Апостолским правилима (осмом и деветом), и у складу са њима схвати и смисао овога правила, и говори да онима који се одвраћају од светог причешћа ваља сматрати не оне који га одбацују, или, како су неки говорили, који га избегавају због трепетног поштовања светиње и смиреноумља (јер они први морају бити не само одлучени, него и избачени из Цркве, као јеретици, док ће други бити удостојени опроштаја због трепетног поштовања светиње и страха који доликује гајити према њој), него они који због презира и гордости одлазе из цркве пре светог причешћа, не чекајући да виде божанствено причешћивање светим Тајнама”[44]. Сходно изнетом, Валсамон, упркос Зонарином мишљењу, на које се очигледно позива, сматра да је могуће избегавати примање светог причешћа због “трепетног поштовања светиње и смиреноумља”. Остаје нам нејасно из ког разлога су, према Валсамоновим речима, презрење и гордост могли подстицати неке верне да се удаљују са сабрања пре краја литургије. Генерални Валсамонов закључак састоји се у следећем: “Тврдити да смо ми, верни мирјани и свештенослужитељи, који сами не вршимо свете тајне, дужни да се сваки пут причестимо, а да у противном случају заслужујемо одлучење, нити је у складу са правилом, нити је могућно”[45]. Истовремено са тим “остајање до краја” задобија нови смисао, у складу са постојећом праксом: “Чини се да је због осмог и деветог правила светих Апостола и овога (другог правила Антиохијског сабора) изнађено решење да се раздаје антидор, како би и они који не могу да се причесте светим и животворним Тајнама имали неопходну потребу да чекају крај божанственог свештенослужења и да из свештеникових руку примају антидор на освећење”[46]. Међутим, и ово задобија ограничени смисао: “Ово решење из поменутих правила ваља везивати искључиво за литургију, а не за друге црквене службе. И пошто неки говоре: због чега васељенски патријарх у свети недељни дан, не дочекавши отпуст са литургије него, уставши са свога места, одлази после Јеванђеља, одговарамо им: зато што божанствена литургија у правом смислу отпочиње после читања светог Јеванђеља. Пошто се све оно што се поје у светим црквама у славу Божију позајмљује или из Старог, или из Новог Завета, јер одмах после почетка долази читање Апостола, одвија се псалмопојање, дакле поју се стихови из Старог Завета, док после Јеванђеља отпочиње узношење бескрвне жртве, из тога разлога патријарх ваљано поступа када се удаљује пре овога тренутка и после светог Јеванђеља, и тиме не крши правила. Сходно томе, нико не крши правила уколико одлази после или пре Јеванђеља, разуме се, по неопходности и из благочестивог разлога, а не без оправдања”[47]. Очито, Валсамон је покушао да усагласи древну црквену праксу, која му је могла бити позната из Апостолских установа, са њему савременим условима црквеног живота. Црквено сабрање се све до V века састојало из два дела: први, који је могао бити самосталан – “σύναξις”, садржао је појање псалама, читање Светог Писма и проповед, после чега су се удаљавали катихумени и сви који не припадају Цркви; док је други део представљало само Евхаристијско сабрање, у коме су учествовали искључиво верни. Толеришући могућност удаљавања са првог дела литургије његовог доба, који је у извесној мери био еквивалентан древном “σύναξις”, Валсамон је, ни сам то не примећујући, изједанчавао патријарха и све остале верне који се удаљавају са сабрања после читања Еванђеља са оглашенима. Црквена пракса показала се јачом од правила, а тумачење правила је такво да од њих ништа није остало. Оно што је представљало основу првобитног и раног хришћанства у XII веку више није било могућно испуњавати. То Валсамоново “није могућно” далеко речитије него сва његова умна расуђивања указује на то какву је еволуцију доживела хришћанска свест: показало се да се почетак и ова последња етапа црквене праксе искључују. “Добро је, веома добро свакодневно се причешћивати Телом и Крвљу Христовом; ми се пак причешћујемо четири пута недељно – у недељу, среду, петак и суботу, као и у друге дане када славимо спомен неког Светог”[48]. На ово Валсамон одговара: “Није могућно”. “Али нијесу могли бити принуђени сви вјерни, да се баш и причесте сваки пут, кад долазе у цркву”[49] – овако, потпуно беспомоћно, завршава Никодим Милаш своје тумачење деветог Апостолског правила. Данашња пракса православне и римокатоличке цркве допушта могућност причешћивања мирјана чак и само једном годишње, па ни то се фактички не поштује увек.

            Ране и позне етапе црквене праксе су се размимоишле, и то двојако: с једне стране, реално учествовање верних у Евхаристији постало је изузетно ретко, а с друге – света тајна Евхаристије почела се вршити далеко чешће него у раној цркви. И једно и друго је веома карактеристично, будући да сведочи о постепеном ишчезавању учења о свештеничком достојанству лаика из црквене свести. Првобитно су се хришћани окупљали на Евхаристијском сабрању недељом. “На такозвани дан сунца окупљамо се на једном месту сви који живимо по градовима или селима”[50], што није искључивало “σύναξις” и у друге дане. Неосновано је сматрати да су се први хришћани, сви без изузетка, сваке недеље окупљали на Евхаристијском сабрању. Када је Јустин говорио да су се сви хришћани из града и околних села окупљали заједно (επι το αυτό) у дан сунца, он тиме није желео да каже да су сви чланови Римске цркве долазили на то сабрање. Он сам наводи да су Евхаристијски дарови “онима који нису присуствовали слати преко ђакона”[51]. Број оних који нису могли присуствовати највероватније је био релативно велики: то се односило пре свега на болесне и старе, који нису били у стању да дођу на сабрање, затим на оне који по природи свога посла нису могли учествовати у сваком Евхаристијском сабрању, и, разуме се, најчешће су морали одсуствовати робови. Пошто су у потпуности били под влашћу својих господара, они, природно, нису могли редовно долазити на црквена сабрања. Међутим, нису само робовласници-пагани ометали робове да посећују црквена сабрања; сметње су правили и робовласници-хришћани. У Апостолским установама експлицитно се указује на то да се робови не смеју приморавати да раде недељом. “Робови нека раде пет дана, а суботом и у дан Господњи нека буду у цркви ради поучавања побожности”[52]. С обзиром на то да не располажемо прецизним подацима, не можемо говорити о броју верних који су одсуствовали са Евхаристијских сабрања, међутим, постоје посредне индиције да се радило о знатном броју верних: без обзира на повећање бројности чланова чак и унутар такве цркве као што је Римска, она је до почетка III века, а можда и касније, чувала јединствено Евхаристијско сабрање[53]. То упућује на закључак да ни издалека нису сви њени чланови били у могућности да сваки пут присуствују сабрању. Из прва три века немамо, или готово да немамо проповеди посвећених посећивању Евхаристијског сабрања. То нас наводи на закључак да је узрок одсуствовања верних са Евхаристијског сабрања била искључиво фактичка немогућност доласка. Од IV века ситуација почиње да се мења: у светоотачкој литератури све чешће и чешће наилазимо на упућивање позива вернима да учествују у Евхаристијском сабрању[54].

            Без обзира на овај или онај број одсутних, Евхаристијско сабрање у доба ране цркве представљало је свечано сабрање целокупне локалне цркве, чак и када су се у њој, паралелно са епископским сабрањем, појавила допунска сабрања. Другачије није могло ни бити, односно, није се могло замислити да се Евхаристија врши сама по себи, независно од тога да ли су сви чланови цркве у могућности да учествују у њој. Евхаристију је вршила Црква, и зато се Евхаристијско сабрање догађало када је у њему учествовала целокупна локална црква. Из овога је проистицао други став, подједнако неоспоран као и први: сви који су се сабрали на “επι το αυτό” били су вршиоци Евхаристије под предстојатељством епископа. Предстојатељ не само што се сам причешћивао, него је и раздавао Хлеб свим осталим вернима, неки пут уз учешће презвитера, док су ђакони приносили Чашу. Као што данас онај ко је служио литургију не може да се не причести, тако у првобитној раној цркви није било могуће да се не причесте сви верни који су учествовали на Евхаристијском сабрању, пошто је сав народ био вршилац Евхаристије. На Евахристији није било “присутних”: сви су, без изузетка, били њени учесници. Сви они који нису могли узети учешћа у Евхаристији били би удаљени после проповеди, а ђакони су пазили да нико накнадно не уђе на Евхаристијско сабрање[55]. Ниједан чин литургије, почев од најранијих до данашњих, не предвиђа “присутне” на Евхаристијском сабрању: све молитве, чак и оне из данашњег чина литургије, не само тајне, него и гласне, изговарају се у име оних који заједно са својим предстојатељем врше тајну Тела и Крви Христове. Када би црквена свест допуштала могућност пуког “присуствовања” верних на Евхаристији, та могућност морала би наћи свој израз у нарочитим молитвама за њих: ако се Црква моли за оглашене, за покајнике, за опседнуте нечистим духовима, за верне који учествују у Евхаристији, нема сумње да би се она молила и за “присутне”, да је таква категорија постојала у раној цркви. Данашња хришћанска свест није увек у стању да појми трагичност јаза између учествовања у Евхаристијским молитвама, с једне, и добровољног или недобровољног одустајања од причешћивања, с друге стране.

            Друга трагедија данашњег литургијског живота састоји се у томе што се Евхаристија скоро претворила у својеврсну “приватну требу”: црквена свест нашег доба толерише могућност служења литургије у празној или готово празној цркви. У овом погледу пракса православне и римокатоличке цркве фактички се подудара[56]. Историјски развој евхаристијског живота показао је кобни парадокс: свакодневно вршење Евхаристије није интензивирало евхаристијски живот црквеног народа, већ га је, напротив, додатно ослабило. Фактичка немогућност да сви чланови локалне цркве свакодневно учествују у Евхаристији довела је до слабљења потребе за учествовањем и у оним ситуацијама када је то могуће. Свакодневно вршење Евхаристије представљало је израз тежње за остварењем идеала црквеног живота да се читава локална црква свакодневно окупља на Евхаристијском сабрању. Тај идеал почео је да се остварује у манастирима, да би из њих, посредством манастирских богослужбених типика, оваква пракса прешла и у живот парохије. На нивоу парохије тај идеал није се могао остварити управо услед маргинализације учења о вршењу свештенорадњи у Цркви од стране читавог народа и о народу као носиоцу свештеничког служења. Учествовање народа у вршењу Евхаристије постало је необавезно када је установљено учење о епископу или презвитеру као вршиоцу тајни и свештенорадњи. Одстрањивање народа није могло погодовати интензивирању његовог евхаристијског живота, будући да је за његову свест било довољно то што се Евхаристијска жртва врши у храму. С друге стране, ако се Евхаристијска жртва може узносити без народа, или, тачније, без читавог народа, она се може узносити и у његовом присуству. Уколико се епископ или презвитер који је служио и свештенослужитељи који су му саслуживали причешћују приликом вршења Евхаристије, док народ који стоји у храму може да се не причешћује, то значи да народ није саслужитељ епископа и презвитера. Колизија са учењем о Цркви, са учењем о Евхаристији и са праксом ране цркве толико је очигледна, да је не може ублажити ни учење о духовном причешћивању, будући да се то учење само по себи налази у колизији са учењем о Евхаристији[57]. Христос је установио тајну Евхаристије, у којој се верни реално сједињују са Христом у једно тело. Уколико је већ и духовно причешћивање довољно, поставља се питање: постоји ли потреба за реалним примањем Тела и Крви Христове и постоји ли потреба за самом Црквом, будући да свако може да се и сам причешћује духовно? Овоме се приближио, или готово приближио, Ориген, и овоме су се приближили први монаси. Ако је духовно причешћивање недовољно и није у стању да замени реално причешћивање, не говори ли ово о томе колико је дубоко продрла у свест подела чланова Цркве на посвећене и непосвећене? Једино је посвећенима увек приступачно реално причешћивање, док непосвећени за то време само духовно учествују у причешћивању посвећених. Мирјанима, као непосвећенима, реално причешћивање приступачно је само с времена на време, у сваком случају не сваки пут када су “присутни” на литургији.

____________

 

            Свештенослужење народа у Евхаристији има кардиналан значај за учење о вршиоцу тајни управо због улоге Евхаристије у животу Цркве. Све тајне догађају се у Цркви и врше се у Цркви, а Евхаристијско сабрање представља пројаву Цркве у свој њеној пуноћи. Ако је вршилац Евхаристије народ Божији окупљен у Цркви, онда и вршилац тајни може бити само народ заједно са својим предстојатељима.

            Вратићемо се на оно што смо већ изнели у претходном излагању, конкретно: област обављања свештенорадњи не само што је отворена за лаике, него се без њиховог учешћа свештенорадње у Цркви не могу вршити. Свештенослужећи у Цркви, народ свештенослужи другачије него његови предстојатељи, као што и предстојатељи свештенослуже другачије од народа, иако се све у Цркви врши у њиховом заједничком делању. “Да сви једно буду, као Ти, Оче, што си у Мени и Ја у Теби, да и они у Нама једно буду” (Јн. 17, 21).

 

IV. СЛУЖЕЊЕ ЛАИКА У ОБЛАСТИ ЦРКВЕНОГ УПРАВЉАЊА

 

1. У Светом Писму народ Божији назива се “ “ – стадом Божијим. У томе стаду епископи су пастири. Као што пастир иде испред стада и води га, тако и пастири у Цркви стоје испред стада и воде га. “Који улази на врата пастир је овцама. Њему вратар отвара, и овце глас његов слушају, и своје овце зове по имену, и изводи их; и када своје овце истера, иде пред њима, и овце иду за њим, јер познају глас његов” (Јн. 10, 2-4). Епископи су пастири у ужем смислу, будући да је у свем Божијем стаду један пастир Христос. “И биће једно стадо и један Пастир”. Као пастири, они су постављени у стаду, а не над стадом. “Пазите, дакле, на себе и на све стадо у коме вас Дух Свети постави за епископе да напасате Цркву Господа и Бога коју стече крвљу Својом” (Дап. 20, 28). Верни су паства Христова, и само у ужем смислу паства својих епископа, пошто су сви овце Христове и сви се налазе у стаду Божијем. Епископи предстоје стаду Божијем, с тим што су и сами овце тога стада, предвођени, као и све остале овце, Христом. Када би они били изван стада, они не би били овце стада Божијег, те отуда не би могли да буду ни пастири. Као овце стада, они предводе стадо, будући да су у њему постављени као пастири, не по својој жељи и личном нахођењу, него у складу са вољом Божијом. “Чувајте стадо Божије... не као да господарите наследством Божијим; него будите углед стаду” (1. Петр. 5, 2-3). Бити углед стаду могуће је једино испуњавањем воље Божије, која путоводи читаво стадо, и стога је идење верних за својим пастирима њихов слободни, творачки, лични чин, уз садејство и помоћ црквених пастира, а не слепо потчињавање. Ако пастирско служење епископа не искључује лично делање сваког члана Цркве, то значи да из појма пастира и пастве не може да се изведе закључак да су лаици само некакав пасивни елемент у црквеном телу и искључиво објекат управљања црквене јерархије. Као живи чланови Цркве, лаици су активни, будући да њихова активност представља израз њиховог живљења у Цркви. Они су активни, као што смо већ приметили, у области свештенослужења, активни су и у области црквеног управљања. Видели смо да је област свештенослужења за лаике отворена, будући да они свештенослуже заједно са својим предстојатељима. Такође им је отворена и област црквеног управљања – у противном они би били пасивни. Њихово суделовање у области свештенослужења манифестује се у томе што су они саслужитељи епископа и презвитера. Сада се поставља питање: да ли њихово учествовање у области управљања такође налази израза у саслуживању епископу, односно у управљању стадом Божијим заједно са њиховим пастирима?

            Активност мирјана у области црквеног управљања у историји Цркве изражавала се на различите начине. Постојале су епохе у којима та активност ни у чему није могла наћи свој израз, да би затим уследиле епохе “препорода” активности мирјана. Љубоморно чувајући област свештенослужења од мирјана, црквена власт чинила је уступке у области управљања чак и до те мере да је фактички позивала мирјане да учествују у управљању. Тако је, на пример, било на Московском сабору 1917-1918. године*, који је, рекло би се, означио почетак, тачније, имао је намеру да означи почетак епохе ренесансе у руској цркви. Затварање свештенослужења за мирјане, с једне, и уступци који су чињени у области црквеног управљања у њихову корист, са друге стране, представљају историјски парадокс. Тај парадокс може се објаснити једино дељењем чланова Цркве на посвећене и непосвећене, које је потиснуло основну поделу на оне које је Бог призвао на вршење нарочитих служби у Цркви, и оне који такве службе не поседују. Истовремено, овде се радило и о реваншу непосвећених због губљења њиховог свештеничког достојанства. Под притиском мирјана и услед погрешака у систему црквеног управљања руска црквена јерархија омогућила је мирјанима приступ у ову област, уводећи их у све црквене институције - од оних парохијских па све до помесног сабора руске цркве. Данас је суделовање мирјана у органима црквене управе постало својеврсна аксиома, која се може оспоравати једино уз опасност да будете оптужени за клерикализам. Мирјани су данас – у сваком случају према одредбама Московског сабора – судеоници у управљању црквом, заједно са клиром и посебно епископатом. Црквом, као организмом заједнице,  самоуправља народом преко управитеља које је он изабрао. Колико год оптужба за клерикализам звучала застрашујуће, можемо се и морамо се запитати: да ли аксиома о самоуправљању мирјана представља норму активности и учествовања лаика у црквеном управљању?

            2. Црквено управљање представља особито служење у Цркви, које потребује особите дарове. У редовима народа Божијег, благодатно обдареног, од почетка историјског постојања Цркве постојали су појединци које је Сам Бог поставио да управљају, дајући им благодатне дарове Духа Светога. “И ове постави Бог у Цркви: прво апостоле, друго пророке, треће учитеље, затим чудотворце, онда дарове исцељивања, управљања (    ), различитих језика” (1. Кор. 12, 28). “И Он даде једне као апостоле, а друге као пророке, једне као јеванђелисте, а друге као пастире (   ) и учитеље” (Ефес. 4, 11). Само онај ко је задобио дар управљања може управљати народом Божијим. У најстаријој молитви постављења за презвитере, сачуваној у “Апостолском предању” Иполита Римског, говори се: “Боже и Оче Господа нашег Исуса Христа, погледај на овога слугу Твога и дај му духа благодати и савета презвитерства, да би штитио и руководио народ Твој чистим срцем (   )”[58]. Ако је управљање особити дар, који се подаје појединцима нарочито призваним од Бога за ово служење, то значи да народ Божији тај дар не поседује. Сав народ Божији призван је на свештеничко служење, будући да свако ко ступа у Цркву бива постављен на ову службу даривањем благодатних дарова царског свештенства. Без овога дара лаици не би могли бити “литурзи”, као што без тога дара ни предстојатељи народа Божијег не би могли свештенослужити. Управљање припада само нарочито призванима, а не читавом народу, јер он није добио дарове управљања, а без благодатних дарова нема нити може бити служења у Цркви. “Епископ је онај коме је поверен народ Господњи и који ће дати одговор за њихове душе”[59]. Народ Божији поверен је епископу зато што је он тај који је призван и од Бога постављен на служење управљања, и зато он, као пастир, управља народом Божијим. Никоме другом није поверен народ Божији, и зато нико други не може ни управљати њиме. Народ не самоуправља, него на основу служења које је установио Сам Бог њиме управљају његови пастири. Пошто не поседују харизму управљања, лаици не могу бити сауправитељи епископа, исто као што не могу управљати сами собом. Они нису епископови саслужитељи у области управљања. “Епископу су поверени људи Божији” – живи и делатни чланови Цркве, због чега епископско управљање народом Божијим не искључује активност лаика; међутим, та активност сасвим је друге природе у односу на активност епископа. Активност у Цркви означава служење, а служење претпоставља и одговарајућу харизму, пошто без дарова Духа не може бити служења у Цркви.

            Премда не поседују дар управљања, “људи Господњи” имају дар расуђивања и испитивања, који означава нарочити вид служења, повереног читавом народу Божијем, односно свим члановима Цркве у њиховом заједничком делању, а не појединцима. “А пророци два или три нека говоре, а други нека расуђују ( )” (1. Кор. 14, 29). “Све испитујте, добра се држите ()” (1. Сол. 5, 21). Народу припада расуђивање и испитивање () онога што се чини у Цркви. Епископ управља народом Божијим заједно са презвитерима – не у своје име и не на основу права као појединац који је задобио власт од народа или посредством народа, него у име Божије, као онај ко је Богом постављен на служење управљања. Имајући харизму расуђивања и испитивања, народ сведочи да се све што се догађа у Цркви под руководством пастира збива у сагласности са вољом Божијом по откривењу Духа Светога. У првобитној и раној цркви сви црквени чинови, било да се радило о вршењу светих тајни, примању катихумена и покајника у Цркву, одлучењу од Цркве итд., обављани су уз учешће народа. Сведочење народа о откривеној вољи Божијој у раној цркви носило је карактер сагласности (consensus) са оним што треба да се сврши у Цркви и прихватања (рецепције) онога што се у њој свршило као нечега што је сагласно вољи Божијој. Било би веома погрешно сматрати да је народ своју сагласност изражавао гласањем, као што је то био случај на народним сабрањима грчких градова - ......- , или као што се данас практикује у институцијама заснованим на делегатском принципу. Сагласност и рецепција народа нису значили изражавање личног мишљења или жеље да се изврши овај или онај црквени чин. Црквена власт, оличена у епископима, није била спутана вољом лаика, као што ни народ није био спутан вољом својих предстојатеља. Ни воља лаика, ни воља епископа саме по себи нису довољне за деловање у Цркви. Црква живи и делује вољом Божијом, а не вољом људском. Сагласност и рецепција означавале су сведочење Цркве посредством сведочења народа да предстојатељи делују и управљају у сагласности са вољом Божијом.

            Историја првобитне и ране цркве из доба пре Константина Великог указује на то да је и једно и друго (деловање епископата, с једне, и клирика и лаика са друге стране – прим. прев.) представљало живи и делатни чинилац црквеног живота онога доба. Овде је могуће подсетити се изванредно значајних речи Кипријана Картагинског: “Од самог почетка мога епископског служења поставио сам за правило да ништа не чиним искључиво по властитом нахођењу без вашег савета (савета презвитера) и без сагласности народа”[60]. Не треба мислити да је испитивање и изражавање сагласности од стране народа неизоставно претходило сваком епископовом чину. Епископова служба испитана је и посведочена од народа приликом његовог постављења. “Нека се за Епископа поставља онај који је изабран од свега народа, који је беспрекоран”[61]. Избор епископа од стране локалне цркве за коју се он поставља у молитви рукоположења третира се као избор извршен вољом Самога Бога: “Срцезналче свију, Оче, дај овоме слузи Твоме, којега си изабрао за епископство, да пастирствује стаду Твоме светоме...”[62]. Отуда је, природно, морала постојати презумпција да епископ, као онај којега је изабрао Сам Бог и који је задобио дар управљања, делује у сагласности са вољом Божијом. Испитивање и изражавање сагласности народа могло је носити латентни карактер. Оно је у многим случајевима прећутно пратило поступке епископа и манифестовало се у потоњој црквеној рецепцији епископових одлука и поступака. Зато не треба придавати прекомеран значај Кипријановом исказу да он ништа није предузимао без саветовања са презвитерима и без сагласности народа (sine consilio vestro et sine consensu plebis). «Ништа – nihil» ваља поимати у смислу: ништа од нарочитог значаја. И заиста, Кипријанова писма сведоче нам о суделовању народа у свим важним и одговорним моментима црквеног живота Картагинске цркве, а посебно у питањима која су изазивала спорове и размимоилажења. Тако је, примера ради, било у вези са питањем о пријему у Цркву хришћана палих у време прогона. Познато нам је колико се упорно Кипријан противио доношењу ма каквих одлука у вези са овим питањем докле год је прогон трајао и докле год није било могућности да се ово питање размотри на црквеном сабрању. Исто ово запажамо и у вези са постављањем клирика. Понављајући Кипријанове речи, могли бисмо да кажемо да се заиста ниједно постављење на црквену службу по правилу није вршило без сагласности народа. Уколико би Кипријан услед ванредних околности, изазваних прогоном, био принуђен да постављења врши мимо црквеног сабрања, сматрао је за потребно да се сваки пут оправдава. Поводом постављења Аурелија за чтеца, које је било извршено у изгнанству, без претходне сагласности народа и презвитера, Кипријан је у својој посланици презвитерима, ђаконима и читавом народу своје цркве писао: “Приликом постављења клирика имамо обичај да се саветујемо са вама и да заједно са вама разматрамо владање и достојност сваког кандидата. Али није неопходно чекати људско сведочанство, када је Сам Бог већ показао Свој суд”[63]. У другој својој посланици он пише следеће: “Знајте да сам Сатура произвео за чтеца, а Оптата исповедника за ипођакона. Већ смо их одавно, на основу саветовања са свима (communi consilio), прибројали клиру: тако смо Сатуру већ више пута поверавали да чита на дан Пасхе, а када смо заједно са презвитерима-учитељима брижљиво испитивали чтечеве, Оптата смо из редова чтечева одредили да буде учитељ катихуменима, пошто смо претходно испитали поседује ли она својства која треба да имају кандидати за ступање у клир. Према томе, док сте били одсутни нисам учинио ништа ново, него сам само, подстакнут неопходношћу, привео крају оно што је још раније било отпочето на основу саветовања са свима”[64]. Кипријанова писма упућена његовој цркви нису ништа друго до молба за рецепцију онога што је он већ учинио од стране црквеног народа. У црквеном животу онога доба Кипријанов став није представљао изузетак. Овако су ствари стајале и у Римској цркви. У писму Корнилија Римског говори се о томе да је Новат био рукоположен на основу особите молбе епископа: “Његова (Новатова) хиротонија била је обављена упркос жељи не само клира, него и многих мирјана: јер онога ко је био обливен на кревету, за време болести – а такав је случај био са Новатом – није требало узводити ни на какав црквени степен. Међутим, епископ је молио да рукоположи само једног таквог кандидата – њега”[65].

            Без обзира на то што је у Кипријаново доба у црквеном животу већ било дошло до извесног прелома, тај живот је још увек чувао своје целосно јединство. “Различни су дарови, али је Дух исти. И различне су службе, али је Господ исти” (1. Кор. 12, 4-5). Дар сведочења и дар служења у управљању су различити, “али је исти Бог Који дејствује све у свима” (1. Кор. 12, 6). Исти је Господ и исти је Дух Који дејствује и служење испитивања народа и служење предстојатеља, а ово подразумева потпуну сагласност народа са својим предстојатељима. Та сагласност нема људски карактер, већ се заснива на благодатном карактеру свега што се дешава у Цркви, свега што се врши од стране Цркве у складу са вољом Божијом. У области црквеног управљања, као и у области вршења свештенорадњи, долази до изражаја јединство народа Божијег са предстојатељима, на чему је у својим посланицама толико инсистирао Игнатије Богоносац: “И сви ви будите један хор да тако, сагласни у јединомислености и добивши тон Божији у јединству, певате једним гласом Оцу кроз Исуса Христа”[66]. Ова симфонија, о којој је говорио Игњатије, условљена је тиме што и епископ, као носилац црквеног управљања, и остали народ, заједнички служе Богу у испуњавању Његове воље у Цркви. Будући Богом постављен на царско и свештеничко служење Богу Своме, народ царски изражава сагласност са оним што се дешава у Цркви, сведочећи тиме о вољи Божијој која делује у Цркви. Он не управља у Цркви, јер не поседује харизму управљања; он царује, пошто је задобио благодат царског свештенства.

            Consensus народа са оним што се дешава у Цркви указује на то да предстојатељи делују унутар народа, а не одвојено од њега. Народ је могао изразити сагласност само са оним што му је познато, а не са нечим непознатим. У раној цркви целокупно управљање, као и целокупан живот, имало је јавни карактер: све се отпочињало и све се завршавало на црквеном сабрању. Рана црква пружила је за сва времена пример јединства црквеног тела, у којем сви заједно и свако појединачно живе и делују по вољи Божијој, а не у складу са својом вољом. Епископ не управља народом одвојено од њега, него унутар стада у којем () је постављен (Дап. 20, 28); народ  не бива управљан од епископа пасивно, него активно, будући потпуно упућен у оно што се догађа у Цркви и сведочећи о вољи Божијој. То је константна норма активности лаика у области црквеног управљања. Ова норма нема никакве везе са идејом самоуправљања. Народ Божији у Цркви не самоуправља на црквеном сабрању. Сабрање, само по себи, не поседује никакву власт. Само по себи оно није кадро да прида обавезност и валидност ниједном чину који се одвија у Цркви. Само по себи оно не може да успостави ниједну службу, нити да за те службе постави појединце који су му по вољи. Да је тако, све локалне цркве у доба првобитног хришћанства имале би харизматике; међутим, познато нам је да ни издалека нису у свим црквама постојали пророци. У “Учењу Дванаесторица Апостола” експлицитно се наводи да локалне цркве веома често немају пророка[67]. И премда се овај споменик везује за раздобље раног монтанизма[68], његово сведочанство може се, у овој или оној мери, применити и на првобитну цркву. Народ Божији не управља сам собом посредством епископа као делегата што га је изабрао и поставио, нити учествује у епископовом управљању посредством неких других својих представника. У Цркви нема и не може бити ни делегата народа, ни његових представника, пошто извориште власти црквеног сабрања, унутар кога се све збива, није у њему самом, него у томе да сабрање сведочи о откривеној вољи Божијој у Цркви. Народом Божијим управља Бог преко епископа којега је Он поставио као извршиоца воље Његове. Због тога, како у области свештенослужења, тако и у области управљања, епископ не може бити без народа, а народ не може бити без епископа. Епископ, будући постављен у Цркви и за Цркву, не може управљати народом Божијим без народа, јер би у том случају његово служење управљања изгубило благодатно-црквени и попримило јуридички карактер. На Цркву се не могу примењивати правне норме, пошто је Црква благодатни организам.

            Од епохе императора Константина црква се у очима римске државе претвара у правни организам, што је потпуно природно; међутим, проблем је у томе што је и сама црква, са своје стране, прихватила правну регулативу унутар себе саме, а то је неминовно довело до губљења првобитног сагласја – симфоније – између народа и епископа. Епископ постаје високи чиновник и старешина цркве, коме народ и клир дугују потчињавање. О сагласности народа и његовој рецепцији више није могло бити ни говора, пошто је лаицима била одузета свака активност, а црквено устројство постало је такво да та активност више није могла наћи свој израз. Па ипак, давнашњи темељи црквеног живота нису могли бити уништени тренутно и дефинитивно. Током читаве историје Византије црквена рецепција наставља да игра – у сваком случају спорадично – не тако малу улогу. Немајући могућност да нађе адекватан израз, она је попримала хаотичне облике у виду протеста и опозиције црквеној и државној власти; па ипак, и једна и друга власт биле су принуђене да рачунају са њом. Скоро непосредно уочи пада Византије народ је одбио да прихвати оно што је свечано одлучено на Флорентинском сабору. “Духа не гасите, пророштва не презирите” (1. Сол. 5, 19-20). И колико год да су људи били презрели дар пророштва, који је Црква задобила у дан Педесетнице, норма благодатне активности лаика наставља да живи у дубинама црквене свести.

            3. Хришћанство је у Русију доспело у доба када се у Византији право у Цркви већ дефинитивно усталило. Јуридичка утемељеност црквеног живота прешла је, напоредо са примањем хришћанства, из Византије у руску цркву, а заједно са њом преузете су и древне традиције које су се чувале у византијској цркви. У Русији је све ово попримило специфичне облике услед слабе развијености правне свести и непостојања стабилнијих црквених традиција. Активност лаика чува се и у Московској Русији, при чему често поприма неадекватне облике. Довољно је сетити се девијација у парохијском животу, са којима се, без наде на постизање успеха, борио Стоглави сабор*. Ова активност мирјана у области парохијског живота није имала ничег заједничког са древном нормом активности лаика у црквеном управљању, него се темељила на ктиторском праву. Међутим, и оваква, премда неадекватна, активност народа дефинитивно нестаје у синодалном периоду руске цркве**. Девијације су биле исправљене углавном на тај начин што је свака активност народа била сасечена у корену. Целокупан црквени живот биће утемељен на правним начелима, а сама Црква постаће државна институција. Између епископа и народа појавиће се таква баријера, која се није могла превазићи чак ни уз постојање добре воље појединих епископа. Московски сабор 1917-1918. године покушао је да ту баријеру отклони и да обнови активност народа у Цркви. Ипак, право је до те мере дубоко продрло у црквену свест, да је и сам Московски сабор у својим реформама почео да се руководи јуридичким начелима. У том погледу он је и нехотице допринео продужавању оног раздобља у историји руске цркве који је намеравао да приведе крају*.

            Оцена целокупне делатности Московског сабора није тема овог истраживања, међутим, сматрамо да је неопходно макар у најкраћим цртама размотрити оне одлуке сабора које су имале у виду активност мирјана. Сабор је мирјане позвао да узму учешћа у управљању, али не у духу древне норме – што он није ни могао учинити -, нити у склопу реформе целокупног црквеног устројства, него на делегатском принципу, у својству сауправитеља епископима. Највиши црквени орган – помесни сабор Руске цркве – поред епископа укључује представнике свих црквених група, између осталих и мирјане. Епископи су остали на челу епархијских управа, међутим, њима су биле придодате институције са којима су они морали заједнички управљати епархијама и које су самим тим ограничавале правну власт епископа. Тиме је сабор признао постојање правне власти епископа не само »de facto« него и »de jure«, чега није било чак ни у Византији. Целокупно управљање црквом, као и у Синодалном периоду, утемељује се на праву: с једне стране су епископи који располажу правном влашћу, с друге – институције засноване на делегатском принципу, које делују уз епископа. У ове институције, како централне, тако и епархијске, мирјани улазе као представници мирјана, исто као што клирици представљају клирике, а монаси монахе. Представници мирјана партиципирају у управљању епархијом, заједно са епископом, исто као што са епископима на помесном сабору деле највишу власт у свим инстанцама Руске цркве.

            Увођењем делегатског принципа у систем црквене управе на Московском сабору 1917-18. године јединство црквеног тела било је нарушено, при чему је деоба била проглашена за норму: тако је на највишем нивоу признато постојање у Цркви разних групација са различитим интересима. Московски сабор није уочио да је делегатски принцип, као јуридички принцип, у Цркви неприменљив. Епископ није представник своје епархије и не може да делује као њен представник. Он се налази на челу епархије, као њен предстојатељ, и делује у име Цркве, уз сталну пратећу сагласност и потоњу рецепцију народа. У епископу, кроз сагласност и рецепцију, делује читава Црква. Клирик или мирјанин могу деловати у Цркви једино у своје име или у име групе коју представљају. Разуме се, уколико је Црква правни организам, у коме су заступљене разне групације – епископат, клир, монаштво, мирјани – то значи да са правне тачке гледишта свака групација може имати своје представнике. Ипак, остаје отворено питање: на који ће начин преко представника појединих групација моћи да се чује глас Цркве? Живо тело Цркве није укупност оделитих групација које постоје у Цркви. Воља Божија открива се једино у Цркви, а не на скупу представника појединачно узетих групација. Ма колико то парадоксално звучало, модел примењен на Московском сабору не обезбеђује да народ Божији - - оствари реално учешће у управи. То што су мирјани позвани да партиципирају у управљању не не значи да народ реално учествује у њему, него се само конституише низ функција и низ црквених институција. Већина ових институција настала је на иницијативу Московског сабора, али је било и оних које су наслеђене из синодалног периода, разуме се, са одговарајућим модификацијама. Између консисторије** и епархијског савета нема суштинских разлика, већ се разлике састоје једино у поседовању већих или мањих права, будући да су оба органа заправо правне институције. Појединци делегирани од мирјана деле са парохијским свештеником, епархијским архијерејем и Светим Синодом управљање унутар руске цркве.

            Чињеница да су мирјани позвани да партиципирају у управљању сама по себи не може да уклони питање: по ком основу мирјани управљају црквом? Како је могуће да делегати мирјана захваљујући обичним изборима задобију службу управљања и да ли им ти избори дају благодат за њено вршење? Избори спроведени на два нивоа – за епархијске савете и за централне органе – не могу пружити никакве гаранције црквености, јер не могу дати благодатне дарове. А ако изборни представници мирјана не поседују дарове управљања, како онда могу да управљају црквом? Поразно је то што се овакво питање уопште не поставља! Није ли то својеврсна освета права, доминантног у данашњем црквеном устројству? Има ли у оваквом моделу управљања места за благодат у Цркви? Разуме се, Московски сабор није негирао благодатне дарове управљања код епископа, међутим, изједначивши мирјане, дакле људе који су у општеприхваћеној свести обележени као непосвећени, са њима, он је самим тим чином показао да у домену управљања црквом благодатне дарове у извесној мери сматра непотребнима. У сваком случају, управљање у благодатном организму Цркве постаје безблагодатно и лаицизирано у негативном смислу те речи. У тај и такав ћорскокак право је довело црквену свест. На крају крајева, за црквени народ није од значаја да ли епископ управља самостално или заједно са представницима мирјана. Ово није од значаја из разлога што народ у области управљања не врши оно служење на које га је призвао Бог – служење сведочења. То служење народ не може пренети на своје представнике, јер се благодат ни на кога не преноси. Представници народа не обезбеђују ни сагласност народа, ни његову рецепцију, јер ни једно ни друго није својина појединаца, него читавог народа. Уосталом, у моделу управљања који уводи Московски сабор нема места ни за сагласност народа, ни за црквену рецепцију. Ако се о овом првом и може говорити, премда са великим оградама, на нивоу парохије, ипак оно се у потпуности губи на нивоу епархијске и централне управе. Ниједан данашњи епископ не би могао да понови Кипријанове речи да је себи поставио за правило да ништа не предузима без саветовања са презвитерима и без сагласности народа из простог разлога што он то ни не може да испуни због логике савременог црквеног устројства. С друге стране, све црквене одлуке остају без црквене рецепције. Допустива  је, разуме се, претпоставка да против одлука помесног сабора може бити поднета жалба васељенском сабору. Међутим, у садашњим условима то је практично немогуће, а уз то, апелација васељенском сабору не замењује црквену рецепцију, будући да је реч о појавама које нису истог реда: апелација има правни, а црквена рецепција – благодатни карактер. Апелација је подношење жалбе вишој инстанци, која има право да прима апелације, на одређену одлуку. Нова одлука везана за одређени предмет, донета на основу апелације, не обезбеђује њену црквену рецепцију, будући да све и даље остаје у сфери права. У савременим условима црквеног живота, када смо сведоци сепаратизма и национализма помесних цркава, рецепција одлука помесног сабора једне цркве од стране других била би интерпретирана као атак на њену аутокефалност. Нема места ни за рецепцију одлука донетих на епархијском нивоу. Рецепција би могла уследити од стране других епархија руске цркве, али то би било протумачено као недопустиво мешање у унутрашње послове сваке епархије. Подношење жалбе централним органима на одлуке донете на епархијском нивоу такође не представља рецепцију, као ни апелација васељенском сабору. Уколико у црквеном устројству нема места за изражавање сагласности и за рецепцију црквеног народа, то значи да нема места ни за активност лаика у црквеној управи.

            Пример Московског сабора, који је сазван у једном изузетно тешком времену и чији су учесници показали велику црквену одважност, доказује да ни уз постојање најбољих намера црквена реформа не може бити реална уколико не изводи Цркву из сфере права, будући да право у Цркви не представља творачко начело. Руска црква очекивала је реформу почетком ХХ века, исто као што ју је очекивала и почетком XVIII века – реформу ослобађања од права, у сваком случају, слабљења јуридичког начела у црквеном животу. У складу са актуелним моментом у историји руске државе, којој је било неопходно јачање улоге права у њеном животу, Московски сабор потенцирао је улогу правних начела и у руској цркви. Црквена свест није била дошла до спознаје да је право као начело апсолутно неопходно у државном животу у црквеном животу неприменљиво без угрожавања темељних начела на којима тај живот почива. Свака црквена реформа мора да узима у обзир не само актуелни историјски тренутак, него и принципе црквеног живота, који се не смеју извитоперавати да би се задовољили принципи туђи Цркви. Ма колико узвишени и ма колико савршени били демократски принципи које је Московски сабор увео у управљање Црквом, њима ипак у Цркви нема места, јер сама Црква није демократија, већ је то народ Божији, којега је Сам Бог изабрао и поставио на служење у Цркви. Његова активност нема ничег заједничког ни са изборним, ни са делегатским принципом, него се темељи на благодатним даровима. Народ Божији не може бити сауправљач са онима који су призвани да управљају домом Божијим и који су примили дарове Духа Светога за вршење ове службе. Ово је закључак који произилази из искуства Московског сабора, и тај закључак јесте давнашња норма Цркве.

 

V. СЛУЖЕЊЕ ЛАИКА У ОБЛАСТИ ПОУЧАВАЊА

 

1. Трећа област деловања у Цркви јесте поучавање. Према 64. правилу Трулског сабора, “не сме световњак пред народом држати говоре или учити, и тиме узимати на себе учитељско достојанство, него има се покоравати установи коју је Господ предао и слушати оне који су благодат учитељске речи добили, и од њих се божанственоме подучавати”[69]. У основи тога правила налази се тумачење које је Григорије Богослов понудио за 12. поглавље Прве посланице Коринћанима, чије фрагменте су оци сабора навели у своме правилу: “Јер у једној је цркви различите удове створио Бог, по речи апостола (1. Кор. 12, 27); тумачећи овај фрагмент, Григорије Богослов показује како га треба разумевати: “Овај, браћо, ред поштујмо, овај ред чувајмо; овај нека буде уво, а онај језик; овај пак рука а онај што друго; овај нека учи, а онај нека се учи.” И мало затим: “Па који се учи, нека се учи у послушности; који раздаје, нека раздаје радосно; који служи, нека служи усрдно; да не будемо сви језик, што је најбрже; ни сви апостоли; ни сви пророци; нити сви да разјашњујемо”. И после опет: “Зашто да се пастирем чиниш, кад си овца? Зашто се приказујеш главом, кад си нога? Зашто се упињеш да будеш војвода, кад си у ред војника увршћен?” И на другом месту: “Премудрост заповеда: не буди брз на речи” (Проп. 5, 1); не пружај се са богатим, кад си убог; не тражи да си мудрији од мудрих (Приче Сол. 23, 4)”[70]. Поучавање је благодатно служење, и зато у Цркви могу поучавати једино они који су задобили благодат речи поуке. На основу овога, односно на основу учења апостола Павла о служењу у Цркви, Трулски сабор искључио је лаике из сфере поучавања. Лаици не могу да поучавају из разлога што не поседују благодатне дарове поучавања.

            Забрањујући лаицима да поучавају пред народом (), Трулски сабор настављао је древну традицију Цркве, али у другачијим условима, карактеристичним за његово доба. “И Он даде једне као пастире и учитеље...” (Ефес. 4, 11). Од апостолског доба у Цркви су постојали дидаскали као носиоци особитог благодатног служења[71]. Тешко нам је да прецизно одредимо у чему се састојало њихово служење, али у сваком случају оно није искључивало аспект поучавања у служењу предстојатеља цркве – не само у оним црквама у којима није било дидаскала, него и онде где су они постојали. Проповед је, ако не од самог почетка, оно зацело већ веома рано представљала саставни део епископске службе. На то експлицитно указује Јустин Мученик, када у својој Апологији износи: “Затим, када чтец заврши, предстојатељ посредством речи поучава и саветује да се подражава тим прекрасним стварима”[72]. Ако је ово извесно за Римску цркву, утолико је пре овако било и у другим црквама. Јустин Мученик био је један од најстаријих нама познатих дидаскала. Није нам познато да ли је он имао могућност да поучава и на црквеном сабрању; чак и ако је имао, поред њега је засигурно стајао предстојатељ цркве, као проповедник. У III веку почиње да бива приметна тенденција везивања поучавања на црквеном сабрању искључиво за епископе и одузимање те службе некадашњим дидаскалима, који су у неким областима још увек постојали. Из овога доба познат је сукоб између Оригена и његовог епископа Димитрија Александријског. Оригенова проповед у цркви на молбу двојице палестинских епископа – Александра Јерусалимског и Теоктиста Кесаријског – изазвала је енергичан протест Димитрија Александријског. У свом писму Димитрију палестински епископи овако оправдавају Оригенов поступак и молбу коју су му упутили да проповеда у њиховим црквама: “У свом писму додајеш и то да се никада није чуло, а и данас није обичај, да лаици проповедају у присуству епископа: не разумем како можеш да изричеш тако очигледну неистину? Свети епископи, чим би нашли људе кадре да браћи буду на корист, позивали су их да проповедају народу. Овако су поступала блажена браћа у Ларанди – Неон и Евелпид, у Иконији – Целз и Павлин, у Синади – Атик и Теодор. Овако је, вероватно, било и другде, једино што нама то није познато”[73]. Не једанпут је изрицано мишљење да овај случај из Оригеновог живота сведочи о томе да поучавање, у складу са древном традицијом Цркве, представља нарочито благодатно служење[74], и да је оно самим тим затворено за оне чланове Цркве који немају такво благодатно призвање. Сукоб Димитрија Александријског са палестинским епископима, његовим савременицима, фактички је представљао сукоб двеју епоха. Димитрије никако није забрањивао Оригену као појединцу да се бави проповеадњем, једино што је с његове тачке гледишта поучавање у цркви било везано искључиво за јерархијско служење. Није реално претпоставити да Димитрије није знао за дидаскале, будући да је Климент Александријски много говорио о њима. Сам Ориген био је дидаскал, и Димитрије га није спречавао да излаже своје учење, али не на црквеном сабрању и нарочито не у свом присуству. Александријска црква је у односу на друге црква имала мању потребу за проповедањем дидаскала у храмовима, пошто су у њој, услед специфичности њеног црквеног устројства, презвитери веома рано задобили могућност да проповедају на црквеним сабрањима. Налазећи се у Александрији, Ориген уопште није имао такве претензије, пошто себе није прибрајао црквеној јерархији, премда је служење дидаскала он стављао изнад свих осталих служења. Палестински епископи знали су за другу, старију традицију, која је дозвољавала да дидаскали поучавају на црквеном сабрању. Да би се овај конфликт ублажио, палестински епископи рукоположили су Оригена за презвитера, можда чак и по савету самог Оригена. То је било крајње неуспело решење. С једне стране, Оригеново рукоположење представљало је очигледно оглушење о црквену дисциплину, пошто је било извршено не само без сагласности, него чак и без знања његовог епископа. С друге стране, ни презвитерски чин у Димитријевим очима није давао права Оригену да проповеда у храму, будући да у његово доба у Александрији служба поучавања није припадала свим презвитерима, него само онима који су се налазили на челу појединих цркава. Палестински епископи нису у потпуности били у праву када су Димитрију износили став да Црква допушта проповед лаика на црквеном сабрању, пошто је рана црква поучавање на црквеном сабрању допуштала само онима који су били призвани на службу дидаскала. Остаје нејасно да ли су они намерно изнели ову нетачну констатацију или им је она случајно промакла. Сукоб двеју епоха, оличен у Димитрију и палестинским епископима, није завршен у корист ових потоњих. Он није оставио последице у историји: Димитријево мишљење је победило, и у црквеној свести се чврсто укоренио став да је поучавање везано искључиво за црквену јерархију, па самим тим лаици, као и раније, нису могли “изговарати беседу пред народом”. На овом становишту стајао је и Трулски сабор, забрањујући лаицима да поучавају народ. Став Трулског сабора је неоспоран, јер лаици приликом постављења у царско-свештеничко достојанство не задобијају дарове поучавања.

            2. У 64. правилу Трулског сабора није јасно дефинисано коме припада “благодат учитељске речи”. То, по свој прилици, није ни улазило у задатак саборских отаца, међутим, нема сумње да су они имали у виду, ако не искључиво, оно пре свега и углавном епископе као предстојатеље цркава. У 19. правилу истог сабора казује се: “Предстојатељи цркава треба да сваки дан, а особито у дане Господње, поучавају сав клир и народ речима благочестивости”. У доба Трулског сабора предстојатељи цркава били су искључиво епископи, у сваком случају не презвитери, старешине парохија, као што је то у данашњем црквеном устројству. Поучавање предстојатеља цркава у извесној мери је искључивало поучавање осталих чланова клира, о чијој служби сабор не говори ништа. Они су, као и лаици, дужни да се поучавају од епископа. Ако су у црквеном животу презвитери добијали могућност да проповедају у цркви “пред народом”, што оцима Трулског сабора није могло бити непознато, та чињеница ипак ниуколико није умањивала значај принципијелног става Трулског сабора о томе да служба поучавања припада епископима. Презвитери су у храмовима проповедали са знањем и дозволом епископа, што ни из далека није увек наилазило на позитиван одјек у народу, као што показује случај са Августином[75]. У Византији се на основу препоруке Трулског сабора усталило мишљење да служба поучавања припада једино епископима. “Обрати пажњу на то да ово правило указује да је искључиво епископима дато право да поучавају народ”, - пише Валсамон[76]. Према Валсамоновом мишљењу клирици, чак и они у разним степеновима свештенства, сами по себи нису имали право поучавања у цркви уколико их епископ није специјално поставио на ову службу. “Можда ће неко поставити питање: Ако правило (64. Трулског сабора) забрањује мирјанима да поучавају пред народом или да износе расуђивања о црквеним стварима, да ли монасима и клирицима ово такође треба да буде забрањено, као и мирјанима, или не? - Пошто право поучавања припада само архијерејима и онима који су постављени на ову службу, прекрши ли неко од њих ову канонску заповест, тај ће, како ми се чини, сносити одговорност”,- расуђује Валсамон. – “Јер из овог разлога су приликом тумачења еванђелског исказа “Отац Мој већи је од Мене” многи монаси и клирици били кажњени због тога што су о њему неправилно говорили или писали ”[77]. Постављење на службу поучавања, о чему је овде реч, није постављење на посебно благодатно служење, него једноставно поверавање тога задатка. “Поучавање народа Божијег”, - понавља Валсамон, - “и тумачење догмата Свесветог Духа дато је једино архијерејима и онима којима они то повере”[78]. Не могући да лично обављају своју службу поучавања, епископи су бирали оне клирике које су сматрали погодним за њено вршење и поверавали им поучавање у цркви. Овако постављени учитељи нису поучавали у своје, него у име епископа који им је ту службу поверавао. “Право поучавања народа”, - указује Валсамон, - “дато је искључиво епископима, док учитељи () уче по праву патријарха... Због тога са смрћу патријарха престаје њихово право да поучавају”[79]. Константинопољски дидаскали, одређени од патријарха, нису поучавали у своје, него у патријархово име, пошто је патријарх, постављајући их на ову службу, на њих пренео своја права поучавања, тако да су са смрћу патријарха они били у обавези да прекину вршење своје службе све док им нови патријарх не пренесе своја права. Преношење права, о коме говори Валсамон, припада јуридичкој сфери.

            У праву и посредством права Валсамон налази излаз из колизије између, с једне стране, учења о томе да епископима као предстојатељима цркава припада служба поучавања, и, с друге, праксе његовог доба, која је толерисала да и други клирици поучавају. Ако поучавање представља благодатно служење, оно не може бити пренето ни на кога, пошто се не могу преносити дарови Духа Светога што их Бог даје појединцима које је Он изабрао ради служења у Цркви. Дарови Духа Светога нису предмет правне регулативе, те се ни не преносе на јуридички начин. Право је туђе Цркви, и то долази до изражаја сваки пут када се црквени живот утемељује на праву. Мали су изгледи да се у IV или V веку размишљало о делегирању права поучавања када се презвитерима допуштало да проповедају у црквама за време Евхаристијског сабрања. Сећање на дидаскале као носиоце службе поучавања још увек је било живо у црквеној свести. Допуштање неким презвитерима у то доба да поучавају на црквеним сабрањима представљало је признавање учитељског служења њима, и стога је имало карактер њиховог својеврсног постављања на то служење. Валсамон, наравно, није негирао благодатни карактер службе поучавања, као што га не негира ни савремена теологија. Ако је он и говорио о могућности преношења тога служења, овај јуридички моменат у његовој интерпретацији заснивао се на учењу о клирицима као о посвећенима. Епископ је могао да пренесе на клирике извесна своја права, јер је сваки клирик, као посвећен, већ самим својим посвећењем у стању да делује у Цркви, услед чега му је епископ и могао дати извесна овлашћења. Учење о подели чланова Цркве на посвећене и непосвећене заменило је основно учење Цркве о служењу које се темељи на различитости дарова Духа. “Све чини један и исти Дух, делећи свакоме понаособ како хоће” (1. Кор. 12, 11). Дајући појединим клирицима извесна овлашћења, епископ сам дели службе у Цркви, али не у благодатном, него у правном смислу, на основу преношења својих права. То преношење ипак је у одређеној мери ограничено: оно се, наиме, врши унутар групе лица која су задобила посвећење. Због тога мирјани, као непосвећени, не могу задобити право поучавања у Цркви.

            Валсамон, као и потоњи интерпретатори, сматра да је служба поучавања мирјанима недоступна. Став који је преовладао у позном средњем веку подударио се са првобитним учењем Цркве; међутим, у питању је искључиво формална подударност, у чијој се позадини налази дубоко размимоилажење у погледу основних начела црквеног живота – начела благодати и начела права. Данашња теологија није у потпуности прихватила учење које брани Валсамон, иако извесне његове трагове налазимо у оним теолошким концепцијама које презвитере разматрају као делегате епископа. Према данашњем учењу, поучавање у Цркви припада искључиво члановима црквене јерархије. Са дозволом црквене власти, оно неки пут може бити проширено на све чланове клира. Мирјанима се у начелу у потпуности ускраћује поучавање у Цркви, али се у пракси у извесним случајевима ово допушта, упркос целокупном древном предању Цркве и њеној вековној пракси. Допуштање мирјанима да поучавају представља до те мере редак изузетак да га је могуће и не узимати у обзир, утолико пре што школска теологија није кадра да га образложи ни са догматске, ни са канонске тачке гледишта. Све док у Цркви не буде обновљена нарочита служба поучавања, у данашњим условима црквеног живота једино су епископ и презвитер позвани да поучавају, јер једино они у тајни хиротоније примају дарове Духа Светога, које не могу пренети ни на кога.

            3. У области поучавања народ је поверен дидаскалима, и зато онај ко није задобио харизму поучавања не може заједно са дидаскалима учествовати у поучавању других. Не може друге поучавати онај ко је дужан да “приклања ухо своје онима који су примили благодат речи поучавања”.

            Народ пажљиво слуша и поучава се од својих дидаскала, али то чини у свом царско-свештеничком достојанству. Стога пажљиво праћење излагања дидаскала не значи пасивност народа Божијег у области поучавања. Исто као и у области управљања, и овде народу припада испитивање и сведочење о учењу које му се излаже[80]. Поучавање као нарочито служење јесте поучавање народа Божијег. “Учитељ” поучава народ Божији у име Цркве, а не у своје лично име, не излажући некакво властито учење, него учење саме Цркве. “Ако вам и ми или анђео с неба проповеда Јеванђеље друкчије него што вам проповедасмо, анатема да буде!” (Гал. 1, 8). Поучавање је разјашњавање онога што се држи у Цркви. Црква има само једног Учитеља и Руководитеља у правом смислу те речи – Христа, док су црквени дидаскали учитељи у релативном смислу[81]. Зато народу у Цркви као носиоцу харизме испитивања припада сведочење о адекватности учења које излажу дидаскали учењу које држи Црква. Сведочење народа јесте изрицање суда Цркве, а не изрицање суда њених појединих чланова. Сходно томе, оно, као и само учење, “није од човека” () (Гал. 1, 11-12), него је од Бога. У већини случајева сведочанство Цркве прећутно прати учење што га излажу дидаскали, односно, сам дидаскал је претходно испитан народом Божијим. У спорним случајевима сведочење једне локалне цркве о учењу које излажу њени дидаскали подлеже рецепцији других цркава. Историја Цркве пуна је примера да је рецепција народа представљала одлучујући чинилац у победи православља над јересима. Довољно је сетити се да без подршке народа и без његове рецепције Атанасије Велики не би после тешких искушења однео победу у споровима са присталицама Аријеве јереси.

            У данашњим условима црквеног живота црквена рецепција не налази свој израз, због чега нема места ни за испитивање учења које се износи народу од стране тог истог народа. Испитивање учитеља и изрицање суда о учењу које они излажу прешло је у домен црквене јерархије, а у важнијим случајевима у надлежност синода или сабора. Питање о томе на чему се заснива ауторитет сабора једно је од најсложенијих питања теологије. На овом месту њиме се нећемо подробније бавити, пошто оно изискује посебно истраживање. Међутим, ма какав био наш приступ решавању тога питања, увек ће неоспорна остати једна поставка: саборске одлуке обавезујуће су онда када изражавају одлуку Цркве. Оваква одлука не може бити донета без Цркве или изван Цркве, те стога не може бити донета без народа Божијег, односно без његовог сведочења о откривењу воље Божије у тој одлуци. Без рецепције Цркве одлуке сабора остају теологуменске. Као глас Цркве одлуке сабора могу се прогласити за дефинитивне тек након њихове рецепције од стране Цркве. Ова поставка је сама по себи до те мере неоспорна, да јој докази нису ни потребни. Одбацимо ли ту поставку, изгубићемо једини критеријум који црквеној свести омогућава да разликује истините од лажних саборских одлука. Историја Цркве пуна је примера одбацивања формално правилних сабора од стране Цркве. Данас синоди или сабори помесних цркава скоро да се ни не баве разматрањем учења, али када - по изузетку - дође до њиховог разматрања, одлуке тих сабора као органа који у помесним црквама поседују највишу правну власт имају искључиво правну тежину. Оне могу бити обавезујуће по критеријуму црквене дисциплине, али не могу да претендују на црквену истинитост суђења, јер нису пропраћене рецепцијом Цркве. То није кривица појединаца, него читавог система који је конституисан на начелу права, а право, продирући онамо где њему не би требало да буде место, благодатно суђење неминовно претвара у правно. Зато је правни систем црквеног устројства и управљања пре спреман да мирјанима призна поучавање у цркви, него да им призна ону харизму коју поседује народ Божији – испитивање и сведочење о вољи Божијој.

            4. Поучавање не припада лаицима: њима не припада поучавање на црквеном сабрању и учење народа Божијег. Међутим, немање дарова поучавања не искључује могућност да лаици, као чланови народа Божијег, имају своје властите погледе и да исказују своје судове као појединци. Чак ни Валсамон и Зонара нису ускраћивали мирјанима ту могућност, позивајући се на одлуку Трулског сабора, који је мирјанима забранио једино да поучавају пред народом (). “Добро је додато: пред народом, јер, уколико неки разумни мирјанин буде упитан за мишљење о некој ствари из области догматике или о било чему душекорисном, он не подлеже казни уколико даде одговор по своме нахођењу”[82]. “А ко буде упитан као појединац, њему не треба да буде забрањено да одговара и учи онога ко му је питање поставио”[83]. У наше доба поучавање од стране појединаца задобија карактер проблема научне делатности и особито слободе теолошког истраживања. Научна теолошка делатност не представља у непосредном смислу служење поучавања у Цркви, и зато и не представља посебно служење. Та делатност отворена је за све лаике. Из тога, међутим, не следи закључак да је научно бављење теологијом безблагодатно: у Цркви као благодатном организму све се врши по благодати. Докле год бављење теологијом остаје у оквирима Цркве – а остаје док је онај ко се бави теологијом у звању лаика – оно представља благодатно служење. Као и свака делатност у Цркви, научно бављење теологијом представља одговорну делатност: у Цркви се, наиме, све чини пред лицем Христовим. Сваки лаик одговоран је за свој живот и за своју делатност у Цркви: “Ако неко разара храм Божији, разориће њега Бог; јер је храм Божији свет, а то сте ви” (1. Кор. 3, 17). Та највиша могућа одговорност – да се не разара храм Божији – ниједног лаика не лишава његове слободе мишљења као дара Божијег. “Где је Дух Господњи онде је слобода” (2. Кор. 3, 17). У Цркви је Дух Господњи, у Цркви је и слобода, али не слобода робова – “ниси више роб, него син” (Гал. 4, 7), - не правна или политичка, него слобода синова Божијих, слобода у љубави, или слобода као дар савршене љубави. “У љубави нема страха, него савршена љубав изгони страх напоље” (1. Јован. 4, 18). У Цркви пребива слобода, пошто у Цркви пребива савршена љубав. “И познаћете истину, и истина ће вас ослободити” (Јн. 8, 32). То значи да садржај слободе као позитивног појма јесте истина. У Цркви су љубав, слобода и истина идентични појмови: слобода је последица љубави, и истина је садржај слободе. Кршење слободе значило би осиромашење љубави и страх од истине. У љубави према истини синови Цркве не знају за страх због исказивања својих мишљења, макар то исказивање представљало повод за расправе. “Јер треба и подвајања () да буду међу вама, да се покажу који су постојани међу вама” (1. Кор. 11, 19). Слобода је залог стваралаштва у Цркви, које у њој никада не може пресахнути, докле год у њој пребива Дух Господњи. У Цркви пророштво не престаје: не у смислу “новог прорицања”, у духу монтанизма, него  у смислу духа пророковања који је Црква задобила у дан Педесетнице. Оглушавање о слободу теолошког истраживања представљало би израз неповерења према духу пророковања или свесно гашење тога духа. Црква чува слободу теолошког истраживања, јер његов садржај јесте истина. “Ако у вама остане то што од почетка чусте, и ви ћете остати у Сину и у Оцу” (1. Јован. 2, 24). Чувати у Цркви њено драгоцено предање значи чувати истину. Задатак теолошког истраживања јесте откривање и познање исконског предања, које се у Цркви, премда остаје неизмењено, често прекрива неким привременим и пролазним наносима. Размимоилажења која могу бити подстакнута теолошким истраживањима представљају обележје неисцрпног стваралачког духа народа Божијег, у коме долази до израза харизма испитивања. Као благодатно делање, теолошко истраживање врши човек, те стога, као људско делање, оно може бити подложно грешкама: истина, која представља циљ рада у области теологије, може остати недостигнута. Размимоилажење у мишљењима, које може бити подстакнуто теолошким истраживањима, представља процес испитивања истине од стране народа Божијег. У размимоилажењима се мора показати истина, и зато испитивање није “цензура (censura)”. “Ако зло рекох, докажи да је зло; ако ли добро, зашто Ме бијеш?” (Јн. 18, 23). Ове речи Христове треба да занавек остану темељ на коме ће се градити однос Цркве према теолошком истраживању. Изрицање суда Цркве наступа тек након процеса испитивања, који може бити веома дуготрајан, и обично и јесте такав. Као црквени чин, то изрицање суда подлеже црквеној рецепцији. Као и у погледу поучавања, изрицање суда Цркве о теолошком истраживању не може имати правни карактер. У његовој основи, као и у основи свега што Црква чини, налази се откривење воље Божије, и зато оно није ствар људског “форума”, него ствар суда Божијег. Црквена рецепција треба да посведочи истинитост овог откривења. Према томе, изрицање суда Цркве о теолошком истраживању јесте изрицање суда о томе да ли је досегнута истина, која представља једини циљ теолошког истраживања. Ако истина није досегнута, то значи да је само теолошко истраживање остало изван окриља Цркве, пошто је постављено на другом темељу “осим постојећег, који је Исус Христос” (1. Кор. 3, 11).

____________

 

            Чланови народа Божијег, као живи чланови Цркве, живе у Цркви. Њихов живот јесте њихова делатност, њихово непрестано служење у Цркви, које отпочиње њиховим ступањем у Цркву и њиховим постављањем у царско и свештеничко достојанство. Живот у Цркви значи живот са Црквом, и отуда, у чему се пројављује живот у Цркви, у томе и учествује народ Божији. Када би постојала некаква област које би била затворена за народ Божији, то би значило постојање одређене ванцрквене сфере у Цркви, јер Црква јесте народ Божији, Богом сабран у Христу. Или би то значило да је народ Божији престао да буде народ Божији.

            Служење лаика као чланова Цркве не пројављује се истоветно у разним доменима. Најактивније је служење лаика у домену вршења свештенорадњи. У овој области лаици, посматрани у њиховој укупности, јесу саслужитељи својих предстојатеља. У Цркви свештенослужи сав народ Божији, будући да у Цркви свештенослужи сама Црква, чија је Глава Христос. “Ми имамо таквога Првосвештеника, који седе с десне стране престола Величанства на небесима, свештенослужитељ Светиње и истинске Скиније, коју постави Господ, а не човек” (Јевр. 8, 1-2). То значи да у Цркви свештенослужи сама Црква оличена у своме Првосвештенику.

            У области управљања и поучавања народ Божији бива управљан и поучаван од оних који су постављени на ове службе. У овим областима лаици не могу бити ни са-управљачи нити са-учитељи оних који њима управљају или их поучавају. Народу у тим областима припада испитивање, које налази свој израз у консензусу и у црквеној рецепцији. Испитивање јесте сведочење народа Божијег о томе да управитељи и учитељи постављени од Бога управљају и уче у сагласности са вољом Божијом и да дарови Духа Светога што су их задобили пребивају у њима. Пастири и учитељи не управљају и не поучавају у своје или у име народа који их је овластио, већ преко њих управља и поучава Сам Христос, као једини Пастир једног и јединственог стада. У све три главне области деловања у Цркви Христос свештенослужи, управља и поучава посредством дарова Духа Светога које Бог излива на служитеље Цркве.

            У данашњој догматској теологији и црквеном праву учешће народа у животу Цркве темељи се на супротним начелима: свештенослужење се приписује само црквеној јерархији, уз потпуно удаљавање мирјана; народу се дозвољава да партиципира у црквеном управљању у својству са-управљача епископа, док се поучавање поверава појединцима који не поседују дар поучавања. За данашњу школску теологију губи значај чињеница да је различитост служби условљена различитошћу дарова Духа Светога и да једино они који су задобили дарове Духа Светога могу вршити службе адекватне тим даровима. Школска теологија, а нарочито црквено право, полази од поставке да црквеној јерархији припада пуноћа права, од којих нека она задржава искључиво за себе, а нека преноси или проширује на друге чланове Цркве. Право је у Цркви, природно, морало створити свој поредак и устројство, а  тај поредак и устројство – то ваља отворено признати – у већини случајева није адекватан ономе на чему се држи Црква. Почетне и  последње етапе историје Цркве нашле су се у раскораку; само, доба у коме ми живимо није крај времена.

 

 

 [1] Јустин Мученик, “Прва апологија”, гл. 65.

[2] “Апостолско предање”, XXI.

[3] У LXX “” и “” означава, по правилу, свештеничко служење жртвоприношења, за разлику од “”, што означава култно служење уопште. Са изузетком једног места, где се речју “” означава служење носилаца грађанске власти (Римљ. 13, 6), “” код Павла има јасно изражен верски карактер, који се, на овај или онај начин, налази у вези са Евхаристијским сабрањем. Још је J. B. Lightfoot констатовао да се “” у Фил. 2, 17 налази у вези са 1. Петр. 2, 5 и да означава царско свештенство (“Saint Paul’s Epistle to the Philippians”, London, 1890, p. 119). Означавајући посредством “” и “” прилоге у корист Јерусалимске цркве (Римљ. 15, 27 и 2. Кор. 9, 12), апостол Павле видео је у њима израз једног облика свештеничког служења верних, који је повезан са Евхаристијским сабрањем. Несумњиво је да су добровољни прилози потицали са Евхаристијског сабрања (1. Кор. 16, 1-2); зато су они улазили у општу “” верних. Они су представљали израз љубави као основе свеукупног живота Цркве (1. Кор. 13). Исп. E. Schweitzer, “Das Leben des Herrn in der Gemeinde und ihren Diensten”, Zürich, 1946. О значењу “” и “” в. H. Strathmann, y TWNT, B. IV, S. 225-229; 232-236.

[4] В. “Апостолско предање”, гл. IV.

[5] Посланица Смирњанима, VIII, 2: “Тамо где се појави епископ, тамо нека буде и мноштво народа, као што тамо где је Исус Хрисос, тамо је и саборна (католичанска) Црква”.

[6] Ориген, »In Leviticum« Homilia, IX, 1.

[7] Kњига правила, правило 4. Сабора у Гангри. Идеју валидности свештенодејстава у зависности од личне достојности епископа који их врши, по свој прилици, први је увео Ориген. “Они који претендују на епископско достојанство уче да је оно што они везују свезано на небесима и да је оно што они дреше раздрешено на небесима. Али ми кажемо да они то исправно тврде под условом да врше дело ради кога је Петру било речено: Ти си камен, и на томе камену сазидаћу Цркву Своју. Врата ада неће надвладати онога ко жели да везује и дреши. Али ако је он сам спутан оковима греха, узалуд везује и дреши” (in Matth. XIII, 14). Исп. J. Daniélou, »Origène«, Paris, 1948; p. 83.

[8] K. Holl, “Die Entsthekung der Bilderwanda in der griechischen Kirche” y “Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte”, II (Osten). Tübingen, 1927.

[9] Књига правила, Правило 69. Трулског сабора.

[10] Валсамон, Тумачење тога правила.

[11]  Правило 13. Лаодикијског сабора.

[12] Зонара, Тумачење 69. правила Трулског сабора.

[13] Ibid.

[14] Валсамон, Тумачење 69. правила Трулског сабора.

[15] Н. Милаш, “Правила православне Цркве с тумачењима”, Петроград, 1911, т. 1, стр. 558. Још је Валсамону било познато да се у западној цркви примењује другачије правило: “О Латинима ми је познато да не само мирјани-мушкарци, него и жене улазе у свети олтар и седе чак и онда када они који свештенодејствују стоје” (Валсамон, Тумачење 69. правила Трулског сабора).

[16] Јустин Мученик, “Прва апологија”, гл. 65.

[17] В. Архим. Киприан Керн, “Евхаристия”, Париж, 1947, стр. 166.

[18] Funk, “Docrina duodecim apostolorum”, Tübingen, 1887.

[19] Правило 101. Tрулског сабора.

[20] Разлика у начину причешћивања лаика у православној и римокатоличкој цркви није квалитативна, него квантитативна. Није важна та разлика; важна је разлика у начину причешћивања клирика и лаика, која је подједнако присутна и у римокатоличкој и у православној цркви.

[21] Валсамон, Тумачење 101. правила Трулског сабора.

[22] “Нико ко спада у ред световњака нека не причешћује самога себе светом тајном када је присутан епископ, или презвитер, или ђакон. А ко се усуди да то учини, пошто је поступио противно установљеном, нека се одлучи на недељу дана, да из тога научи да не мисли више него што ваља мислити” (Књига правила, Правило 58. Трулског сабора).

[23] Валсамон, Тумачење 58. правила Трулског сабора.

[24] О њима в. Архим. Киприан Керн, “Евхаристия”, стр. 42-134.

[25] Молитва у клечећем ставу јесте лична молитва сваког чалана Цркве, док стојећи став на молитви представља израз његовог служења у Цркви као свештеника. “Сваки свештеник стоји свакодневно служећи...” (Јевр. 10, 11).

[26] Подвлачење наше – Н. А.

[27] Јован Златоуст, Тумачење на 2. Кор. 18, 3.

[28] Јустин Мученик; Прва апологија, гл. 65.

[29] Јевсевије Кесаријски, “Црквена историја”, књ. VII, гл. 9.

[30] Тумачење 2. Кор. 1, 20. В. Б. Сове, “Евхаристия в древней церкви и современная практика”, у зборнику “Живое предание”, Париз, 1937, стр. 171.

[31] “...”

[32] Литургија Василија Великог.

[33] О саслуживању в. мој оглед “Трпеза Господња”, Париз, 1952.

[34] Исп. одговарајућу молитву у Литургији Апостолских установа. Ту молитву узноси сам епископ који врши Евхаристију: “Још Те молим и за мене ништавна – који Те приносим на дар – за све презвитере и ђаконе и за сав клир, да би, умудривши их све, испунио их Духом Светим... Још Ти приносимо за овај народ, да би га Ти учинио, у славу Христа Твога, царским свештенством, народим светим” (VIII, 12). Овде имамо црквену молитву, коју епископ изговара у име читавог народа што учествује у Евхаристији.

[35] Кирил Јерусалимски, “Мистагошке катихезе”, V, 6-8.

[36] Иполит, “Апостолско предање”, VII.

[37] Књига правила. Правило 2. Антиохијског сабора. И ако претпоставимо да је ово правило имало у виду докете, његов општи смисао због овога се не мења.

[38] 9. апостолско правило (исп. 10. правило). Оба правила – правило 2. Антиохијског сабора и 9. апостолско правило – у начелу се у потпуности слажу, при чему се разлике између њих уочавају у извесним детаљима. Тако, 9. Апостолско правило говори о онима који одлазе после читања Писма, односно пре заједничке молитве верних, те стога не остају до краја Евхаристијског сабрања, због чега се ни не причешћују. Правило 2. Антиохијског сабора нема у виду само такве појединце, него и оне који остају на Евхаристијском сабрању, али се клоне учествовања у причешћивању. Према томе, ово потоње правило указује на другу фазу уношења измена у црквену праксу: у првој фази особе које су из ових или оних разлога желеле да избегну причешћивање напуштале су сабрање пре почетка заједничких молитава са вернима, док су сви преостали верни узимали учешће у причешћивању. Податак који даје Никодим Милаш (Правила са тумачењима, т. I, стр. 68 петроградског издања) да су катихумени учествовали у извесним молитвама са вернима није тачан и не одговара подацима заступљеним у Апостолским установама (књ. VIII), на које се Милаш позива; катихумени су напуштали сабрање после проповеди и пре почетка заједничких молитава. О овом поретку сасвим јасно се говори и у горе наведеним правилима.

[39] Књига правила, 8. апостолско правило.

[40] Зонара, Тумачење 2. правила Антиохијског сабора.

[41] Аристин, Тумачење истог правила.

[42] Зонара, Тумачење 9. апостолског правила.

[43] Валсамон, Тумачење 9. апостолског правила.

[44] Валсамон, Тумачење 2. правила Антиохијског сабора.

[45] Валсамон, Тумачење 8. апостолског правила.

[46] Валсамон, Тумачење 2. правила Антиохијског сабора. Овде остављам по страни питање о тачности Валсамонових навода у вези са пореклом антидора као чисто литургијско питање.

[47] Валсамон, Тумачење истог правила.

[48] Василије Велики, Посланица XCIII.

[49] Никодим Милаш, Правила Православне Цркве с тумачењима, Нови Сад, 1885, т. 1, стр. 66.

[50] Прва апологија, гл. 67.

[51] Ibid.

[52] Апостолске установе, VIII, 33.

[53] Ориген се жалио да верни избегавају да редовно посећују црквена сабрања. “Није ли жалошћу и уздасима испуњена Црква када ви не долазите да пажљиво пратите Реч Божију, када се тако тешко окупљате у Цркви у празничне дане, и то више са жељом да учествујете у црквеном слављу, него да слушате Реч Божију! Шта да чиним је коме је поверена расподела (dispensatio) Речи? Где ћу и на који начин наћи ваше време? Већи део времена, готово све своје време, ви посвећујете световиим бригама: или сте у форуму, или код трговаца... Нико, или готово нико, не стара се о Речи Божијој...”. (Тумачење књиге Постања, Беседа Х. Исп. J. Daniélou, “Origène”, p. 54). Није јасно о каквим сабрањима Ориген говори. Највероватније он мисли на “”, а не на Евхаристијско сабрање, јер тешко да су се у његово доба Евхаристијска сабрања одржавала чешће него на празнике. Ако је тако, онда се поставља питање: да ли је Ориген био у праву када је замерао вернима да они не посећују, или да слабо посећују, његове проповеди? Да ли је био у праву када их је прекоревао да се радије окупљају на црквена славља него на слушање његових тумачења Речи Божије? С обзиром на својствени му спиритуализам, Ориген је сматрао да је тумачење Речи изнад Евхаристијског сабрања; међутим, да ли је народ грешио због тога што је Евхаристијском сабрању давао предност у односу на “” где је Ориген казивао своје проповеди?

[54] Јероним, “Апологија против Јовинијана”, II, 29; Св. Амвросије, »О тајнама«, 4, 6; Св. Јован Златоуст, »Тумачење посланице Ефесцима«, III

[55] “Апостолске установе”, VIII, 2.

[56] EнцикликаMediator Dei” (1947).

[57] Идеја духовног причешћивања вероватно потиче од Оригена. Он разликује, као што показује J. Daniélou у својој књизи “Origène”, p. 74 sq., и поред покушаја да Оригеново учење о Евхаристији прикаже као православно, два вида причешћивања: реално – причешћивање Телом и Крвљу Христовом на Евхаристијском сабрању, и духовно – причешћивање Богом Логосом кроз Његову реч. Ribere autem dicimur sanguinem Christi, non solum sacramentorum ritu, sed et cum sermones eius recipimus« (Тумачење Књиге бројева, XVI, 9). Полазећи од овога, Ориген тврди следеће: »Уколико не једемо, тиме што не кушамо од хлеба освештаног Речју Божијом и призивањем не лишавамо се никаквог добра, исто као што тиме што кушамо не умножавамо () никаква добра, јер узрок оскудевања јесте зло и грех, док је узрок изобиља – праведност и врлина, сходно речи Павловој: ако једемо, ништа не добијамо, и ако не једемо, ништа не губимо« (Тумачење Мт. 11, 14). Поред општег смисла, овај текст је занимљив и због тога што се у њему речи што их је апостол Павле изговорио о јелу уопште примењују на евхаристијску жртву. У сваком случају, за Оригена духовно причешћивање – причешћивање Речју Божијом – не стоји испод реалног причешћивања евхаристијским даровима.

* Московски сабор 1917-1918. - помесни сабор Руске православне цркве, свечано отворен 15. августа 1917. године у присуству 564 представника епископата, клирика и мирјана, а престао са радом септембра 1918. услед недостатка финансијских средстава и неповољних унутрашњеполитичких околности. Најважније одлуке донете на сабору односе се на обнављање патријарашке власти, укинуте још 1721. године, затим на конституисање два органа колективног управљања Црквом – Светог Синода и Високог црквеног савета (ВЦС), на устројство епархијских управа, организацију парохија, на правила манастирског живота, увођење нових празника итд. Сабор је одиграо значајну улогу и у припремању темељних и вишедимензионалних пројеката литургијских реформи унутар РПЦ. Током рада сабора, 5. новембра 1917., одржани су и избори за патријарха московског и све Русије, када је жребом између тројице кандидата изабран дотадашњи митрополит московски и коломенски Тихон (Белавин), чија интронизација је извршена 21. новембра/ 4. децембра исте године. – прим. прев.

[58] Гл. VIII, 2.

[59] Књига правила, 59. Апостолско правило.

[60] Epist. XIV, 4.

[61] Иполит, “Апостолско предање”, II.

[62] Ibid., III, 4.

[63] Epist. XXXVIII, 1.

[64] Epist. XXIX, 1. Исп. Epist. XXXIX, 1.

[65] Јевсевије, “Црквена историја”, књ. VI, 43, 17.

[66] Посланица Ефесцима, IV, 2.

[67] Гл. 13, 4.

[68] Исп. F. E. Vokes, »The riddle of the Didache«, London, 1938.

* Стоглави сабор – московски црквени сабор одржан 1551. године на иницијативу цара Ивана IV Васиљевича Грозног, а у вези са деградацијом и деформацијама верског и црквеног живота. Цар је, наиме, сабору, у чијем су раду учествовали клирици и мирјани, поставио 69 питања, на која су одговори, формулисани током рада сабора, изложени у званичном канонском споменику Руске цркве «Стоглаву», названом тако из разлога што је композиционо уобличен у сто поглавља; отуда се и сабор назива «стоглавим» - прим. прев.

** Синодални период историје РПЦ – раздобље које је отпочело 1721. године укидањем патријараштва и успостављањем власти «најсветијег и владајућег» Синода. Према оцени прот.  Георгија Флоровског, црквена реформа у чијем знаку је протекао овај период означила је потчињавање Цркве државном устројству и «полицијском» поретку, губљење њене независности чак и у духовној сфери и уједно радикалну секуларизацију руског друштва – прим. прев.

* Сазивање Сабора 1917-1918. године било је мотивисано намером да се «црквена управа реформише на канонским начелима», како је то формулисано у иницијативној одлуци Светог синода из марта 1905. године, на основу које се приступило дуготрајним и темељним припремама за Сабор – прим. прев.

++  Консисторија – институција уведена на нивоу Руске цркве одлуком Светог синода од 28. марта 1722. године, најпре у Москви, да би од 1744. консисторије биле установљене у свакој епархији. У њихов састав у почетку улазе искључиво монашка лица, да би од 1797. било одлучено да најмање половина сарадника консисторија буду мирски свештеници. У надлежности консисторија налазила су се финансијска и кадровска питања, вођење и чување црквене документације и судски послови. Реорганизација консисторија, која се састојала углавном у добијању веће аутономије у односу на епархијске архијереје, извршена је 1906. године, и по овом новом пројекту оне су назване «епархијским управама» - прим. прев.

 

[69] Књига правила, 64. правило Трулског сабора.

[70] Правило 64. Трулског сабора. Цитат из Григорија Богослова преузет је из његовог 32. Слова, гл. 11, 13, 21.

[71] О овоме детаљније в. у наредном поглављу, део V (“Учитељ”).

[72] Гл. 67.

[73] Јевсевије, “Црквена историја”, књ. VI, 19, 17-18.

[74] B. H. v. Campenhausen, “Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in der ersten drei Jahrhunderten”, Tübingen, 1953, S. 275.

[75] Познато је да су Августинове проповеди, у време док је он још био презвитер, у Ипону изазивале велике недоумице, премда је он у цркви иступао на молбу свога епископа. С друге стране, по сведочанству “Oрeregrinatio Aetheriae”, у Јерусалиму су крајем IV века за време литургије проповедали сви призвитери један за другим, да би после свих реч узео епископ. Јован Златоуст је, пре но што ће преузети катедру у Константинопољу, већ био познат као истакнути проповедник, из чега закључујемо да је он, без сумње, проповедао још као презвитер у Антиохији. Те чињенице, као и неке друге, указују на то да је, почев од IV века, у различитим црквама постојала различита пракса у вези са допуштањем презвитерима да проповедају у храмовима.

[76] Валсамон, Тумачење 19. правила Трулског сабора.

[77] Валсамон, Тумачење 64. правила Трулског сабора.

[78] Ibid.

[79] Валсамон, Тумачење 19. правила Трулског сабора.

[80] О изражавању сагласности верних у области вере говри се у P. Dabin (Le Sacerdoce Royal des Fideles dans la tradition ancienne et moderne, p. 21): »Le consentement des fideles en matiere de foi, appele aussi sens catholique, est un critere certain de la tradition divine, s'il se presente lui-meme comme certain, clair et unanime. Les textes scripturaires ordinairement alegues en faveur de ce consentement sont: Jn. XVII, 20, 21; Rom. I, 5; I Cor. III, 22; Eph. IV, 16; I Jn. II, 20, 21, 27. L'unite dans le foi veritable est une propriete essentielle de l'Eglise. Elle serait defaillante si elle ne se recontrait que du cote de l'Eglise enseignante. Les Peres et les theologiens les plus illustres ont souligne l'importance dogmatique du consentement des fideles. Saint Hilaire a rendu hommage a la surete de leur sens catholique. Certains eveques favorisant l'arianisme, tandis que le peuple demeurait attache a la foi niceenne, il ecrit: »Les oreilles des fideles sont plus saintes que le coeur des eveques«. Ова мисао код њега се одмах минимизира: “L’objet du consentement des fideles ne s’etend manifestement pas aux plus subtiles d’etre les verites: “En ces sortes de matieres, dit justement Melchior Cano (римокатолички аутор из XVI века), demander l’opinion du vulgaire, c’est interroger un aveugle sur les couleurs”.

[81] Исп. Мт. 23, 8.

[82] Валсамон, Тумачење 64. правила Трулског сабора.

[83] Зонара, Тумачење истог правила.