IV.

ДЕЛО СЛУЖЕЊА

 

I. ПОСЕБНЕ СЛУЖБЕ

 

            1. Живот у Цркви, на који је призван сваки верни, јесте непрестано служење кроз Цркву Богу и самој Цркви. “Који хоће међу вама да буде први, нека буде свима слуга. Јер Син Човечији није дошао да Му служе () него да служи (), и да даде живот Свој у откуп за многе” (Мк. 10, 44-45). Ово је било једно ново начело, непознато људском друштву, које је Христос поставио у саме темеље живота Цркве[1]. Живљење и служење у Цркви су идентични, пошто Дух, кроз који и у којем живи Црква, представља у њој начело активности. Где је Дух, онде је живот, онде је и делање и служење. Целокупно учење апостола Павла о “делу служења” заснива се на овој Христовој заповести. На дело служења призван је сав народ Божији, који “у Христу” служи Богу у свом царско-свештеничком достојанству. “Да служимо угодно Богу са поштовањем и страхом. Јер Бог наш је огањ који спаљује” (Јевр. 12, 28-29). Због тога нико ко је лаик, члан Богом изабраног народа, не може а да не буде служитељ Господњи. Сваки лаик, будући да је постављен у вишње звање, задобија дар Духа, како би учестовао у служењу Цркви. Дар Духа даје се свакоме понаособ[2], али не ради појединачног, него ради заједничког служења које обавља Црква. Опште служење свију представља заједничко служење свих чланова Цркве, који чувају “јединство Духа свезом мира” (Ефес. 4, 3). Оно пројављује заједнички живот Цркве, а кроз њега се пројављује живот свих њених чланова. Без тог служења нема живота у Цркви, будући да без њега не може бити Евхаристијског сабрања, у коме је сваки верни литург, када сви на челу са предстојатељем служе Богу.

            У Цркви су предавањем дарова Духа сви постављени на царско-свештеничко служење, али један исти Дух којим су се сви крстили свакоме раздаје (), онако како је Њему угодно, посебне дарове за служење у Цркви. Сви чланови тела Христовог, учествујући у заједничком служењу Цркве, унутар ње врше своје посебне функције. Јединство са Христом у телу Његовом јесте јединство са свом удовима тела Његовог. Свакоме се даје нарочити дар ради служења свима. Свако служи свима, и сви служе свакоме. “Сваки као што је примио благодатни дар (), њиме служите једни другима, као добри управитељи разноврсне благодати Божије ()” (1. Петр. 4, 10). “Једноме се даје кроз Духа реч мудрости, а другоме реч знања по истом Духу; а другоме вера истим Духом; а другоме дарови исцељивања истим Духом; а другоме чињење чудеса, а другоме пророштво, а другоме разликовање духова, а другоме различни језици, а другоме тумачење језика. А све ово чини један и исти Дух, делећи свакоме понаособ како хоће” (1. Кор. 12, 8-11). Како дар царско-свештеничког служења, тако се и дарови многоврсне благодати Божије дају свакоме понаособ, али опет не ради појединачног, него ради заједничког служења народа Божијег. И ово је заједничко служење народа, али не на основу једног, него на основу разних дарова. Служење народа Божијег Богу истовремено налази израз у његовом служењу самој Цркви.

Многоврсност дарова Духа представља основу за конституисање не само заједничког служења народа Божијег, него и посебних служби, које не врше сви, већ само поједини чланови Цркве. “И Он даде једне као апостоле, а друге као пророке, једне као јеванђелисте, а друге као пастире и учитеље, за усавршавање светих у делу служења (), за сазидање тела Христова ()” (Ефес. 4, 11-12). За сазидање тела Христова постављају се само они који имају нарочито призвање од Бога, а не сви чланови Цркве. Као свештенике, Бог једне поставља на апостолску, друге на пророчку, пастирску, учитељску службу. Црква је место деловања Духа, чије дарове Бог раздаје сваком појединцу, онако како је Њему по вољи. Само они који се налазе у Цркви могу имати призив за нарочите службе, али бити члан Цркве значи припадати народу Божијем и служити Богу у царско-свештеничком достојанству. Служење “за сазидање тела Христова” могућно је само кроз учествовање у служењу саме Цркве. Онај ко не поседује царско-свештеничку службу не може имати ни неку посебну службу, будући да би се он налазио изван окриља деловања Духа.

Свако служење претпоставља нарочити дар Духа, који се и даје ради остваривања тога служења. Узајамна зависност дарова Духа и служења представља темељ сазидања Цркве као тела Христовог и проистиче из начела дела служења, које је Сам Христос установио према обрасцу Свога служења. У Цркви су сви благодатни, будући да сви задобијају дарове; међутим, задобијају их у зависности од тога на које су служење призвани. Ипак, из тога не следи закључак да неко ко је призван на једно служење може поседовати само један дар. У првобитној цркви апостол је могао имати дар пророштва, и дар исцељивања, и дар поучавања, али опет остајући апостол; пророк је могао поседовати дар језика и дар чудотворења; предстојатељ локалне цркве – дар пророковања, итд. Класични пример поседовања разних дарова налазимо у личности апостола Павла. Павле је себе сматрао апостолом Христовим, а не пророком или учитељем, и у црквеној свести остао је посведочен као апостол, што значи да је његова представа о себи нашла потврду у њој. Они којима су дате нарочите службе постављани су у Цркви, а не изван ње или над њом, те стога нису ни престајали да буду у стаду Божијем, већ су настављали да са читавим народом обављају опште служење. На посебне службе Бог је постављао оне које је Сам призивао. Он их је призивао и постављао у Цркви на разне конкретне службе, не ускраћујући им, ако Му је то било угодно, и друге дарове, међутим, оно на шта је Бог посебно призивао остајало је као основна служба, тако да појединац који је призван да је обавља јесте носилац управо тог служења, признатог и посведоченог од стране Цркве.

            2. Апостол Павле на неколико места у својим посланицама набраја разна служења. У посланици Коринћанима он пише: “И ове постави Бог у Цркви: прво апостоле, друго пророке, треће учитеље, затим чудотворце, онда дарове исцељивања, управљања, различитих језика. Јесу ли сви апостоли? Јесу ли сви пророци? Јесу ли сви учитељи? Јесу ли сви чудотворци? Имају ли сви дарове исцељивања? Говоре ли сви језике? Да ли сви тумаче?” (1. Кор. 12, 28-30). У посланици Ефесцима Апостол наводи: “И Он даде једне као апостоле, а друге као пророке, једне као јеванђелисте, а друге као пастире и учитеље” (Ефес. 4, 11). Овде треба указати и на савет из посланице Римљанима: “Имамо пак различите дарове по благодати која нам је дата: ако је пророштво, нека је по мери вере (); ако је служба (), нека је у служењу; учитељство, нека је у учењу; ако је тешитељ (), нека теши; који даје (), нека даје искрено; који управља (), нека је ревностан; који чини милостињу (), нека чини радосно. Љубав да не буде лицермерна...” (Римљ. 12, 6-9)[3]. Најзад, овим списковима служби треба додати и већ наведено место из посланице Коринћанима, где апостол Павле побраја различите дарове Духа.

            Набрајајући разне службе, апостол Павле није желео да понуди некакав коначни списак. Он то није ни могао учинити, јер су се у његово доба службе налазиле »in statu nascendi«. Поред тога, Павлове посланице нису представљале ускостручне трактате из еклисиологије. Њихов задатак био је условљен стањем у оним црквама којима се Павле обраћао. Апостол се дотицао одређених еклисиолошких питања у зависности од конкретног задатка. Задатак посланице Римљанима, а нарочито посланице Коринћанима, састојао се у чувању јединства тих цркава, којима је, очито, претила подела на групације, као што је то био случај у Риму, и на фракције, као у Коринту. Чланови Цркве који су поседовали нарочите дарове Духа супротстављали су себе како онима који нису поседовали никакве нарочите дарове, тако и онима који су имали друге дарове. Они су игнорисали друге чланове цркве, или су себе стављали изнад цркве, или би, најзад, сматрали да само они чине цркву. То је представљало угрожавање јединства локалне цркве, али не толико у њеној целовитости, колико у разликовању мноштва чланова у тој целовитости. У локалној цркви ниједан уд не може постојати и делати без другог, без обзира на то какав положај заузимају у телу. Живљење у Цркви јесте живљење у Духу – “ “ (Римљ. 8, 9). Сви су једним Духом крштени у једно тело и сви су једним Духом напојени. Један исти Дух, посредством кога ступамо у Цркву и у коме пребивамо у Цркви, раздаје дарове свакоме понаособ. Ти дарови се не дају сами по себи, него ради служења Цркви и у Цркви. Целовитост Цркве јесте целовитост “једног”, односно Христа у телу Његовом, али тело не сачињава један уд, него мноштво удова. Ни различитост дарова, нити различитост служби не угрожавају онтолошко јединство свих чланова Цркве, будући да различитост у једноме телу није онтолошке, него функционалне природе. Колико год биле значајне функције чланова Цркве који су постављени на нарочите службе, Црква се не састоји искључиво од њих. “Јесу ли сви апостоли? Јесу ли сви пророци? Јесу ли сви учитељи?...” (1. Кор. 12, 29). И једни, и други, и трећи само су удови тела Христова, али нису читаво тело. Они не могу постојати сами по себи, без тела. По природи својој они су једнаки, будући да сви поседују један исти Дух, кроз кога они постају удови тела Христовог. Они се разликују једино по својим службама, заснованим на даровима једног истог Духа. По природи својој нико себе не може постављати у Цркви изнад другог, а утолико пре изнад Цркве. “Једно тело, један Дух... један Господ, једна вера, једно крштење, један Бог и Отац свију...” (Ефес. 4, 4-6). Зато “различни су дарови... и различне су службе... и различна су дејства, али је исти Бог Који дејствује све у свима” (1. Кор. 12, 4-6).

            3. Ни у једном списку дарова и служења код апостола Павла не указује се ни на харизму свештенства, ни на службе свештенстав, ни на особе којима су те службе поверене[4]. Није реално претпоставити да је апостол Павле сваки пут испуштао из вида ту службу, будући да је реч о једној од најважнијих служби, тако да апостол Павле на њу не би могао заборавити. Може ли се из овога извести закључак да у Павлово доба служба свештенства још није постојала? Та претпоставка ниуколико се не уклапа у слику коју поседујемо о тој епохи. Апстрахујући молитву и прослављање Бога, што је представљало садржај унутарњег живота првих хришћана, констатоваћемо да је Евахристија представљала основу целокупног њиховог црквеног живота. Она је такво свештенодејство Цркве са којим су повезана сва остала служења. Сам апостол Павле у посланици Коринћанима непосредно после помињања Евхаристије прелази на излагање учења о даровима Духа.

            Уколико би се ипак претпоставило да је апостол Павле заборавио да експлицитно помене свештеничку службу, поставља се питање: како објаснити чињеницу да је та “заборавност” присутна у свим новозаветним списима? Свештенство је постојало у апостолско доба, као и у свим потоњим епохама, и заузимало је средишње место међу могућим службама у Цркви; а ако је већ постојало, јасно је, сходно учењу апостола Павла, да је постојала и одговарајућа харизма. “И ви сами као живо камење зидајте се у дом духовни, свештенство свето, да бисте приносили жртве духовне, благопријатне Богу, кроз Исуса Христа” (1. Петр. 2, 5). То је служење народа Божијег, Богом сабраног “у Христу”, кроз које се пројављује служење Богу Цркве као целине. Бог није поставио појединце, него читав народ да Му приноси “духовне жртве”. У Цркви, када Црква служи Богу, сви су свештеници и сви имају свештеничку харизму, те стога апостол Павле није морао да посебно говори о тој служби, која је дата свим вернима, када је излагао учење о различитости служби и о различитости дарова Духа. На свештеничку службу Павле не указује у списковима дарова и служби, него у учењу о крштењу. “Јер се и једним Духом сви ми крстисмо у једно тело, били Јудеји, или Јелини, или робови, или слободни; и сви смо једним Духом напојени ()” (1. Кор. 12, 13). Крштење укључује и харизму свештенства, кроз коју сви верни служе Богу на Евхаристијском сабрању. Премда се харизма свештенства даје сваком верном у Цркви, свештенство је ипак једно, као што је једно крштење, као што је једна Црква у којој се крштавамо и као што је један народ Божији, сабран “у Христу”.

            Неопходно је констатовати још једно карактеристично обележје спискова служби што их наводи апостол Павле. Он два пута помиње апостоле као носиоце нарочитог служења (1. Кор. 12, 28 и Ефес. 4, 11), али нигде не указује на харизму апостолства. Као што је мало вероватно да је апостол Павле заборавио на свештеничку службу, такође је мало вероватно да би он могао заборавити на харизму апостолства[5]. Тешко је претпоставити да је тај пропуст мотивисан чињеницом да је апостол Павле своје учење о “делу служења” излагао саобразно потребама локалних цркава, због чега није имао потребе да указује на службе универзалног карактера[6]. Овакво дељење служби само по себи, као што ћемо видети у даљем излагању, није утемељено. Да се апостол Павле руководио тим начелом, у списак служби (1. Кор. 12, 28 и Ефес. 4, 11) он уопште не би унео апостолство. Може ли се из тог изостављања харизме апостолства извести закључак да је апостол Павле апостолство третирао као институцију, због чега, поменувши апостоле, није указао на харизму апостолства? И ово је веома мало вероватно, будући да за апостола Павла није постојало ниједно служење у Цркви које не би поседовало своју харизму. Објашњење за ову чињеницу исправније је налазити у томе да је за Павла апостолство, које је постојало у његово доба, представљало необичну и изузетну појаву[7]. Побрајајући појединце обдарене нарочитим служењима, он није могао да не укаже на апостоле управо због важности службе коју они врше у Цркви. Али да ли је он могао да харизму апостолства унесе у списак дарова Духа који се раздају свакоме? Харизма апостолства у Цркви се не даје свакоме; она је била дата само одређеној групи лица. Због тога за харизму апостолства заиста нема места међу даровима Духа који се стално раздају у Цркви. У Павлово доба почетак апостолства већ је припадао историји.

            4. Откриће споменика “Учење Дванаесторице Апостола” представљало је прекретницу у учењу о службама у првобитној цркви. После тог открића у теолошкој науци усталило се мишљење да је овај споменик расветлио скоро непознату харизматску институцију. И премда не делимо свеопшту одушевљеност тим спомеником, ипак нисмо склони ни да га маргинализујемо, с обзиром на драгоценост његових историјских сведочанстава. Нисмо склони ни да преувеличавамо његов значај, нарочито на рачун сведочанстава апостолских посланица, чија је историјска вредност неупоредиво већа од вредности “Учења”.

            Комбинујући податке из новозаветних списа и “Учења Дванаесторице Апостола”, теолошка наука је, почев од А. Харнака, дошла до уверења да су у првобитној епоси у цркви постојала два основна организациона облика: с једне стране - такозвана харизматска институција, а с друге – организација секуларног карактера за руковођење пословима сваке локалне цркве[8]. Прва се састојала од појединаца који поседују службе на основу харизме непосредно добијене од Бога, међу којима су главни били апостоли, пророци и учитељи. Имајући од Бога харизму служења, сваки харизматик, без обзира на то да ли је реч о апостолу, пророку или учитељу, био је потпуно слободан од било које црквене заједнице: он није од ње постављан на служење, није зависио од ње, није јој припадао, углавном није имао одређено стално место боравишта, него је своје служење обављао по слободном надахнућу. За разлику од харизматика, презвитери – епископи и ђакони, који сачињавају секуларну организацију, били су постављани од стране саме заједнице, зависили су од ње и своју службу обављали искључиво у оквирима оне локалне цркве која их је изабрала.

            Пре свега ваља приматити да у апостолским посланицама не налазимо супротстављање ова два организациона облика, и још нико није могао да, уз пуну научну озбиљност, укаже на било какве трагове конфронтације између њих. Штавише, ово не налазимо ни у “Учењу Дванаесторице Апостола”. Од “харизматика” је једино апостол, који је у “Учењу” приказан крајње бледо и беживотно, дужан да буде путујући проповедник, док пророк и учитељ могу изабрати једну цркву и везати се за њу местом свога сталног боравка. Ако они немају стално пребивалиште, онда се њихова делатност не ограничава искључиво на оквире једне локалне цркве, него се шири на мноштво њих. У ове цркве они долазе, да тако кажемо, потпуно формирани, те стога у “Учењу” не налазимо податке о томе на који се начин врши њихово постављење. Епископ и ђакон су особе које стално пребивају у одређеној цркви, и састављач “Учења” наводи податке о начину њиховог постављања. И поред свих ових разлика, нема супротстављања епископа и ђакона, с једне, и “харизматика”, са друге стране. Положај епископа, при чему готово искључиво у литургијској сфери, одређен је тиме да он врши службу пророка у његовом одсуству. Светлост епископа одраз је светлости пророка, и он у извесној мери представља његовог заменика. “Учење” не супротставља пророка епископу, већ настоји да у први план у црквеном животу истакне пророка и учитеља, особито овог првог.

            Основна поставка од које теолошка наука полази у питању о “харизматицима” није условљена наводима Писма, него учењем о Цркви. Црква се поима у универзалним размерама, као једна чисто духовна величина, која постоји напоредо и независно од локалних цркава. У односу на универзалну цркву локална црква углавном се посматра као заједница, или у најбољем случају, као њен “делић, комадић” (Splitter) или, најзад, као »pars pro toto«[9]. То универзално учење о Цркви имплицира претпоставку да поред лица са нарочитим дужностима, која постоје у свакој локалној цркви ради задовољавања локалних потреба, постоје и лица чије служење није ограничено оквирима локалне цркве и није везано за њу, него се односи на Цркву као целину. Та хипотетичка теза представља својеврсну аксиому данашње теолошке мисли, међутим, ми је не налазимо ни у апостолској, ни у раној цркви. У овом периоду историје еклисиолошке мисли још увек није постојала подела на локалне цркве и Цркву као »Gesamkirche«. У свакој локалној цркви постојала је сва пуноћа Цркве Божије[10]. Локална црква била је, по речима Игнатија Богоносца, »католичанска« црква. Новозаветно учење, као и учење Игнатија Богоносца о Цркви, имало је евхаристијски карактер, што је већ само по себи искључивало сваку идеју о делу Цркве[11].

            У светлости тога учења о Цркви свако одвајање службе епископа-презвитера и ђакона од службе пророка и апостола под изговором различитости њихове суштине има потпуно вештачки карактер и неадекватно је епохи првобитног хришћанства. Служба епископа-презвитера, као и служба пророка, везивала се за Цркву, а не за одређену заједницу. Због тога нема значаја то што је епископ своје служење остваривао у окриљу једне локалне цркве, за разлику од пророка, који се у својој делатности није морао ограничавати на конкретне просторе. Епископ, који је постављен у локалној цркви, не поставља се у њој, него у Цркви Божијој у Христу, која постоји у оној цркви за коју он добија постављење. Најтешња веза епископа са локалном црквом ниоуколико не умањује католичански карактер делатности епископа, будући да се, у складу са католичанском природом сваке локалне цркве, све што се одвија у једној локалној цркви не догађа искључиво у њој, него у Цркви Божијој, што значи да се догађа и у свим локалним црквама. Слично томе, и делатност пророка имала је црквено-католичански карактер, пошто се она увек одвијала унутар неке локалне цркве, а не у Цркви уопште. Све што је пророк чинио изван локалне цркве није могло имати црквени карактер, јер изван локалне цркве није било Цркве Божије у Христу.

            5. Према »Учењу Дванаесторице Апостола« апостоли, пророци и учитељи обично нису били везани за једну локалну цркву, као епископи-презвитери и ђакони. Апостол или пророк који би остао више од два дана у одређеној локалној цркви по »Учењу« се назива лажним пророком[12]. Апостолски списи не знају ни за какав сличан критеријум. У складу са основним карактером своје делатности, апостол је био путујући благовесник. Зато је он, природно, већи део свога живота проводио у путовањима. Па ипак, у апостолским списима нигде не налазимо одредбу да он не би могао остати дуже време у некој одређеној цркви. Према црквеном предању које је настало веома рано, апостоли су после Педесетнице остали у Јерусалиму дванаест година[13]. Није од значаја да ли ова цифра тачна или не; несумњиво је да су апостоли дуго боравили у Јерусалиму. Апостол Павле никада није своје борављење у локалним црквама ограничавао роковима. Његово апостолско служење није се састојало само у оснивању локалних цркава: оно се односило и на већ постојеће цркве.

            Када је реч о пророцима, апостолски списи такође не инсистирају на томе да је њихова делатност била везана за путовања. Прва посланица Коринћанима очито претпоставља да пророци стално бораве у одређеној локалној цркви[14]. Још са већом сигурношћу можемо доћи до закључка да су учитељи своју службу углавном вршили у оквирима локалне цркве.

            С друге стране, стално пребивање епископа-презвитера у једној одређеној локалној цркви, у којој су били постављени, у апостолско и постапостолско доба није искључивало могућност да они обављају некакву привремену мисију у другој или у другим црквама. »Тада нађоше за добро апостоли и презвитери са свом Црквом да изаберу између себе људе и да пошаљу у Антиохију с Павлом и Варнавом Јуду званога Варсава и Силу, људе истакнуте међу браћом« (Дап. 15, 22). Нема сумње да термин »« упућује на закључак да су Јуда и Сила спадали у ред презвитера Јерусалимске цркве[15]. Римска црква је, према посланици Климента Римског, у Коринтску цркву послала »мужеве верне и мудре, који су поживели међу нама беспрекорно од младости до старости, да буду сведоци међу нама и вама«[16]. Ко су били ови »« – није нам тачно познато, али је више него вероватно да су то били презвитери Римске цркве. Према »Црквеним канонима«, црква у којој нема дванаест одраслих чланова ради избора епископа дужна је да се обрати другој цркви да она пошаље три мужа. Премда ни у овом случају не знамо о каквим се људима радило, опет је највероватније да су то били презвитери, међу којима се, може бити, налазио епископ[17]. Почетком III века установљен је обичај сазивања суседних епископа на постављење епископа осиротеле цркве[18]. Епископ-презвитер могао се у неком тренутку наћи у ситуацији да своју службу врши путујући, као апостол и пророк. Пророк и учитељ могао је стално боравити у једној одређеној цркви, а епископ-презвитер могао је добити привремену мисију изван своје цркве.

            Због тога смо дужни да поставимо питање: није ли тврдња, заснована на “Учењу Дванаесторице Апостола”, да се једно од диференцијалних својстава харизматика у поређењу са презвитерима-епископима састојало у путујућем обављању њихове делатности, плод неразумевања? Имамо ли основа да сведочанство “Учења” преферирамо у односу на сведочанства новозаветних списа? Чак и уколико “Учење” не посматрамо као споменик раног монтанизма, у сваком случају, нема сумње да ово дело приказује живот малих цркава које су деловале негде у пограничним зонама римске државе. Наравно, суштина питања није у томе да ли је служба апостола и пророка имала доминантно путујући карактер или не. То је неоспорно. Суштина питања је у следећем: да ли уистину апостоли, пророци и учитељи, за разлику од презвитера-епископа, нису припадали ниједној локалној цркви, него су припадали Цркви уопште, што значи да су из овог разлога свуда били мање-више краткотрајни, премда увек жељени гости?

            Познато нам је веома мало чињеница о животу првобитне цркве, и многи аспекти тога живота остају нам нејасни, тако да у вези са њима морамо износити одређене претпоставке. Није ли исправније претпоставити да су апостоли, пророци и учитељи, као и презвитери-епископи и ђакони, уосталом, као и сви други верни, били чланови једне одређене локалне цркве? У првобитној црквеној свести Црква Божија се у емпиријском животу пројављивала у локалним црквама. Ово је закон живота Цркве у емпиријском постојању, и зашто бисмо онда претпостављали да је нека мања група хришћана, премда је заузимала специфично место у животу Цркве, кршила тај закон, тако да су се ови појединци налазили у ванцрквеном простору? Припадност Цркви одређује се припадношћу једном одређеном Евхаристијском сабрању. Ступање у Цркву одвија се кроз ступање у Евхаристијско сабрање. Пријем у Цркву увек се одвијао у локалној цркви, и зато је увек имао конкретни карактер. Данас смо у знатној мери, услед природе актуелног црквеног устројства, изгубили тај конкретни карактер, тако да је пријем у Цркву задобио апстрактни карактер. То је оставило трага и на наше уобичајено изражавање. У раној цркви вршен је пријем у Римску, или Антиохијску, или Коринтску цркву, односно у Цркву Божију која делује у Риму, Коринту или Антиохији; међутим, данас не можемо да кажемо да је обављен пријем у ту и ту парохију или ту и ту епархију. Данас радије говоримо о примању у руску, грчку или сиријску цркву, а у најбољем случају у православну цркву. Појам руске или уопште националне цркве у знатној је мери вештачког карактера и изражава једино доминантни национални састав одређене цркве, будући да у суштини нема и не може ни бити некакве посебне руске или грчке цркве, већ постоји само јединствена Црква Божија у Христу. У другом случају пријем у православну цркву има апстрактни карактер и не представља ништа друго до пријем у Цркву уопште. Евхаристијско сабрање Цркве уопште није постојало, као што ни данас не постоји; постојала су и постоје искључиво Евхаристијска сабрања локалних цркава. Свако од тих сабрања појединачно и сва заједно била су и остају јединствено Евхаристијско сабрање, па према томе и једна иста Црква Божија. Да би се заједничарењем у љубави учествовало у Евхаристијским сабрањима локалних цркава, неопходно је бити присутан у једном од њих, јер се искључиво кроз једно отварају врата свих осталих сабрања.

            На који је начин апостол или пророк могао учествовати у Евхаристијском сабрању било које локалне цркве уколико није био члан конкретне локалне цркве? Ако не поседујемо прецизне податке у вези са овим или оним питањем, имамо право да износимо извесне претпоставке, али те претпоставке морају бити у складу са духом епохе о којој говоримо. Управо претпоставка да апостоли, пророци и учитељи нису били чланови ниједне одређене цркве није у складу са стилом ни првобитног, ни раног црквеног живота. Она полази од априорног учења о универзалној цркви и универзалним служењима у њој. Фактичких података који би ишли у прилог тој хипотези нема, ако не рачунамо чињеницу да је пророк или учитељ приликом вршења своје службе веома често прелазио из једне цркве у другу. Али зар ова чињеница неизоставно искључује припадност одређеној цркви, замењујући је припадношћу Цркви уопште? “А у цркви која беше у Антиохији () бејаху неки пророци и учитељи” (Дап. 13, 1). Треба ли да мислимо да су се у Антиохијској цркви, или, по речима аутора Дела апостолских, у Цркви која беше у Антиохији, у том тренутку случајно нашли неки пророци и учитељи? Чак је и састављач “Учења Дванаесторице Апостола”, као што смо видели, допуштао могућност да пророк изабере неку локалну цркву као место свога сталног борављења. Ово је могло значити само једно: да су пророци и учитељи који су се везали за конлретну локалну цркву постајали њени чланови. Зато смо дужни да Лукино сведочанство разумемо у том смислу да су међу члановима Антиохијске цркве постојали појединци који су у њој вршили службу пророка и учитеља. Тешко да је могуће сумњати у то да су пророци, о којима се говори у Првој посланици Коринћанима, такође били чланови Коринтске цркве којима је припало служење пророковања. Немамо ли стога право да на овоме заснујемо општију претпоставку да су апостоли, пророци и учитељи увек били чланови једне одређене цркве, и да је њихово “путовање” по разним црквама представљало мисију коју им је поверила њихова црква? “А у те дане сиђоше из Јерусалима пророци у Антиохију. И уставши један од њих, по имену Агав, предсказа духом велику глад која је имала бити по целом свету; која и би за Клаудија ћесара. А ученици одлучише да сваки од њих, колико који могаше, пошаље, на помоћ браћи која живљаху у Јудеји” (Дап. 11, 27-29). Јесу ли они дошли искључиво на властиту иницијативу, или је у њиховом слању имала удела Јерусалимска црква, која им је поверила особиту мисију? Ако узмемо у обзир чињеницу да је резултат доласка пророка у Антиохију била одлука Антиохијске цркве да пошаље помоћ браћи у Јудеји, сам по себи се нуди одговор да им је Јерусалимска црква, чији су чланови они били, поверила одређену мисију. Говорећи о томе да су они дошли из Јерусалима, Лука је самим тим упућивао на закључак да су они били чланови Јерусалимске цркве. Ово потврђује и друго Лукино сведочанство. “А док они (пророци и учитељи) служаху Господу () и пошћаху, рече Дух Свети: Одвојте Ми Варнаву и Савла на дело на које сам их позвао. Тада они, постивши и помоливши се Богу и положивши руке на њих отпустише их” (Дап. 13, 2-3). Ако су Савле и Варнава на основу откривења Духа били послати од стране Антиохијске цркве, којој су припадали, није ли онда наше право да сматрамо да је и пророке, и учитеље слала она локална црква чији су чланови они били, како би и друге цркве могле добити “назидање и бодрење и утешење” (1. Кор. 14, 3)?

            Локална црква, поверавајући мисију пророку или учитељу, није могла деловати сама по себи, већ само по откривењу. Отуда је поверавање мисије “харизматицима” увек имало двоструки карактер: с једне стране,  пророк је по откривењу добијеном у Цркви одлазио из своје цркве у друге, а с друге стране локална црква поверавала је пророку мисију служења другим црквама. “А потом, након четрнаест година, опет изиђох у Јерусалим са Варнавом, узевши са собом и Тита; а изиђох по откривењу” (Гал. 2, 1-2). Своје путовање у Јерусалим апостол Павле посматра као испуњвање нарочите мисије коју му је поверио Дух. Али то је само једна страна те мисије. Апостол Павле ишао је у Јерусалим по откривењу () које је Цркви било дато кроз њега или кроз неког другог пророка. Црква испитује свако откривење, и када га прихвати као истински израз воље Божије, делује у складу са добијеним откривењем. Та друга страна Павлове мисије описана је у Делима апостолским. “И неки сишавши из Јудеје учаху браћу: Ако се не обрежете, по обичају Мојсејеву, не можете се спасти. А кад настаде распра, и не мало препирање Павла и Варнаве с њима, одредише да Павле и Варнава и други неки иду горе у Јерусалим апостолима и презвитерима за ово питање” (Дап. 15, 1-2). Лука као историчар првобитне цркве сасвим природно скреће пажњу на онај аспект црквеног чина који има везе са делатношћу локалне цркве[19].

            Ако је локална црква поверавала мисију пророку, учитељу, па чак и апостолу, какав је био Павле, она је то могла чинити једино у односу на своје чланове. То нам даје право да са максималном вероватноћом тврдимо да су пророци и учитељи, као што је већ речено, били чланови једне одређене локалне цркве, исто као и презвитери-епископи и као и сви остали верни. Чак ни Дванаесторица у том погледу нису представљала изузетак. Првобитно они су чинили језгро Јерусалимске цркве, али су остали у њој и када се број њених чланова брзо почео повећавати и када су се, поред ње, почеле појављивати и друге локалне цркве. Без обзира на сасвим изузетан положај Дванесторице, Јерусалимска црква им је поверавала мисије, као, примера ради, приликом крштења Самарјана (Дап. 8, 14). Дванаесторица су о својој делатности полагала рачуне Јерусалимској цркви, као што је то било са апостолом Петром приликом крштења Корнилијевог дома (Дап. 10). Није нам познато да ли су се они када су се разишли из Јерусалима и даље сматрали члановима Јерусалимске цркве, али нема сумње да је њихова припадност Цркви имала конкретан карактер припадности једној одређеној локалној цркви. Та црква се могла мењати, као што показује случај Акиле и Прискиле, уколико су то захтевале личне или црквене околности. Ова промена могла се остварити управо из разлога што се припадање Цркви увек остваривало кроз локалну цркву. Универзални карактер служења Дванаесторице није значио њихово припадање Цркви уопште и сам по себи није претпостављао универзални појам Цркве. Прве трагове оваквог универзалног поимања Цркве и апстрактног припадања њој налазимо у “Учењу Дванаесторице Апостола”. Али ово не представља основ за извођење било каквих закључака. И у поменутом, и у погледу неких других ствари, “Учење” се одликује таквим специфичностима које не налазимо ни у једном другом споменику. Ако се у пракси дешавало да пророци нису рачунали ни са каквом припадношћу Цркви, то није била норма него злоупотреба, која је и представљала један од узрока губљења нарочите пророчке службе.

            6. Ако су “харизматици” у истој мери као и епископи-презвитери били чланови одређене локалне цркве, ова чињеница условљава и одређује решење питања о различитости њиховог постављења, на чему толико инсистира данашња теолошка наука. Да ли смо дужни да прихватимо, као својеврсну аксиому, поставку да су “харизматици” своје служење остваривали по унутарњем надахнућу, док је епископе постављала или одређивала сама локална црква? Нећемо се враћати на оно што је већ било изнето, само ћемо још једном указати на то да су и једни и други своје служење остваривали у католичанској Цркви. У овом погледу, као што смо видели, нема никакве разлике између пророка и учитеља, с једне стране, и епископа и ђакона, с друге. Остаје само питање да ли је Црква заиста постављала искључиво епископе-презвитере, док су остали “харизматици” своју службу вршили без црквеног постављења? Ова последња могућност до те мере се усталила у науци, да смо престали да схватамо да је ово питање само по себи немогуће и да се налази у очигледној противречности са учењем о Цркви.

            Пре него што пређемо на разматрање овог питања, морамо разјаснити смисао постављења онако како га поима сама Црква. Постављење на службу је црквени чин, и стога оно не може значити пуко поверавање извесне дужности од стране црквене власти или црквеног сабрања. То што епископ или епископи и данас, као и у далекој прошлости, постављају епископе, презвитере и ђаконе, не значи да они, влашћу коју поседују, сами или заједно са црквеним народом постављају оне којима желе да повере те службе, пратећи то постављење молитвом за ниспослање благодати Духа Светога на њих. У уобичајеној црквеној свести данас је присутно управо овакво поимање постављења, али то указује на губљење његовог истинског смисла. У Цркви делује воља Божија, а не људска, па макар то била и воља епископа који поседује благодатне дарове за своје служење у Цркви. Воља Божија не може да се налази у зависности од људске воље или да јој буде потчињена: Бог не низводи дарове Духа Светога на оне које изабирају епископи или црквени народ, него на оне које изабира Он Сам. Епископ има благодат да врши свету тајну рукоположења, али то не значи да он дели дарове Духа Светога. Још мање то значи оно што се тврди у школској теологији да епископ преноси дарове Духа Светога презвитерима и другим клирицима приликом њихове хиротоније, због чега је приликом постављења епископа неопходно суделовање неколико епископа, будући да један епископ другоме не може пренети благодат једнаку оној коју сам поседује. Ова догматска поставка такође очигледно показује дубоко неразумевање тајне хиротоније. Епископ сам по себи никоме ништа не може пренети од своје благодати: он не може пренети не само благодатне дарове за епископско служење, него ни за служење чтеца. Благодат није нека ствар коју један преноси другоме, и епископ није власник ризнице благодати, да би могао да је дели онима којима жели[20]. Благодат је живи дар Духа Светога Који живи у Цркви, и зато је појам ризнице благодати појам који у себи садржи унутарњу противречност. У Цркви је Сам Бог Онај Који поставља на нарочите службе, исто као што свакога ко је призван у Цркву поставља на царско-свештеничку службу. “И ове постави () Бог у Цркви...” (1, Кор. 12, 28), “И Он даде () једне као апостоле...” (Ефес. 4, 11). Бог је Тај Који поставља апостоле, пророке, учитеље и пастире, а не епископ, нити сабор епископа, нити црквени народ. Бог поставља ове појединце за служење у Цркви, а не изван Цркве, и зато се постављење Божије врши у самој Цркви и уз њено учешће. “Пазите, дакле, на себе и на све стадо у коме вас Дух Свети постави за епископе () да напасате Цркву Господа и Бога коју стече крвљу Својом (Дап. 20, 28). У своме обраћању ефеским презвитерима које је лично рукоположио апостол Павле их подсећа на то да их је Сам Бог поставио за епископе. “И рукоположише им презвитере за сваку Цркву, па помоливши се Богу с постом, предадоше их Господу у Кога вероваше” (Дап. 14, 23). Апостоли су за презвитере рукоположили оне које је изабрао Сам Бог. Како у апостолско доба, тако и после њега на службе у Цркви постављају се они које је изабрао Сам Бог.

            У новозаветним списима за избрање или предизбрање Божије користи се термин “”. Приликом свога јављања Павлу Христос говори: “Устани и стани на ноге своје; јер ти се за то јавих да те поставим за служитеља и сведока овоме што си видео и што ћу ти показати” (Дап. 26, 16). О том избрању Божијем говори и Ананија Павлу: “Савле, брате, прогледај! И ја у тај час погледах у њега. А он ми рече: Бог отаца наших изабра те да познаш вољу Његову, и да видиш Праведника, и да чујеш глас из уста Његових” (Дап. 22, 13-14). Бог сваког свог служитеља у Цркви изабира онако како је изабрао апостола Павла. О том свом уверењу рана црква сведочи молитвама рукоположења: “Срцезналче свију, Оче, дај овоме слузи Твоме, којега си изабрао за епископство, да пастирствује стаду Твоме светоме и да првосвештенствује Теби беспрекорно...”[21]. У “Епитоми” се за “којега си изабрао” користи израз: “”, у складу са Дап. 1, 24: “И помоливши се рекоше: Ти, Господе, познаваоче срдаца свију, покажи једнога од ове двојице кога си изабрао ()”. Глагол “” изражава исту ову идеју изабирања, као и глагол “”. Идеја изабраности од Бога у потпуности се чува и у данашњем чину хиротоније. Приликом полагања руку на онога ко прима рукоположење епископ казује: “Божанска благодат, која свагда оно што је слабо лечи и оно што недостаје употпуњује, посвећује (грчки) страхом Божијим испуњеног... у (чин у који се рукополаже): помолимо се за њега, да дође на њега благодат Свесветога Духа». Епископ се обраћа читавој цркви окупљеној на Евхаристијском сабрању да се помоли за ниспослање благодати Духа Светога на онога кога је сам Дух “”, односно изабрао, предизабрао или упутио на црквено служење.

            Избрање Божије у хиротонијама епископа, презвитера и ђакона не искључује и њихово избрање од стране саме Цркве. “Нека се за епископа поставља онај ко је изабран од свега народа”[22]. Изабраност од стране локалне цркве представља један од критеријума препознавања воље Божије, будући да се не изабира неко ко је народу по вољи, него неко ко је већ унапред изабран од Бога за служење. Зато је изабирање представљало израз сведочења народа о откривеној вољи Божијој у Цркви и истовремено његове сагласности са постављањем тога појединца, који је изабран на служење да би се испунила воља Божија. Сходно томе, помињање избора од стране народа у чину постављења има само инструментални значај: кроз њега се открива предизбрање Божије. “Онда Дванаесторица, сазвавши мноштво ученика (), рекоше: Не доликује нама да оставивши реч Божију служимо око трпеза. Потражите (), дакле, браћо, између вас седам осведочених људи, пуних Духа Светога () и мудрости, које ћемо поставити на ову службу” (Дап. 6, 2-3). Бирање седморице у Јерусалимској цркви имало је задатак да се у властитој средини изнађу они који су “пуни Духа”, односно они које је Бог унапред одабрао за ову службу. Ако се воља Божија открива и мимо изабирања, онда оно постаје сувишно. Откривење о предизбрању Божијем, каогод и избор од стране народа, врши се у Цркви, јер и једно и друго има за циљ да се означи појединац којега је Бог изабрао за служење у Цркви. Апостолу Павлу је његову одабраност од Бога открио Сам Христос, да би му је затим обзнанио Ананија, али она је била обзнањена и Цркви кроз пророчко откривење. “Одвојте Ми Варнаву и Савла на дело () на које сам их позвао ()” (Дап. 13, 2).. Антиохијска црква је, да би испунила вољу Божију обзнањену кроз пророчко откривење, одвојила или издвојила из своје средине Варнаву и Савла као оне које је Сам Бог призвао на “дело служења”. Призвање Божије, обзнањено Цркви, посведочено и прихваћено од стране Цркве, било је праћено издвајањем између чланова Цркве оних који су били призвани да служе у њој. То означавање за дело служења представљало је први моменат чина постављења, као пројаве избрања Божијег у Цркви. Људска воља мора се преклањати пред вољом Божијом; за њу, као самосталну и независну од воље Божије, у Цркви нема места. Зато се црквена свест категорички противила свим другачијим начинима означавања појединаца за служење, нарочито онима у којима је доминирала људска воља. Сви су изгледи да је већ у Оригеново доба у Александрији била приметна тенденција наслеђивања јерархијског служења. Тим поводом ће Ориген са горчином изрећи речи: “Propinquis agrorum et praeditorum relinquatur haereditas: gubernatio populi illi tradatur, quem Deus elegerit...«[23]. Историји Цркве познато је одвећ велико мноштво примера кршења овог закона живота: за служење у Цркви нису били издвајани појединци које је изабрао Бог него они које је у овом или оном облику издвајала људска воља. Ориген је тај несклад између онога што би требало да буде и онога што је фактички присутно у Цркви доживљавао као трагедију. Та је трагедија била додатно потенцирана његовим поимањем Цркве као Цркве светих. Они који су недостојно били одвојени на дело служења за њега су били “simulatores[24]: људска воља може одвојити појединце на служење, али она није кадра да од њих начини истинске служитеље.

            Одвајање на служење представљало је само означавање појединаца које је Бог изабрао на служење, али још не и отпочињање служења. Служење отпочиње у моменту када Бог на оне које је изабрао низводи благодатне дарове за служење. И низвођење дарова ономе ко је изабран за служење, као и избор, обавља се у Цркви. Због тога после момента одвајања следи моменат рукополагања појединаца изабраних да служе. “Тада они, постивши и помоливши се Богу и положивши руке на њих, отпустише их” (Дап. 13, 3). Од најранијих времена историје Цркве приликом хиротоније је полагање руку означавало моменат низвођења благодатних дарова по молитви Цркве на онога ко је вољом Божијом одвојен на служење. У молитви рукополагања измољавају се дарови ономе којега је Бог изабрао. “Срцезналче свију, Оче, дај овоме слузи Твоме, којега си изабрао за епископство...”[25]. Бог низводи дарове на онога којега је изабрао.

            Најзад, трећи моменат постављења састоји се у томе да Црква признаје оно што се у њој извршило. То је признавање чињенице да је појединац којега је Црква одвојила на служење и за којег се Црква молила да се на њега низведу благодатни дарови достојан свога служења. Као и два претходна, признање такође представља благодатни моменат: омо представља сведочење Духа, Који живи у Цркви, о ниспослатим јој даровима Духа. Истовремено, ово признање представља сведочанство Цркве да појединац који је призван на служење отпочиње своје служење. Као финални моменат, признање, представљајући сведочење Цркве, обухвата све оно што су садржали и претходни моменти. Сведочећи о низвођењу Духа Светога, Црква сведочи о избрању Божијем. С друге стране, сведочећи о почетку служења рукоположеног појединца, а то служење му поверава Црква, она сведочи и о томе да га је Бог изабрао и низвео на њега дарове Духа. Без дарова Духа нема служења у Цркви, али нема ни дарова без служења. Признање је сведочење и о једном и о другом: о даровима Духа и о служењу. У новозаветним списима не налазимо непосредно указивање на овај моменат постављења, али о њему се говори у учењу о харизми испитивања, која је дата народу Божијем. У раној Цркви тај моменат имао је веома велики значај, и он је у знатној мери утицао и на постојећи облик постављења епископа. О томе да народ признаје постављеног епископа говори се у Иполитовом “Апостолском предању”, у коме се даје препорука да епископу после постављења читав народ да пољубац мира, “поздрављајући га зато што је постао достојан – quia dignus effectus est[26]. Достојанство онога ко је постављен за епископа није садржано у њему самом, него у томе што га је изабрао Бог и што су му ниспослати дарови Духа. Пољубац мира представљао је печат којим се завршава чин постављења, после чега је отпочињало служење. Епископ је у Цркви постављан ради Евхаристијског сабрања, и стога је одмах након постављења вршио Евхаристију. До данас литургијски чин постављења чува моменат признања у виду изговарања “аксиос”; некада је ово изговарао народ, а данас то чине епископ који врши рукополагање, клир и хор.

            Признање постављења обављеног у Цркви представља католичански чин: оно се врши од стране локалне цркве, али не само у њој, него у Цркви Божијој. Зато је признање од стране локалне цркве праћено рецепцијом осталих цркава. Свака локална црква, као Црква Божија, све што се врши у другим црквама прима као своје властите чинове. Због тога свака црква, у крајњој линији начелно, сведочи о извршеном постављењу као чину који одговара вољи Божијој. Кипријан Картагински казује да су постављење Коринилија Римског прихватили епископи читавог света[27]. На Кипријановом језику то је значило да је оно било прихваћено или посведочено од свих цркава. Рецепција локалних цркава ништа не додаје признању постављења од стране оне локалне цркве у којој је то постављење извршено, али она пројављује католичански карактер целокупног чина постављења. Зато та рецепција не представља некакав одвојени моменат у чину постављења, него је укључена у моменат признања.

            Анализа најважнијих момената тајне постављења коју смо изнели у претходном излагању даје нам могућност да схватимо општи смисао постављења на службе. Постављење је конкретан црквени чин у коме Црква одређује или означава моменат отпочињања служења онога ко је од Бога призван на то служење у Цркви и ко је задобио дарове Духа Светога. Другачије речено, постављење је чин којим Црква, испуњавајући вољу Божију, призива на служење и омогућава служење онима које је Бог поставио. Сва три напред наведена момента постављења у потпуности су подређена томе циљу, садржаном у самом постављењу. Ти моменти присутни су у сваком постављењу, али се њихов значај може мењати, тачније, у њима се може мењати степен учествовања локалне цркве. Ово потоње условљава различитост облика постављења на црквене службе. Основна грешка школске теологије, као и теолошке науке, састоји се у томе да се признаје само једна форма постављења, да се она сматра за једину, и да се самим тим одбацују остале форме. Било би тачније рећи да школска теологија, усредсређујући пажњу на један облик постављења, не примећује друге. То се веома јасно рефлектује на питање о постављењу такозваних “харизматика”. Њихово постављење није везано за онај облик који се сматра за једини, из чега проистиче уверење да се они, за разлику од епископа-презвитера и ђакона, уопште не постављају. Већина представника теолошке науке такође полази од облика постављења епископа-презвитера, тачније, од момента када их је изабрала локална црква. Апостоле, пророке и учитеље не бира локална црква. На основу тога теолошка наука тврди да се они не постављају, а уколико их локална црква не поставља, то значи да они ни не зависе од ње. У свему овоме налазимо само једну исправну поставку, а то је да се “харизматици” не бирају, али се из тога не може изводити закључак да њихово постављење не постоји.

            Међу службама присутним у првобитној цркви постојала је и служба епископа-презвитера. Та служба била је апсолутно неопходна за емпиријско постојање локалне цркве, и зато је од самог почетка старање за њу било везано за саму локалну цркву. “И Апостоли наши познали су кроз Господа нашег Исуса Христа да ће бити свађе око имена епископског (). Са тог разлога, добивши савршено предзнање, поставили су напред споменуте (свештенослужитеље) и затим су дали додатак закону (), да, када се (ови) упокоје, други проверени мужеви добију у прејемство њихову службу ()[28]. У овим речима Климента Римског налазимо истинско апостолско предање о томе да служење епископа-презвитера у локалним црквама не сме да се прекида. Апостоли су, да би испунили вољу Божију, проповедајући радосну вест Христову, свуда постављали првенце верних за епископе и ђаконе[29]; и да би испунили исту вољу Божију, установили су да старање за ово служење буде поверено локалним црквама, које су дужне да на места упојених постављају њихове наследнике. Ово правило () и дан данас се поштује у Цркви. Свака локална црква, још од апостолског доба, сама себи поставља епископе, презвитере и ђаконе, као и све остале чланове клира, који су се појавили касније. Та постављења, која се врше од стране локалне цркве, садрже сва три момента: 1) избор појединаца који се означавају за те службе, 2) њихово рукополагање са молитвеним призивом за ниспослање дарова Духа Светога и 3) признање рукоположења обављеног од стране локалне цркве као благодано валидног. У свим овим моментима потпуно јасно и конкретно показује се улога и значај локалне цркве у постављењу њених пастира: она је та која врши њихов избор, она их рукополаже и сведочи, а својим сведочењем и признаје рукоположење које је извршила. За нас није од значаја чињеница да су током историје ови моменти, нарочито први и трећи, доживели извесне модификације.

            За првобитну црквену свест избор од стране Цркве значио је и избор од читавог народа. О овоме сведочи сам Климент, указујући на то да се епископи постављају “са сагласношћу целе Цркве” ()[30], што је укључивало и њихов избор од стране исте цркве. У најстаријем литургијском чину постављења епископа, сачуваном у “Апостолском предању” Иполита Римског, казује се: “Нека се за епископа поставља онај ко је изабран од свега народа”[31]. О томе говори и “Учење Дванаесторице Апостола”, призивајући верне: “Изаберите себи епископе и ђаконе достојне Господа”[32]. У претходном излагању видели смо да Кипријан сматра да се ниједно постављење не може извршити без сагласности народа. За Корнилија Римског говорио је да је постављен за епископа: de Dei et Christi eius iudicio, de clericorum paaene omnium testimonio, de plebis quae tunc adfuit suffragio[33]. Али исти Кипријан пише и о једној измени до које је дошло у његово доба: “Неопходно је брижљиво чувати и држати се светог предања и установе светих апостола, која се чува код нас и скоро у свим областима и сходно којима је, да би се народу на законит начин поставио епископ, неопходно да се окупе епископи најближи тој области, и нека се бира епископ (episcopus deligatur) који добро зна сваког појединца и има обичај да пази на свачије поступке”[34]. То је језик друге епохе, и то му је било познато, јер видимо да он наводи да се тај обичај држи “fere per prouincias”. Сходно овом правилу, избор припада епископима и врши се у присуству народа. Са продором права у цркву, почев од Никејске епохе, народ се константно удаљава од избора својих пастира. Тај избор поверава се или сабору епископа или власти једног епископа, па ипак, из догматске свести не губи се до краја мисао да појединац који је означен од стране сабора или епископа јесте изабран од Бога, о чему, као што смо видели, настављају да сведоче литургијски чинови. Истовремено са продором права у Цркву, са којим долази до удаљавања народа, и трећи момент постављења – сведочење народа – губи свој значај. Оно доспева у стање анабиозе, у коме се налази до данас, јер када је црква устројена на начелима права, нема места ни за сагласност народа, ни за рецепцију. Целокупна пажња школске теологије усредсређена је на други моменат: на рукоположење са молитвом за призивање дарова Духа Светога. Благодатни карактер постављења клирика, нарочито првих ступњева свештенства, чува се у цркви. Црква се и данас, као и у старини, стара за то да се у њој не прекида пастирско служење. Постављење појединаца на пастирску службу представља класични облик постављења, који црквена свест, као што смо већ говорили, поима као једини.

            Поред служби за које се стара сама локална црква, како у њеним оквирима не би дошло до прекида њиховог вршења, постоје и друге службе, чије вршење није предмет њеног старања, будући да оне нису толико неопходне за њено емпиријско постојање као пастирско служење. Овамо спадају служба пророка, еванђелиста и учитеља[35]. Колико год те службе биле важне саме по себи, за постојање цркава оне нису биле неопходне, као што је то био случај са служењем епископа-презвитера. Пророци, еванђелисти и учитељи могли су деловати унутар локалне цркве, али могло је и не бити их. Локалне цркве нису биле дужне да се старају за њих. Њих је на служење изабирао и призивао Бог, а не локалне цркве. Поставља се питање: ако њих нису бирале локалне цркве, значи ли то да оне уопште нису узимале учешћа у њиховом постављењу? Непостојање момента избора не повлачи неизоставно за собом и непостојање других момената. На нарочите службе нису призивани чланови Цркве уопште, него чланови конкретне локалне цркве у чијем су Евхаристијском сабрању они узимали учешћа. Они су одвајани из средине локалне цркве ради служења у њој или у другим локалним црквама, те стога њихово издвајање није могло проћи без њеног суделовања. Одвајање оних које је Бог призвао на особито служење, као и све што се збива у Цркви, вршило се по откривењу Духа, које је заменило први моменат постављења, односно избор. Обично је после тог одвајања следило рукоположење са молитвом за низвођење дарова Духа, праћено потоњим сведочењем локалне цркве о извршеном постављењу. Пример оваквог постављења даје нам сам апостол Павле. Унапред изабран из утробе матере своје и призван од Христа (), он се после пророштва о његовом призвању на сабрању Антиохијске цркве одваја ради дела на које је био призван: “Тада они, постивши и помоливши се Богу и положивши руке на њих, отпустише их” (Дап. 13, 3). То постављење, које је било извршено у локалној цркви, представљало је почетак Павловог апостолског служења. У свести Антиохијске цркве оно је било истоветно Варнавином постављењу, које је било извршено истовремено са Павловим. Ако је Варнава био предстојатељ Антиохијске цркве, његово постављење је још индикативније од Павловог. Отпуштајући их, Антиохијска црква сведочила је како о свом потчињавању вољи Божијој, тако и о извршеном постављењу. Као и постављење епископа, и постављење Павла и Варнаве било је извршено “уз сагласност” читаве цркве. Ако је Павла на службу поставила локална црква, тешко да има основа за претпоставку да су еванђелисти своје служење могли отпочети сами по себи, без суделовања локалних цркава чији су чланови били. Сви су изгледи да су се на сличан начин постављали и дидаскали.

            У поређењу са постављањем епископа-презвитера, у постављању јеванђелиста и учитеља није било присутно њихово изабирање од стране локалне цркве. Колико год изабирање било битно, ипак, чин постављења не своди се искључиво на њега. Оно је неопходно само у ситуацијама када је старање за настављање служења ствар саме локалне цркве. Изабирање је, као што смо видели, имало за циљ да пројави вољу Божију, те је стога, уколико је воља Божија откривена мимо изабирања, тај моменат изостављен из постављења, с тим што се само постављење не доводи у питање. Познат нам је низ примера да је чак и приликом избора епископа откривење воље Божије разрешавало питање о кандидату за епископа. Довољно је сетити се историје избора Амвросија Медиоланског.

            Имамо ли право да тврдимо да чин црквеног постављења чува своју валидност и свој значај и у случају да локална црква није извршила не само избор, него и рукоположење оних који су били призвани на служење? Колико нам је познато, пророци нису били бирани нити рукополагани од стране локалне цркве. Нема сумње да нису бирани ни рукополагани ни појединци призвани на служење чудотворења, исцељивања, говорења и тумачења језика итд., о којима говори апостол Павле (1. Кор. 12, 28). Да ли из овога следи закључак да су ова служења била слободна у смислу у којем се то поима у данашњој богословској науци? Пророци нису били бирани, јер старање о настављању пророчког служења није представљало обавезу локалних цркава. У некима од њих могло је и не бити нарочитог пророчког служења, што, међутим, не значи да та црква није поседовала пророчку харизму, док је у другој могло бити неколико пророка. Они нису рукополагани, јер отпочињање њиховог служења није зависило од опште сагласности локалне цркве. Пророка је изабирао и призивао Сам Бог, Који му је непосредно, без суделовања локалне цркве, даривао пророчку харизму. Па ипак, било би потпуно неисправно и противно целокупном духу црквеног живота првог хришћанства сматрати да је пророчко служење било слободно, односно да је пророк, осећајући у себи пророчку харизму, своју службу вршио независно од локалне цркве. Да је тако, то би значило да се пророчко служење налази изван цркве. Пророка изабира и призива Бог, Који му предаје благодатне дарове, али се призивање и даривање благодатних дарова одвијају у цркви и ради служења Цркви. Премда их не изабира и не рукополаже, локална црква узима учешће у њиховом постављењу признавањем да су они пророци. Без тога признавања пророци не могу вршити своју службу; наиме, од црквеног сабрања, оличеног у његовом предстојатељу, зависило је да ли ће пророку бити допуштено да пророкује или неће. Црква будно пази на пророчку реч када зна да јој ту реч упућује пророк. То њено знање пројављује се у њој кроз признање да је појединац који пророкује уистину пророк. Оно нема јуридички карактер, као и у случају свих осталих служења. Признање представља сведочанство Цркве о томе да је пророку подарена пророчка харизма. Признање је препознавање воље Божије, њено уочавање и преклањање пред њом, и оно представља постављење пророка од стране локалне цркве. У чину постављења пророка нема потребе нити за моментом изабирања, нити за моментом рукополагања, будући да се Божије избрање и даривање благодатних дарова открива у самом пророковом служењу. Отуда постављење пророка од стране локалне цркве садржи само један моменат: сведочење о откривеној вољи Божијој и признавање пророка у његовом пророчком достојанству. У том моменту и на основу тога момента у Цркви се поставља на служење онај ко има призвање од Бога и коме је Бог подарио благодатне дарове за његово служење. На основу момента признања локална црква поставља на служење самој себи онога ко је учесник њеног Евхаристијског сабрања и ко је њен члан. Поред служења самој себи, она пророку може поверити и мисију служења другим црквама. У том случају, вероватно, поверавање пророку нарочите мисије било је праћено рукополагањем и молитвом, али то није било некакво допунско постављење на пророчко служење, будући да се то служење већ одвијало, него ново постављење на допунско служење.

            Сходно изнетом, све појединце који имају посебне службе у Цркви поставља Црква. У зависности од природе служења, постављења могу имати различите облике. У једним случајевима постављење укључује три момента: избор од стране цркве, рукоположење и сведочење Цркве о ниспослању благодатних дарова за служење, у другим два: рукоположење и признање, и, најзад, у извесним случајевима само сведочење Цркве. У свим овим случајевима постављење у потпуности чува своје аутентично значење и свој истински смисао: Црква поверава служење онима које је изабрао Сам Бог и којима је Он подарио благодатне дарове. Сва три момента подједнако су значајна и присутна, у овом или оном облику, у сваком постављењу. Степен учешћа локалне цркве може бити неједнак, али тај степен не може бити сведен на нулу, односно, у црквеном животу не може бити таквог случаја да локална црква уопште не узима учешће у постављењу појединаца који су означени за посебна служења. Увек, у свим случајевима постављења, присутан је моменат признања од стране цркве. Ако њега нема, онда нема не само постављења, него нема ни служења, будући да нема нити може бити служења изван локалне цркве, па сходно томе не може бити ни појединаца које она не би поставила. Свако служење у коме не учествује локална црква налази се изван Цркве, а појединци који обављају таква служења уистину су слободни од локалне цркве, будући да не спадају у ред оних који обављају “дело служења”. У Цркви служење обављају само појединци које је она поставила, а она је поставила појединце призване од Бога, који су од Бога примили дарове Духа Светога. И поред различитих облика постављења, међу њима у суштини нема нема разлике. Црква поставља учитеља и пророка на исти начин као и епископа-презвитера.

            7. Враћајући се на раније постављено питање о суштини разлике између оних које богословска наука назива “харизматицима”, с једне, и презвитера-епископа и ђакона, са друге стране, морамо да констатујемо да је та разлика заправо фиктивна и да се заснива на недовољном познавању ствари. Све службе у цркви засноване су на харизми, и зато су сви појединци који их врше харизматици, као, уосталом, и сви чланови Цркве, јер приликом ступања у Цркву сви задобијају харизму царског свештенства. Признати могућност постојања у Цркви таквих облика служења за које се не дају дарови Духа значило би признати постојање некакве безблагодатне области у Цркви. Ово, са своје стране, доводи у питање благодатну природу Цркве. Сви харизматици, као носиоци благодатних служења, постављају се од стране Цркве, у Цркви и ради Цркве, али Црква поставља једино оне које је изабрао и примио Бог. Због тога и са овог становишта нема и не сме бити разлике између апостолске, пророчке и учитељске службе, с једне стране, и службе епископа-презвитера и ђакона, са друге. Црква као заједница не конституише никакве службе, будући да црква као заједница не постоји: она не конституише, као што тврди теолошка наука, апостолску и пророчку, али ни епископску службу. Бог ствара службе за католичанску цркву, која у пуноћи свога јединства пребива у свакој локалној цркви. Сви појединци који имају нарочите службе обављају их у Цркви, и зато локална црква припушта служењу само оне које сматра црквеним служитељима. Због тога сви харизматици зависе од локалне цркве, с тим што су уједно они и слободни од ње, будући да у Цркви као благодатном организму све службе зависе од дарова Духа, које Бог раздаје онако како је Њему угодно. “Све ово чини један и исти Дух, делећи свакоме понаособ како хоће” (1. Кор. 12, 11).

 

 

II. АПОСТОЛ

 

            1. У очима апостола Павла апостол је заузимао прво место међу појединцима са посебним службама[36]. С једне стране, ово сведочи о томе да су апостоли стајали у истом реду са другим појединцима које је Бог поставио у Цркви, а с друге стране указује на њихов изузетан положај. Та изузетност, барем у Павловом поимању, није била повезана са личношћу самих апостола. “А за оне које су сматрали да су нешто, ма ко они негда били, не марим ништа, јер Бог не гледа ко је ко” (Гал. 2, 6)[37], јер “нити је што онај који сади, ни онај који залива, него Бог Који чини да расте” (1. Кор. 3, 7). Изузетан положај апостола у животу Цркве био је условљен њиховим служењем. Верни су “назидани () на темељу апостола и пророка, где је угаони камен Сам Исус Христос” (Ефес. 2, 20)[38]. Црквена свест ову је мисао изразила у формули “апостолска црква”.

            Као и сви појединци који су имали одређене службе у првобитној цркви, апостоли су били постављани од Бога, али то је постављење било јединствено и непоновљиво. Ова специфична одлика апостолског служења јасно се уочава у учењу апостола Павла: дар апостолства, као што је већ било речено[39], не спада у ред дарова које Бог даје свакоме. Овај дар Бог је подарио једино онима које је изабрао за ову службу и на које се ова служба, у целини посматрано, и своди. Ако се харизма апостолства више не дарује, то значи да је и служба апостолства у Цркви непоновљива[40].

            Непоновљивост и јединственост апостолског служења укључује у себе и идеју затворености круга појединаца који врше апостолску службу. “Јер мислим да Бог нас апостоле показа последње (), као на смрт осуђене...” (1. Кор. 4, 9). Ову мисао Павле понавља у истој посланици, али у нешто другачијем облику: “А после свију (), као каквом недоношчету (), јавио се и мени” (15, 8). Павле себе сматра последњим апостолом: њиме је круг апостола затворен[41]. Дар апостолства – “по благодати која ми је дана ()” – последњи пут је у Цркви био подарен Павлу. Није од значаја то што у Павловој свести, као и у свести читавог првобитног хришћанства, други долазак Христов треба да затекне међу живима ако не све, оно барем неке апостоле. Суштина апостолског служења није детерминисана временским интервалом између васкрсења и парусије, него самим садржајем служења[42].

2. Ако је круг апостола ограничен, поставља се питање: на кога? Ово питање је најспорније. Тешко да је могуће прецизно утврдити ко је припадао томе кругу. Да бисмо покушали да понудимо макар приближни одговор на ово питање, морамо претходно расветлити појам самог апостолства. Али и овај појам је до дана данашњег такође споран. Да ли заиста постоје, као што се обично сматра, два различита поимања апостолства: једно код апостола Павла, а друго – у Јерусалимској цркви? Прво поимање је харизматско, а друго – институционално.

“Треба, дакле, од ових људи који су били заједно с нама за све време откако међу нас дође и изиђе од нас Господ Исус, почевши од крштења Јованова до дана када се узнесе од нас, да један од ових буде с нама сведок Његовог васкрсења” (Дап. 1, 21-22). У Петровим речима, сходно Делима, било би веома чудно видети разјашњење појма апостолства у оном смислу који му је придавала Јерусалимска црква. Да је ово било тако, Лука би, укључујући ове речи у Дела, самим тим Павла изузео из броја апостола. Са пуном сигурношћу можемо да тврдимо да Лука то не би учинио, будући да он нигде није доводио у сумњу Павлово апостолство. Штавише, Јерусалимска црква, тачније Дванаесторица, такође не негира Павлово апостолство, што би свакако био случај када би овакво поимање апостолства у њој реално постојало. Сам Павле није имао нити је могао имати претензија на то да је он лично био са Христом од крштења Јовановог до вазнесења. Он је отворено исповедао да је «најмањи од апостола ()», «који нисам достојан назвати се апостол, зато што гоних Цркву Божију» (1. Кор. 15, 9). Може ли се допустити претпоставка да је апостол Павле, претендујући на апостолство, свесно изменио његово првобитно поимање, придавши му[43] искључиво или превасходно харизматски карактер? “Но благодаћу Божијом јесам што јесам, и благодат Његова која је у мени не оста празна, него се потрудих више од свију њих, али не ја, него благодат Божија која је са мном” (1. Кор. 15, 10). Пре обраћења Христу Павле је био човек традиције, и такав је остао и после обраћења. Он ће прихватити традицију за коју ће га везати Христос. “Него устани и стани на ноге своје; јер ти се за то јавих да те поставим за служитеља и сведока овоме што си видео и што ћу ти показати” (Дап. 26, 16). Овим везивањем за традицију он постаје њен носилац: “Било, дакле ја било они, тако проповедамо, и тако поверовасте” (1. Кор. 15, 11). Павле не само што није изменио првобитни појам апостолства, који је у његово доба већ представљао традицију, него није имао ни потребе за тим. Лука је слободно могао унети у своју књигу Петрове речи, нимало не ризикујући да ће довести у питање Павлово апостолство, будући да те речи нису биле непосредно везане за одређење апостолства. Њих је Петар изрекао у контексту Матејевог избора на место Јуде Искариотског. Тај избор имао је за циљ да се надопуни број Дванаесторице које је Христос изабрао у време Свога земаљског живота. Он се врши у време очекивања Духа: “Не удаљујте се из Јерусалима, него чекајте обећање Оца, које чусте, рече, од Мене” (Дап. 1, 4). Зато Матејев избор представља чин који као да наставља земаљски живот Христов. Природно је да се у Дванесторицу могао убројати само неко ко се са осталим ученицима налазио све време, почев од крштења Јовановог. У том тренутку Дванаесторица нису били апостоли у стриктном смислу овога појма. Ова последња констатација захтева и извесна појашњења[44].

            3. Дванаесторицу је установио Христос, али они нису били апостоли у доба Његовог земаљског живота. “Хајдете за Мном, и учинићу () вас да постанете ловци људи” (Мк. 1, 17). Они су били “унапред изабрани” од Христа да постану апостоли. Привремена мисија коју им је поверавао Христос (Мк. 6, 7 и паралелна места) није била истоветна са њиховим служењем после Педесетнице. “Примићете силу када сиђе Свети Дух на вас; и бићете Ми сведоци у Јерусалиму и по свој Јудеји и Самарији и све до краја земље” (Дап. 1, 8). Указивање на силу која исходи од Духа разјашњава пневматолошку природу апостолства, а она, са своје стране, разоткрива његов еклисиолошки карактер. Црква је место деловања Духа, и зато је сила која исходи од Духа могла бити задобијена једино у Цркви. Зато је апостолство могло постојати тек од почетка постојања Цркве[45], јер би без Цркве апостолско служење било беспредметно. Евхаристију је Христос установио на Својој Тајној вечери са Дванаесторицом, а они су је извршили у дан силаска Духа. Обећање које је Христос дао у вези са Црквом (Мт. 16, 18) испунило се у Евхаристијском сабрању Дванаесторице. У њима се актуализовала Црква, у којој су они у том тренутку постали апостоли[46]. То је најзначајнији тренутак у историји Цркве, и он је повезан са Дванаесторицом.

            Еклисиолошка природа апостолства укида дилему да ли је оно имало харизматски или институционални карактер. У Цркви је све установљено, будући да све произилази из воље Божије, и у њој се све установљава, будући да оно што је установљено у Цркви постоји, као и сама Црква, у Духу и кроз Духа[47]. Апостолство је установљено упоредо са установљењем Цркве, пошто је оно укључено у Цркву. Дванаесторицу је Христос изабрао и установио у време Свога земаљског живота, али они постају апостоли у дан Педесетнице “...”. Али и Павле је постао апостол “ ”, пошто је, као и Дванаесторица, био унапред изабран за апостолство. “А када благоволи Бог, Који ме изабра од утробе матере моје и призва благодаћу Својом да објави Сина Својега у мени, да Га благовестим међу незнабошцима...” (Гал. 1, 15-16). Одвајање некога јесте његово избрање: “А он (Ананија) ми рече: Бог отаца наших изабра те () да познаш вољу Његову...” (Дап. 22, 14; исп. 26, 16). Могуће је да је за Павла његово избрање из утробе матере његове било идентично са избрањем Дванаесторице, и да се ни по чему није разликовало од њиховог издвајања. Павле је знао да је Господ, Који је установио и призвао Дванаесторицу, установио и призвао и њега. Будући унапред изабрани за апостолство, Дванесторица и Павле примили су харизму апостолства. Из овог разлога отпада друга дилема, која се, наводно, састоји у томе да је за Павла апостол онај ко је задобио Духа, док за Луку Дух задобијају они који су уврштени међу апостоле[48]. У Цркви се дарови Духа дају онима које је Бог изабрао на служење. Између харизме и служења постоји узајамна веза: дар се подаје за служење, те стога, уколико нема дара Духа, нема ни служења, али ако нема служења, нема ни дара. Кроз Духа се реализује служење које је Бог установио и које Он установљује сваки пут када се даје дар Духа.

            4. Апстрахујући сведочанство Дап. 1, 21-22 као невезано за апостолство, остајемо при истоветном поимању апостолства код Павла и код Дванаесторице. Апостол је онај којега је изабрао Бог, коме се јавио Васкрсли Господ, кога је Он непосредно призвао и коме је даривао силу Духа. Сви ови моменти који одређују појам апостолства подједнако су присутни и код Павла, и код Дванаесторице. “Нисам ли апостол? Нисам ли слободан? Зар нисам видео Исуса Христа, Господа нашега? Нисте ли ви дело моје у Господу?” (1. Кор. 9, 1). Ове Павлове речи имају нарочити значај због свог апологетског карактера: “То је моја одбрана пред онима који ме осуђују” (1. Кор. 9, 3). Повезаност апостолства са Христовим јављањима види се и из 1. Кор. 15, 1-11. “Јер вам најпре предадох што и примих...” (1. Кор. 15, 3). Даље иде излагање “предања” о смрти, погребењу, васкрсењу и јављањима Христовим. Павлово Еванђеље завршава се успостављањем апостолства. Последње јављање Христово догодило се Павлу, и зато је он “најмањи међу апостолима”. Захваљујући томе јављању, Павле је прибројан апостолима, којима се Христос јавио раније и који су били апостоли пре њега (Гал. 1, 17).

            Нису сви који су видели Васкрслог Христа постали Његови апостоли, него само они које је Он призвао на апостолство[49]. “Примићете силу када сиђе Свети Дух на вас; и бићете Ми сведоци у Јерусалиму и по свој Јудеји и Самарији и све до краја земље” (Дап. 1, 8). Овом месту код Луке у потпуности одговара заповест Христова што је налазимо код Матеја: “Идите, дакле, и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа” (Мт. 28, 19). И најзад сведочанство Јованово, које је и најважније: “А Исус им рече опет: Мир вам! Као што је Отац послао Мене, и Ја шаљем вас. И ово рекавши, дуну и рече им: Примите Дух Свети” (Јн. 20, 21-22)[50]. Што се тиче Павла, његово апостолство у потпуности је проистицало из сусрета са Господом на путу за Дамаск. “Јер ти се за то јавих да те поставим за служитеља и сведока...” (Дап. 26, 16). Павле нарочито инсистира на томе да је он апостол “не од људи ни преко човека, него кроз Исуса Христа” (Гал, 1, 1)[51], као и Дванесторица. Он је, хронолошки посматрано, последњи апостол, али он ни по чему не заостаје за другима, будући да је оно што су други поседовали као апостоли имао и Павле. “А за оне које су сматрали да су нешто, ма ко они негда били, не марим ништа” (Гал. 2, 6). Будући призван на апостолство, Павле није постао један од Дванаесторице, као што ни Дванаесторица, пошто су постали апостоли, нису престали да буду Дванаесторица. Он је имао све оно што су поседовали остали апостоли, али није имао оно што су имала Дванаесторица. Наиме, на њима је Црква доживела своју актуализацију, и у њој су управо они били носиоци првобитног предања. Павле је такође постао носилац предања на основу заједничарења у предању чији су носиоци била Дванаесторица. Отуда је признање његовог ширења благовести од стране Дванаесторице за њега представљало сведочанство да “не трчи или није трчао узалуд” (Гал. 2, 2).

            Трећи моменат поимања апостолства нераскидиво је повезан са прва два. Они који су призвани на апостолство постају апостоли   “. Без силе с висине не може бити апостолства, будући да без благодати не може бити служења. Ако и може бити извесних сумњи у погледу тога у ком се моменту у Павловом животу ово догодило, ипак, нема сумњи да се то догодило у Цркви (), јер је сила Духа могла бити дата једино у Цркви. Видели смо да је апостолство Дванаесторице такође реализовано у Цркви. Различитост између Павла и Дванаесторице у овом аспекту састоји се у томе што се апостолство Дванаесторице реализовало у моменту када је Црква на њима доживела актуализацију. Црква није доживела актуализацију на Павлу. Али ова разлика не односи се на њихово апостолство, него на њихов положај као Дванаесторице. Они и Павле задобили су силу Духа, кроз коју су постали апостоли. Стога је пројава Духа “знак” апостолства како за Павла, тако и за Дванаесторицу. “Знаци апостола () учињени су међу вама у сваком трпљењу, у знацима и чудесима и силама () “ (2. Кор. 12, 12). Ово се може применити и на остале апостоле: “Рукама апостолским биваху многи знаци и чудеса у народу ()” (Дап. 5, 12). Знамења која су чинили апостоли имала су исти карактер као и знамења Христова[52]. “Ако ли Ја прстом Божијим изгоним демоне, дакле, стигло вам је Царство Божије” (Лк. 11, 20). “А Исус одговарајући рече им: Идите и јавите Јовану оно што чујете и видите: слепи прогледају и хроми ходе, губави се чисте и глухи чују, мртви устају и сиромашнима се проповеда Јеванђеље” (Мт. 11, 4-5). Знамења и чудеса којима је била праћена апостолска проповед представљала су сведочанство да је наступило спасење у Христу.

            5. Апостоли су били сведоци овога спасења у Христу: “И бићете Ми сведоци ()...”. Они су сведочили, обучени у силу Духа, у силу Његовог васкрсења (1. Кор. 15, 14). И овде налазимо потпуну подударност поимања апостолства код Павла и код Дванаесторице. “Овога Исуса васкрсе Бог, чему смо сви ми сведоци ()” (Дап. 2, 32) – то је централна мисао прве проповеди апостола Петра. Та се мисао непрестано понавља: “Њега Бог васкрсе из мртвих, чему смо ми сведоци” (3, 15). “И апостоли с великом силом даваху сведочанство о васкрсењу Господа Исуса Христа” (4, 33). “Бог отаца наших васкрсе Исуса, којега ви убисте обесивши на дрво... И ми смо Његови сведоци ових речи, и Дух Свети” (5, 30, 32; исп. тачка 10, 40-41). О овоме је говорио и апостол Павле, идентификујући се у том погледу са осталим апостолима. “А показујемо се и лажни сведоци Божији () што сведочисмо против Бога да васкрсе Христа, Којега не васкрсе” (1. Кор. 15, 15). Бити сведок васкрсења Христовог значи бити сведок историјског Исуса, будући да једино под овим условом васкрсење може имати спасоносно деловање. Васкрсење Христово представљало је завршетак Његовог земаљског живота, почев од рођења до Голготе, и отуда је васкрсење укључивало у себе све те догађаје. Сведочансто апостола представљало је сведочанство о ономе што се збило у историји[53].

            Апостоли су сведоци Христови у Јерусалиму, Јудеји, Самарији и све до краја земље. Стога њихово сведочење подразумева и мисију ширења благе вести. “Сваки који призове Име Господње биће спасен. Како ће, дакле, призвати Онога у Кога не повероваше? Како ли ће поверовати у Онога за Кога не чуше? А како ће чути без проповедника? А како ће проповедати ако не буду послани?” (Римљ. 10, 13-15). Павле је знао да је дело његовог живота да благовести (Гал. 1, 15-16). Као апостол незнабожаца, он је настојао да пронесе реч Христову од једног краја римске васељене до другог (Римљ. 15, 19-24). Али и другим апостолима, премда о њима мало знамо, животно дело састојало се у томе да благовесте. После извесног времена пребивања након Педесетнице у Јерусалиму, где су били сведоци васкрсења Христовог пред Јудејима, апостоли напуштају овај град да би и у другим местима били сведоци Христови. Раздвајање апостолске мисије између Дванаесторице и Павла – “Јаков и Кифа и Јован, који су сматрани да су стубови, дадоше мени и Варнави деснице заједништва, да ми идемо незнабошцима, а они обрезанима” (Гал. 2, 9) – било је привремено[54]. Оно је означавало само једну етапу њихове заједничке мисије. Та мисија у извесној мери представљала је наставак мисије Христове: “Као што Мене посла Отац, и Ја шаљем вас”. Али апостолска проповед није била њихова, него проповед “у Христу”[55].

            Проповед “у Христу” била је проповед Цркве. Христос се не може одвојити од Цркве, и Црква се не може одвојити од Христа. Отуда је апостолска мисија од самог почетка имала црквени карактер. Њен циљ није било индивидуално обраћење, него “изграђивање тела Христовог”. Почетак апостолске мисије везивао се за Цркву, јер без Цркве није могло бити апостолства, и сама мисија била је усмерена на конституисање мноштва локалних цркава у емпиријској стварности. То није било конституисање различитих цркава, него конституисање “Цркве Божије у Христу”, будући да је Евхаристијско сабрање сваке локалне цркве било идентично првом Евхаристијском сабрању, где је Црква на Дванаесторици доживела своју актуализацију. Апостоли су стварали локалне цркве реализујући Евхаристијска сабрања. Због тога су цркве што су их апостоли основали представљале “печат њиховог апостолства”. “Ако другима нисам апостол, али вама јесам, јер сте ви печат () мојега апостолства у Господу” (1. Кор. 9, 2; исп. 2. Кор. 3, 2). “Ви у Господу” – то нису појединачно узети хришћани, него читава Коринтска црква, коју је створио Павле. Исту ову мисао налазимо у следећим Павловим речима: “Јер ме Христос не посла да крштавам, него да проповедам Јеванђеље” (1. Кор. 1, 17). Павлова проповед Јеванђеља у Коринту имала је за циљ стварање Коринтске цркве, чије првенце је он крстио; а крштавање осталих више није било његово дело, него дело цркве коју је он основао.

            6. Поимање апостолства на начин на који се оно реализује у новозаветним списима садржи у себи идеју о немогућности његовог ширења на неодређени број лица[56]. Оно се ограничава само на очевице Васкрслог Господа, оне који су од Њега примили мисију коју не могу пренети на неког другог. Враћајући се на питање које смо поставили у претходном излагању – ко је припадао кругу апостола, имамо могућност да на основу реченог са извесношћу одговоримо да су то били и Дванаесторица и Павле. Али ко је још, поред њих, спадао у апостоле? Одговор на то питање у великој мери зависи од тумачења 1. Кор. 15, 3-8, али управо је тумачење овог места из Павловог списа скопчано с највећим тешкоћама и оно остаје спорно до данас. “Јер вам најпре предадох што и примих, да ... се јавио Кифи, затим Дванаесторици; потом се Он јавио одједном више од пет стотина браће, од којих су већина и сада живи, а неки се упокојише. Потом се јавио Јакову, затим свима апостолима; а после свију, као каквом недоношчету, јавио се и мени” [57]. Не сме се губити из вида да у овом одломку Павле не излаже посебно учење о апостолству и његовом установљењу, премда је то учење ипак садржано у њему. У 15. поглављу Павле подсећа Коринћане на своје “Јеванђеље”, чији врхунац представља Христово васкрсење. Он набраја сведоке Његовог васкрсења, чији већи део је у доба када је Павле писао своју посланицу још био у животу. Зато је само део јављања Васкрслог Христа које описује Павле имао везе са успостављањем апостолства. Овај закључак следи из чињенице да Павле, када је споменуо Христово јављање њему, указује да је он најмањи међу апостолима. Можемо покушавати да установимо која су јављања конкретно у Павловој мисли повезана са апостолством. Тако, могли бисмо, полазећи од симетрије 5. и 7. стиха, сматрати да је Јаков био апостол. То значи да Дванаесторица из 5. стиха нису идентична са “свим апостолима” из 7. стиха, што је мишљње већине тумача[58]. Међутим, ово није непосредна импликација из текста, него наш закључак. Са истим полазиштем можемо претпоставити и да су Дванаесторица из 5. стиха идентична са “свим апостолима”[59]. Податак да се Христос јавио “свим апостолима” не обавезује нас да овамо укључујемо и Јакова. Он пре може упућивати на закључак да се Христос није јавио свим апостолима, што Павле не помиње[60].

            Према томе, 1. Кор. 15, 3-8 не пружа нам ништа осим онога што смо већ установили, а то је да су у апостоле спадали Павле и Дванаесторица. Када је реч о Јакову, брату Господњем, извесну потврду за тврдњу да је он спадао у ред апостола можемо тражити у Гал. 1, 19: “А другога од апостола не видех, осим Јакова брата Господњега”. Грчки текст пружа могућност и за другачији превод, чији је смисао следећи: Павле у Јерусалиму није видео никога од апостола сем Петра, али је видео још и Јакова, брата Господњег[61]. Ово је тумачење највероватније, будући да у Делима Јаков није присутан као апостол, него као најстарији предстојатељ Јерусалимске цркве. У сваком случају, није нам познато ништа у вези са његовом апостолском делатношћу.

            Још је већа неодређеност присутна када је реч о Павловим сарадницима. Овде, наравно, на прво место треба ставити Варнаву, који је одиграо значајну улогу у Павловом животу и који је у Јерусалимској цркви уживао велики ауторитет. Међутим, да ли је он био апостол? 1. Кор. 9, 5-6 не даје одговор у вези са његовим апостолством, јер право да се са собом води “ “ и да се добија помоћ од локалних цркава није припадало искључиво апостолима. Једино место које се може навести у прилог Варнавиног апостолства јесте Дап. 14, 14; међутим, на прецизност терминологије код Луке не треба рачунати[62]. Своја два најближа помоћника, Тимотеја и Тита, Павле нигде не назива апостолима. Прва посланица Солуњанима не може служити као доказ да је Павле Тимотеја сматрао за апостола. Остаје нејасно и то да ли је Павле у апостоле убрајао Андроника и Јунија (Јунију), које помиње у Римљ. 16, 17: “Поздравите Андроника и Јунију ... који су знаменити међу апостолима (), који и пре мене повероваше у Христа ()”. Грчки текст “” допушта могућност двојаког превода: “који су знаменити међу апостолима”, као што је преведено и на руски језик, и “који су знаменити или познати у апостолској средини”[63]. Овај последњи превод чини нам се вероватнијим, нарочито уколико се “” сматра за женско име. Новозаветној литератури потпуно су непознате жене-апостоли. Сем тога, Павлов текст пружа основ за претпоставку да су они, као и сам Павле, у Христа поверовали после Педесетнице, и зато је признање њиховог апостолства од стране Дванаесторице готово невероватно. Чини се да је Павле био одређенији у прибрајању Аполоса апостолима: “Јер мислим да Бог нас апостоле показа последње ()”... (1. Кор. 4, 9). Међутим, готово да нема сумње да “ми” представља стилску фигуру. Тешко да бисмо за Аполоса могли везати све оно што је Павле изрекао од 9. до 13. стиха. Тако долазимо до нашег већ изреченог закључка да се само Дванаесторица и Павле са пуном сигурношћу могу убројати у апостоле. У вези са осталима присутна је толика доза неодређености, да је препоручљивије не укључивати их у број апостоала. Међутим, чак и уколико су неки међу њима били сматрани за апостоле, скупина апостола ипак остаје затворена[64].

            Да се круг апостола у Павлово доба могао ширити, остаје нејасно због чега је Павлово апостолство наишло на такву реакцију код хришћана јудејске провенијенције. Без сумње, Јерусалимска црква је сматрала да сем Дванаесторице не може бити других апостола Христових, једнаких им по достојанству, будући да преко човека не може бити апостола. О томе сведочи сам Павле у Посланици Галатима: “Павле, апостол не од људи ни преко човека, него кроз Исуса Христа...” (1, 1).

            Преко Дванаесторице, и поред свег њиховог ауторитета, не може бити апостолства, јер би у том случају оно било преко човека. У овоме се Павле у потпуности слагао са целокупном Јерусалимском црквом. Ако је он апостол, он је то само зато што је постао апостол “”. То је била необична појава. Круг апостола се само једанпут у историји отворио да би прихватио Павла, након чега се дефинитивно затворио. Читаво прво поглавље посланице Галатима написано је са циљем да покаже да се необичност Павловог апостолства налазила у плану домостроја Божијег. Зато је његов избор био идентичан са избором Дванаесторице.

            7. Затвореност групе апостола претпоставља, као што смо већ навели, да је њихово служење, у целини посматрано, њиховом смрћу прекинуто. Ако су пре Педесетнице Дванаесторица попунила место Јуде Искариотског, после Педесетнице место Јакова Зеведејева остало је непопуњено. Осећајући приближавање смрти, Павле ипак никоме није предао своје апостолско служење у целини. Како год тумачили Павлове поруке Тимотеју и Титу, о чему ћемо говорити касније, нема никаквих основа за мишљење да их је Павле сматрао својим наследницима, који су у потпуности наставили његово служење. Да им је заиста поверио своје служење, Павле не би био апостол, будући да је апостолско служење Дванаесторице остало без прејемства. Црквена свест сведочи о томе да, почев од постапостолског доба, у Цркви више нема апостола. Црква је саздана на апостолима, и тај темељ је једини на коме она почива. Исповедајући да је Црква апостолска, исповедамо непоновљивост и непостојање прејемства апостолске службе. Па ипак, дело апостолског служења у Цркви се наставља. Њихово служење састојало се у конституисању мноштва локалних цркава у емпиријској стварности. У моменту тог конституисања они су вршили службу предстојатеља, која се у Цркви не може прекинути. Апостоли су били ти за које се везивао почетак овог служења, а преко њих оно ће прећи и на појединце који су у постапостолско доба добили посебан назив – епископи.

 

 

III. ЈЕВАНЂЕЛИСТ

 

            1. У списку служби (Ефес. 4, 11) јеванђелист се налази после апостола и пророка[65]. Из овога следи да је Павле правио разлику између апостола и јеванђелиста. Новозаветни списи помињу само двојицу јеванђелиста: Филипа, једнога од седморице (Дап. 21, 8) и Тимотеја (2. Тим. 4, 5), једног од најближих Павлових сарадника; међутим, њихов број је, по свој прилици, био знатан (Филипљ. 4, 3; 2. Кор. 8, 18; Кол. 1, 7; 4, 12). Како показује сам термин “”, служење јеванђелиста састојало се у проповедању. Дело служења апостола такође је проповедање: Апостол Павле указује на то да га је Бог призвао да проповеда Сина Његовог незнабошцима (Гал. 1, 16), а на другом месту наводи да га Христос није послао да крштава, него да проповеда јеванђеље (1. Кор. 1, 17). Павле је, као и сви остали апостоли, истовремено био и апостол и јеванђелиста; међутим, нису сви јеванђелисти били апостоли. На основу тога можемо да кажемо да је једна од функција апостола била обављање нарочите службе јеванђелиста. Ово је прва разлика коју смо у стању да установимо. Али, постојала је разлика и у самом проповедању апостола и јеванђелиста. Апостолска проповед, као што смо видели, није имала за циљ индивидуално обраћање у хришћанство, него “изграђивање” локалних цркава, док се проповед јеванђелиста, по свој прилици, састојала у индивидуалном обраћању. Она је имала ослонац у постојећим локалним црквама. Зато се проповед могла одвијати унутар цркава, имајући за задатак повећање броја њихових чланова, као и њихово утврђење у вери. Али проповед јеванђелиста се могла одвијати и ван тих цркава. У том случају њихово дело довршавали су апостоли, који су од новообраћених стварали локалну цркву. Потврду за ово налазимо у Дап. 8, 5-17: “Но када повероваше Филипу који проповедаше Јеванђеље о Царству Божијем и о имену Исуса Христа, крштаваху се и људи и жене... А кад чуше апостоли у Јерусалиму да је Самарија примила реч Божију, послаше им Петра и Јована” (12-14). Нешто касније истог овог Филипа налазимо у Кесаријској цркви, у којој је, по свој прилици, он имао стално боравиште (Дап. 21, 8). Термин “јеванђелиста”, који Лука примењује на њега, могао је имати двојако значење. Користећи овај термин, Лука је можда желео да означи претходну делатност Филипову и да укаже на то о ком се конкретно Филипу ради. Такође, могуће је да је он желео да укаже на то да је Филип, стално боравећи у Кесарији, унутар Кесаријске цркве настављао своје служење јеванђелисте. Могуће је да је он у њој био предстојатељ, али било би ризично из тога изводити закључак да је термин “јеванђелиста” служио за означавање предстојатеља цркава. Службе јеванђелисте и предстојатеља биле су различите, с тим што се се оне неки пут могле објединити у истој личности.

            2. У постапостолско доба јеванђелисти се у извесном погледу показују као прејемници апостолског дела проповедања. Јевсевије је вероватно у том смислу казивао за њих да су се “налазили у првом реду апостолских прејемника”[66]. Нешто даље Јевсевије описује делатност тих “јеванђелиста” на следећи начин: “Многи од њих су у то доба, будући да их је деловање божанске Речи снажно привлачило мудрољубљу, не часећи ни часа испуњавали спасоносну заповест, делећи своје имање сиромашнима, да би затим предузимали путовања и вршили дело јеванђелиста, ревносно објављујући Христа људима који још нису чули ове речи вере и преносећи им поуке светих Јеванђеља. Пошто би ударили темеље вере у неким туђим земљама и онде поставили пастире са задатком да обрађују тек засађену градину, они би, праћени божанском благодаћу и помоћу, одлазили у друге земље и к другим народима... Међутим, није могуће поименично набројати све најближе прејемнике апостола који су били пастири или чак јеванђелисти у различитим црквама васељене ()...”[67]. Други пут Јевсевије предочева исту слику служења јеванђелиста описујући Пантенову делатност: “Прича се да је он показао тако огњену ревност према Речи Божијој да је прихватио на себе проповедање Јеванђеља Христова народима Истока, па је дошао чак и до Индије; јер и у тоба било је много проповедника Речи који су, одушевљени примером апостола, са живом ревношћу доприносили узрастању и утврђивању Речи Божије. Прича се да је један од њих, Пантен, одлазио Индијцима и да је код неких тамошњих житеља који су познали Христа нашао да су имали Јеванђење по Матеју још пре него што је он дошао онамо...”[68]. Та друга генерација јеванђелиста разликовала се од прве. Они су деловали у име постојећих цркава, које су биле мајке цркава што су их они основали. У већини случајева, као што следи из Јевсевијевог описа, јеванђелисти су, по свој прилици, били предстојатељи локалних цркава. Они су проповедали Јеванђеље и постављали, као апостоли, првенце верних за пастире.

            Могуће је да је састављач “Учења Дванаесторице Апостола” имао у виду те јеванђелисте, означавајући их термином “апостоли”, како би сачувао апостолску фикцију свога дела.

 

 

IV. ПРОРОК

 

            1. Лик пророка као носиоца новозаветног служења прилично јасно се оцртава из посланица апостола Павла[69]. Пророци су појединци које је Бог призвао и поставио их на нарочиту службу у Цркви изливањем пророчке харизме на њих. Њихово служење састојало се у томе што су они у Цркви обзнањивали вољу Божију у сладу са којом Црква и живи и дела. Колики је значај пророчког служења види се и из чињенице да у Павловим списковима служби пророк стоји на другом месту. У очима апостола Павла дар пророштва представљао је једну од највиших пројава Духа у Цркви. По речима Апостола, верни су утврђени на темељу апостола и пророка (Ефес. 2, 20). Тајна домостроја Божијег, чији је служитељ био Павле, била је откривена апостолима и пророцима (Ефес. 3, 5)[70].

            У апостолско доба у Коринтској цркви било је, по свој прилици, неколико пророка. “А пророци два или три нека говоре...” (1. Кор. 14, 29). Али старање за пророчко служење није било ствар локалних цркава, тако да се могло догодити да у локалној цркви уопште не буде пророка, као што је у историји то неретко био случај. Локална црква могла је бити без пророка, али није могла бити без пророчке харизме, будући да је дар пророштва неопходан за њен живот. “Хтео бих да сви говорите језике, а особито да пророкујете” (1. Кор. 14, 5). За апостола Павла пророковање је представљало свеопште служење народа или, тачније, служење саме Цркве. Дар пророштва могли су поседовати многи, немајући нарочито призвање за пророчку службу. “Имамо пак различите дарове по благодати која нам је дата: ако је пророштво, нека је по мери вере” (Римљ. 12, 6). Ако у овим за тумачење сложеним речима апостола Павла не налазимо указивање на свеопште пророчко служење (такво је мишљење Јована Златоуста), из њих без сумње следи закључак да се пророчко откривење у Цркви не мора давати искључиво пророку као носиоцу нарочитог служења[71]. Јевсевије помиње Милтијадов спис против монтаниста, где овај аутор говори да се “по сведочанству апостола дар пророковања мора сачувати у свакој цркви до последњег доласка Господњег”[72].

            2. Као откривење воље Божије, дато у Цркви, пророштво се односи на оно што се догађа у њој. “У цркви која беше у Антиохији бејаху неки пророци и учитељи... Док они служаху Господу и пошћаху, рече Дух Свети: Одвојте Ми Варнаву и Савла на дело на које сам их позвао” (Дап. 13, 1-2). Откривење Духа, о чему говори Лука, односи се и на Павлову апостолску мисију, на коју је он био унапред изабран од утробе матере своје. “Ову ти заповест предајем, сине Тимотеје, сходно пређашњим пророчанствима () о теби да по њима ратујеш добар рат” (1. Тим. 1, 18). “Заповест” () која се предаје Тимотеју заснована је на пророштвима о њему. Очигледно, она се односила на будућу Тимотејеву делатност у вези са могућношћу Павлове смрти, међутим, и оно служење које је Тимотеј имао за Павлова живота такође му је било поверено на основу пророштва. “Не занемаруј благодатни дар у теби који ти је дат кроз пророчанство () полагањем руку старешина на тебе” (1. Тим. 4, 14)[73]. “А у те дане сиђоше из Јерусалима пророци у Антиохију. И уставши један од њих, по имену Агав, предсказа духом () велику глад која је имала бити по целом свету; која и би за Клаудија ћесара” (Дап. 11, 27-28). Пророчанство о глади изречено на црквеном сабрању непосредно се односило на живот цркве. Да би испунили вољу откривену кроз то пророчанство, “ученици одлучише да сваки од њих, колико који могаше, пошаље, на помоћ браћи која живљаху у Јудеји” (Дап. 11, 29). Ово пророчанство тицало се и домостроја Божијег везаног за Цркву. Тајна Христова ()[74], која се састоји у томе да “да оба сазда у Самоме Себи у једнога новога човека, стварајући мир, и да помири са Богом и једне и друге у једноме телу”, била је откривена Духом апостолима и пророцима (Ефес. 3, 5). Задатак коме се Павле посветио био је обзнањен Цркви преко пророка (Ефес. 3, 3).

            У вези са овим поставља се питање да ли се пророковање као откривање воље Божије везивало за оно што ми данас називамо догматским истинама. То питање, које се директно односи на суштину пророчког служења, може се поставити и у општијем облику: да ли је пророчко служење представљало наставак откривења нових истина вере? У апостолским посланицама не налазимо ни трага од оваквог постављања питања. “Тајна Христова” (Ефес.3, 4) није представљала ново откривење, већ је била садржана у домостроју Божијем, испуњеном у Христу кроз Цркву. Еон Духа, у коме Црква већ пребива, није еон новог откривења. “Он (Дух) ће Мене прославити, јер од Мојега ће узети, и јавиће вам” (Јн. 16, 14). “Он ће вас научити свему и подсетиће вас на све што вам рекох” (Јн. 14, 26), али “реч коју чујете није Моја него Оца Који Ме је послао” (Јн. 14, 24). За апостола Павла учење које је износио није било његово учење, него се састојало у преношењу онога што је он сам примио од почетка: “Јер ја примих од Господа што вам и предадох...” (1. Кор. 11, 23), “јер вам најпре предадох што и примих...” (1. Кор. 15, 3). Он је проповедао само оно што су проповедали и апостоли пре њега. “Било, дакле, ја било они, тако проповедамо, и тако поверовасте” (1. Кор. 15, 11). Предање у које се укључио Павле није се могло супротстављати Духу, будући да се само предање у Цркви ствара Духом. Из овог разлога, пошто је примљено од Самог Господа и предато Цркви, учење мора остати непроменљиво. Пророчко откривење не може да измени оно што је открио Сам Господ нити да му дода нешто што није било садржано у првобитном откривењу: “Ако вам и ми или анђео с неба проповеда Јеванђеље друкчије него што вам проповедасмо, анатема да буде!” (Гал. 1, 8). Узимајући од Господа, Дух не може да обзнањује било шта чега у Господњем учењу није било. И поред свег пијетета којим је пророчко служење било праћено у “Учењу Дванаесторице Апостола”, овде је заступљена иста тачка гледишта као и код апостола Павла: “”[75] - ако неко буде поучавао било чему другом, не треба га слушати. Није ли опозиција према монтанизму донекле била условљена и чињеницом да је “ново пророковање” уносило и такве принципе који нису били у складу са црквеним предањем? Није нам познато да се монтанизам одликовао било каквом цртом суштински различитом од православног учења, међутим, категоричко захтевање источних цркава да се монтанисти примају у Цркву посредством крштења у извесној мери упућује на закључак да у монтанизму није све било како ваља. Јермин “Пастир” несумњиво спада у пророчку литературу, с тим што он не садржи никаква догматска откривења. Јерма излаже учење које већ постоји у Цркви у вези са примањем грешника. Овде се није радило о новом учењу, него о примени давнашњег учења на услове живота у Цркви карактеристичне за доба када је овај споменик настао. За “велику цркву” пророштво се није односило на вероучење, него на живот у Цркви и на оно што се у њој одвијало. Идеја новог откривења подривала је предање Цркве, уносећи у њега потпуно непознато начело прогреса откривења. Та идеја представљала је јерес о Цркви, будући да је она изводила пророштво из Цркве. Црква је престајала да буде место деловања Духа, јер се Дух, према монтанистичком учењу, на посебан начин оваплоћивао у појединцима.

            3. Пророковање служи људима за назидање и бодрење и утешење (1. Кор. 14, 3), јер воља Божија за чланове Цркве увек представља назидање, бодрење и утешење. Ово је додирна тачка између служења пророка и служења учитеља. Пророк поучава цркву кроз откривење Духа, и отуда је сваки пророк у извесном смислу учитељ. У вези са тим потребно је поставити питање да ли је екстатичност неопходни атрибут пророчког надахнућа. Монтанистички пророци, ако не сви, оно већим делом, одликовали су се веома израженом екстатичношћу. Да ли је екстаза представљала њихову специфичност, или су они само интензивирали оно што је у «великој цркви» већ постојало? “Антимонтанист” је екстатичко стање монтанистичких пророка стављао у пасиву монтанизма, тврдећи да истински пророк не губи своје духовне способности. “Тако, говораше он, у доба Грата, проконзула Азије, неки човек по имену Монтан, за кога се приповеда да је био један од недавно поверовалих, од прекомерне жеље за првенством доживео је напад противника те је одједном, доспевши у стање опседнутости и екстазе, почео казивати и приповедати необичне ствари, пророкујући противно обичају који је од давнина био предат и који се у Цркви чувао по прејемству”[76]. Милтијад је, по Јевсевијем речима, доказивао да “пророк не сме људима казивати у стању екстазе”[77]. Сам Милтијад писао је следеће: “Лажни пророк доспева у стање екстазе ума, од чега долази дрскост и неустрашивост: будући неук и груб, он, као што је већ било речено, постепено мимо контроле воље доспева у стање душевне помахниталости. Такви доказују да су у Старом или Новом Завету постојали пророци надахнути на сличан начин; они се неће похвалити ни Агавом, ни Јудом, ни Силом, ни Филиповим кћерима, ни Амијом из Филаделфије, ни Кондратом, ни другим пророцима који им не одговарају”[78]. У наваеденим сведочанствима, вероватно, постоји и извесна доза преувеличавања, како у односу на монтанистичке пророке, тако и у вези са тим да у Новом Завету пророци нису своја казивања изрицали у екстази. Ми нисмо у потпуности сигурни да пророци, или барем неки од њих, о којима је говорио апостол Павле, нису падали у екстазу, али сам апостол Павле екстатичко стање није сматрао неизоставним обележјем пророчког казивања. Супротстављајући пророковање говорењу језика (глосолалији), он је давао предност пророковању: “Који пророкује говори људима за назидање и бодрење и утешење. Који говори језик себе изграђује, а који пророкује Цркву изграђује” (1. Кор. 14, 3-4). Пророчко казивање, према мишљењу апостола Павла, није захтевало тумачење, док је онај ко говори језик могао донети корист цркви само уколико би протумачио оно што је рекао. За Павла, дакле, поседовање пророчке харизме није чинило пророштво неразумљивим, нити је подразумевало да пророк губи контролу над самим собом[79]. “Шта треба, дакле? Молићу се Богу духом; а молићу се и умом; хвалићу Бога духом, а хвалићу и умом. Јер ако благосиљаш духом, како ће онај који заузима место обичног верника рећи амин на твоје благодарење, кад не зна шта говориш” (1. Кор. 14, 15-16). Зато је реакцију, природно, изазивало иступљење (крајња екстаза) блиско безумљу, а не екстаза сама по себи, јер је у питању била новина карактеристична за монтанистичке пророке, која није била у складу са општим црквеним предањем. Коренови монтанистичке екстазе нису се налазили у Цркви, него у незнабожачким култовима[80].

            4. Харизма пророковања била је повезана са харизмом “расуђивања и разликовања духова”, коју поседује народ Божији[81]. “А пророци два или три нека говоре, а други нека расуђују ()” (1. Кор. 14, 29; исп. 1. Јован. 4, 1). За пророштвом непосредно следи расуђивање или суђење. Пророчко откривење подлеже испитивању и процењивању, како би се установило да ли се уистину открива воља Божија. “Духа не гасите, пророштва не презирите. Све испитујте (), добра се држите. Од зла у сваком виду уклањајте се” (1. Сол. 5, 19-22). Црква се у II веку чврсто држала тога правила. Већ цитирани Антимонтанист је говорио: “Од оних који су у то доба имали прилике да слушају његова (Монтанова) лажна казивања, једни су га са негодовањем излагали порузи и забрањивали му да говори, као опседнутом у коме је дух заблуде и човеку који смућује народ: они су, наиме, знали за Господње разликовање (духова) и за опасност од лажних пророка, која захтева будно стражење над собом. Други су, насупрот томе, показујући неку врсту гордости и немале сујете због Духа Светога и дара пророковања, заборавили на Господње разликовање, те су изазивали тог зломислећег, прелашћујућег духа, духа обмане”[82]. Суђење је испитивање, које припада Цркви, будући да једино Црква суди о ономе што се у њој одвија. Испитивању не подлеже воља Божија, о којој не може бити суђења, него се испитује да ли одређено пророштво заиста представља откривење воље Божије, односно да ли је реч о истинском пророштву. Црква пажљиво прати пророчко казивање, расуђује о њему и испитује га, и тек након испитивања реч пророка постаје пророштво. Зато се пророштво састоји од пророкових речи и њиховог испитивања од стране Цркве, а то значи да пророштво припада Цркви, пошто је откривено њој и ради ње. Изван Цркве не може бити истинског пророштва, будући да изван Цркве не може бити суђења и испитивања пророчке речи. Реч пророка изречена изван Цркве престаје да буде пророштво, а сам пророк постаје лажни пророк, будући да је пророковање служење Цркви и да се оно одвија у њој самој. “Када човек који има Божанскога Духа дође на сабрање људи праведних који имају веру Духа Божанскога, и од сабрања тих људи буде молитва Богу” – износи Јерма у “Пастиру”, - “тада анђео пророчкога духа који на њему почива испуњује човека и тај човек, испунивши се Духом Светим, говори мноштву као што Господ хоће. Тако ће се, дакле, објавити Дух Божанства. Таква је ова сила Духа Божанства Господњега. А сада, рече (ми), слушај за духа земаљскога и празнога, који нема силе, него је безуман. Пре свега, тај човек који сматра да има духа, уздиже себе и хоће да има прво место, дрзак је и бестидан и брбљив и живи у многим уживањима и у многим другим обманама, и узима плату за своја пророштва; а ако је не добије неће да пророкује. А може ли Дух Божански узимати плате и пророковати? Не дешава се да то чини пророк Божији, него је у ових (лажних пророка) дух земаљски. Затим, он се уопште не приближава сабрању праведних људи, него их избегава, а прилепљује се онима двоједушнима и празнима и пророкује им по ћошковима, и вара их говорећи им све сујетно, према жељама њиховим; јер он (као такав) празнима и одговара. Јер када се празни суд стави са празнима, не разбија се, већ се они међусобно слажу. Када пак (такав) дође на сабрање испуњено праведним људима, који имају Дух Божанства, и од њих буде молитва (Богу), тај се човек испразни и земаљски дух (што је у њему) бежи од њега из страха, и тај човек постаје шупаљ, и сав се разбија, и не може ништа да говори... Тако и празни пророци, када дођу међу духове праведних, какви дођу такви ће се и наћи. (Ето дакле), имаш живот обе врсте пророка”[83]. Зато пророчка реч изречена у Цркви и призната у Цркви служи као поука и утеха (1. Кор. 14, 31), док оно што је изречено ван ње никога не поучава и не теши, јер су то само обичне људске речи.

            Састављач “Учења Дванаесторице Апостола” не даје подробан опис пророчког служења вероватно из разлога што претпоставља да је оно познато сваком верном. Ако се његова представа о пророчком служењу у главним цртама подудара са апостолским списима, у извесним детаљима између њих се ипак уочавају извесне разлике. Као и Јерма, он је у потпуности свестан тога да постоје и истински и лажни пророци, и зато износи обележја на основу којих верни могу да суде да ли је неко истински пророк. Човек који је дошао у одређену локалну цркву да пророкује подлеже испитивању да ли је истинити или лажни пророк. Први учи само оно што је садржано у самом “Учењу”[84]. Тај први захтев који се поставља пред истинског пророка представља, очигледно, реминисценцију на речи апостола Павла: “Ако вам и ми или анђео с неба проповеда Јеванђеље друкчије него што вам проповедасмо, анатема да буде!” (Гал. 1, 8), јер у самом “Учењу” није изложено никакво ново учење, изузев извесних моралних препорука, које немају стриктно хришћански карактер[85]. Осим тога, истински пророк дужан је не само да учи истини, него да и сам поступа у складу са својим учењем[86]. Он је дужан да буде морални образац вернима, и зато мора да поседује “”[87]. Црква не сме примати лажног пророка, док истински пророк мора бити примљен и прихваћен са поштовањем, као Сам Господ. Зато његово казивање не подлеже испитивању: “”[88]. Овде налазимо потпуну супротност у односу на апостола Павла, који је препоручивао да се суди о свакој речи пророковој: “Други нека расуђују ()” – “ви немојте судити ()”. Ова промена односа према пророчкој речи сведочи о извесном губљењу црквеног карактера самог служења пророка, што је отворило могућност пророковања изван Евхаристијског сабрања. Апостол Павле сматра да се пророчко откривење преко пророка даје Цркви, док састављач “Учења” налази да се оно пророку даје скоро независно од Цркве. Због тога, по апостолу Павлу, Црква је она која испуњава вољу Божију, док према састављачу “Учења” пророчко откривење само по себи подлеже испуњавању, тако да пророк може и да захтева да се испуни оно што му је откривено. Састављач “Учења” дели монтанистичку тачку гледишта. У расправама везаним за питање власти отпуштања грехова монтанизам је изражавао претензије на то да ова власт припада пророку, а не епископу. На истом становишту стајали су и исповедници, захтевајући од Кипријана помирење палих и њихов поновни пријем у Цркву, с тим што су они палима отпуштали грехе. И једно и друго представљало је изневеравање првобитног схватања. За поновно примање у Цркву било је неопходно откривање воље Божије кроз пророштво, али пророк сам по себи није имао никакву власт отпуштати грехе. Монтанизам је заиста представљао “ново пророковање”, и борба са њим била је легитимна и логична, премда је она довела до извесног негирања не само новог, него и прорицања у Цркви уопште.

            Друга специфичност у поимању пророчког служења у “Учењу” састоји се у томе што његов састављач проглашава пророка за првосвештеника: “ “[89]. На идеју првосвештенства вратићемо се касније, а овде ћемо изложити само оно што је везано за пророчко служење. Нема основа за мишљење да је састављач “Учења” унео учење о првосвештеничком достојанству како би у очима верних оправдао приношење првина пророку. Према “Учењу”, пророк уистину врши првосвештеничко служење. Ово дело дозвољава пророцима да “благодаре - ....” колико год желе[90]. У вези са 9. и 10. поглављем “Учења” до данас постоје велике сумње да ли је у њима садржан опис Евхаристијског сабрања или агапа. Чак и уколико се у њима говори о агапама (премда смо склонији да сматрамо да је овде реч о Евхаристији), допуштање пророку да “благодари” представља приписивање њему функција предстојатеља, какав је у “великој цркви” био епископ. Одвојивши се од Евхаристије у ужем смислу, агапе су, нарочито на Истоку, и даље остајале сабрање целокупне локалне цркве на трпезу Господњу, где је, природно, епископ био предстојатељ. Тек почетком III века на Западу, пре свега у Римској цркви, почела се допуштати могућност обављања, да тако кажемо, приватних агапа или само са једним чланом клира, или без њега; међутим, појаву “Учења” ни у ком случају не можемо везивати за тај период, утолико пре што се време настанка оваквих приватних агапа на Истоку мора везивати за почетак Никејског периода[91]. “Благодарење” на агапама, као и на Евхаристијском сабрању, припадало је епископу. Ако “Учење” ово приписује пророку, оно му самим тим приписује и функције предстојатеља цркве. Те функције састојале су се углавном у приношењу Евхаристије. Пошто је рекао да се Евхаристија мора обављати у “дан Господњи” и да та жртва мора бити чиста, састављач одмах прелази на инструкције у вези са бирањем епископа и ђакона. Тиме он признаје да је у његово доба вршилац Евхаристије био епископ, али само у одсуству пророка, “јер они (епископи) обављају службу () пророка и учитеља”[92]. Као вршилац Евхаристије који је у извесној мери зависио од пророка, епископ се не третира као првосвештеник. У одсуству пророка верни треба да првине предају за сиромахе, а не епископу лично, премда то чине преко епископа и ђакона.

            Сацердотални карактер делатности пророка не само што је апостолу Павлу потпуно непознат, него је указивање на ову страну пророчког служења, на које наилазимо у “Учењу”, изузетак у целокупној нама познатој хришћанској литератури. У њој не налазимо чак ни трагове учења о првосвештенству пророка. Када се у црквеној свести формирало учење о првосвештенству, ова служба је категорички и без икаквих колебања била приписана епископу, а не пророку. Нигде се пророк или дидаскал не појављују као «супарници» епископа у области свештенодејства. Ни Климент Александријски, ни Ориген не оспоравају епископу предстојатељство на Евхаристијском сабрању, мада је за Оригена дидаскал био представник “духовне” јерархије. У апостолско и постапостолско доба, вероватно, било је доста случајева да пророк врши службу предстојатеља. Прву индицију у вези са овим налазимо у Делима апостолским, у којима се приповеда како су после јерусалимског сабора “апостоли и презвитери са свом Црквом нашли за добро да изаберу између себе људе и да пошаљу у Антиохију с Павлом и Варнавом, Јуду званога Варсава и Силу, људе истакнуте међу браћом ()” (Дап. 15, 22). О њима се нешто касније говори да су били пророци (15, 32). То значи да је Јерусалимска црква поставила пророке Јуду и Силу за презвитере. С обзиром на огромно уважавање које су уживали пророци, они су били најрадије истицани кандидати за презвитере-епископе. У свом “Пастиру” Јерма осуђује оне пророке који желе да имају “” на црквеном сабрању[93]. То је, разуме се, могло значити да су пророци по свом положају у Цркви желели да имају прво место на црквеном сабрању, али је, по свој прилици, исправније да у овоме видети индицију да су пророци настојали да буду постављени за презвитере, и да самим тим постану председавајући на црквеном сабрању[94]. Истина, Јерма приповеда и то како му је старица, без обзира на његово протестовање, заповедила да седне са њене леве стране, испред презвитера. Јерма себе није сматрао презвитером и није то ни био; отуда је седење испред презвитера могло означавати само почасно место. И у једном и у другом случају пророчко служење се или сједињавало са презвитерским, или је имало почасно место на црквеном сабрању, али оно у себи самом није укључивало било какво друго служење, а посебно не првосвештеничко, као што можемо видети у “Учењу”[95]. У првобитној цркви спој служења представљао је уобичајену појаву, али управо спој, а не њихово мешање, које би било противно вољи Божијој, јер је она у Цркви установила различита дела служења. У извесној мери и до данас стојимо пред загонетком на који се начин појавило учење о првосвештенству пророка или којим је путевима оно продрло у средину која је изнедрила “Учење Дванаесторице Апостола”. Ако се држимо традиционалног датирања настанка овог споменика, ово нам остаје необјашњиво, исто као што необјашњива остаје чињеница да ово учење није извршило никаквог утицаја на црквену мисао. Једина средина која је могла изнедрити ово учење јесу монтанистички кругови, али у том случају неопходно је појаву “Учења” везати за знатно касније доба. Зато учење о првосвештенству пророка не можемо сматрати карактеристичним за пророчко слижење: по својој природи пророчко служење није имплицирало првосвештеничко служење, али оно је могло да се са њим споји, уколико би пророк био изабран за предстојатеља локалне цркве.

            5. У вези са овим дужни смо да обратимо пажњу, у најкраћим цртама, на још један детаљ. Учење о првосвештенству пророка морало је унети измене у учење о Цркви. Као што ћемо видети из даљег излагања, првосвештеник је увек био предстојатељ локалне цкркве. Као првосвештеник локалне цркве, он је био првосвештеник Цркве Божије. Пророк се као првосвештеник морао наћи у супротној позицији: као првосвештеник Цркве уопште, он је био првосвештеник било које локалне цркве у коју би долазио. Ово је, с једне стране, пророка одвајало од оне локалне цркве којој је као члан припадао, а с друге, што је далеко значајније, афирмисало је идеју Цркве уопште, независно од локалне цркве. “Као што је овај хлеб (који ломимо) био расејан по горама, и сабран постаде један, тако нека се сабере Црква Твоја са крајева земље у царство Твоје”[96]. – “Сабери је од четири ветра”[97]. Ово није, или није у потпуности, језик апостола Павла. Црква, о којој се овде говори, није локална црква, у којој у пуноћи својој пребива Црква Божија, већ Црква која обухвата све локалне цркве, расејане по читавом свету. Какав је однос ове Цркве уопште, или универзалне Цркве, према локалној, из самог споменика остаје нејасно. Касније ће идеју универзалне Цркве нарочито снажно истицати Ориген, да би је најпотпуније развио Кипријан Картагински. Извори идеје о универзалној Цркви нису идентификовани у довољној мери; ипак, готово је неоспорно да је састављач “Учења” инспирацију за ту идеју нашао у јудејским концепцијама. Евхаристијско поимање Цркве уступа место поимању Цркве као сабрања народа Божијег, новог Израиља у старозаветном смислу те речи. Првосвештенство пророка припада универзалној Цркви, која се састоји од локалних цркава. Због тога локална црква привремено може да се нађе у ситуацији да буде без првосвештеника, имајући епископа у својству заменика пророка, али ни због тога локална црква не остаје без првосвештеника. Ако оставимо по страни гностичку литературу, можемо без нарочитог ризика тврдити да је “Учење” први споменик који афирмише, премда не сасвим јасно, идеју о универзалној Цркви.

            “Који пророкује говори људима за назидање и бодрење и утешење” (1. Кор. 14, 3). Због тога је пророчко служење намењено само већ постојећим локалним црквама. Као откривење воље Божије, у складу са којом Црква живи и делује, пророковање служи Цркви, која се зида на темељу апостола. У овоме се састоји његова разлика у односу на апостолско служење, премда ово потоње може бити повезано са харизмом пророштва. Па ипак, апостол који поседује пророчку харизму остаје апостол, а не постаје пророк, док напротив, пророк који је призван на апостолство престаје бити пророк уколико он фактички врши службу апостола. Као служење намењено локалним црквама, оно, као што је већ било речено, не мора неизоставно бити повезано са мењањем места боравка. Пророк углавном служи једној локалној цркви, која му, ипак, може поверити и мисију служења другим црквама. Са постепеним гашењем пророчког служења пророци су се све ређе везивали за локалне цркве, и њихова делатност све је више била скопчана са путовањима.

 

V. УЧИТЕЉ

 

            1. Трећа група појединаца са нарочитим служењем коју налазимо у првобитној цркви јесу учитељи (). Њих помиње апостол Павле, као и “Учење Дванаесторице Апостола”, али ни у једном ни у другом случају њихова служба није сасвим конкретно дефинисана. Историја цркве II и III века оставила нам је неколико ликова дидаскала, од којих су најпознатији Климент Александријски и Ориген; међутим, сви они припадају врхунцима хришћанске мисли, тако да је доста тешко на основу њиховог примера формирати представу о обичном дидаскалу локалне цркве.

            Није од нарочитог значаја питање да ли се служење хришћанских дидаскала налазило у вези са служењем старозаветних књижевника и учитеља[98]. Потреба за хришћанским учитељем морала се појавити од самог почетка формирања цркава. Ако се прихвати претпоставка да је у каснијој историји дошло до трансформисања дидаскала у чтеца, ипак ваља констатовати да основну обавезу дидаскала није представљало искључиво читање, него и жива реч. Пророк је говорио људима за »назидање и бодрење и утешење« откривањем воље Божије, а учитељ је такође говорио за назидање и утешење излагањем учења вере. Климент Александријски пише: »Гностик је за нас само онај ко ревносно изучава Свето Писмо, чувајући неокрњеним апостолско и црквено учење ()«[99]. За Климента је истински гностик готово изједначен са дидаскалом, будући да он своје познавање Писма не може чувати за самог себе, него »ecclesias docet«[100]. Дидаскал преноси знање цркви разјашњавањем верских истина садржаних у Предању и Писму[101]. Ако не сви, ипак, у већини су дидаскали учени теолози ране цркве, представници теолошке науке, која служи Цркви. Дидаскали су аутори првих дела хришћанске литературе, као што су “Посланица Варнавина”, “Посланица Климента Римског” и др. Они су за своју обавезу сматрали не само да поучавају цркву, него и да је бране пред незнабошцима и римском државном влашћу. Насупрот паганским школама, они су отварали своје школе, где су се не само обучавали катихумени, него и верни жељни познања Речи Божије[102]. Црква је веома уважавала делатност дидаскала и брижљиво је чувала њихова дела. Аутор “Посланице Варнавине” не усуђује се чак ни да се назове дидаскалом: за њега је дидаскал надахнути учитељ који поседује харизму гнозиса, посредством које он задобија највише знање, знање што га је Христос пренео ученицима Својим. Верност томе знању и учењу представља основно обележје истинског гностика и учитеља. У завршним поглављима “Посланице Диогнету”, која, као што се претпоставља, припадају великом оснивачу Александријске школе Пантену[103], казује се следеће: “Ја не говорим нешто страно, нити тражим нешто неразумно, него поставши ученик Апостола, постајем учитељ народа, служим ономе што је предато достојнима који су постали ученици Истине. Јер ко је тај који, правилно научен и (препо)рођен од благовољеног Логоса, не тражи да јасно научи оно што је преко Логоса јавно показано ученицима?... У свему, дакле, ономе на што смо вољом заповедајућег нам Логоса били покренути да (вам) трудољубиво кажемо, из љубави према ономе што нам је откривено, постајемо заједничари са вама”[104]. За разлику од лажног гнозиса, истинско дидаскалово учење садржи искључиво оно што је предао Сам Христос. У наведеним речима Посланице Диогнету осећа се да у доба њеног настанка већ постоји извесна доза неповерења према дидаскалима, које, по свој прилици, оптужују за увођење разних новина. Поред уважавања, које су уживали сви истински дидаскали, постепено се рађа и извесна бојазан, у целини везана за гнозис. Првобитна црква знала је не само за лажне пророке, него и за лажне учитеље. На најранија упозорења везана за њихово деловање наилазимо у Пастирским посланицама. С једне стране, у њима налазимо речи које су имале необичан одјек како у истинском, тако и у лажном гнозису: “И што си чуо од мене пред многим сведоцима, то предај верним људима, који ће бити кадри и друге научити” (2. Тим. 2, 2), а с друге стране: “Има много непокорних, празноречивих и обмањивача, особито који су из обрезања, којима треба уста затворити, који читаве домове изопачују учећи што не треба, ради нечасног добитка” (Титу 1, 10-11), будући да “имајући веру и добру савест, коју неки одбацивши претрпеше бродолом вере” (1. Тим. 1, 19). “Учење Дванаесторице Апостола” говори о  лажним учитељима, а Јерма у своме “Пастиру” упозорава верне на оне који “уводе туђа учења и изопачују слуге Божије”[105]. Док Иринеј Лионски, сматрајући неразумним питања шта је Бог чинио пре стварања света[106] или на који је начин Бог родио Сина[107], није радикално одбацивао гнозис, особито уколико се тиче икономије спасења[108], Тертулијан је категорички изјавио да нема ничег заједничког између Атине и Јерусалима, између Академије и Цркве[109]: “Неки,” – пише он, - “који себе сматрају паметним људима, сматрају да је добро не дотицати се ни философије, ни дијалектике, нити се бавити проучавањем природе. Они захтевају веру, чисту и једноставну, као да желе да, без икаквог претходног старања о винограду, одмах само сабирају зреле гроздове”[110]. Црквена свест онога доба није прихватила синтезу вере и знања, за шта су се залагали Климент Александријски и Ориген. Па ипак, Целз је, наравно, преувеличавао ствари, тврдећи да је “црква скуп незналица којима руководе презвитери, ограничени и тупи каогод и жене и деца којима се обраћају”[111]. Ориген је одлучно одбацио ту оптужбу, премда је и сам патио због ограничености хришћана – његових савременика. Црква је ценила знање и гајила љубав према дидаскалима.

            Вероучитељска служба је била посебна служба, али харизма поучавања је, чешће од ма које друге, била повезана са другим служењима[112]. У извесној мери она је представљала саставни део пророчког служења. Она је, као што ћемо видети у даљем излагању, била повезана са служењем предстојатељства. Штавише, ова харизма припадала свим или готово свим члановима цркве, будући да је свако био дужан да поучава друге: “Зато се тешите узајамно, и изграђујте један другога” (1. Сол. 5, 11).

            2. У Првој посланици Коринћанима апостол Павле набраја и следеће дарове: чињење чудеса, дарове исцељивања и различне језике. Прва два дара јасна су сама по себи. Глосолалија је подстакла низ истраживања, премда нам још увек остаје недовољно јасна; међутим, за нас ово питање није од нарочитог значаја, тако да је на овом месту сасвим довољно само указати на тај дар, који је поседовала апостолска црква. Треба ли сматрати да су они који поседују ове дарове имали и нарочита служења, као што је то био случај са пророцима, апостолима и учитељима? У извесној мери ово питање остаје без одговора, или тачније, на њега се може дати и позитиван и негативан одговор. Пророковање је представљало посебну службу, али дар пророковања поседовали су и појединци који нису вршили ову службу. У потпуности је допустива претпоставка да су они који су поседовали дар чињења чудеса или исцељивања обављали и нарочито служење, када их је Бог призвао на то кроз Цркву, али ови су дарови могли бити спојени са другим служењима, или се пројављивати само у нарочитим околностима. У истој овој посланици апостол Павле говори о речи мудрости, о речи знања, о вери, о даровима исцељивања, чињења чудеса, о пророштву, о разликовању духова, о разним језицима и о тумачењу језика. На који год начин тумачили ово место из посланице Коринћанима (12, 8-10), вера, као дар, није представљала посебно служење.

            Најзад, у својој посланици Ефесцима апостол Павле говори о пастирском служењу, у посланици Коринћанима о дару управљања и помагања, а у посланици Римљанима о служењу предстојатеља (). Пастирствовање и помагање представљали су посебне службе, које су имале своје место напоредо са служењем апостола, пророка и учитеља.

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Исп. изреку софиста: «Како човек може бити срећан ако мора да служи другоме?» (Платон, Горгија, 491 стр.). Цитирам према чланку W. Beyer, «», y: TWNT, B. II, S. 81.

[2] Овде имамо супротно мишљење од онога што га заступа R. N. Flew y «Jesus and His Church», London 1943, p. 183, који сматра да се сви дарови подају Цркви као целини. Исп. такође E. Scweitzer, «Das Leben des Herrn in der Gemeinde und ihren Diensten», Zürich 1946.

[3] Цитирам према руском преводу.

[4] C. Spicq. «Les epitres pastorales», Paris 1947, p. XLIV.

[5] У списку дарова Духа (1. Кор. 12, 8-10) не указује се на «помагање и управљање» (), о чему се говори у списку лица којима су поверене посебне службе (стих 28). О овоме в. у даљем излагању, погл. 5, т. 2.3.

[6] Исп. M. Goguel, «L'Eglise primitive», Paris 1947, p. 124.

[7] О овоме говоримо у одељку о апостолству смештеном унутар овог поглавља.

[8] Ова тачка гледишта, доминантна и до дана данашњег, постепено почиње да се мења. Све више се истиче принцип по коме су се сва служења у апостолско доба третирала као харизматска. Овакво је, примера ради, мишљење Е. Schweitzer-a. Веома је занимљиво констатовати да G. Dix у својој студији «The Ministry in the early Church», објављеној у зборнику «The Apostolic Ministry», London 1946, p. 232 sq., поново у извесној мери актуализује стару Харнакову тачку гледишта.

[9] О овоме в. О. Linton, «das Problem der Urkirche in der neueren Forschung», Uppsala 1932.

[10] Исп. мој чланак «Две идеје васељенске цркве» («Две идеи вселенской церкви»), «Путь», бр. 45, Париж, 1934, стр. 16-29.

[11] Премда се у Јерусалимској цркви на локалне цркве гледало као на њено просторно проширење, такво гледиште није било доминантно, чак ни у самој Јерусалимској цркви. О овоме в. W. G. Kümmel, «Kirchenbegriff und Geschichtsbewusstsein in der Urgemeinde und bei Jesus», Uppsala 1943, S. 16-19.

[12] Пророк је, према «Учењу», могао на неодређено време остати у одређеној локалној цркви, под условом да ју је одабрао за стално место живљења.

[13] Климент Александријски, «Стромати», VI, 5.

[14] H. Greeven, “Propheten, Lehrer, Vorsteher bei Paulus” in “Zeitschrift für die neutestamentlische Wissenschaft“ 53 (1932) 1-2, S. 9.

[15] O овоме ће бити речи касније, погл. 6, т. 4.1.

[16] Погл. 13,3.

[17] Funk, «Doctrina duodecim apostolorum», Tübingen 1887.

[18] Иполит, «Апостолско предање», II.

[19] Овим ниуколико не желим да априори решим питање о узајамном односу између Дап. 15 и Гал. 2, 1-5. О томе како стоји ствар у вези са овим проблемом исп. J. Dupont, “Les problemes du livre des Actes dapres les travaux recents”, Louvain 1950, pp. 51 sq.

[20] Исп. Дионисије Ареопагит, «О црквеној јерархији», V, III,5: «Јерарх изговара свештени назив степена на који посвећује, као и имена самих посвећиваних, показујући овом тајанственом радњом да је он, као богољубиви свештеносавршитељ, само онај који обзнањује вољу Божију; он не узводи властитом благодаћу кандидате на степене свештенства, него га Бог покреће на сва свештеноначалствена освећења».

[21] Иполит, «Апостолско Предање», III.

[22] Исто, II.

[23] Ориген, «Тумачење Књиге бројева», 22,4.

[24] Ориген, «Тумачење Јеванђеља по Матеју», 24.

[25] Иполит, «Апостолско Предање», III.

[26] Иполит, «Апостолско Предање», IV.

[27] Epist. LV, 8,1.

[28] Климент Римски, «Посланица Коринћанима», 44, 1-4.

[29] Ibid. 42,4.

[30] Ibid. 44,3.

[31] Погл II.

[32] Погл. 15,1.

[33] Epist. LV,8.

[34] Epist. LXVII,5.

[35] Апостоле, а нарочито Дванаесторицу, неопходно је издвојити у засебну скупину услед специфичности њиховог служења. Њих није изабирала локална црква, будући да их је изабрао и поставио Сам Христос.

[36] Немам намеру да подробно излажем о апостолском служењу, као ни о другим служењима унутар првобитне цркве. Задржаћу се углавном на оним странама тих служења које се непосредно односе на мој основни задатак. О историјату питања о служењима в. O. Linton, «Das Problem der Urkirche».

[37] Исп. Посланицу Варнавину V,9.

[38] Ову мисао изразио је апостол Павле у 1. Кор. 3,10-11: «По благодати Божијој која ми је дата, ја сам као мудар неимар () поставио темељ, а други зида () на њему; али сваки нека гледа како зида. Јер темеља другог нико не може поставити осим постојећег, који је Исус Христос».

[39] В. погл. 4, т. 1.3.

[40] Исп. А. В. Горский, «История евангельская и церкви апостольской», 2. изд., 1902, стр. 420: «Ово служење није знало за прејемство; апостоли нису имали, нити су могли имати, прејемнике у ужем смислу. Такође в. М. Фивейский, «Духовные дарования в первоначальной христианской церкви», Москва 1907, где се развија иста идеја.

[41] В. чланак G. Kittel-a «» у TWNT, B. II, S. 694 и чланак Schneider-a «» на истом месту, стр. 463.

[42] Исп. L. Cerfaux, «Le Christ dans la Teheologie de S. Paul», Paris 1951, p. 51.

[43] Још је мање вероватно оно што сматра J. Munck – да је Павле изменио садржај термина «», који се пре њега користио за означавање изасланика хришћанске заједнице или путујућег мисионара послатог од Христа. За Павла је, по мишљењу J. Munck-а, бити апостол значило бити призван на посебно и изузетно служење. Павле је «апостол незнабожаца» и једино је он «апостол», те је стога «апостолство» означавало највишу почаст. После Павла звање апостолства било је проширено и «Дванаесторицу». Отуда није колегијум «Дванаесторице» био обогаћен за још једног апостола, него су «Дванаесторица» примила оно звање које је припадало Павлу као «апостолу незнабожаца» (J. Munck, “Paul, the Apostles, and the Twelve”. Studia Theologica, III, 1949, pp. 96-110).

[44] Лукина констатација да је Матија «био прибројан Једанаесторици апостола» (Дап. 1,26) не може служити као основа за тврдњу да су Дванаесторица у томе моменту већ била апостоли. Лука је употребио термин који је у његово доба био општеприхваћен. Осим тога, Лука није могао рећи да је Матија био прибројан Дванаесторици, будући да је он фактички био прибројан једанаесторици ученика. Исп. J. Wagenmann, «Die Stellung des Apostels Paulus neben den Zwölf in den ersten zwei Jahrhunderten», Giessen 1926, S. 66-67.

[45] O. Culmann, “Königsherrschaft Christi und Kirche im N. T.“, Zürich 1950, S. 21.

[46]  Иринеј, «Против јереси», III, 1, 1: “Postea enim quam surrexit Dominus noster a mortuis et induti sunt superveniente Spiritu sancto virtutem ex alto, de omnibus adimpleti sunt et habuerunt “perfectam agnitionem”. Exierunt in fines terrae...“.

[47] J. L. Leuba, “L’institution et l’evenement”, Paris-Neuchatel, 1950.

[48] M. goguel, “L’Eglise primitive”, Paris 1947, p. 98-99; G. Sass, “Apostelamt und Kirche”, München 1939, S. 38, 105.

[49] W. G. Kümmel, op. cit. S. 7, 11; E. Percy, “Die Probleme der Kolosser und Epheserbriefe“, Lund 1946, S. 340; H. V. Campenhausen, op. cit. S. 24. О овоме в. и: K. Holl, „Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verchältnis zu dem der Urgemeinde“, y „Aufsätze zur Kirchengeschichte“, II (Der Osten). Tübingen 1927, S. 46, sq; E. Schweitzer, „Das Leben des Herrn“, S. 72.

[50] Остављам по страни теоријy «schaliach-a», која ми се чини мало вероватном. Сасвим недавно ту је теорију изнео G. Dix у чланку «The Ministry in the Early Church», објављеном у зборнику «The Apostolic Ministry», London 1946. – не толико ради разјашњења појма апостолства, колико у циљу решавања питања о пореклу епископата. О овој теорији в. такође K. H. Rengsdorf «» y TWNT. B. I, S. 424 sq.

[51] Ова Павлова изјава никако не умањује еклисиолошки карактер Павловог апостолства. Сам Павле тврдио је да «и ове Бог постави у Цркви: прво апостоле...». Истицање да Павлово апостолство није од човека не односи се на моменат постављења него на моменат избрања. У ранијем излагању видели смо да се почетак Павлове апостолске делатности одвијао уз учешће Антиохијске цркве.

[52] Исп. Е. Hoskyns et F. N. Davey, «L'enigme du Nouveau Testament», Neuchatel 1949, p. 125 sq.

[53] Oво је супротно од мишљења што га заступа Е. Schweitzer y «Das Leben des Herrn», S. 72.  О овоме в. и: L. Cerfaux, «Le Christ dans la theologie de saint Paul», Paris 1951, p. 135 sq.

[54] Чини ми се да O. Cullmann у својој књизиSaint Pierre”, Paris-Neuchatel 1952, придаје овоме споразуму одвећ велики значај, сматрајући да је он имао константну важност током читавог апостолског доба. Ипак, он сам признаје да није било цркава које су се састојале искључиво од некадашњих незнабожаца или искључиво од Јудеја. Стога је он спреман да дозволи претпоставку да је једна иста црква истовремено зависила и од апостола Павла, као онога ко је стајао на челу мисије међу незнабошцима, и од апостола Петра као челника јудејске мисије. Ова претпоставка тешко може бити потврђена подацима којима располажемо.

[55] Иринеј, «Против јереси», III, 1.

[56] Наше мишљење супротно је ономе које заступа W. G. Kümmel, op. cit., S. 6.

[57] Остављам по страни сва сложена питања реконструисања текста, композиције и смисла наведеног одломка из посланице Коринћанима. Желео бих да на овом месту истакнем како сматрам да је мало вероватна претпоставка о постојању два симетрично обликована дела у горе наведеном одломку о јављањима Христовим, тако да у првом делу (стихови 3-5) Павле износи првобитно предање, које ће лично допунити у другом делу (ст. 6-11). (О овоме в. W. G. Kümmel, op. cit., S. 5). Вероватнија је претпоставка коју износи K. Holl, op. cit., p. 46-47, о томе да се у 5. стиху говори о јављањима Христовим у Галилеји, а у осталима о јављањима у Јерусалиму. Исп. и A. M. Farrer, «The Ministry in the New Testament» у зборнику «The Apostolic Ministry», p. 129.

[58] Тако, примера ради, сматрају J. Hernig, «La premiere epitre de St. Paul aux Corinthiens», Neuchatel-Paris, 1949, p. 136; H. Lietzmann, «An die Korinther I-II», Tübingen 1949, 77-78.

[59] A. Harnack, “Die Verklärungsgeschichte Jesu, der Bericht des Paulus und die beiden Christisvisionen des Petrus“, in: „Sitzungber. Der Berliner Akad.“, 1922, Phil.-hist. Klasse, S. 65 sq.

[60] У сваком случају, Дванаесторица су улазила у број «свих апостола». Диференцирање термина «Дванаесторица» и «апостоли» да се објаснити тиме што се искључиво 7. стих непосредно односи на установљење апостолства. Павле је Коринћанима пренео предање које је и сам примио – о смрти Христовој «за грехе наше», о Његовом погребењу и васкрсењу. Даље он побраја особе којима се Христос јавио и које су сведоци Његовог васкрсења. Коринћани би могли, ако би зажелели, да се обрате овим лицима.О овоме неоспорно сведочи и податак што га наводи сам Павле о томе да су од пет стотина браће којима се јавио васкрсли Христос «већина и сада живи». Све особе побројане у стиховима 5-7 у моменту јављања Христовог још нису улазиле у ред апостола. Зато ови стихови не наводе на закључак кога је Павле заиста сматрао апостолима. Говорећи о томе да се Христос јавио «свим апостолима», Павле преноси предање о успостављању апостолства. Ово предање он ће допунити у 8. стиху, где казује о своме апостолству. Исп. L. Cerfaux, «Pour l'histoire du titre «Apostolos» dans le Nouveau Testament», R. Sc. R., 48 (1960), 1-2, p. 79.

[61] B. K. H. Rengsdorf, TWNT, B. I, S. 432; W. G. Kümmel, op. cit., S. 45.

[62] Када је реч о Дап. 4,36, ово место може се искористити као аргумент у прилог Варнавиног апостолства, уколико се преведе на следећи начин: «Јосија, прозвани Варнавом, који је био у броју апостола...» (Foakes Јackson and K. Lake, “The Beginnings of Christianity”, vol. IV, p. 49). Али овај превод нема утемељење у грчком тексту.

[63] M. J. Lagrange, «Epitre aux Romains», Paris 1922, p. 366.

[64] Нема никакве неопходности да уводимо додатну хипотезу, као што то чини K. L. Schmidt (“Die Kirche des Urchristentums“. Festgabe für A. Deissmann. Tübingen 1927, S. 290 sq.), да су се у почетку апостолима сматрала само Дванаесторица и Павле, да би се доцније појам апостолства проширио, и најзад опет сузио због злоупотребљавања титуле апостола. Оставићу по страни питање о «апостолима цркава» (), о којима Павле говори у 2. Кор. 8,23 и Филипљ. 2,25. На ова два места реч је о мисији која је привремено поверавана појединим лицима. У овоме значењу грчки термин «» адекватан је јудејском термину «shaliach». Исп. G. Sass, «Apostelamt und Kirche», München 1939, S. 17 sq; E. Mollard, «Le developpement de l'idee de succession Apostolique», y «Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses», 34 (1954) 1, p. 1-29: « «» et «» sont synonymes. C'est une terminologie que se trouve dans les Evangiles Synoptiques, dans les Actes, chez Paul (au moins, il me semble, dans 1. Kor. 15 et Gal. 1), et dans l'Apocalypse» (p. 9).

[65] В. чланак G. Friedrich “” y TWNT., B. II, S. 734-735.  Непостојање термина «јеванђелист» у 1. Кор. 12,28 не може служити као доказ за тврдњу да у време када је ова посланица писана нису постојала лица која су у Ефес. 4,11 названа «јеванђелисти». Очито, апостол Павле није осећао потребу да посебно означава лица која су у време настанка 1. Кор. обављања служење ширења речи Божије. Та лица углавном нису деловала самостално, него у тесном контакту са апостолом Павлом, као његови сарадници и помоћници. Обично их је називао браћом. Тако је за Тимотеја, који је у 2. Тим. назван «еванђелистом», Павле користио обичан назив «» (2. Кор.  1,1; Кол. 1,1; Филим. 1). «Браћом у Христу» Павле назива оне који су «» (Филипљ. 1,15), «» (стих 17), премда зна да неки од њих ово чине «из зависти и свађе» (стих 15); па ипак, он их третира као своје сараднике. У време настанка посланице Ефесцима лица која су «» деловала су независно од апостола Павла или од других апостола. Њихово проповедање Христа постало је нарочито служење, које је морало бити означено посебним термином. Сасвим је допустива претпоставка да су они, како претпоставља E. Percy (Die Probleme der Kolosser und Epheserbriefe. Lund, 1946, S. 342), основали цркву или цркве којима је била упућена посланица Ефесцима.

[66] «Црквена историја», ИИИ, 37, 1. «».

[67] Ibid., cт. 2-4.

[68] Ibid. V, 10, 2-3.

[69] B. O. Linton, op. cit., као и E. Fascher, “”, Giessen 1927.

[70] До данас остаје нерешено питање да ли се у Ефес. 2,20 ради о старозаветном или о новозаветном пророку. Већина истраживача (рецимо, L. Cerfaux, «La theologie de l'Eglise selon saint Paul», Paris 1948, p. 106; M. Goguel, «L'Eglise primitive», p. 104; E. Percy, op. cit., p. 329) склона је да прихвати ово друго мишљење. То мишљење мени се чини исправним, нарочито уколико се узме у обзир Ефес. 3,5.

[71] B. M. J. Lagrange, “Epitre aux Romains”, Paris 1922, p. 298; H. v. Campenhausen, “Kirchliches Amt”, S. 66; H. Greeven, op. cit., S. 5.

[72] В. «Црквену историју», V, 17,4.

[73] В. C. Spicq, «Les epitres pastorales», p. 48.

[74] E. Percy, op. cit., S. 379.

[75] Гл. VII.

[76] Јевсевије, «Црквена историја», V, 16, 7.

[77] Ibid. V, 17, 1.

[78] Ibid. V, 17, 3.

[79] «И духови пророчки покоравају се пророцима» (1. Кор. 14,32). Исп. E. Fascher, op. cit., S. 185.

[80]  B. P. De Labriolle, «La crise montaniste», Paris 1913. Међутим, ово не искључује снажан утицај јованистичких кругова на монтанизам. Исп.W. Schpelern, «Der Montanismus und die phrygischen Kulte», 1929, S. 159.

[81] Исп. у претходном тексту, погл. 3, т. 4.2. Овај став супротан је мишљењу што га заступа H. Greeven, op. cit., p. 11-12, који сматра да је харизма истраживања припадала самим пророцима. Истога мишљења држи се и H. v. Campenhausen, “Kirchliches Amt”, S. 67, премда признаје да харизма испитивања може бити дата и другим лицима. Па ипак, он сматра:  „Die Verantwortung für das, was geschieht, wird der Gemeinde darum nicht abgenommen“.

[82]  Јевсевије, «Црквена историја», V, 16,8.

[83] Заповест XI. Исп. Иринеј Лионски, «Против јереси», III, 24, 1: «In Ecclesia enim, inquit, posuit Deus apostolos, prophetas, doctores, et universam reliquiam operationem Spiritus, cuius non sunt participes omnes qui non concurrunt ad Ecclesiam, sed semetipsos fraudant a vita per sententiam malam et operationem pessimam».

[84] Гл. XI, 1.

[85] B. J. P. Audet, «Affinites litteraires et doctrinales du «Manuel de Discipline», y «Rev. Biblique», 59 (1952), 2, p. 219-238.

[86] «Учење», XI, 10.

[87] Ibid., XI, 8.

[88] Ibid., XI, 7.

[89] Ibid., XIII, 3.

[90] Ibid., X, 7.

[91] Исп. G. Dix, “The Shape of the Liturgy”, поглавље “The Lord’s Supper, or Agape”, стр. 82 sq.

[92] «Учење» XV, 1.

[93] Заповест XI, 12.

[94] Виђење III, 1.

[95] Лукијан за Перегрина казује да је он био «пророк и Фиасарх и начелник сабрања, и све је то припадало њему самоме... Они су га изабрали за предстојатеља» (De morte Peregrini, стр. 11). И овде се пророчко служење везује за друга служења, али их не укључује као свој саставни део.

[96] «Учење» IX, 4.

[97] Ibid. X, 5.

[98] О овоме в. K. H. Rengsdorf, “” y TWNT, B. II, S. 150 sq; H. Greeven, op. cit.

[99] «Стромати», VII, 16.

[100] Ориген, «Тумачење Посланице Римљанима», IX, 2.

[101] Исп. H. V. Campenhausen, op. Cit., S. 66. H. Greeven, op. Cit., S. 24; «Es ist kaum zu viel gesagt, wenn man feststellt, dass ohne die «» der christlischen Gemeinden die Entstehung einer Überliefernung und letzlich des Kanons nicht zu denken ist».

[102]  Исп. G. Bardy, “L’Eglise et l’einsegnement pendant les trois premiers siecles”. R. Sc. R., 22 (1932), p. 1-28.

[103] Исп. Commentaire de H. I. Marrou. “A Diognete”. SCH. 33, Paris 1951, p. 266.

[104] Посланица Диогнету, XI.

[105] Прича VIII,  11.

[106] «Против јереси» II, 28, 3.

[107] Ibid. 28, 6.

[108] Ibid. 27, 1.

[109] “De Praescriptione”, VII.

[110] «Стромати» I, 9.

[111] Ориген, «Против Целза», VI, 40.

[112] Нема никаквих основа за потпуно идентификовање пастира и учитеља. То што су у Ефес. 4,11 «» и «» обједињени истим чланом, ипак не указује на идентичност њихових служења. Поучавање је улазило у пастирско служење, као што произилази из захтева изнетог у 1. Тим. 3,2 да је епископ дужан да буде «кадар да поучава» (). Паралелно са служењем епископа могло је постојати засебно служење учитеља. Још је мање основа за мишљење да је поучавање заправо издвајање једне од функција апостолства на ниво самосталног служења (K. H. Rengsdorf, op. cit., S. 161).