Делимична библиографија радова о Светом Максиму Исповеднику

(саставио А. Ђаковац)

 

Еп. Артемије (Радосављевић)

- To mustirion tis sotirias kata ton Maksimon, Athena 1975) Делови из ове докторске досертације објављени су на спрском у часопису Свети Кнез Лазар бр. 12 до броја 17.

 

Еп. Игњатије (Мидић)

- To mistirion tis eklisias, Atina 1989.

- Монашки живот и Свети Максим Исповедник, Новине београдског читалишта, 3, 10, 1992, стр. 6-7.

- Кратак осврт на теологију Св. Максима Исповедника, предговор књизи: 400 глава о љубави, Призрен 1992, стр. 9 - 15.

 

Митрополит Амфилохије (Радовић)

- Прожимање тварног и нетварног по Св. Максиму Исповеднику, Теолошки погледи бр 1. за 1975, стр. 58 - 67.

 

Berthold C. George,

- The Church as Mysterion: Diversity and Unity According to Maximus Confessor, Patristic and Bizantine review, 1987, 6:1-3

- The Cappadocian Roots of Maximus the Confessor, Paradosis, 1980, pp. 51 - 59.

 

Panagiotis K. Christou,

- Maximos Confessor Οn Τhe Infinity Of Μan, The e-text library of the Church of Greece  (www.myriobiblos.com).

 

Dragas George Dion

- The Church in St, Maximus Mystagogy, Θεολογια, Τομος ΝΣΤ, Τευχος 2, σελ. 385 - 403.

 

Daley Brian E.

- Apokatastasis and "Honorable Silence" in the Eschatology of Maximus the Confessor, Paradosis,

 

Perl Eric David

- Methexis: Creation, Incarnation, Deification in Saint Maximus Confessor, A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduete School of Yale University in Candidate for the Degree of Doctor of Philosophy, 1991.

 

Louth Andrew

- Maximus the Confessor, London and New York, 1999.

 

Dom Julian Steed

- The Meaning of Hypostasis in Some Texts Of the "Ambigua" of Saint Maximos The Confessor, Patristic and Bizantine review, 1989, 8>1-3, pp. 25 - 33.

 

Dr. Christos Terezis - Eugenia Tzouramani

 - The Dialectic Relationship between -   - God and Human Beings in Origen and Maximus the Confessor, The Greek Orthodox Theological Review, Vol. 44, 1999, pp. 329 - 339.

 

Madden, John D.

- The Authenticity of Early Definitions of Will (THELESIS),

 

Tsirpanlis Constantin

- Aspects of Maximian Theology of Politics, History and the Kingdom of God, Patristic and Byzantine review, 1982, 1: 1-3, pp. 1 - 21.

 

Pelikan Jaroslav

- The Place of Maximus Confessor in the History of Christian Thought, Paradosis, 1982, pp. 386 - 402.

 

Thumberg Lars,

- Man and Cosmos, The Vision of St. Maximus The Confessor, NY, 1985.

- Microcosm and Mediator. The Theological Anthropology of Maximus Confessor, Lund, 1965.

 

Sherwood Polycarp,

- The Earlier Ambigua of Saint Maximus the Confessor and his refutation of origenism, Romae, 1955.

- Maximus and Origenism, Munchen, 1958.

- An Annotated Date-List of the Works of Maximus Confessor, Roma, 1952.

 

Joeseph P. Farrell, D. Phil (Oxon)

- Free Choice in St. Maximus the Confessor, Pennsylvania 1989.

 

Јевремовић Петар

- Динамика личности у списима Св. Максима Исповедника, Отачник, бр. 2, 1998.

- Платон и иконичко, Саборност, бр. 1-2, година IV, 1988.

- Свети Максим Исповедник и монотелитска криза, Источник, бр. 6, 1993, стр. 15-20.

 

Сидоров. А. И.

- Преподобнии Максим Исповедник: Епоха, Жизн, Творчество, Творенија преп. Максима Исповедника, Книга 1, "Мартис" 1993, стр. 7- 74.

 

Епифанович, С. Л.

- Преподобнии Максим Исповедник и виантииское богословие, Киев 1915.

- Материјалы к изучению жизни и творений преп. Максима Исповедника, Киев 1917.

 

Зизијулас Јован

- Христологија и постојање, Беседа, 1-4, 1993, стр 117-129.

 

Ludovikos N.

- I euharistiki ontologia, Domos, Athena, 1992)

 

Berthold George

- Did Maximus the Confessor Konw Augustine, Studia patristica 17 (1982), pp. 14 - 17.

 

Balthasar Hans Urs von

- Kosmische Liturgie, 2md ed. Einsiedeln, 1961.

 

Brock  S.

- An Early Syriac Life of Maximus the Confessor, Analecta Bollandiana 91 (1973), pp. 299 - 346.

 

Sheldon-Williams J.P. 
- The Greek Christian Platonist Tradition from the Cappadocians to Maximus and Eriugena. The Cambridge History of Later Greek and Early Mediaeval Philosophy. Ed. by A.H. Armstrong. Part VI. Cambridge. The University Press, 1967.
 
Frend W. H. C.
- Severus of Antioch and the Origin of the Monophysite Hierarchy // The Heritage of the Early Chruch. Essays in Honor of G. V. Florovsky, Roma, 1973, p. 274.
- The Rise of the Monophysite Movement, Cambrige, 1972.
 
Welche K. P.
- The Christology of Leontius of Jerusalem, Monophysite or Chalcedonian? // St. Vladimir`s Theological Quarterly, 1987, Vol. 31, p. 65 - 95.
 
Спаский А.
- Историческая судба сочинений Аполинария Лаодикийского, Сергиев Посед, 1895.
 
Leitzmann H.
- Apollinarius von Laodicea und seine Schule, Tubingen, 1904.
 
Hauken A. T.
- Incarnation and Hierarchy. The Christ according to Ps-Dionysius // Studia patristica 1984, vol. 15, pt. 1 p. 318 - 319.
 
Hathaway R. F.
- Hierarchy and the Definition of Order in the Letters of Pseudo-Dionysius, The Hauge, 1969.
 
Pelikan J.
- The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, Vol. 2. Chicago, 1974.
 
Verghese P.
- The Monothelete Controversy - A Historical Survey // Greek Orthodox Theological Review, 1968. vol. 13., p. 200.
 
Попович К.
- Патриарх Јерусалимский Софроний, как богослов, проповедник и песнописец, Киев, 1980.
 
Meyendorff J.
- Christ`s Humanity: The Pashal Mystery // St. Vladimir`s Theological Quarterly,1987, vol. 31.
- Христологија у источно-хришћанској мисли, Ман. Хиландар, 1994.
- Империјално јединство и хришћанске деобе - Црква од 450. до 680. године, Крагујевац 1997.
- Космичка димензија спасења: Максим Исповедник, Беседа 1-2, Нови Сад 1992, стр. 57 - 69.
 
Gendle N.
- Cappadocian Elements in the Mystical Theology of Evagrius Ponticus // Studia Patristica, 1987, vol. XVI, pt., p. 373-384.
 
Оксиюк М.
- Теопасхитские споры // Киево-Могилянский Сборник в чест протоиерея Димитрия Ивановича Богдашевского, Киев, 1913, 396-426.
 
McGuckin J. A.
- The "Theopaschite Confession" (Text and Historical Context); A Study in the Cyriline Re-interpretation of Chalcedon // The Journal of Ecclesiastical History, 1984, vol. 35, p. 239-255.
 
Флоровски Г.
- Источни Оци V - VII века, Ман. Хиландар, 1998.

 

Torstein Tollefsen

- The Christocentric Cosmology of St. Maximus the Confessor – a Study of his Metaphysical Principles. (= Acta humaniora nr. 72), Universitet i Oslo 2000, 304 s. Disp. ved Det historisk-filosofiske fakultet.