Протопрезвитер Јован Мајендорф

СЛОБОДНА ВОЉА (ΓΝΩΜΗ) ПО СВ. МАКСИМУ ИСПОВЕДНИКУ

(Текст преузет из: Беседа1-2, 1992, стр. 73 - 77.)

 /напомена: грчки текст је делимично изостављен/

 

Учење о двојству воља у Христа, у складу са његовом божанском и човечанском природом, које је било кључна тачка у монотелитској контроверзи, често је држано за непомирљиво са разумевањем Господа Исуса као једне ипостаси или личности. Може ли природа хтети? Није ли акт хтења лични акт? И како може једна личност имати две воље? Парадоксална је чињеница да је св. Максим Исповедник, водећи бранитељ учења о две воље, исто тако био оптужен и за изношење једне чисто апстрактне идеје о суштини или природи.1 У ствари, Максим је следећи Леонтију Византијском, супротставио идеју суштине (оиакх) какву су имали философи" који сује сматрали самосталном стварношћу, нетребујућом ичега другог за своје постојање" концепцији Отаца који у њој препознају природни ентитет који припада бићима која се множе и разликују ипостасно". Међутим, као што и сам контекст показује, Максимово употребљавање ове дефиниције суштине ни на који начин није једноставно враћање аристотелијанству. Дефиниција ипостаси, која следи, искључује такву могућност: ипостас" пише Максим по философима је суштина са ипостасним одликама; по Оцима она је сваки човек појединачно, бивајући лично различит од других људи^Ове дефиниције суштине и ипостаси морају се убудуће посматрати у светлу максимовске идеје енергије или покрета (κινησις) Исповедамо да природа не постоји без покрета , јер оно што покрет нема није природа".3 Троугао Природа - Ипостас - Енергија [Воља) је стога кључ за Максимов систем. Намера овог есеја је да обасја светлошћу разјашњења однос који у њему постоји, између ипостаси и воље, посебно када се оне посматрају у вези са концептом слободне воље (γνωμη).

 

По Максиму, природна воља или покрет природе је покрет према Богу. Само је Адамова ипостасна одлука изменила богоустановљени начин гостојања (τροπος υπαρξεως) људске природе и окренула је против Бога те тиме и против саме себе. Извор човековог зла је у његовој слободној ипостасној одлуци, не у природи. Обнова човека стога мора започети од личности, мора имати ипостасан извор: то се збива онда када људску природу узима њен Архетип, по угледу на когаје и била створена, и који постаје Ипостас која одређује њен начин постојања. Христос бивајући Богом по природи" пише Максим, имао је вољу по природи божанску и очинску, јер је Он био једне воље са својим Родитељем, али бивајући по природи исто и Човеком, имао је и природну људску вољу, која се никада није супротстављала вољи Очевој, и чија су дела била слободна од злих маштања: јер нити сама природа, нити ишта природно, чак ни слободна воља (γνωμη) и оно што од ње зависи не супроставља се Источнику природе све док следи законе природе4. Христос изнова установљује природу саобразно њој самој ... Поставши човеком, Он слободну вољу очувава бестрасном и у миру са природом".5

 

Концепт слободне воље на начин на који се појављује у овим текстовима указује на важност ипостасногаспекта постојања, као супротног природном, који је практично синониман са богоустановљеним. Овај аспект Максимове мисли је на другим местима још јасније изражен. Оповргавајући монотелите, који су веровали да је Христос имао само једну богочовечанску вољу, Максим прво пита да ли је та јединствена воља била природна. Афирмативан одговор би подразумевао да је Христос имао посебну, индивидуалну, христовску" природу. А ако би та јединствена воља била гномичка, не би била карактеристична ни за коју од Христових природа, већ једино његове ипостаси, јер гномички елемент индивидуализује особу, те би Христос имао вољу различиту од Оца и Духа."*

 

Стога је Максим монотелизам увек доживљавао као форму несторијанства јер је Несторије био тај који је тумачио јединство двеју природа у Христу као релативно" јединство (ενωσις σχετικη) две слободне воље (γνωμαι) у једну вољу (θελημα), што подразумева постојање две ипостаси у Христу; јер као што св. Максим инсистира, слободна воља увек рефлектује ипостасно постојање,7 а гномичко сејединство може замислити само између различититих ипостаси. Стога су Христос и Светитељи узајамно сједињени у једну природу, једну γνωμη и једну вољу, када љубав наведе слободну вољу на то да се више не супроставља природи" И када је закон природе слободно обновљен кроз закон благодати".8

 

Максим у својим раним списима понеки пут користитгси/лу скоро као синоним за θελημα или ενεργεια: стога, говорећи о одликама Божанства (у Писму бр. 6) он неке приписује суштини а неке покрету, слободној вољи или настројености.9 Међутим, када Максимова мисао и лексичка ризница поприме свој коначни изглед, угш/^сасвим јасно добија значење термина који одговара слободној врЈ№1ствррених ипостаси, седишту posse peccare.

 

Сви савремени изучаваоци Максима наглашавају даје његова концепција стварања имала за циљ побијање и превазилажење оригенизма. Његово се оповргавање највише састојало у замењивању оригенске формуле  непокретност (мировање)  покрет  стварање (што значи да стварање не подразумева улазак у постојање до тада непостојећег бића, него стављање у покрет умова који су од вечности непокретовали у Богу формулом стварање -   покрет -  мировање (γενεσις - κινησισ - στρασις). Овим је Максим подразумевао да покрет створене природе започиње стварањем ex nihilo, а да је непокретност есхатолошки циљ који се испуњује обожењем. На антрополошком нивоу, тријада γενεσις - κινησισ - στρασις одговара трима формама људског постојања: ειναι - ευ ειναι - αει ειναι или битија благобитија  вечнобитија10

 

По Максиму, првог и трећег елемента је узрочник сам Бог по превасходству, који је творац битија", једини Бесмртни, јединствени источник бесмртности или вечности. Покрет из битија" у вечнобитије" подразумева слободно прихватање Божије благодати: благобитије", т.ј. морална квалификација и начин постојања нашега бића, зависи од наше слободне воље и покрета"11 од ипостасног или личног избора.

 

Разумна бића," тврди Максим, су по природи самим својим постојањем покретна, и она хрле напред, ка циљу, слободном вољом, ради благобитија повезана са природним покретом" природе, коме даје моралну квалификацију. То је исто тако повезано и са идејом подражавања или уподобљавања Богу: Само је Бог добар по природи, а онај који Њега опонаша, добар је својом слободном вољом."13 Ово опонашање Бога претпоставља синергију између слободе и благодати: Дух не производи невољну слободу вољу, него је он преображава и обожује, када она то пожели."14

 

Сходно томе, Адамов грех је био катастрофа људске слободе која је изабрала против природно"; или Максимовим речима, природа супростављена себи" а ово је била могућност у складу са слободном вољом".15 Максим увек инсистира да природа као таква није била увучена у грех, и јасно супроставља φυσισ и γνωμη.16 Као последица греха појавило се контаминирање природне воље која може да одведе Добру само помоћу γνωμη. Човек је стога стекао гномичку вољу, која не само да бира између добра и зла, него оклева и пати, јер су њене одлуке замагљење незнањем и маштањем: то је врста жеље која пријања ономе што је, или што се верује дајесте, релативно добро".17

 

Слободна воља, као што смо видели, суштински је повезана са ипостасним постојањем.Трех, стога, може бити само лични чин, који не квари природу као такву. Он пре доводи створену људску ипостас до тога да је злоупотребљава, те тиме поништава истинску богоустановљену везу између ипостаси и природе, удаљавајући човека од његове аутентичне слободе.

 

То објашњава и како је оваплоћени Логос могао да у пуној мери усвоји људску природу без да усвоји грех. Грех припада подручју γνωμη а не природе.18 Христос је заиста поседовао природну људску вољу, али пошто је вољни субјект, или ипостас, његове људске природе био сами Логос, Он ни на који начин није могао имати гномичку вољу, која је једини извор греха. По Максиму, они који приписују Христу гномичку вољу сматрају га обичним човеком, са вољом сличном нашој, незнајућим, колебајућим се, и сукобљавајућим се са самим собом ... у Господњем човештву, које није поседовало обичну људску ипостас, него божанску ... није било места за γνωμη".19

 

Зато духовни живот хришћана суштински претпоставља постепено преображавање у свакој људској ипостаси, гномичке воље у божанску и ангелску γνωμη.20 Ово је зато што је наше обожење, тј. учествовање у божанској природи, исто као и божанско снисхођење, које ово претпоставља, несагласиво са унутрашњим сукобом који је у нашу природу увео ђаво кроз γνωμη. Циљ и смисао подвижништвајесте у поновном обликовању γνωμη. Зато што је истински λογος наше природе непромењив, потребно је њен τροπος, искварен слободном вољом још од Адамовог греха, изнова родити у Христу.

 

Резимирајући, дакле, рецимо: кадаје Максим учинио вољу зависну од природе, он није  као што је био оптужен  заборавио ипостасну димензију ни у Христологији ни у антропологији. Насупрот томе, заједно са целим грчким светоотачким предањем, он је добро увидео да природно постојање поприма своју квалификацију и начин", у ствари само своје значење, од личности или ипостаси, која није само један од аспеката природног постојања, него сам његов центар. Овај закључак изнова илуструје умесан суд којим је о. Георгије Флоровски једном оценио Максимв систем: Све ће бити обожено  Бог ће бити све у свему. Али то неће бити учињено силом. Само Обожење мора бити прихваћено и усвојено слободно и са љубављу ... св. Максим је овај закључак извукао из једне егзактне христолоше доктрине о две воље и енергије ..."23

са енглеског превео:

презвитер Владимир Вукашиновић

 

Напомене:

1) Prestige, God in Patristic Thought (Лондон, 1952), 278-279.

2) РG 91, соl. 276 АВ

3) РG, 91, соl. 1052 В

4) РG, 91, соl. 77D - 80А.

5) РG, 91, соl. 53 С.

6) РG, 91, соl. 53 С.

7) РG 91, со1.192 С; сравни: соl.40 - 45,152 С, 268 В; РG, 91, соl. 329 D, 313 В.

8) РG, 91, соl. 396 С.

9) О хронологији Максимових списа види: P. Sherwood, An Annotated List of the Works of Maximus the Confessor, Rome 1952

10) сравни: С. Л. Епифанович, Преподобни Максим Исповедник и Византијско богословље, (Кијев 1915), 5557

11) РG, 91, соl. 1116 В.

12) соl. 1073 D

13) РG, 90, со1. 260 СD

14) РG, 90, соl. 893 В.

15) РG, 90, соl. 260 СО.

16) РG, 90, соl. 905 АD.

17) РG, 91, соl. 192 А.

18) РGH, 91, соl. 192 А.

19) PG, 91, соl. 308 D

20) Centuria III, 50.

21) РG, 90, соl. 901 С, 905 А

22) РG, 90, соl. 953 В.

23) Г. В. Флоровски, Византијски Оци V - VIIIвека", (Париз, 1933) 227