БЕСЕДА

о путовању с Христом на дубину

 

Хајде на дубину (Лука 5, 4)

 

               Тако нареди Господ Петру и осталим апостолима   к а д а   п р е с т а   г о в о р и т и. То значи, да Он прво даје поуку, па одмах за тим позива на дело. То исто и за нас важи: чим се научимо нешто из Јеванђеља, одмах треба да пођемо да то остваримо. Ученици делатељи мили су Господу, а не само ученици.

               Х а ј д е   н а   д у б и н у !   Украј обале, из плићине, говорио је Господ народу, који је мање посвећен у тајне царства Божјега, а апостоле Он позива на дубину. У плићини је мања опасност, али је и лов мањи. У плићини су змије и жабе и други мањи гадови водени – то је сва опасност; и у плићини су само малене рибе – то је сав лов. А на великој дубини је и опасност велика. Тамо су велики зверови морски и велике буре – то је опасност; но тамо су и велике и добре рибе у огромној количини – то је лов. О посвећено, хајде, дакле на дубину!

               Х а ј д е   н а   д у б и н у   тајанственог мора животног, но не крећи се без Христа на лађи својој. Нипошто. Јер не само што не можеш провести сву ноћ свога живота не уловивши ништа као што се Петар жаљаше: с в у   н о ћ   с м о   с е   т р у д и л и,   и   н и ш т а   н е   у х в а т и с м о – не само то, него мореш и горе проћи, ако Христос није на лађи. Могу те буре сковитлати и у понор бацити, могу те и големи зверови морски појести. Буре то су страсти твоје сопствене, о посвећени, које иду с тобом неминовно, ако се кренеш на дубину без Христа. Големи зверови морски то су демони, који за трен ока могу тебе упропастити као што за трен ока упропастише   в е л и к и   к р д   с в и њ а   о д   д в е   х и љ а д е.

               Идеш ли пак с Христом на дубину, не бој се ништа, но радосно и храбро иди, припијен уз Господа. Уловићеш најбољи лов, и напунићеш њиме обе лађе, и телесну и душевну. Најбољи лов уловићеш, о посвећени, и без опасности изаћи ћеш на обалу, на обалу Царства Христовога. Само никуд без Христа! Ни у плићину, ни на дубину. У плићини ће ти досадити и глад и многи ситни гад, а на дубини ће те зло превелико снаћи.

               Ти си наш крманош, наша одбрана, наше пристаниште, о свемоћни Спаситељу! Теби слава и хвала вавек. Амин.