ДИВАН 15.
 

ДРУГО ПИСМО ГОСТИМА


Драги г. Петерсоне.

Радује ме што Вам могу послати сада извештај и другог нашег савета. Односи се на чудеса светих апостола и Цркве апостолске.

Верујем да ћете и Ви по прочитању овог састава доћи до истих закључака до којих сам и ја дошао, а то су:

1. да су ученици сасвим правилно схватили свога Учитеља у гледању на свет, на подсвет и на надсвет, т. ј. на природни, адски и небески свет, и да су у свему умовали умом Христовим;

2. да су чинили онакв
а дела каква су видели од Господа свога, а по потреби и друга и друкчија, но све у истом духу, са истим циљем (спасење људи) и силом истог Духа Светога, и

3. да су увек сматрали, да њихова чудеса нису од њих него кроз њих. За разлику од мађионичара. Зато су их и чинили вазда у име Христово а за славу Христову и за напредак цркве Христове. Будући свесни да Христос дејствује кроз њих, они су држали да помоћу Христа све могу, да им ништа није немогуће. Осећали су да им је дата божанскосиновска власт над природним стихијама, над демонима и над људским недузима. Све су то они делима показали.

Шаљем Вам уз овај извештај још и један интересантан напис под насловом "Јовањски Стослов". У овом напису сумирани су општи појмови о чудесима и чудотворству, и изложена наша православна наука о чудесима.

Желећи Вам свако добро од Бога, остајем одани Вам

Јеромонах Јован Рапајић.