Лажни гносис

1. Утврдивши се у пуноти богооткровења , Црква је себи привукла јудејско и незнабожачко знање; но, оно је врло тешко, тромо и тек фрагментарно постајало хришћанским. Оно је, или огрежњавало у старом, или, задовољавајући се формалним сједињавањем са најразноврснијим идејама, незадрживо падало у својевољну и шаролику фантастику. То је много приметније на периферији Цркве онде где је свет тек почињао да се оцрковљује.

Прелазивши у хришћанство Јевреји су се и даље строго придржавали Старог Завета. Себе су сматрали посебним општинама у односу на хришћанске: понашали су се као нека засебна црква. Настали раздор између њих и оних хришћана који се не сматраху везанима за старозаветни Закон, раздор чију тежину је још ап. Павле искусио, током времена само се продубљивао. У другом веку црквени писци говоре ? јудајствујућим јересима. Имену "назореја" сада се придодаје име "евионита" , тј. "сиромаха". Чувајући заповести Закона они одбациваху посланице апостола Павла и ослањаху се на своје "евангелије по Јеврејима" . За неке од њих Исус, син Јосифов, постаде Христом, тј. Месијом, из разлога што је био одан Закону. "Желећи да буду и Јудејци и хришћани они не остадоше Јудејци, нити постадоше хришћани" (бл. Јероним). Наиме, они су и у Старом Завету одбацивали крвне жртве и неке од пророка.

Уосталом, њима је било много лакше да очувају јединство са јудејством. Уз сву своју везаност за обредну традицију, јудејство се карактерисало крајњом трпељивошћу у религиознофилософским питањима. Прожето сазнањем Божије трансцедентности и недостижности, јудејство је свакоме допустило да изгради свој религиозноморални поглед на свет. Са тих разлога, у окриљу јудејства беху могући и садукеји, и јесеји, као и испреплетаност јудејских религијских идеја са философијом јелинског света. Прихватљив је био и Филон који је, подражавајући Аристовула, Библију тумачио алегоријски, доказујући и себи и другима, како је управо он прави Јудејац.

Филон је по крви и определењу био Јудејац (рођен је око 30. године пре Христа), а по своме погледу на свет Александријац, полугрк. Спознавши апсолутну недостижност и трасцедентност Божанства, истраживао је путеве према њему и упокојење у њему. Он је учио ? Недостижном који је посредством мноштва сила саздао овај свет из материје, независне од Њега. Те "силе" ( ??????? ), крунисане Логосом или Речи (њега Филон још назива "архангелом" или "Сином"), час се стапају са Логосом, као његови сведоци, час му се подчињавају: сам богослов је недоследан. Оне му се чине на моменат као "идеје" Платонове, или "семенити логоси" стојика; час "демони" Грка, и "ангели" Јевреја. Оне су "силе" или "бића" који посредују између Бога и света. Међутим, ако су оне заједно са Логосом (или као Логос) створене, њима је немогуће попунити празнину између творевине (света и човека) и Бога, који и надаље остаје недоступан. Понекад их Филон сматра својствима или атрибутима самог Бога тако да ништа (јер материја није од Бога) не оставља на удео стварања. И у том случају постаје схватљива вера Филонова у могућност надразумног, тј. екстатичког, јединства са Богом, а такође и разлог на основу којег је он схватио циљ религиозног живота у изласку из света, и у негативној оцени душевноматеријалног бића. Филон Библију објашњава Платоном. Библијом Платона, тако да "или Платон филонизира или Филон платонизира ".

Филон није најблиставији и најкарактеристичнији представник спољашњег синкретизма периферије хришћанства. У малоазијским црквама од времена ап. Павла, лутајући апостолисамозванци, речју и делом позиваху на крајњи аскетизам, сејући "јудејске басне", и не само јудејске. Расуђујући "на основу људског предања и по стихијама овог света" којима се бавила астрологија, они су овај свет одбацивали и гнушали се свега плотског. Али, они су истовремено покушали да изграде мост преко зјапећег бездана између Недостижног и света, измишљајући "бесконачне родослове" богова, откривајући мноштво "ангела", устројитеља света и поправитеља света (димиургова). И на Богочовековом месту, као месту јединог посредника између Бога и људи, појавише се несагледиви и неизбројиви посредници, што полубожански што створени, као ангели, са којима магични контакти, као и њихови култови, врло брзо почеше да се развијају.

Другу обалу бездана њихов мост никада није дотакао, али је још више изразио различитости између творевине и Бога, заклањајући тиме једини постојећи Пут. Христос је сведен до степена једног од ангела, у најбољем случају најузвишенијег ангела, који се наизменично оваплоћавао у Адаму. пророцима, Исусу, Јосифовом сину. ? познање зле, "астролошке", неопходности света и оштро преживљавање неопходне борбе са злом, доведоше до порицања свега плотског и до крајњег аскетизма. При таквој разједињености света на добро или духовно, и зло или душевноматеријално, већ је било врло тешко прихватити да је Христос овладао човечанским телом: све је то сматрано само привиђењем уображеним телом, привидним, нестварним страдањима и смрћу (докешизам). Ко и шта ће ослободити од злог света, ко и шта ћe спасти свет, јер ипак ? спасењу размишљаху и потраживаху га? Бог, божански дух, аскеза и ... магични обреди и формуле, које да бисмо могли користити, морамо имати знање озго, нарочито познање ( ?????? ). Тако су у Сирији, крајем другог века ељкасаити тврдили како је неки праведник Ељкасај, од ангела, по имену "Син Божији", и жене која беше Дух Свети, (у семитским језицима реч "ruach" је дух двају родова: мушког и женског), примио тајанствену књигу. Поучени њоме, ељкесаити се понадаше спасењу помоћу заклетви молитава и поновљених крштења. Јер, мишљаху они, и у време крштења, на човека Исуса, сишао је божански "еон" Христос и обожио га. (Грчки ???? , може да означава "век", "свет" и "суштину").

Јединство религиознофилософског покрета пре почетка и почетком наше ере огледа се у томе што се сродне тежње и исказане идеје сада испољише и у грчкој философији. Beћ стојици покушавају да их стопе са универзалном религијом одбацујући наивне антропоморфизме. Они утврђују унутарње јединство свих ствари које се преливају једна у другу, а то јединство поистовећују са творачким огњем или Богом. Из Бога исходе "семенити логоси" који периодично све образују, да би се кроз рушилачки огањ, периодично, опет вратили Богу. У доцнијем, платонизирајућем стојицизму, у новопитагорејству, још јаче се дочарава недостижност и трансцедентност Божанства, што доводи до порицања материјалночулног, до жеђи за спасењем и посредништвом. Филострат, који је учио за време Нерона, у своме "животопису" Аполонија Тијанског, описује овога као неко средишно биће између Бога и људи. Не задуго, Филонове идеје почеше се актуализовати.

Али ипак у ономе што се збивало на периферији хришћанства, главну улогу су имали управо азијски религиозни токови. делимично повезани са Зороастрином дуалистичком религијом (маздеизмом). ? свету су врло јетко осећали да је непремостиво несавршенство, нерушиво зло, неопходни јарам којим управља устаљено кретање небеских тела. Због тога су још болесније доживљавали потребитост у "слободи" и у јединству са недоступним Богом. Пошто Он није ни далек, а није ни непознат ( ???? ???????? ) осећали су да је Он близак човеку, да све прожима и испуњава, мада Он сам, свакако, и није творац тога злог света. Да ли је ово пантеизам или дуализам? И једно и друго: њихова противречност, али ипак нераскидива испреплетаност, или тачније смутно ишчекивање хришћанске Истине. Чинило се да је човечанском сазнању овај нерешиви проблем решив једино путем најсложенијих поставки свагда проста Истина долази последња. И религиозна мисао је кружила у хаосу богородословља (теогонија) и у учењу ? постанку света (космогонија), тражећи свој покој у растапајућем се несагласју и тајновитим валовима мрака неизбројивих еона. Све се измешало: "јудејске басне" и вавилонски митови, питагорејски бројеви и философска открића јелина, јудејство и хришћанство. Непрестано жедни, тражаху одговоре на древна питања: "Од куда је и због чега је зло? Од куда је и на који начин је човек? ... Од куда је Бог?"

2. Beћ су ељкасаити тврдили да упоредо са вечним пророком и владиком будућег света Христом, који се последњи пут оваплотио у Исусу, Бог има и другог слугу кнеза овог света, ђавола. Керинт, који је учио у Малој Азији, око 115. године. и који се вероватно у Египту заокупио јелинском теософијом, покушао је да склопи у целовиту систему наводе гносиса, тј. "мистичког знања". Из Најузвишенијег Бића произађоше Јединорсфени и Логос. Неизрециво нижи од њих јесте саздатељ света (димиург), односно, јеврејски Бог. Његов "Стари Завет" нешто је најниже, пригодно тек за младалачки узраст човечанства и за људе лабилне психе. Али, Горњи Христос, даровао је људима "духовно" (пневматско) знање које сведочи ? Највишем Богу, које избавља људе од овога света. Са тих разлога је Христос и сишао у крштењу на димиурговог сина човека Исуса, којега је, наравно, напустио непосредно пред његовим страдањима и смрћу.

Још јасније је Симон Маг, родом из Гитона у Самарији, иступио у овом правцу; црквени писци управо њега сматрају утемељитељем "лажног гносиса". Када је ђакон Филип проповедао у Самарији (Дела 8), Симон је већ "доводио Самарјане у екстазу својим гатањима", "издавајући се за неког силника". За њега су говорили: "Овај има велику Божију силу", што му није сметало да се крсти и том приликом затражи " да новцем купи Божији дар". Уствари, он није никада постао хришћанином, али је био "пун горке жучи, окован неправдом". Симон је са собом водио извесну Јелену која се издавала за "Божију Мисао"; симонијци су их поштовали као Зевса и Атину. Захваљујући Иполиту (крај другог века) који се користио књигом симонијаца " ?????? ???????? ", ми довољно јасно можемо васпоставити њихово у чење.

Свему постоји Прво Начело: духовном, душевном, материјалном. То је огањ који сажиже и пали, Хераклитова и стојичка разарајућа стихија огња и "безгранична сила" која собом све обухвата. Првоогањ је "све видљиво и невидљиво. све разумно и неразумно, све избројиво и сваки број. Он је потпуно и савршено разуман, свеобухватан, изрецив и схватљив творац свега разумног. Он је без краја и граница".

Прво Начело нам се открива, али у својој откривености оно је и откривеност и неизразиво јединство или "Тишина" ( ???? ). Оно се открива као самосазнање, тј. као сазнајни или мислећи "дух". тј. "Ум" ( ???? , mens), и као "помисао" или "замишљено" ( ??????? , intelligentia): као "сизигија" или као пар Ум Помисао. Али Ум или Дух изражава или исказује себе, а Замишљено њиме добија дефиницију свога бића у "појму" или "имену": рађа се други пар, Глас Име ( ???? ????? ; ???? = глас, звук, речи). Ум себе исказује као разумевање или расуђивање или дискурсивно мишљење, чији садржај је конкретна мисао. Трећи пар, Разум Мисао ( ???????? ?????? ), окончава саморазоткривање Тишине.

Обитавајући у својој небеској отаџбини, Мисао је познала творачку замисао свога Оца (Ума или, тачније, Првоогња), пошто је и сама била његова творачка мисао. Али, будући непокорна, она је и сама зажелела да ствара, да својим моћима сазидава свет, средиштем којег је, адекватно Првоогњу и Тишини, требао да постане човек. Тиме се она одвојила и одпала од Оца. Она је тада произвела архангеле и ангеле. Али и они, наследивши од ње, своје мајке, њезину непослушност, заробише је и уселивши је у материју, примораше је на бесконачни рад Преоваплотења, којим јој пресекоше повратни пут ка Оцу. Мисао је некада била Менелајева жена Јелена и њу је сам Симон пронашао као другу Јелену, свештену блудницу ( ?????????? ) у Тиру. Ослобађање МисаоЈелене условљено је ослобађањем света у којем законоделају и управљају надахнитељи јеврејских пророка ангели. Али. мрзећи се међусобно, ангели постају узрочници свих невоља у свету: ратовања, убистава, насиља.

Када се препунила мера тога зла, на земљу је сишла "Велика Сила Божија" или "Седма Сила", и објавила се људима као Дух ( ?????? ), међу незнабожцима (грчка философија?), као Син (Исус Христос), међу Јудејцима, као Отац, у личности самог Симона, ослободиоца Јелене и света. ("Дух" одговара "Разуму", "Син" "Гласу" или "Речи", "Отац" "Уму", "Седма Сила" "Тишини", "Првоогњу", "Човеку"?).

Наравно, све ово је само покушај да се и хришћанство уврсти у највишу, "истиниту" и универзалну религију, при чему Христос постаје тек други по степену и поредку откровитеља "Велике Силе" или Бога. Тело Христово и страдања Његова, схватају се само привидно (докетизам). ? у вези са тим и само спасење које Симон проповеда постаје непотпуно и привидно у истој мери у којој су привидни васкрсење и бесмртност, могућност чега је већ сада проповедао Симонов ученик Менандар. Менандровим, пак, учеником сматран је Антиохијац Саторнило (други век), који је васпоставио исконски гностички дуализам, повезавши га са антијудејством. Саторнило је саздатељујерархије ангела, недокучивом Богу Оцу, супротставио владара материјалног царства, Сатану. Међутим, седам палих ангела од којих главни беше Бог Старог Завета, ухватише део материје и из ње саздаше себи царство, овај наш свет. Ти саздатељи света (димиурзи) спазише у трену, над њима засијавши се, свети Очев лик и потрудише се да га одразе у материји. Међутим, успело им је само да створе жалосног, мигољећег се, црва. Сагледавши у њему своју бледу сличност, највиши Бог је тада уселио у њега искру живота (тј. део самога себе), како би га она усавршила до човека и потом вратила назад. Међутим, и она сама је допала у робство материји или су је ангели у њу заточили. ? са друге, пак, стране, у свет је проникао и Сатана, посејавши у њему темељ злим људима. Историја света и јесте, уствари, историја узајамне борбе владике света, старозаветног Бога и Сатане, који говораху устима разних пророка. Ипак, ? свету је промишљао и Највиши Бог. Да би победио Сатану, ангеле и јудејског Бога, и да би сабрао и узнео Оцу "искре живота", на земљу је, у привидном телу, сишао Божански еон Ум, који је добрим (духовним?) људима указао на пут ка Оцу кроз "знање" (гносис), кроз најригорознију, одрицајућу од света, аскезу.

3. И Симон Маг и Саторнило само су утемељивали она гностичка гибања која су још одавно запљускивала Сирију и преливала се делом у Египат. Они се обично обухватају појмом офитства, иако у свим његовим теогонијама не игра видну улогу "Змија ", час искуситељ, час највише биће. (Грч. ???? змија; јевр. "nahasch"; искварено "naas" фонетски се приближава грчком ???? ум). Овде се првенствено подразумевају офити или нахашени (наасени), перати, каинити, ситиани, варвелиоти (од змије "Варвело"), наследници Јустина гностика или варухити (од еона "Варуха"), "гностици" код Иринеја и Оригена и, доцније коптски гностици, међу којима настадоше књиге: "Jeu" и " ?????? ????? ". Неке од ових секти су старије од хришћанства и према њему се односе непријатељски, док неке прихватају извесне идеје хришћанства, а неке опет беху условљене доцнијим гностичким системама.

Типично за офите, а битно за разумевање позног гносиса јесте учење "гностика" Иринеја. Прво Начело они називају "Првим Човеком", што подстиче антропоцентризам религиозности, а "гностике" приближава, како јудејском гносису, доцније израженом у Кабали (Адам Кадмон), тако и хришћанском Богочовеку. "Други Човек" или "Мисао" јесте син "Првог Човека". Трећи, пак, модус Божанства је "Прва Жена" или "Мајка живих". То је "Дух Свети" који је лебдео над "Хаосом" или "Водом", разврставајући и устројавајући елементе. Из брака Првог и Другог Човека са Првом Женом или Духом, родио се Христос; тако беше саздана Света и Истинита Црква или јединство Оца, Сина, Духа и Христа. При томе, Дух Жена се препунила и "прелила улево" и већ као влажно мужанско начело, као орошење "светлости" или Софија Пруникос произвела је врење вода Хаоса. Софија Пруникос је у њих сишла до самих бездана и из њих створила себи тело. Међутим, поставши светлосним средиштем материје, она истовремено постаде и њезиним робом. У борби за своје ослобођење Пруникос је породила Јалдаваота који је презрео своју, доле палу мајку, као што, уосталом, и њега презреше његова деца од којих најзлобнији беше Офис. Јалдаваот, бог Јудејаца и надахнитељ пророка, створио је свет и Човека из материје наслеђене од мајке, чиме је и несвесно испунио тајну замисао Софијину. Од стране Јалдаваота створени Човек одмах је почео да слави Првочовека. Истина, завидљиви Офис, из мржње према своме Оцу, саблазнио је Човека. Али и сам Офис је тако несвесно испунио Пруникосову замисао: људи, окусивши забрањене плодове одвратише се од Јалдаваота и окренуше се ка Првочо веку. Гневни и осветољубиви Јалдаваот затворио их је у материју и осудио на вечну сеобу из тела у тело. Тако је започела трагедија земног постојања борба међу Софијом Пруникос, Јалдаваотом и Офисом, који са људима разговараху устима разних пророка и сваки на свој начин упућиваху их у живот. Јалдаваот је послао пророка Јована Крститеља. Тада је, на Софијину молбу, Христос сишао на Исуса дарујући људима гносис и, непосредно пре страдања напустивши Исусово тело, узнео се на небо и сео десно од Јалдаваота. Овде, крадом од њега, Христос од свих умрлих преотима честице светлости да би, сабравши их све, одузео последњу честицу и од самог Јалдаваота и, привевши тако свет у првобитно небиће, заједно са њима вратио се у "Цркву".

Кроз схватање " бездана ", " дубина сатанских ", сви офити долазе до познања Првог Начела које је уједно и јединство свега. То је "Прва Светлост", "Једино Начело и Велики Исток", "Отац свега", "ПрвиЧовек", "Први", "Неизрециви", којб се у бесконачност излучује. Прво Начело у себи све садржи: духовност, душевност, мужаственост и женственост. И у неким од секти (нахашени, перати) овај пантеистички моменат очигледно преовладава. Међутим, животни смисао гносиса се оцртава и у јасном запажању зла поистовећеног са материјом, као и у усиљеној борби са злом. У нахашенској химни, "изнурена под теретом смрти" и "пребивајући у злу", душа ("треће начело") покушава да се отргне из "горког хаоса", жудећи једино за "знањем", гносисом, мада не познаје ни пут, ни "печат", нити магичне формуле. И гле, борба се преноси у недра самог Првог Начела. У Богу су, кажу канаити, две "силе: "најслабија", која је створила свет, и "најсилнија", која га спасава. У Богу, мисле ситијани, "Светлост" и "Дух" покушавају да се ослободе "Таме", а "Тама" се упиње да овлада њима. Али, да ли је тачно, питају се неки офити (варухити, перати) да је материја или "море" или "хаос", вечни Бог? Да ли је материја вечна? Зар нису Логос и хаос заједно створили свет? ? уколико је зло ипак реално и није божанско онда, може бити, оно и није то за шта га јудејство сматра, а са којима варухити (сравни Симона) изједначавају паганство, нити је то, за шта га сви људи сматрају!? Можда је Офис заиста други еон Првог Начела, "Самородни" или "Логос" (перати), Спаситељ, како то сматрају поштоваоци Каина, Исава, Јуде и становника Содома, а мрзитељи јудејства, који верују да ће се спасти само они који све искусе, каинити? Није ли смисао земног постојања (бића) у искупљењу?

Дакле, Прво Начело је јединство свега постејећег, у крајњој мери свега стварно постојећег. Али оно не остаје усамљено него се открива код већине офита у триади при чему то његово саморазоткривање као да се наставља у развоју света. И ако је основа и први модус тог Првог Начела јединство, као "недостижна светлост" и "нерођено Добро" Прво Начело обавезно прелази и у други свој модус. Друго се само по себи рађа из Првог, као и само сазнање, делећи се на мислеће и појмљиво, на субјекат мишљења (Ум, Дух) и његов објекат (Мисао). Јединство или Прво (варухити га називају Јахве) постаје начелом мноштва, покрета и деобе, те прелази у мноштво или Друго ("Ело хим" или "Израиљ", код варухита), што и јесте мноштво нерођених сила и божанствени првообраз света (перати); разједињеност и поновна сједињеност или Змија (Нахаш Наас Нус Логос) Офис, која у материју усељава душе и потом их краде назад.

Друго се одваја и дели у самом себи. Са једне стране оно је једно, које образује и познаје начело; са друге начело мноштва, које се образује и познаје, женско. Слично змији мигољи се у себЕ самом, и у себи, пак, као у тамном наручју вода, одражава се. Зато га је врло лако поистоветити и са Првим и са Трећим; у сваком случају, из њега је лако извући Tpeћe. Јер Tpeћe (Едем или Ииљ, код варухита) јесте првотна материја ( ???? ) или "влага", дубина и бездан, неразлучиви хаос и мрак, као нека тамна, недефинисана основа, сагледива у дубини свега постојећег. Са том "материјом" везани су наш " смешани " свет и његова реална разједињеност; у њој је извориште зла и непријатељства.

Уколико се "материја" не противи Божанству, а само Божанство се схвата (нахашени. перати) троделним: духовнимдушевнимматеријалним, тада и идеално стање света треба схватити као спасеност свега, свих људи: духовних (пневматика), душевних (психика), па чак и материјалних (илика или хоика). Сличан закључак се ту и тамо и појављује. Али скоро увек побеђује дуалистички. животно оправдани, мотив. Последњи закључак из троделног Божанства свагда мора бити одрицање сваког моралног закона. Међутим, он се ненадано појављује, код "дуалиста" каинита код којих се, слободно говорећи, своди на замењивање старих норми моралности тј. "јудејског закона", новим и противприродним законом.

Гностици ни у ком случају нису апстрактни фантазеритеоретичари. Они пре свега траже спасоносну и целовиту религиозну истину. Са тих разлога је њих толико и узбудила хришћанска благовест. ? због тога и нису до краја изградили своје пантеистичке предпоставке, већ њима брзоплето утврђују дуализам добра и зла, светлости и таме, духа и материје, заснивајући и проповедајући крајњи аскетизам (такође је и код канаита карактеристично порицање моралности). Дуалистичкоаскетска моралност која пориче све материјално, изражена је у докетизму. Али сада докетизам покушава да испољи обратно деловање на област моралности тежњом да обесмисли животну основу гностика. Гностици желе да спасу себе и свет. ? спасење се остварује тек одабиром из овога света. што је од искони божанско и само се за времена мучи у робству материји. Спасење се појављује као неопходни, "природни", теогонијски процес. Има ли, дакле, било каквог смисла у аскези и уопште у религиозноморалној активности, ако "спасење" јесте " самовраћање " божанског у себе, а због тога је толико неопходно, колико је неопходан и свет којим руководе неумитне звезде "ангели"? Јер, небожанско, ако такво постоји, свеједно неће постати божанско и, у најбољем случају, времено. Гностици наслућују да је страдање божанско, и да се у извесном смислу може говорити ? страдањима божанства. Али, они и сами знају да страдање не може унизити Божанство и настоје да Богочовека Исуса Христа признају за Бога, који је себе само огрнуо привидном душом и телом. Да ли је достојан имена Божијег тај, кога можемо разделити или заробити, и тај, који сам страда и несавршен је у саморазвоју? Гностици су управо таквог Бога пронашли; али, да ли су таквог и тражили? До њих су допрле Христове речи; нису их слушали. Он им није говорио ? новој, божанској неопходности која долази да замени злу неопходност света ради слободе и слободног спасења. Он им је говорио ? спасењу свега постојећег: и духовног, и душевног и "материјалног", осведочавајући своје речи Телом и Крвљу својом. ? они нису хтели да виде Тело и Крв његову да ли Јудејци? да ли Грци? и, тек магловито осећајући његову Божанственост, одредише Му место међу пророцима или еонима. Он је створено Богом ни из чега, призивао ка истинском богоусиновљењу. Они, пак, не разликујући творевину од Бога и не желећи да кроз Њега приме богоусиновљење, сами себе обожаваху, али, беше то пловидба по тами, и не знађаху куда иду.

Главна документована сведочанства ? гносису налазимо код тзв. "јересеолога", тј. код отаца и учитеља Цркве који су се борили са јересима, а који су у својим делима сачували и извесне цитате из јеретичких дела: код св. Иринеја Лионског (Adversus haereses), код Иполита Римског (Philosophumena), код Еиифанија Кииарског, Климента Александријског (нарочито: Стромата), Оригена, Тершулијана, и др. Прикладан за информисање и изворно упознавање, не баш много теософски обрађен, јесте зборник немачких превода, изданог од стране Schulza код Diederichs а. (Die Dokumente der Gnosis). Гностике: " ?????? ????? " види, С. Schmidt Koptischgnostische Schnften aus d. Codex Brucianus, у "Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur hgb. v. Gebhardt und Harnack. Leipzig, B. VIII

НАПОМЕНЕ:

1. ? евионитима: Epiphan. Haeres. 30,163; Hieronymi ep. ad. Aug, 89; ? ељкасаитима: Hippol. Philosoph. 9, 13 sl.; Epiph. Haer. 30; Tertulliani, de praescript. haeret.: "unde malum et quare? et unde homo et quomodo?... unde Deus?"

2. Irenaei 1, 23 сл.; 3, 3 и 11; Hippol. Philos. 6, 19; 7, 33; Iustini Apologia И, 26, 56; Apol. II, 15; Dial. 120.

3. Irenae . 1, 30; Philosopx. 5, пар. 6, 8, 10, 16. 1922. 26; Epiph. 39.