II

Василид, Валентин, Маркион

1. У првој половини другог века гносис је процветао у Египту и једновремено са његовим развојем настају најзнаменитије и најкарактеристичније системе везане за његове представнике. Око 130. године у Александрији је учио Карпократ, док је његов син Епифан, надоградивши очево учење у духу пуног аморализма, поштован у Кефалонији као бог (ср. Канаите, I одељак). Четрдесетих година другог века у Риму су семе гносиса сејали најпре, сиријац Кердон, а потом Маркион. Ту се појавила и Карпократова следбеница Маркелина (око 160. г.) и, некако једновремено са њом, Валентин, који је све до 135. године учио у Александрији, где је још раније (120140) иступао Василид.

? Првом Начелу Василид је говорио са генијалном дубином. Оно је ништа.

"Прво Начело је било када ничега било није, али то ништа није било нешто од постојећег, већ просто, јасно и без софизама било је свецело ништа"

На њега се не могу применити било какве дефиниције. Оночакнијени "неизрециво",јер "неизрециво" ипак јесте нешто и "то што је неизрециво ... налази се изнад сваког дефинисања или оцртавања", надмашујући знање, биће и небиће. Немогуће је било шта, ни казати, ни помислити ? тој "природи без корена и без места, која предходи стварима", не мешајући се са њима, не произво дећи из себе никаква "избацивања" ( ???????? ) или еманације; оно је издвојено од свега, као Аристо телов бог, и на све делује онако као што на "индијско масло" (нафта) делује огањ, палећи га и из даљине. "Не сушти Бог" је недостижан; али од њега је све; сва творевина је његова, мада не у смислу као да је од њега проистекла или да је он нешто зажелео да ствара. Он је "хтео да створи", али без размишљања, без осећања, без страсти и воље; све је створио недокучивом вољом или "речју".

"Не сушти Бог, из не суштог је створио не сушти свет, избацивши и заложивши неко семе, које је у себи садржало свесеменост света ... света многовидног и мно госуштног".

Та "свесеменост" или "свеукупност семена" ( ?????????? ) јесте апсолутно јединство свеколике потенције (ср. Перате, I одељак), или " првотно мешање" , слично пауновом јајету које у својој безличној маси крије сву лепоту будућег перја. Свесеменост и јесте почетак света: из ње се путем "издвајања'' (????????????) разгранава свако предвиђено биће.

Међутим, да ли у свесемености постоји зло? Василид одобрава учење ? двама нерођеним начелима која су у својој оделитости међусобно независна, и мада се устремише ка најбољем, ипак се не помешаше једно са другим (маздеизам). Као што нема сумње да су та два начела испод "не суштог Бога", тако се саблажњивим чини покушај зближавања Василидовог "дуализма" са дуализмом неких офита и тврдња ? Василидовој повезаности са Симоном Магом, чији је следбеник Саторнило живео почетком другог века. Могуће је. даље, повезати зло начело у свесемености са материјом или хаосом офита и сматрати га теоретским изражајем основног религиозноморалног мотива целе системе за сурови дуалистички аскетизам.

У свесемености је пре свега заложена могућност "троделног синовства". Ка делењу његовом и, самим тим, ка потпуном раздвајању помешаног тј. добра и зла, који треба да се врате првоначалној самодовољности, уствари, се и своди сав светски процес. Најпре се издваја и, издвојивши се "брзином пера или мисли" узноси се ка неСуштом, Прво Синовство, духовност, које је затворено у семену света, али је туђе свету, једносуштно не-Суштом. За њим се издваја "Друго Синовство" које је само "копија". Оно такође тежи ка не-Суштом: али, обремењено страним елементима оно од њих ствара себи крилатога Духа Светог и на њему се узноси до граница Недокучивости. Ту се оно стапа са њим и нахрањено миомирисом Другог Синовства Дух постаје област и граница не-Суштог света или његов темељ, осликавајући Бога и одухотворавајући свет.

Сасвим је могуће да је Василид хтео да судбом Првог Синовства искаже као случајност и временост Божијег творачког акта, указујући у Другом Синовству на, ка свету усмерену и иманентну му, страну Божијег стваралаштва. У сваком случају, свет је Tpeћe Синовство и суштина света се и састоји у издвајању тога Синовства. Тај, пак, свет, који се састоји из 365 светова или "небеса", а што је и изражено бројевим смислом слова у магичној речи ABRAXAS (или ABRASAX), устројен је многим еонима (Нус, Логос, Фронесис, Софија, и др.). Последњи од 365 небеса јесте наш поднебесни (земаљски) свет.

Гледано у општим цртама, сам развој се дешава на следећи начин. Најпре се издваја "Велики Архонт" или "Глава света", међу "Неизрецивима најнеизрецивији", и међу "силнима најсилнији". Он духовно, али ограничено суштаство и због тога себе погрешно сматра "Највишим Богом", рађа Сина, бољег и узвишенијег од себе и кроз њега ствара осмерицу (огдоаду) етерног света (тј. многе од 365 светова). Из онога што је остало издваја се "Други Архонт" који такође ствара уз вишенијег и од себе бољег Сина, и кроз њега ствара седмерицу (ебдомаду) планетног света, чиме се завршавају 364 небеса. Последњи, поднебесни или земаљски део света остаје без свога архонта, али у њему "Треће Синовство" очекује своје ослобођење.

У стању незнања ? не-Суштом и ? греховности. живели су људи под влашћу Великог Архонта од Адама до Мојсија. Од Мојсијевог времена власт је прешла Другом Архонту чиме је омогућено извесно откровење, које ипак не пружа знање ? Великом Архонту. Уз то, Трећем Синовсту које је затворено у материји, иако је и он Син Великог Архонта, не-Сушти и даље остаје непознат. Међутим, створитељ света и њега ослобађа. Друго Синовство које је директни створитељ света, посредством Духа Светог тј. свога тварног подобија, просвећује ум, Великим Архонтом рођеног, Сина не изливајући се и не мешајући се са њим. Та благовест усмерава осмерицу ка не-Суштом, благодарећи чему се кроз Сина Другог Архонта или кроз Христа, и седмерица преобраћа. Најзад, истинско синовство се буди и у средишту земнога света у Маријином Сину Исусу, да би Tpeћe Синовство које још обитава у безличности, ипак познало себе, постало лагано и узнело се у висину. Исус Христос благовести сакривену тајну. Он није само пророк, већ почетак и средишњост нижег света, пошто у њему настаје "делење" духовног, душевног и материјалног, и ослобађање Трећег Синовства. Захваљујући томе, страдања и смрт његова код гностика тако добијају извесни смисао, истина накарадан (алузија додуше већ постоји и код варухита). У Исусовој смрти његова телесна природа се враћа у првобитну безличност (хаос). душа је отишла у седмерицу, духовно се узнело у осмерицу, док се Tpeћe Синовство сјединило са не-Суштим. Сви који верују у страдајућег Исуса (хри

шћани) далеко су још од правог знања; он је слуга нижих сила које створише материјално тело. Ослобођење је могуће једино порицањем Распећа и достизањем идеје Нествореног Бога. Који то постигну слободни су од нижих сила, од ангелатвораца света, недостижни су и за њих су невидљиви, а у Исусу осећају правог Христа који се подсмева својим распинатељима.

Тако се разоткрива смисао светског процеса чији последњи циљ јесте "васпостављање свега", "подизање тога што је од почетка заложено у свесемености и што подлеже подизању, саобразно природи својој, свако у своје време". Прекратиће се тада кретање света и свет ће достићи равнотежу. Јер, нестаће и сама тежња ка не-Суштом која је производила кретање и развој света, и то што је призвано извесним знањем ? не-Суштом тј. међусобно мешање супротоности. При потпуном раздељивању света не може бити узајамног мешања ни богопознања. Биће одвојено од Бога неће страдати пошто га обавија пелена "великог незнања" ( ?????? ?????? ), чиме је оправдана божанска воља која је створила свет. "Све сам спреман да потврдим, говорио је Василид, само не то да је Провиђење бездушно". Велики Архонт неће имати знање ? не-Суштом пошто се оно није ни открило кроз њега, већ кроз његовог Сина. Други Архонт неће имати знање ? Великом Архонту. Све ћe стати и самозадовољно, упокојиће се у својим пределима.

Полазећи од јасног познања греховности и злобе света, из жеђи за искупљењем и сједињењем са Богом, из спознаје свога богосиновства, Василид се обраћа избранима и, указујући им на њихово божанско порекло, обећава им спасење. Међутим, тај њихов пут је дуг и тежак. Василид је допуштао преселење душа циљ ће на крају бити остварен, а обећање неће постати обмана. Откровење тајне света и синовства у Исусу Христу, радошћу и светлошћу, испуњава Василидову аскетску систему. Али он се обраћа једино "синовима" само гностицима. Ван синовства свет нема ни смисла, ни це ља; све материјално, плотско, душевно, па чак и духовно, страно је истинским синовима Божијим. Не подстиче ли можда, Василид речима: "само гностике" погружавање у непронициву тајну "великог незнања ". Међутим, Василид жели да увери како се тиме не каља Божанство. Свет није непријатељ Богу, нити је зао по себи. Само по себи, и у себи, све је прекрасно и лепо; оно, пак, што ремети поредак времено је, и искупљује се стихијним развојем света, као што се грех и несавршенство гностика искупљују жалосним путем преоваплотења.

Но, баш ту се и налази очигледно Василидово размимоилажење са хришћанством које проповеда спасење свих, а не само гностика, и учи ? спасењу свеколиком, а не само у сопственим границама. Хришћанство не схвата јединство са Богом као расплињавање у Богу, нити само као самозадовољење у незнању ? Њему, него као пуноту јединства са Њим, уз очување свеколике иносушности Њему. Хришћанство не учи ? божанствености творевине (било целосној или делимичној), него ? обожењу тварног. И Христос, кога Василид раздељује на Христа и на Исуса, налази се случајно у системи овог великог гностика. Могућно је, не нарушавајући дух Василидове системе, Исуса Христа поистоветити са Петром, Павлом, Питагором, Платоном, Аристотелом (Карпократ, в. I одељак). Њу је могуће претумачити у смислу да душа мора проћи цео пут земаљског очишћења, тј. да искуси сва задовољства и страсти, искупљујући их тако по неумитним законима света, и чак штитити условност схватања добра и зла (Карпократ, Епифан). Какав је стварни одношај карпократианства према Василиду у овом контексту није битно.

У Василидовој личности гносис достиже своја највеличанственија достигнућа и заједно са валентинијанством испољава најближе приближавање хришћанству. Гледано теоретски, нису сви хришћани достигли тако узвишено учење ? Богу не-Суштом и чисту представу ? творачком акту. Ипак, цела система је пуна недоречености и нејасноћа. Ако и није потребно питати зашто и због чега је Бог створио свесемност, ипак су сасвим умесна питања: како и због чега су приликом "издвајања" произашла лажна мешања супротности? На који начин је и само божанство постало увучено у процес света, јер Tpeћe Синовсто је ипак божанско и само захваљујући томе може се сјединити са Богом? Да ли је овде било пада? Иринеј говори ? борби између ангелагосподара света и властољубивог јудејског Бога једног од њих. Или, божанство није страдало, нити страда, већ једноставно спасава створени свет и тек привидно себе издваја и сабира? Ми, уствари, недовољно познајемо Василидово учење да бисмо могли дати одговор на ова питања, а друге гностичке системе углавном дају различите одговоре (сравни Саторнила). Али, Василид је и својим савременицима био нејасан и неухватљив у шареноликој одори својих гностичких митова и умотоворина недоступних у дубинама. Он сам је говорио да предаје "за једног од хиљаде".

2. Много приступачније и распрострањеније беше валентинијанство (Валентин, до 135. г. у Александрији, до 160. у Риму; умро на Кипру; његови ученици беху: на Западу Птоломеј, Хераклион, Секунд, Јован око 195. г.; на Истоку питагорствујући Марко).

Божанство је Праотац свега, самобитно и добро Биће, моћ или потенција свега. У томе је његова радост ( ????? ) и његова мисао ( ?????? ). Оно је недостижно Пучина или Бездан, Витос ( ????? ), у коме и обитава његова радост или мисао. названа Тишина ( ???? ). Божанство и Прво Начело колико су Јединица или питагорејска Монада, толико су пар или сизигија Витос-Сиги. Она је и апсолутно јединство у својој неоткривености и једино начело свога саморазоткривања. Први пар Витос-Сиги рађа себе као духовну или "умну" активност, тј. пар Ума и Истине ( ??????????? : Нус се још назива "Отац" и "Јединорођени"). Но, Сиги не познаје само "Мисао", него и "Радост"; и покретање мисли јесте исто што и покрет љубави; "љубав није љубав уколико не постоји љубљени". Зато: Тишина (Сиги) или "Мисао, зажелела је да раскине окове и да својим дражима привуче само Величанство" (Витос) и, сјединивши се са њим, показала је Оца Истине. Тако самопознање-самољубав Монадина разоткрива њу у паровима Витоса-Сиги и Ума-Истине, као савршену Четворицу (Тетраду) или питагорејски квадрат.

Али, познајући и љубећи само себе, Врховна Четворица је још не изразива изван себе. Усмерена у унутрашњост, реч њезине љубави и знања слична је деветоро немим словима грчког алфавита ( ????????? Марко). И Четворица почиње да се оглашава, да се исказује у односу на спољашњност. Пар Ум-Истина рађа трећи пар Логос-Живот ( ???????? ; ????? реч-разум, интелект): Божанство се открива као разумни живот Монаде. Beћ се чује почетак звучања ( ???????? ); али, само је осам слова, а не девет, јер је апсолутна дубина Четворице неизразива. У своме поредку пар Логос-Живот, конкретизује се и умањује рођеним од њега четвртим паром Човек-Црква ( ???????????????? ). И све четири сизигије (пара) заједно, чине "Прворођену Осмерицу" (Огдоаду), као апсолутно раскривање Божанства.

Смисао тог Божијег саморазоткривања је јасан. Наравно, пред нама је упроштено приближавање хришћанској догми Тројичности, у то време још увелико не откривеној, или покушај да се схвати апсолутно начало тога што се одражава у човековом самопознању и љубави, као раздвојеност сазнања на субјекат и објекат. Јер у самопознању су дати, првоначално и недостижно јединство (Витос, Монада), познато (Ум, Дух), и упознато (Истина), а неки валентијани "Првим" не сматрају сизигију Витос-Сиги, него Јединицу, ћутљивог Витоса. И за валентинијанство није карактеристично то што оно сагледава нешто узвишеније од мноштва и простог јединства, већ управо то, што заједно са целим гносисом не познаје границу божанске "различитости", не уме да раздвоји реалну разлику од међусобног супротстављања апстрактних појмова, а божанско саморазоткривање схвата као Самоунижавање Божанства. Истина, неки валентинијани, наглашавајући Божије јединство, на парове и издвојене "еоне" гледали су као на модусе једног Бога (при чему је исчезла реалност божанске разлике). Истина, дубоко мисаони међу њима Марко, јасно и сликовито је изражавао ту мисао. Божије саморазоткривање, говорио је он, као да је својеврсно произношење свога имена Њиме самим. Сваки еон објављује једно слово; али сви еони заједно објављују цело Свештено Име и оно звучи као многогласовито " Амин " црквеног сабрања. Све подобне "исправке" противурече основној замисли системе. Валентину, који је очувао дуалистички дух гносиса и који се гнушао света, неопходно је, ради сједињавања света са Богом, да прелаз међу њима учини што је могуће више неприметнијим.

Зато се Божије откривање не зауставља на Осмерици, него се креће даље у, порођену Логосом-Животом, десетерицу еона (пет сизигија), и у порађајућу Човеком-Црквом, дванаестерицу (шест сизигија). Неизвесно је из којихразлога се кретање зауставило на тридесетом еону и због чега Тридесетерица јесте Пунота или Плирома ( ??????? ) Божанства у његовој откривености. У сваком случају, Монада (Витос-Сиги) јесте Плирома, цело Божанство, и уопште све, јер изван ("осим") Плироме једино постоји Кенома или Пустота, тј. апсолутно небиће.

Плирома је испуњена покретом; али она је и несавршена, јер прва два пара су омеђена нижим и њима су недоступни. То валентинијанску космогонију чини могућом, и чак омогућава, везавши историју света са божанским животом, да се та историја протумачи као самосавлађивање божанске савршености. Валентин је своју мисао оденуо у форму гностичког мита.

У последњем женском еону Плироме у Софији, сједињеној са Жудњом ( ??????? ), биће и знање су најуниженији. У њој незадовољена тежња еона ка познању, ка "обујмљивању" Витоса, достиже граничну моћ и преобраћа се у суморно горућу страст ( ????? ), неадекватну, грешну јер неадекватно жуди за познањем Недокучивог. Покидавши савез са Жудњом, и одбацивши тако за њу једини могући пут богопознања, Софија се усмерила према Витосу, у Бездан, где је њу, а са њом и све еоне које је она покренула и повукла, очекивала неминовна погибао. Међутим, Плирома је спасена припадајућим јој начелом стабилности. На граници Четверице изникао је нови непарни

еон Област или Крст ( ???? , ??????? ). Не пустивши Софију у Бездан он ју је спасао, заједно са свом њоме покренутом Плиромом. Софијину "Похоту" ( ???????? ) или Ентимисис, као нови, незаконито рођени еон, јер није од Жудње, он је одсекао и бацио у Кеному, тј. Пустоту, или небиће.

Извориште Софијинх невоља јесте њезино стремљење и љубав према Ћутљивом Витосу. Али Витос-Сиги целосно и целовито достижан је само Уму. Ум је и хтео своје знање да преда Плироми, али је онемогућен противљењем Тишине (Сиги). Јер Витос-Сиги је неизрецив и реч Ума је полузвучна. Све што је у Витосу, може бити схваћено само као исказивање у Уму; знање, пак, Ума, задржава се на несхватљивости Витоса, познатог Уму несхватљивим и непреносивим начином. Рационално је свагда корелативно ирационалном и без њега се не може: Валентинова мисао се може на овај начин исказати.

Једино схватање те тајне, тј. поимање несхватљивости Витоса, може умирити узбуркану Плирому. Ум и Истина су већ породили Логос и Живот као могућу, мада ограничену, израженост ВитосаСиги. Они сада рађају нови пар ХристаСветог Духа, који је једнак пару ЛогосЖивот. Христос је свим еонима објаснио тајну несхватљивости; Дух Свети је међу њих сместио блажену једнакост. Поново су, обоје њих, објединили све еоне, који сви постадоше мушки Христоси, а зато и Логоси, женски Свети Духови, а зато и Животи. Тада је, допуштењем Христа и Духа, будући просветљена и ликујућа, Плирома свеобухватном усиљеношћу породила "најсавршеније своје плодове", "најсавршенију своју красоту и звезду" Исуса, "по оцу" названог Христос и Логос. Он је свеукупна пунота, све ( ??? ), Алфа и Омега ( ? и ? , на основу бројног значења слова ? + ? = 801= ?????? , ?? ­ ??? ). Он је радост и задовољење тајном несхватљивости. Зато Он и не може бити без жудње ка Недокучивом, тј. без своје женске допуне. Његова допуна или невеста Ентимисис, низвргнута је од стране Области у небиће. Пошто је Он већ Плиромин Спаситељ ( ????? ), онда мора да постане и њезин усавршитељ, тј. и спаситељ небићевске Ентими сиса. Јер божанствена Пунота још увек није пуна, нити је савршена, све док Исус не буде у сизигији (пару) са Ентимисисом, тј. док не буде спасеног и савршеног света: трагедија света јесте уједно и трагедија Божанства.

Ентимисис, која се по имену мајке своје назива и Ахамот (искварена јеврејска реч Hachamoth, од "Hochma" грчки ????? , "Премудрост"), или Софија Ахамот, налази се у Кеноми, тј. у тами најдубљој, у небићу, у Области или Крсту Плироме. Она је безоблична и невидљива, она не постоји и не живи. Али ево, Исус Христос, разапевши се на Крсту, дотиче се и ње и тиме јој даје обличје "само бићем", а не и знањем. Као Логос, Он у њој буди живот. Вучена Засијавшим на Крсту, Ахамот Му се предаје, баца у Плирому. Али тај пут њој заграђује Област Крст. И блуди она у тами, и тугује, и мучи се жалошћу због тога што јој је циљ постао недостижан, мучи се страхом да не изгуби живот, незнањем и безизлазним очајем. Њезина тескоба је непролазна, неизмењива ( ?????????? ), исто као код њезине мајке Горње Софије, она је "супротност" ( ?????????? ), нешто објективно, тешко. Са тих разлога, њезине сузе за исчезнувшим Исусом постају материјална влага, осмех при помену ? Њему (постаје) наша светлост, жалост и чежња (постају) тврдо вештаство, страх демонима и Сатани, а тежња ка Плироми Димиургу и душевним (психичким) бићима.

Али, Ахамот се не може спасти без помоћи одозго: њој је потребно "образовање" у знању или гносису. То образовање ћe јој даривати друго откровење, тај Исус, било сам или посредством Утешитеља (Параклита еон, рођен од пара ЧовекЦрква и сједињен са еоном Вером). Примивши образовање у знању, Ахамот се ослобађа плотскога и формира у себи духовност. Благодарећи духовности она руководи Димиургом који је створио свет и мимо његовог знања полаже семе духовно у најбољу његову творевину у Човека, којим је објављено обличје Човека Горњег (седмог еона). Зато је земни Човек трихотоман: састоји се из материје, душе и духа. Зато, даље, и постоји три рода људска: материјални људи који су предвиђени за пропаст (илики, хоики), људи душевни (психики), којима је могуће да достигну спасење иако немају савршенство у вери и у добрим делима, и људи духовни (пневматики), који су већ спасени силом, у њих заложеног, духовног семена и, пошто владају гносисом немају потребе ни у делима, нити, пак, у вери.

У природном развоју света наступа време зрелости и жетве. И тада, ради сабирања "жениног семена", тј. деце Софије Ахамот или Пневматика, ради њиховог преобраћења у гностике и ради коначне деобе света, трећи пут се појављује Христос. Он силази на обећаног и Димиургом створеног Месију, психика, у којег је Ахамот тајно заложила духовност и, сјединивши се са њим постаје Спаситељ света ( ????? ). Христос је пневматицима даровао гносис (знање) ? њиховом Небеском Оцу, ? тајни Плироме и њиховом настанку. Он их сједињује са собом и узноси у Плирому. Сав његов живот и проповед јесу символика откровења. Но, Он је имао и душевно тело, пошто је на земљу дошао и ради психика. Оне међу њима, који се спасавају вером и добрим делима Он узноси, али не у Плирому, него у средње место, у нижу осмерицу или огдоаду, коју је Ахамот саздала између Плироме и седмерице нижег света за Димиурга и психике. Христос једино није имао материјално тело: ради домоустројства Он прима само изглед тела (докетизам). Све материјално, одређено је за погибао; и када се пневматици, идући за сјединившом се са Исусом Христом Ахамот, узнесу у Плирому, а Димиург и спасени психици се упокоје у нижој осмерици, избиће напоље, у дубини света. скривени огањ и прогутаће илике и грешне психике.

У некојим сегментима Валентинов гносис попуњава василидианство, откривајући нове путеве приближавања хришћанству. Он је тако близак схватању историје света као Богочовечанске трагедије, а самим тим подробније разјашњава спасавајућу делатност Божанства за које свет већ није небитан. Но, валентинијанство се одвраћа од идеје стварања ка еманатизму осталих гностика, рушећи тиме идеју Божијег савршенства. Очигледно тежећи ка што бољем прихватању хришћанства он још оштрије од Василида раздваја гностика од хришћанина, а хришћанинову веру карактерише као веру психика. Валентин није постао хришћанином, али не савладавши исконске противуречности гностицизма, уподобио се Офису поставивши се изнад Цркве, покушао је да из ње извуче гностике. Ипак, благодарећи поетичној красоти и дубини својих митова, захваљујући бољој доступности свога учења и искреном алегоријском тумачењу Библије и Евангелија, и најбитније захваљујући своме строгом аскетском животу, валентинијани су постали најмоћнија гностичка секта.

3. На основу саме бити свога учења (ср. деобу људи на три рода) гностици су дужни били да на њега гледају, као на езотерично. Његова пропаганда, мноштво апокрифа, као и сама тежња да уђе у Цркву или да се у њој задржи, представља својеврсну унутарњу противуречност гносиса, психолошки ипак објашњивог. Свакако, не треба се препустити тој лажној перспективи која се мимо наше воље зачиње у нама дејством једностраних извора који су нам доступни. Хришћански јересеолози (Иринеј, Иполит, Тертулијан, Климент, Ориген, Епифаније Кипарски) у својим радовима су се највише борили са гностичким теоријама, образлажући и побијајући лажност њихове системе. Једино су на тај начин и могли показати лажност гностичког живота. Узет сам по себи, аскетизам још није лажан: он може бити и хришћански. Али у самој ствари гностици не беху заокупљени само апстрактним теоријама, напротив, и они сами су много мање говорили ? својим теоријама него што су то чинили њихови противници. Они првенствено беху људи усиљеног и целовитог религијског живота, не толико теоретског, колико практичног, наравно, уколико је такав живот уопште могућ изван Цркве. Они су се трудили да себе, а и друге, спасу путем аскезе, затим путем магије, која је одговарала хришћанској теургији, и тек на трећем месту путем учења, које проистиче из религијске активности, које јој је даровало смисао и било, у свој пуноти својој, откривено једино савршенима или гностицима, истовремено остајући недоступно не само илицима, него и психицима, тј. већини хришћана. И "гносис" као знање, није схватан као апстрактно теоријско знање, него у смислу преображавања целога човека. Гностицизам није философија, већ религија. Ту је извор његове моћи и његове жудње за хришћанством. И са пуним сазнањем практичног значења гносиса, на Цркву се устремио најопаснији од гностика Маркион, кога св. Поликарп није случајно признао за "Сатаниног првенца".

Маркион је настојао да до крајњих могућности и по сваку цену остане у Цркви. Одлучен од стране оца свога, који беше епископ града Синопе у Понту, он је добио признања од хришћанских општина у Малој Азији (у Ефесу, у Самарији) и, најзад, у Риму. Пошто га је и Рим одбацио (144.г.), он је основао своју личну цркву чије општине се расејаше пространством, почев од Галије, Италије и Африке, до Мале Азије, где су постојале све до десетог века, да би се тада, сјединивши се са манихејством поново родиле у бугарском богумилству ( ????? век) и западњачкоевропском катарству или аљбигојству (XIXIV век). Маркионизам црква, такмичила се са хришћанском, а себе је сматрала истинском Христовом црквом и црквом његовог највеличанственијег ученика ап. Павла. Маркион није тежио стварању устројеног и осмишљеног учења, није се бавио теоретским доказивањима, а одлучно је одбацивао алегоријски метод у тумачењу Светог Писма који је био тако карактеристичан за гностике. Као неукротиви следбеник ап. Павла, Маркион је хтео да очува и настави његово дело доживљавајући врло реско противуречја закона и благодати, праведности и љубави. неопходности и слободе, добра и зла. Али, не може се религиозно и живети и делати без теоретског откривања вере своје. Пошто је основао цркву своју, Маркион је био дужан да је и организује, што га је опет приморало да јој одреди и канон свештених књига, у коју сврху је сакупио и "исправио" десет посланица ап. Павла и евангелије по Луки, а са друге стране, у својим " Антитезама" , произнео је међусобно противуречне текстове Старог и Новог Завета. Указала се потреба да теоретски објасни своје религиозно-морално, крајње аскетско, учење. И већ ту је постало јасно колико је у њему била силна гностичка стихија која је Павлово поређење закона и благодати преобразила у проповед ? два бога. Уствари, Маркион је и нехотице до краја био тек теоретичар који се задовољавао минимумом и који своје наводе не сматра нечим коначним. Тако је и његов ученик Апелес (око 180. г.), супротно његовом разликовању Бога, Димиурга и Сатане, проповедао једног Бога; на питање, пак: чиме се доказује та његова вера, одговара, да је њу немогуће доказати, али он oceћa унутрашњу неопходност да баш тако верује.

"Раздељивање Закона и Евангелија јесте најкарактеристичније и превасходно Маркионово дело" (Тертулијан). Бог Старог Завета не може бити и Бог благодати, спасења и љубави. Он је "дивљи и ратоборни судија", моћан, жесток и немилосрдан, свакако правичан, али не и добар. И његова праведност је релативна. Њиме дат Закон, рађа грех и показује човекову немоћ. Бог је могао и да не створи човека којег је својим Законом одредио на погибао. Погледамо ли и на свет: на све одвратне црве и гамад у њему, на грех и непријатељство, једном речју, на све видљиво плотско и душевно, морамо признати да је тај Творац или "Димиург зао, и дела су му зла". Та чак и Њиме обећани Месија, који ћe још доћи, долази као ратникнасилник, да би јудејском народу поробио земљу. Тај Месија је Антихрист, уствари, можда Димиург и није зао, али је "само праведан", а узрочником зла у свету јавља се Сатана. Вероватно да је Димиург сазидавао свет из вечне материје у којој се налази корен зла, и допустиво је, да су човеково тело саздали зли ангели. У сваком случају, Прави Бог је непознат и туђ свету и Творцу свега Бог Непознати. Он је узвишен и савршен. Он је бестрасан и негневљив, "кротак, смирен, благ и милостив", "Бог Најбољи". Он је Бог искупљења који себи призива све уморне и обремењене, благовестећи им слободу од окова света овог и спасење. "Приличи, говораху маркионити, само једно дело Богу нашем то, што је Он најузвишенијом и ванредном благошћу својом ослободио човека". Не треба Га се плашити Њега је могуће само љубити.

Петнаесте године Тиберијеве владавине, у капернаумској синагоги се објавио Бог Непознати, узевши видљиво тело Исусово. Исус није рођен, није био дечак, већ просто се појавио као Бог у привидном телу човековом, неочекиван и непознат Димиургу. Христос није карао, нити кажњавао, није донео сурову правичност, већ љубав. И Он спасава људе: не све, него оне који су по Димиурговом Закону грешни, али аскетски живе, уздржавају се од брака и који су умерени у храни и пићу. Димиургови праведници, у односу на грешне и одпале, мање су пријемчиви на зов Најмилостивијега. Али и Христос, свакако, не спасава трулежно тело, него духовно, због чега Он, онима који се спасавју и открива тајну Правог Бога (гносис), страда и умире на Крсту, мада само привидно.

Која је цена страдањима и смрти, ако су она само обмана? Која им је сврха? Није ли то, да би тиме праведни Димиург исправно изгубио своје право на оне који се спасавају путем неправедног убиства Праведника? Или ради тога, да би, умревши привидно, Христос могао сићи у ад и из њега спасти оне који Му у аду приступе, тј. не старозаветне праведнике, него Кајина, Содомљане, пагане?

Сада, пак, после Спаситељеве смрти, апостолијудаисти, на челу са Петром, договорише се те кривотворише Евангелије. Павле је (раз)открио његов прави смисао, али убрзо и саме његове посланице постадоше искварене. Право Христово и Павлово учење чувају једино маркионити, који су у овом Димиурговом свету туђинци, баш као и сам Христос гоњени су и прогоњени. Они и не треба ишта да очекују од света у којем Димиург неприкосновено награђује своје праведнике, а кажњава грешнике. Христос је започео и завршиће раздвајање добра од зла, светлости од таме, духа од материје. То је суд, али суд који се не супродставља Свеблагом Богу, пошто се огледа у томе што "тишина и покој тек деле" осуђене и "ставља их заједно са неверницима ".

Погледај примедбу у предходном поглављу.

1. Василид. Hippol. Philosoph. 7, 2027; Iren. , 24, и даље; Clemens Alexandr. Strom. 2, 3, 10; 2, 8, 36: Hilgenfeldt Ketzergeschichte des Urchristentums, Leipzig, 1884, S. 224. Иполитово излагање које нам предаје Василидово учење, ми сматрамо најтачнијим и најдубљим. У тексту је покушано сједињавање Иполитовог казивања прихваћеног из Иринејевог сведочења.

2. Вилентинијанство. Немогуће је издвојити учење самог Валентина. Осим наведених изворника, види још: Tertulliani. Adversus Valentinianos. Одломак из Валентина се налази у Philosoph. 6, 37. Птоломејево писмо Флору, код Епифанија Haeres. 33, 37. . Главни текстови: Philosoph. 6, 20 и 35, и даље; Iren. 1„ 5, 4; 1, 6; 1, 11 и даље; 1, 17, 2; 2, 2, 2.

3. Маркион. Сав материјал је веома пажљиво анализиран код Hamacka. Нарочито погледај: Tertulliani. Adversus Marcionem 4, 20, и даље; 5, 7; 6, 25; 1, 17; 1, 24; 3, 8, 11; 4; 3, 7; 1, 27 и 29; 4, 11; 1, 20; 3, 4; 1, 19; 3, 8; 4, 29.