III

Апостолски Мужеви и Апологете

1. Гностицизам, најпре у чистом облику, а потом сливен са манихејством (од III века) и хришћанством (маркионити, вардесанити, и др.), дуго је био сапутником Цркве. На његовој основи и у разноликим саодношајима са њим, развија се православно богословље. Код многих црквених мислилаца он стоји у основи, а некада чак и у начину решавања низа проблема. Ово овакако треба имати на уму ради јаснијег схватања системе Оригенове, св. Григорија Нисијског, тзв. Дионисија Ареопагита, ради схватања свеколиког смисла спорова ? јединосушности и двама природама у Христу Исусу. Не треба отварати питање ? било каквом утицају гносиса на хришћанство, јер ћe ?? само онемогућити разумевање самог хришћанства. Суштина ствари је у томе, да је гностицизам, као јелинска теософија, покренуо и, мада и погрешно, врло често предухитрио и разрешио хришћанске проблеме. Јер, сав свет је био запљуснут благовешћу ? Христу и oceћao је близину Истине. И са ове тачке гледишта гностицизам веома много даје, омогућавајући да се од њега изведу такви закључци, који су у првом и другом веку намењени хришћанству.

Црква, мада запљуснута силовитим валовима на њу устремљеног паганскојудејског света, била је изнад тог проблема. Њима није успело да њу уздрмају, пошто их је она врло лако смиривала, али не мноштвом противуречних учења, него целовитошћу вере своје. Она се разоткривала, а није се натезала са "питањима века овога". Јер, "проблеми" су изницали и остајали нерешиви тамо где већ, или још, није било религиозне целовитости.

Црква није хитала да оповргава "оне извана" и веома дуго није успела да изнедри заштитнике хришћанства који би својом људском величанственошћу и надареношћу били равни Василиду или Валентину. Јер она људима није супродстављала људе, већ Богочовека, а људским умотворинама Богочовечанску Истину, у њој, у Цркви, живу. Она је знала да се кроз њу свет унапређује, да је она средиште света.

Разоткривајући своју Истину, и пре свега, исходећи из себе саме, а не из пролазне злобе дана овог, Црква се, наравно, и емпиријски самоодредила. Она је од свог почетка живела и развијала се сећањем на свога Оснивача који у њој обитава. И та успомена, оживотворена у апсолутном сагласју знања и живота, тј. Сам Христос у својим верницима, представљала је Свештено Предање Цркве које је, имајући у себи сву пуноту Живе Истине, прихватано од стране сваког члана Цркве, у адекватној мери његове вере. Предање је у почетку живело у Апостолима. Затим се очувало у њиховим непосредним ученицима, "старешинама" или "презвитерима", као што беху малоазијски "презвитери" који су још памтили ап. Јована, а томе броју је припадао епископ смирнски св. Поликарп, или као "презвитери" на учење којих се позива још Климент Александријски. Од друге половине првог века Предање су почели писаним путем утемељавати, те је делимично у писаном облику оно наставило свој развој. У вези са чињеницом да је записивано не само то што недвојбено припада Цркви него и оно што је било индивидуално и што представља неправилно осмишљавање црквеног, само Предање је, чувајући истинити смисао учења, издвојило богонадахнути део записаног. Уосталом, оно није тиме у целини одбацило све остало, нити је онемогућавало и лични труд, напротив много је благосиљала и одобравала, често пре времена и рокова, али није дефинисала тражено. И мада је Црква, као таква, неизмењено егзистирала у пуноти, али и у полускривености своје Истине у спољашњој сфери Цркве пројавило се њезино самоопределење; и поједини хришћани су настојали да објасне, оправдају и заштите хришћанство. То се пре свега показало у делима "апостолских мужева" и "апологета". 1

Пре свега било је потребно одредити однос хришћанства према јудејству, питање које се заоштрило и од стране јудеохришћана и од стране маркионита. И једни и други су се могли подједнако позивати на Свето Предање и на Свето Писмо на основу којих се, са једне стране, хришћанство оштро супротстављало јудејству, а са друге се показивала њихова повезаност. Било је потребно пронаћи ту највишу тачку која би измирила обострана гледишта не снисходећи ни једнима од њих. Климент Римски је устврдио да Стари Завет исходи од истога Бога као и Нови, ничим му не противуречи и према њему се опходи као средство према своме циљу. Није ли ово обезвредило Стари Завет? "Варнавина Посланица" саопштава да, гледано суштински, Стари и Нови Завет су истоветни, с тим, што су Јевреји од самог почетка, утицајем Злог ангела, буквално схватали Стари Завет, а не духовно и на исправан начин. То је и омаловажило јудејство и исувише је личило на гносис, У личности ce. Игнатија Антиохијског ранохришћанска мисао је најпрецизније осликана. Стари Завет, пророштва и жртвоприношења добро је све, али Нови Завет који "испуњује" Стари, и Архијереј Исус Христос узвишенији су и бољи. Тако потпуно у духу св. Павла и јудејству се признаје извесна самовредност.

Овакво схватање је неопходно везано са неким гледиштима ? "историчности" хришћанства која постадоше средишна у развоју човечанства и света. Наравно, хришћани су нова твар, со земљи, бит, душа и циљ, ради њих сазданог света; и "Бог одуговлачи да разруши свет ради хришћанског по колења" (посланица Диогнету, Јустин). Истина је у хришћанству постала потпуна, "испунила се". Њезино делимично откровење које је и сада још апсолутно вредно, остварено је у прехришћанско време: код Мојсија, пророка, у људском уму. Чак се може рећи да цела историја човечанства представља собом јединствени процес Богооткривења, у суштини хришћанског. Али у Исусу Христу, ко начно и савршено, оваплотио се Логос, који се већ раније у људском обличју објавио светима Старог Завета (Јустин).

Овако се одредио и однос према паганству, на чију философију Јустин управо мисли под богооткровењем у човековом разуму. Међутим, када је у питању паганство, онда није довољно само по јединачно оспорити његове заблуде, већ децидирано показати његову лажност у целости и његову неспојивост са хришћанством као сасвим другачијом религијом. И многи апологети прелазе у енергично иступање. Зли дуси су даровали паганству живот, облетањем око материје, жедни жртвеног дима и крви, злоупотребљавајући склоност душе ка приземном и саблажањавајући је да њих поштује као богове (Атинагора). Јермије ( II век), јелинску философију сматра за збир међусобно противуречних учења.

"Час сам бесмртан и радујем се, час поново смртан и тугујем; час ме цепају на атоме, чине да сам вода, ваздух, огањ, преобраћају ме у дивљу звер, у рибу. Најзад, појављује се Емпедокле, и каже да сам дим''

Јустинов ученик Татијан грчку мудрост сматра за "бабине приче" и "дечачке бесмислице", а њихове философе "глупаве умом и брбљива језика" сматра "јаловим виноградарским лозама и крештавим" јатом ластавица.

"Једно раме остављају да им буде голо, пуштају дуге косе, дуге браде и животињске канџе и убеђују, како ни у чему немају потребе", "личе на псе".

А, уствари, Диоген је умро због тога што је појео живог полипа, Аристип је блудничио, Дионисије је продао Платона у робство ради прождрљивости, сви, пак, остали су сластољубиви, лажови и за новац купују положаје.

Сам Татијан ... дофилософирао је до јереси; и не он, него баш учитељ његов "философ" Јустин, ближи је идеји и духу хришћанства. Поштујући истину и у паганској философији, и схватајући ту философију као припрему и водича ка хришћанству, апологети су углавном користили њезину терминологију, методе и резултате. И када су је нападали, они су више штитили себе од насртаја паганства, или су се, пак, борили са његовим равнодушним и неоснованим подцењивањем. Њихове "апологије" беху усмерене или на императоре, гониоце хришћанства, или на образовано јелинско друштво. Јер, они ? хришћанима или нису ништа знали или су само чули за ружне бајке ? њиховом тобожњем безбоштву, ? клањању богу магареће главе и тајновитим пировањима која проводе у најприземнијем греху и људождерству. Утицајним људима хришћанство се чинило опасним за државу и као сујеверна заједница. Чак и када су пагани одпочели да упознају хришћанство и Библију, мало њих је било у стању, као философ Нуменијв, да их правилно вреднује: већина, као и аутор "Истинитог расуђивања" Целс ( II век), бит новог учења није схватала. Није било тешко критиковати паганство, усмерити се на материјалистичке и скептичне токове првог и другог века, на скептичну равнодушност лакомисленог, мада и оштроумног, Лукијана, на епикурејски морал и на обиље непријатељствујућих усмерења. И код апологета се не дивимо оштроумности појединих поставки, него искључивој трпељивости и умешности да оцене и уоче суштину грчке мисли.

Критикујући паганство, апологети философску вредност његову повезују са моралном. Они не одвајају теорију од живота, и бранећи хришћанство, које се разликује од паганства, они не дочаравају само разлику истине од заблуде, него и разлику праведности од порочности. Повезаност теорије и живота јесте полазна тачка и критериј сваке спекулације, јер Оваплоћени је показао пуноту Истине (Јустин, Аристид). Непоколебивост хришћанских мученика обратила је Јустина од философије ка хришћанству; он и тиме утемељује истинитост хришћанства што указује на врлине самих хришћана и на морални преображај који се дешава приступањем хришћанству. Једна од најбољих апологија "Посланица Диогнету" , пружа нам надахнути опис хришћаниновог живота, а "философ" Атинагора, доказ праве вере види управо у њезиним плодотворним делима. " Ако ми кажеш: Покажи ми твога Бога, одговорићу ти: Покажи ти мени твога човека и ја ћу ти показати мога Бога". Не може Бога видети тај, коме су очи душе помрачене грехом.

"Човек треба да има чисту душу, као најсјајније огледало. Ако је огледало оштећено рђом, у њему се не може сагледати човеков лик. Тако и човек, ако је опседнут грехом, не може видети Бога."

Ми смо кадри да Бога познамо само тада када добро, од његовог добра, Он постави у нас. Тако је Бог "све сатворио из небића у биће, да би се кроз дела достигла и схватила Његова узвишеност" (Теофило).

Исходећи на овакав начин из хришћанске вере, хришћански мислиоци првог и другог века разоткривају њезин садржај и одређују њезин одношај према паганској философији. Они без бојазни "понављају", тј. стављањем у други контекст "испуњују" ту истину која се у њој налази. Јер многи од њих су пришли хришћанству, као нпр. Јустин и Теофил, или путем философских трагања, или због грчке философије, у којој су видели делимично богооткровење. За многе од њих, хришћанство је и представљало истиниту философију.

2. Вера у Божије биће јесте "човечанској природи нормално мишљење" (Јустин). И ? томе бићу, човеку казује сав свет, који је без Бога и богопознања и сам непознат.

"Немогуће је истражити и познати човека, а да се не истражи свеукупност ствари. Јер све је међу собом повезано и налази се у таквом јединству и повезаности да, уколико ми пажљиво не испитамо божанску Природу, нећемо моћи појмити ни човечанску" (Минуције Феликс).

Свакако да нам за богопознање нису довољне само духовне очи, већ и очи неупрљане грехом и вештаственошћу. Са тих разлога, пагански "богослови", будући су умом својим приклоњени вештаственом, и поштујући "ове или оне облике материје", признају за своје богове "или ватру, или ветар, или ваздух, или распоред звезда, или воду, или небеска светила" (Атинагора). Зато они чак и Платон, поштујући као богове звезде и демоне у истом низу са беспочетним Богом, не могу да се уздигну до исповедања једног Божанства. И такви, као стојици, који се узвишише изнад ружних бајки ? трвењима међу боговима, још увек су далеко од правог учења. Њихови богови се рађају, настају у времену и из материје. Али, нити је огањ, нити је материја, Једини Бог: Бог је неизмењив, док је материја промењива и усмерена на погибао у ватри (Атинагора). Један је Бог,

"који је дао почетак свему, невидљиви и свевидећи, неограничен местом, а свему одређује место, који нема потребе у било чему, али од кога је све зависно и кроз кога је све;"

владика свега и "цар векова" (еона), сведржитељ, законодавац и "Отац свега" (Апостолски мужеви). Сазерцање неба, земље, мора и сунца, и свеколиког космоса, дивног у свом устројству, приводи нас ? познању једног Божанства (Аристид, Атинагора, Татиан).

"Један Бог је из таме створио свет, изворишта подневном ветру и онога што је скривено у безданима, и пучину мора, и сметове снега и града ... Бог мој Владика васељене. Он је тај који је разапео небо и поставио свод небески, који таласа пучину мора и ствара јеку таласа ... ? Њему ти говорим, човече, Њега духом дишеш и Њега не познајеш" (Теофил).

Истина, апологети често предпостављају да је Бог створио свет из материје. Али није у питању дуализам као да се материја, у гностичком смислу, од некуда узима, већ просто: недомишљеност. Јер, апологети врло одлучно утврђују јединственост " неизрецивог, безименог, нерођеног" Бога. Кад би, расуђује Атинагора, од почетка постојало неколико богова, они не би могли бити на истом месту и, пошто су многи, не би били јединство, беспочетност, бестрасност и недељивост или простота. ? ако се налазе на разним местима ми бисмо, признавши једног од њих за Бога, осталима ускратили то место; јер Бог све испуњава, нема границе и све твори. Као истинско и беспочетно биће, Он је вечан, а самим тим и бесмртан, неизмењив и постојан, духован и невидив.

"Као што је човеку душа, која је у њему, невидива и не сагледива, познаје се само кроз покрете тела, тако и Бога не треба гледати људским очима, него Га треба уочити и познати кроз Његова дела и промишљања... Ако човек не може да гледа у сунце..., није ли онда још мања могућност да самртни човек може погледати на неизрециву Божију славу?" "Божији лик је неописив и неизразив... Његова слава је бесконачна, величанство необухвативо, узвишеност недостижна, моћ неизмерива, мудрост неистражива, благост неподражива, врлина неизрецива. Назовемо ли Га светлошћу говоримо ? стварању; Речју говоримо ? владичанству; Умом говоримо ? мудрости његовој; Огњем ? гњеву његовом" (Теофил, Јустин, Татиан).

Али, то никако није гностички "Непознати Бог"; и нема још код апологета патоса недостижности, својственог Александријцима.

Бог се у извесној мери достиже. На њега се односе и припадају Му имена: Дух и Вечни Ум.

Код Мужева апостолских учење ? Логосу се тек назире. Христос, "наш Бог" и "Син Божији", јесте "Изрека ( ???? ) Сведржитељева и преславног Имена ". Он је једно са Оцем, али је и различит од Њега, из Њега излази, у Њему дејствује и у Њега се враћа Дух Божији. Као Дух, Христос је предходио Своме јављању на земљи или оваплоћењу. Излазећи из Бога, као Реч из Тишине, Он је постао "Реч и Закон" и "наш јединствени Учитељ". Он је примио "обличје слуге", да би потом, напустивши га, поново се сјединио са Оцем, мисле једни. У Христу је божанство сапостојало са човечанством, кажу други.

"Бог нашег, Исуса Христа, по Божијем домоустројству, носила је Марија од семена Давидовог, од Духа Светога; родио се и крстио, да би страдањима очистио воду",

каже Игнатије Антиохијски, који је заговарао стварност страдања, смрти и васкрсења Христовог. Тиме је сваки докетизам одбачен и утемељује се уздање у спасење свега, чак и тела, које је Христос собом узнео на небо. Плот његова или тело његово и јесте, уствари, спасено њиме човечанство, или на место старозаветног Израиља дошавша Црква, која је такође предпостојала у Богу, као и Христос, која је саздана и објављена у телу Христовом. Христос није само индивидуум, већ и Свејединствени Човек. Он Муж, а Црква непорочна супруга његова (Климент). Томе не противуречи што Црква и сада битише на земљи као хришћанска заједница која надовезује старозаветну: Црква се на земљи разоткрива и преображава у долазеће Царство Божије.

Гностичком дуализму је супротстављена оправданост створеног света који се кроз раскајавање освећује у Цркви (Јерма). Човеково тело ћe се преобразити и просветити. Но, оно је као верни сапутник душе и сада већ прекрасно. Зато га треба чувати у добру и чистоти, а не одбацивати: тело је храм Духа Светога. И у корену је већ погрешно супротстављање "радосног паганства" "мрачном аскетизму" хришћанства. Управо је религија позног паганства аскетична; хришћанство, пак, у борби са њом и гносисом штити Богом створени свет, одбацујући и само робовање њему. И у таквом животном смислу одпочиње да се разјашњава догма богооваплоћења.

Првоначално, кажу апологети, Бог је био један. Али, није Он био "алогичан" или "бесловесан", већ је у самом Себи овладао својом "словесном моћи". Она је била "унутарња Реч Божија"

( ????? ?????????? ), да би постала и "Реч произнесена" ( ????? ?????????? ).

"Пре свих створења Бог је из себе самог породио неку Разумну Силу, која ... се некада назива Мишљењем ( ???? ) Господа, некада Мудрошћу ( ????? ), некада Ангелом, некада Богом, некада Господом и Речју; некада се сама од себе назива Архистратигом" (Јустин).

Рођена "Очевом Силом и Вољом", "Прворођена" Реч није престала бити у Богу; Њезино рођење није учинило Оца "бесловесним". Али Реч је и "нешто друго" од Оца, мада "не појмом, него бројем", "други Бог" који борави "у другој земљи" и "служитељ је Оца свега".

Бог је кроз Реч створио свет и кроз Њу открива себе свету у творењу и у људском богопознању, чак и самих пагана. Живот света и јесте разоткривање у њему Бога Оца кроз Реч, историја богојављења (теофанија), која се окончава богооваплоћењем Христофаније, историја Божијег домоустројства (икономија ????????? ). Бог је родио Сина свога као почетак свега, да би кроз њега "саздао и образовао све" . Тако исто од пламена исходи други пламен, не знајући га. Тако звучи у спољашњости мисаореч, или светлост се отима од сунца и опет се у њега враћа. Превечно обитавајући у Богу, Разум (Логос) је "проистекао" из њега да би постао "идеја или енергија" свега и да спасе људе који сагрешише, преступивши Закон Његов и у "помрачењу душе и окамењеног срца" подчинише се смрти.

Из чињенице да се Логос оваплотио, произилази да је средиште свега човек, а ради човека је створен и спасен свет. Тиме се неутрализује пагански безлични натурализам, као и гностичко омаловажавање и порицање тела у име лажне духовности. Христос није био само духован, већ и душевнотелесан човек, и Бог који се оваплотио као човек Исус. Код аполегета срећемо поставке да се Логос, као Дух или Божија Сила, сјединио са човеком Исусом у време његовог рођења или крштења (такође и Јерма). Али, преовладава мишљење да је Логос сишао на Марију и, образовавши своју људску природу, родио се од ње, тј. оваплотио се. Неки су сматрали да је чак могуће говорити ? страдањима Бога. У сваком случају, у Христовој личности се признаје сједињење божанства са човечанством, које не омогућава њихово поистовећивање. ? то нам помаже да уочимо разлику између Логоса и "Светог Духа пророчког". Теофан је чак мислио да се Бог сјединио са Софијом ( = Духом Светим) и од ње се родио Логос.

Није потребно придавати велику важност самим дефиницијама код апологета. Свагда треба имати на уму да су они, као прво, настојали да паганима образложе хришћанство терминима паганске философије, и да они, као друго, у тим појмовима настоје да изразе хришћанску Истину. Њу, пак, нису схватали само као теорију, него свецелосно. Њих, само по себи, не интересује питање ? томе да ли је рођење Логоса тек услов стварања и факт Божијег домоустројства, или је оно још (и пре свега) унутарБожански, иманентни Богу, факт. Они се нису окупирали тиме колико су прецизно дефинисали тајну Богооваплоћења. Јер она им, сама по себи, није била битна. Они су хтели насупрот паганству и гностицизму да утемеље хришћанско схватање света као добре, мада и грешне, творевине Божије и апсолутну вредност човековог живота. Они беху философи; али њихова философија не беше теоретски изазов, него осмишљавање целосног религиозног опита.

Они су постојање и спасење света схватали као испољавање Божије Свеблагости (Јустин, Татиан, Теофил) која га је створила или из предпостојеће материје (Јустин, Татиан), или директно из небића (Теофило), док је људе предодредила на сједињење са Богом и на бесмртност и обожење. Јер човек није створен смртним ( =Бог није узрочник смрти) и не бесмртним ( =човек није Бог), него

"способним и за једно и за друго, да би, уколико се упути томе што води у бесмртност, испуњавајући тако Божије заповести, од Бога као награду добио бесмртност; уколико се, пак, приклони самртним делима, не повинујући се Богу да би сам постао узрочником своје смрти" (Теофило).

Као и остале Божије дарове разум, слободу и бесмртност треба заслужити (Јустин, Татиан), мада је она могућа једино благодарећи Творцу, а после греховног пада једино благодарећи Искупитељу, Логосу, "изнова рађајућем се у срцима верних". Неиспитивим чином спасења Логос се оваплотио онда када се људи уверише у немоћ своју, и у неопходност Божије помоћи (Посланица Диогнету). И Логос Христос, узнесавши се у телу, спасава, васкрсава и тела људи. Ми ћемо васкрснути, али не начином како то уче стојици да ће се кроз одређено време свагда појављивати и без нужде свагда гинути једна и иста бића, него ћемо васкрснути једном (Татиан). "Бесмртног (Бога) ћеш видети, ако сада верујеш у Њега" (Теофило).

И мада је то све воља Божија, мада ће се остварити план Божијег домоустројства савршенство света није везано неопходношћу или временом (роком), већ је условљено слободном вољом људи и демона (Јустин). Бог све види испред, али не предодређује, награђујући или карајући човека за његове слободне поступке. У слободи је погибао човекова, а у слободи је и спасење његово. Само од њега зависи: да ли га очекује вечна мука или вечно блаженство. ? они се опет дају целосном човеку, тј. не само духу његовом, него и души и телу. Јер Богу је могуће да вакрсне тела, тј. да поново сједини смрћу разједињене елементе; и оно је достојно Њега, јер је достојним њега било и само саздавање тела.

Издања апологета и мужева апостолских, осим Migne, Funk i Otto Texts and Studies, Contributions to Biblical and Patristic Literature, ed. by J. A. Robinson, Cambridge, 1891. (Aristides 1,1), G. Rauschen, Florilegium patristicum (Iustinus fasc. 2, 1904), G. Kruger Die Apologien Iustinus des Martyrers, ed., Freiburg i. Br. 1896 ("Sammlung ausgewahlter Kirchen und dogmengeschichtlicher Quellenschriften" hgb. v. Dr. G. Kruger), G. Archambault, Justin, Dialogue avec Тгурћоп, texte grec, trad. franc. II v. Paris 1909. ("Textes et documents" publies par H. Hemmer et P. Lejay). Нарочито су важни текстови: Clemens Rom. ? ; 1320; 3745; Barnabas, 3, 12, 14; 5, 7; II Clement. 9, 14; Ignatii Ant. ad Philad. 9; ad Eph. 18, 8; Aristides 1; 2, 6, 16; Athenagoras 8; 1724; 3137; Iustinus I Apol. 813; 32; 46; 6163; 66; II Apol. 58; 2, 10; 1219; 23; Dial. 11, 2831, 43, 48, 51, 56, 60; 88, 126; Tatianus c. graecos 1, 4, 8, 10, 1520 2528; Theophil. 1, 1, 4; 1, 4, 6, 7; 1, 10; 2, 10, 23; 2, 24, 27; Ad. Diogn. 6; Minucis F. 17; Hermas Pastor Simil. 9, 16, 57; Clemens Alex. Strom. 6,5.