X

Учење о Тројици и Кападокијци

1. Атанасије Велики није доживео коначни тријумф Православља вероватно и због тога што он лично већ беше његова жива победа. Умирући (373. г.), упркос мноштву насталих шизми које раздираху Цркву, а које су настављене и по Валентовој смрти (З78.г.), он је оптимистички предосећао долазеће. Омиусианство је јачало и задобијало све више поборника. И свима је постало јасно да је спор између омиусана и омоусиана попримио вербалну димензију: сам Атанасије је био уверен да ће омиусиани на крају крајева прихватити Никејски Символ. Упоредо, пак, са тим догађајима израстало је младо поколење Никејаца.

Галатија и Кападокија су у време борби за једносушност изнедрили знамените аријане (Астерија, Евномија), Маркела и Фотина, али и вођу омиусиана Василија Анкирског. Овде се очуваше и знамените школе, баш као и спомен ? св. Григорију Чудотворцу. Евстатије Севастијски је овде усадио клицу монаштва; његово дело је наставио ученик његов Василије Велики. Свети Василије и његов брат св. Григорије Нисијски, родише се у старој хришћанској породици у Неокесарији у којој је још увек живела успомена на светитеља Григорија и горко сећање на Диоклецијаново гоњење. Друг њихов, св. Григорије Назианзин или Богос лов, беше син назианзаског епископа. Заједно су се школовали у Кесарији, и у Константинопољу, где је у другој половини четвртог века Темистије тумачио Аристотела и Платона, затим у Атини, где се десио последњи процват, у IV веку, већ посрнулог неоплатонизма. Сви су они изучавали Оригена, поставши пламени, мада не и слепи, поклоници великог Александријца. Василије и Григорије Богослов саставише, на основу његових дела, чак хрестоматију под називом "Оригеново Добротољубље" ( ????????? ???? ????? ). Ho , они су умели да вреднују и Плотина, којим су се самоуверено и без бојазни користили: знали су, свакако, и његове ученике: Порфирија (умро око ЗОО.г.); њима веома близак својим схватањем ? Тројици, али јеретик у области христолошког учења Аполинарије Лаодикијски, написао је подробно оповргавање Порфиријевог трактата против хришћана. "Кападокијцима" треба причислити и Василијевог друга Амфилохија Иконијског (од З73.г.). Своме дубоком и разноврсном образовању "Кападокијци" придодаше и тежњу ка монаштву. Свети Василије је посетио славне пустињаке Египта, Сирије и Месопотамије; касније се видео и са св. Јефремом Сирином (око 37О.г.), а монашки живот је напустио само због тога што је иступио на поприште борбе у заштиту православља (360.) и што је убрзо био посвећен за епископа (370.). Он је постао једна од кључних личности источног монаштва које и до дана данашњег живи по његовом "уставу".

Василије Велики (329-379) је умешно у себи сјединио богословско образовање и јасно поимање практичног живота, са великим политичким и дипломатским талентом. Он је био узданица престарелог Атанасија и после његове смрти постао је ум новоникејског покрета чији циљ је себи јасно назначио. Указала се неопходност да се Никејски Символ објави у новом смислу, јер само тако је могла победити истина Саборне Цркве. Требало је развејати колебљивост и недореченост омиусиана али не путем измена, него предочавањем прецизне и тачне богословске терминологије која још није постојала у време Атанасијево, а ни код старијих никејаца. Нова догматска одредба се показала насушном само у питању ? Светом Духу, ? чему је писао и Атанасије. Свети Василије је пружио тачно и правоваљано решење основних догматских проблема, које је св. Григорије Богослов прелио у формуле новокованице, а св. Григорије Нисијски их је и философски продубио. Василије је, пак, као човек праксе, омекшао затегнуте односе Истока и Запада и припремио спољашњи успех православља на Другом Васељенском Сабору у Константинопољу (З81.г.), којег сам није дочекао. На овом Сабору је коначно био прокламован Никејски Символ у који беху унесене и одредбе ? Духу Светом, ? "једној светој, саборној (католичанској) и апостолској Цркви", ? васкрсењу тела и вечности Царства Христовог (против Маркела, в. VIII , 4), и још беху унесене редакцијске исправке (изостављање речи: "тј. из суштине Оца", в. VIII , 3).

2. Beћ се Аполинарије Лаодикијски (око 305-310-392), један од најученијих и најкрупнијих богослова свога времена, приближио најдубљем и најтачнијем схватању учења ? Тројици, одбацивши и савелианство и тробожтво. Једносушност, расуђивао је он, не изискује неизоставно пуно, конкретно, јединство једносушних, њихово обитавање "у једној скици". Сви су, тако, људи по својој суштини - "једно и исто", али тиме они ништа мање нису и различити. Али јединство људи уопште није јединство неког општег материјалног субстрата, нити је опште родовско (у логичком смислу) јединство. Јер сви ми смо једне суштине са Адамом, мада је он "Богом створени", а ми смо "човекорођени", и мада ми не произилазимо од једне заједничке материје. Божије Тријединство је тиме недостижније.

"Разуме се, Отац је свецело начело, а Син је од начела. Међутим, ни у ком случају Син није деоба првог у друго, као што то бива у случају материјалних ствари; и својство Очево се не издваја у својство Сина, него Синовљево својство происходи из Очевог својства."

Размишљајући ? њиховом узајамном односу треба замишљати "истоветност другачију, а другачијост исту такву."

"Сједињеност са другачијошћу треба замишљати (као) прву истоветност и ту исту истоветност називати и другом и трећом. Јер ?? што је Отац, то је првотно, Син је други пут (поновљено), а Дух Свети трећи пут (поновљено). Са друге стране, то што је Дух првотно, Син је поновљено и Отац је опет поновљено. Да бисмо још животворније изразили неизразиво (казаћемо) Отац је Очински Син, Син је Синовски Отац. И тако исто треба мудровати ? Духу пошто Тројица јесте Један Бог."

Но, овде се новина не огледа у описивању божанствене Тајне, него у указању на њу. Било је потребно пронаћи не само изразе за неизразиво, него још пре речи које ћ e га тачно исказати. Те речи беху исказане почетком шездесетих година IV века. ("Спомен Василија и Григорија и њихових истомишљеника"). Њих је исказао и најученији богослов, слепи старац Дидим (око 310-395) кога је, оданог, али умереног оригенисту, Атанасије поставио за старешину катихетске школе. За означавање Божијег јединства изнедрена је реч "сушност" (суштина, усиа, ????? ); за означавање карактеристике или "личног својства" ( ????? ) реч "ипостас" ( ????????? ). Дидим је учио ? "нераздељивој, светој и једносушној Тројици". Она, говорио је он, јесте "једна божанственост" и "истоветност природе". "Беспочетни и природом" једносушни Оцу, Син и Дух, произилазе из њега: први рођењем", други "исхођењем". При томе вечно, али свагда и окончано произалажење не савршава се из суштине Оца, него из "ипостаси" његове. Ипостасно постојање не нарушава јединство усие (суштине), јер Отац рађа "у природи", у јединици или "енади суштине".

У обичној терминолошкој употреби "усиа" и "ипостас" означавају једно и исто; и Латини су дуго још, на велику збуњеност Истока, ове термине преводили једном речју: "substantia", "subsistentia". Ипак "усиа" није исто што и "ипостас". На њихову различитост можемо наћи указања још код Ори-гена и Плотина. - Усиа ( ????? , глагол ????? = бит, суштина) јесте "биће", "бивствовање", "постојање", "суштина", "битијност" (essentia од esse = бит; ср. словенско "сбш", "супџш") било чега. Ипостас је - одређено биће, "постојање" или "субјек-товање" одређеног (ми бисмо казали - "ср-цевина" или "нутрина"), "бит" ствари, то што је чини "таквом" (лат. - substantia , subsistentia ). Ho , "усиа" као битијност или суштина, свагда јесте и неко одређено биће, а стога и "бит" или "ипос-тас"; "бит" или "ипостас" свагда постоји суштас-твујуће, тј. јесте и "суштина" или "усиа". Кори-стећи се савременим појмовима "ипостас" можемо сравнити са "индивидуалношћу", са личношћу која себе конкретно познаје; при томе смо дужни - како бисмо уопште било шта схватили - допустити и пуну реалност "суштине" заједничке многим лич-ностима која се не налази изван њих. На Западу су већ одавно говорили "лице", "персона"; истина, и Источни се нису плашили те речи ( ???????? ). Ипак тај израз је рђаво осликавао догму и могао је послужити само као помагало. - Првоначални смисао речи "лице" или "персона" истозначан је са смислом речи "личина" или "маска" ( ???????? - ?????????? ). Ha тај начин је невољно изникла склоност да се "ипостаси" или "лица" Пресвете Тројице схватају као нешто спољашње, управо обучено у једну "суштину", али Koje не прониче у њезину дубину. А, уствари, требало је нагласити суштаственост Тројичности.

Са тачке гледишта те нове терминологије, коју у коначном смислу засноваше кападокијци, осмишљава се сва борба за Никејски Символ. Аријани су одбацивали сами проблем. Омоусиани или никејци су нарочито инсистирали на једној суштини, не поричући тројичност ипостаси, али не могавши да их именују и често заборављајући на њих. Богослови, пришавши на крајуе крајева омиусианству, инсистираху на тројичности ипостаси, али не могаху наћи праву реч за једну " суштину". У самом Символу, "усиа" је имала два смисла: у "рођењу од суштине" означавала је ипостас, a y "омоусиос" суштину.

3. Василије Велики је растумачио догму Тројице указивањем на разлике између "општег" ( ??? ­ ??? ), које је за њега било потпуно реално и, "собственог", "својственог" ( ????? ), или конкретно-индивидуалног. (Сравни учење ? Христу као Другом Адаму, код Иринеја, Методија и Атанасија). Тако, име "човек" означава општу природу и због тога подразумева свакога човека и све људе, а не само једног одређеног човека: не Петра, Јована или Јакова. И сама "општост" имена наводи нас на по-дразврставања, тј. изискује "појединачна" или "лична" имена, благодарећи којима ми разликујемо Петра, Јакова, Јована. Међутим, "лична" имена, откривајући нам карактеристике појединаца, не односе се на њихову заједничку, општу, природу и стварају у нама потребу да схавтимо "опште" или "суштину" Петра, Јована, итд. тј. изискује потребу за "општим" именом. Исто тако

"ипостас није поимање суштине које се неодређено, у сили општости означеног, ни на чему не базира. Ипостас видљивим, карактерним својствима, изображава и оцртава ,у сваком предмету опште и неодређено",

односно, усиу. Ипостас је "своје" или "сопствено", "својственост по пироди" или "по јединици", знамење, знак ( ??????? ) или "ознака ( ???????? ).

"Кажемо: један је Бог, устројитељ свега, иако Га сагледавамо у три Лица или Ипостаси." И "суштина" Божија није четврто лице, нити је нешто четврто, безлично: "једна је природа у Тројице" {Григорије Богослов). "Отац је начело и узрочник Сина и Духа, али је природа Оца, Сина и Духа једна и иста и јесте Једно Божанство". И "Отац" није име суштине и енергије, већ одношаја којег Отац има спрам Сина и Син спрам Оца". Може се рећи да је Отац испред и "изнад" Сина, али не у смислу субординизма, није реч ? томе, јер Отац је "изнад по узрочности", тј. ипостасно; "по природи" или, пак, "суштински" СинјеједнаксаОцем, чак и истоветан са Њим.

Ипостасно биће је независно биће, разумно, свецело, "сушносно", "слободно, активно и самопокретљиво". Син и Дух нису одвојиви од Оца у којем се налазе; али они нису Божија суштина као таква, већ "стање" или још боље "начин постојања" ( ?????? ???????? ), чиме се не искључује њихова самосвојност, независност. Ово можемо образложити и примером. Док дишемо, ми у себе увлачимо ваздух који се претвара у звук гласа, показујући у себи самом силу речи. Тако постоји дихање или Дух у Богу. Само Божије дихање не увлачи у себе ништа извана. Оно није нешто несамостално или " безипостасно", већ нешто " суштински постојеће", нека "сушносна сила" која се сагледава у личној својој ипостаси. Таква је и Реч Божија.

"Све Три (Личности) су једно, Јединица у Тројици обожавана и Тројица у Јединици узглављена, сва достојна поштовања, сва царствујућа, једнопрестолна, истославна, изнад света и времена, нестворена, невидљива, недостижна."

Све Три Личности су једнаке и истоветне у свему осим у својим Ипостасима (Григорије Богослов). He треба ништа схватати начином Кападокијаца који су термин "омоусиос" тумачили у смислу омиусиос, удаљивши се тако од Атанасијевог богословља и приближивши се тробоштву. Када су аријани почели да их осуђују због тога предлажући им да преброје Ипостаси, Василије Велики им је одговорио. Ипостаси можемо бројати; али треба "их бројати побожно", тј. да, као прво, свагда имамо на уму једнога Бога, а као друго да нам увек буде јасан одношај између Бога и броја. Зар је бројчаност примењива на Јединство? Бог је "монада и енада", проста и безгранична суштина, док се број односи на област материјалног и ограниченог".

"Божанство је једно. И то јединство се самом суштином представља тако што постоји разлика по броју, али се у основи божанства сагледава Јединство".

Кападокијци се базирају на богатом богопознању и искуству својих предходника, пре свих на Оригену и Плотину. Они развијају, допуњују, тј. много тачније изражавају оно што је већ речено пре њих. Отуда св. Григорије Богослов без бојазни понавља Плотина:

"Монада се од почетка подстрекнула у диаду, задржавши се у триади". "Савршена Тројица из Троје савршених. Јер Монада се подстрекнула путем савршенства: да не би остала проста и да се не расплине до бесконачности, пошто би прво значило непоказивост, а друго беспоредак".

У самој ствари, Бог већ није благ нити је изобилан уколико остане у самозакљученом јединству, пошто Добро по својој природи самоистиче. Али, уколико би се Добро самоисточило у бесконачност, била би тиме остварена лоша бесконачност, "беспоредак". Божанска множина као одраз божанствене Благости мора бити хармонична и самодовољна. Двојица већ није Јединица, али још увек није множина. Она је тек почетак множине. Тројица је пунота и завршетак множине, њезин принцип и савршенство.

Али, именујући Бога Свеблагим и Добротом и расветљавајући Тројичност, Кападокијци ступају у борбу са идејом неопходног или непроизвољног Тројичног саморазоткривања карактеристичног за гностичку и новоплатонску спекулацију. По речима истог Григорија Богослова, погрешно је називати рођење Сина "преизливањем Доброте". To нас невољно наводи на мисао ? било каквом материјалном истакању; тиме се већ пориче Божија слобода. Међутим, тамо где је пунота слободног самоопределења, неизмењиво се налази и пунота личног бића. Представимо ли себи лично Божије биће аналогијом ограниченоличног бића човековог, ми неизбежно упадамо у противуречност са идејом Божије бесконачности. Принуђени смо, или да се ослањамо на Божију недокучивост (Филон, Климент Александријски, Плотин), или да признамо Бога ограниченим (Ориген). Свакако, божанство је и за кападокијце недостижно, на чему нарочито инсистира Григорије Нисијски:

"Чак ако се дуго философствује узвишеним ћутањем једва да се може назрети појам ? томе шта је истински Сушто, које самом својом природом има биће, и шта је несушто, које има биће само по видљивости, јер оно не може само по себи да осуштастви своју природу. И чини ми се, велики Мојсије је, поучен Божијим јављањем, схватио да од свега што чулима обухватамо и мислима достижемо нема ничега да постоји на начин Суштога, осим најузвишеније, и која све надвисује, Суштине и Узрочности свега, од које све зависи."

Ипак, за Кападокијце, који одбацују "икономијски" метод у примени на "Јединоначалну Тројицу", Она је недокучива, али је непротивуречно могућа пунота личног бића. Јер ако свака Ипостас није две друге, и тиме је одређена, Она је неограничена јер јесте та сама једна и сва Божија Суштина. Тиме је у Богу показано апсолутно начело сваке слободне личности и утемељено је индивидуалнолично биће и индивидуалнолично обожење које се савршава кроз Исуса Христа, којег личност и јесте Логосова ипостас .

4. Од самог почетка борбе за једносушност појавило се и питање ? Трећој Ипостаси. Атанасије Велики је појам једносушности преносио и на Духа Светога изједначавајући Га по Божанству са Оцем и повезујући Га са Логосом. Међутим аријани, чак и најумеренији, сматрали су Духа творевином. "Све је, говорили су они, или нерођено или рођено или створено. Дух није прво и није друго; дакле, Он је треће." Он је суштином нижи и од Оца и од Сина, (Он је) као Синовљево оруђе и као изаслани; мада је изнад осталих ствари: "Дух је ни слуга, ни Господ, већ слободан". Тако се појавише "духоборци" или "пневматомаси", називани још и "полуаријани", a no имену епископа константинопољског Македонија (+360.) који је од аријана прешао омиусианима и "македонијевци", иако се сам Македоније ? Духу Светом, очигледно, није изјашњавао. Борба са духоборцима је била утолика тежа, а самим тим је изискивала више опрезности, јер је учење ? Духу Светом остало неразјашњено. Кападокијци су могли испуњавати директне поруке Писма и неопходне изводе из њиховог учења ? Тројици, лично говорећи, само зато што су писали "не баш исправно мислећи ? Духу Светом". Ориген (Василије) и паганин Плотин, по овом питању беху још неауторитативнији.

Плотинје "трећим божанством" сматрао "Душу Света" ( ????? душа, не Дух ?????? ). Она је, по Плотину, сатворила и устројила васељену,

"установљена у свему и као да је истекла и да се излила извана, одасвуд је изникла, и засијала је и постоји. Као што зраци сунца својим сијањем морају да обасјавају и тамни облак, дарујући му златни сјај, тако и Душа, ушавши у тело неба, дала му је живот, бесмртност, подигла је оно што је лежало. И оно, што је раније било мртво телом, што је било земља и вода, мрски богови, то је постало блажено, издигнуто разумном и делотворном силом у вечно кретање."

Али, уз сав свој натурализам Плотин раздваја "Душу" од света сматрајући је "обличјем" или "речју" (логосом) Ума ( ???? ), његовом "ипостаси" и "енергијом". Ум је њезин Отац; и она, многоизгледна и разноврсна у својим пројавама, унутрашње је једна.

Ориген се у своме учењу приближио Плотину тиме што је Духа Светог поставио као нижег од Сина. Но, Ориген не поистовећује Духа са Душом Света и не сматра Га посредником између Логоса и света. Напротив, он чак ограничава сферу делатности Духа у области сфере Логоса. Дух освећује и њему припада свака светост.

Beћ у једном трактату из IV века ? Духу Светом (тај трактат се погрешно приписује св. Василију Великом и придодат је његовом делу "Против Евномија"), ми налазимо покушај развијања хришћанског учења ? Tpeћoj Ипостаси синтезом Оригенових и Плотинових идеја. Сам Василије наговештава основу догме у свом трактату упућеног Амфилохију Иконијском (З76.г.).

Дух Свети је тешко докучив за човека.

"Човек је телесан ... погружен у телесно мудровање као у жабокречину и није кадар да погледа на духовну светлост", а дух је "нешто бестелесно, сасвим нематеријално и једноставно". Дух Свети је "духовна светлост" и "давалац живота"; Он "раздељује дарове сходно достојанству свакога од нас". "Духу Светом се усмерава све што жуди за освећењем. Њега је жедно све што живи побожно и као да је орошено и потпомогнуто његовим надахнућем да би остварило себи својствен и природан циљ. Он усавршава друге..., духовна светлост која у тражењу истине дарује свакој умној сили извесну очигледност... Он сав присуствује у свакоме и сав је свагде..., свима у изобиљу излива свецелосну благодат којом се сви њезини причасници наслађују."

Дух Свети усавршава и одухотворава плотско.

"Блистава и прозрачна тела, када их обасја зрак светлости и сами постају светлоносни и одашиљу од себе нови зрак... Тако и духоносне душе, будући озарене Духом, постају духовне и на друге изливају благодат. Отуда је предзнање ? будућем..., достизање скривенога..., небеско живљење..., незавршиво весеље, обитавање у Богу, богоуподобљење и крајња граница траженог обожење."

Није тешко уочити везу свега овога са идеалима и тежњама хришћанског александријског гносиса (гл. V ) и монаштва (гл. IX,2 ). Речи Григорија Богослова, који поступношћу богооткривења објашњава због чега се Дух Свети многима чини "непознат и стран по Божијем Писму", добијају свој најдубљи смисао. Стари завет јасно говори ° Оцу, али не баш потпуно јасно ? Сину; Нови завет, пак, открива Сина, али је само указао на божанственост Духа; и тек сада, обитавајући са на м а, Дух нам дарује најјаснију слику ? себи. He може се слабашним очима одједном погледати на Божије сијање: потребно је од почетка да их поступно привикавамо на то. Управо аскеза у томе смислу, како су је схватали Климент, Ориген, Методије и Атанасије, чисти и снажи духовне очи у томе је њезин циљ. Хришћанско монаштво, као највиши степен хришћанског живота, чини могућим и конкретнојасним учење ? Духу Светом," Духу, који већ и земаљски живот преображава, који не спасава од света, како је то засновано код гностика, него управо спасава свет."

"Када чујеш реч Дух, наставља св. Василије, не можеш мислима својим замислити ограничену природу, измењиву и колебљиву, уопште сличну творевини већ, мишљу се уздижи ка вишњем, неопходно замисли духовну суштину, бесконачну силом, безграничну величином, неизмериву временом или вековима, која не оскудева у својим добрима." Дух, пошто дарује "стабилност, неизмењивост и непоколебиву здруженост у добру", "усавршава друге, али једновремено ни сам не оскудева у било чему. Он живи без обнављања, али је давалац живота..., одмах пун, у себи усресређен и свагде". Он је "добар по природи као што су добри Отац и Син, док творевина, која одабере добро, само је причасна Добру. Дух познаје Божију дубину, а творевина само кроз Духа прима откривење тајни".

Дух Свети као истинито божанско духовно en ћ e савршен је, прост и недељив, иако је бескрајно разноврстан у својим дејствима.

"Сунчево сијање обасјава земљу и море и сједињује се са ваздухом, али сви који се њиме наслађују, наслађују се као један. Истим начином и Дух обитава у свакоме од нас као да припада сваком појединачно, али и свима изобилно излива свецелосну благодат којом се наслађују причасници у мери своје пријемчивости, а никако у мери која је Духу могућна." Јер чак и силе небеске освећене и свете Духом Светим, "владају одређеном мером светости која одговара превасходству једне пред другом".

Тако се у икономијском поредку и, у сваком случају, у вези са свом пунотом животних проблема, разјашњава учење ? Духу Светом. Међутим, оно је принципиелно различито од гностичке једностране пневматологије. Наиме, у икономији Дух није замислив без Оца и Сина, тј. не божанство које пориче душевност и телесност, "чисто", у самој ствари, замишљено биће.

"У сваком дејствовању Дух је неодвојиво сједињен са Оцем и Сином. Заједно са Богом који производи деобу дејстава, и са Господом који производи деобу служења, сапребива Дух Свети, пуновласно домоустројавајући у раздавању дарова по достојанству свакога."

Отац је "узрочник и извориште добара", Син разашиље их, Дух дели. Отац је узрочник стварања, Син стваралачки узрок, Дух усавршавајући. Зато је "пут богопознања од једнога Духа, кроз једнога Сина, ка једном Оцу". Крећући се по томе путу ми се можемо приближити не само икономијском, него и иманентном достизању божанствености и ипостасности Духа. На то указује Григорије Богослов.

"Божанству нешто недостаје уколико нема Светога. ? како имати Светога, а немати Духа? Ако постоји нека друга светост осим Духа нека објасне: шта под њом треба подразумевати? ? ако је то иста та светост, може ли она не бити безначална? Или је боље за Бога да некада буде несавршен и без Духа?"

Базирајући се на једном од многих читања из евангелија по Луки, где је уместо речи Господње молитве: "да дођеЦарствоТвоје" стајало: "дадође Дух Твој Свети на нас и очисти нас", Григорије Нисијски назива Духа "Царством" ( ???????? ). Дух је Царствено Величанство Оца, свагда му причасно и крунишуће, који Оцем "помазује" рођеног Сина.

"Вечно славан Отац постоји пре векова; Очева слава је превечни Син; истоветан Сину и слава његова је Дух Христов". "Дух прославља Сина, Син прославља Оца; обрнуто Син од Оца добија славу и Јединорођени постаје славом Духа; јер у чему се прославља Син, ако не у величанствености Духа?"

Дух је, без сумње, везан са Очевом Ипостаси. Али, за разлику од Сина Он "не постоји јединорођено од њега и јавља се кроз његовог Сина": "исходи" од Оца, али "сија", показује се, живи, дејствује кроз Сина ( ??? ??? ???? , per Filium ). И to божанствено "кроз" (код Василија и Григорија Нисијског) апсолутно или божанско, доказује нераскидиву везу Духа са Логосом и, у поредку икономије, није спасење духа, него Богочовечанство. 3

Дакле, Божанство не треба раздељивати ни иманентно нити икономијски, упорни су Василије и Григорије Нисијски:

"Представи Тројицу Господа који казује, разумног Сина и Духа који потврђује али тако да их све подразумеваш као савршене и јединствене". "Освећује и животвори и теши, и све томе слично дела и Отац и Син и Дух Свети појединачно", јер "Пресвета Тројица не дејствује раздељено бројем Личности, него се у свему испољава својеврсно јединство добре воље, кретање и устројавање које исходи из Оца кроз Сина ка Духу".

И уколико се руководимо икономијом у разумевању Тројице, знајмо да њезина основа није у икономији и не треба је икономијски означавати.

"Боље је одступити од свих обличја и сенки које нас обмањују и који су далеко од Истине, а више се држати побожног начина размишљања задржавши се на мало речи."

Тако Григорије Нисијски своди збир умозрења ? Тројици. Захваљујући томе ми долазимо до трију иманентних својстава по којима се, уствари, Личности и разликују: до "нерођености" ( ????????? ) као Очевог својства, до "рођења" ( ???????? ) за Сина, до "извођења""исхођења" ( ???????? ?????????? ) за Духа. Даље још више није могућно, јер није на човеку да расуђује ? "неизрецивој и неизјаснивој природи", "необухвативој икаквим именом".

5. Учењем ? Тројици окончава се први период у развоју православне догме, и по свему судећи саборни период (гледано суштински, њезино развијање је свагда саборно; в. Увод). Није случајно што се у њему, као прво, саборно утврђује и догма ? Цркви. Јер Црква и јесте животворно и Духом Светим усавршено Тело Христово. Такође није случајно што је на крају тога периода изникло питање (Аполинарија Лаодикијског, гл. XII ) ? човечанству Исуса Христа. Јер оно и јесте Црква. Ми не бисмо могли са довољном пунотом показати, али сматрамо неопходним још једном нагласити, органску повезаност догматског развоја са развојем све пуноте црквене: и хришћанског живота и хришћанске делотворности. Без хришћанског монаштва не би се могло разјаснити учење ? Светом Духу и Пресветој Тројици. И сажете догматске одредбе НикеоЦариградског Символа (381.) беху живе, показивале су се и потврђивале у свему хришћанском животу. Он се хранио њима. Оне су га прожимале, иако за већину нису представљали усиљена богословска истраживања, већ беху пут делотворности и култа. Велики Василије, "тумач неба" и један од тројице великих васељенских учитеља" или "великих Јерараха" (заједно са Григоријем Богословом и Јованом Златоустим, 344-407), својим тајнодејствима и химнама дао је коначни изглед православној литургији, испољавајући тако пуноту догматских ризница Цркве. " Литургијско богословље је постављено у истом низу са догматским богословљем, непрекидно проничући у душе оних који се моле". Са друге стране, св. Јован Златоусти је богословски осмислио и разјаснио пуноту хришћанског живота.

Личнодогматско богословље, као и раније, било је дело малобројних. Као црквено, оно се усмеравало око основних проблема око "Богословља" и "Христологије" и није представљало пуни изражај системе хришћанских погледа. По самој својој суштини црквена догма није философска система, није општеобавезна, детаљно разрађена, теорија. Она само оцртава и показује основне истине и путеве позивајући свакога на лично уграђивање у њезине сфере. Такво исто уграђивање је у своје време назначио Иринеј, а покушао је да га оствари Ориген. Њега је поново маркирао Атанасије Велики за којим је, од кападокијаца, као одмена Оригену, пошао св. Григорије Нисијски.

П. Виноградов, Догматско учење Григорија Богослова. Ка-зањ, 1889.; К. Holl , Amphilochius von Ikonium in seinem Verhaltnis zu den grossen Kappadoziern . Tubingen , 1904.; J . Leipoldt Didymus der Blinde . Дела св. Василија Великог - Migne 29-30, Григорија Богослова - Migne 35-38. Руски преводи у "Рорджти Лмпимб-пимх Ертмблмх Аиждекхх". Издвајамо Васлија Великог, Epist. 6, 9, 3; 38, 2, 3; 69, 2; 159, 2; 286, 6; Григорија Богослова, Orat 20, 8, 25, 16; 30, 9, 31; Plotini Enn. V, 1, 2, 3.