XII

Збир Светоотачког Богословља

1. Система св. Григорија Нисијског једна од најузвишенијих и најдубљих индивидуалних осмишљавања хришћанства, још увек је и у много чему несхватљива и неоцењена. Она се прихватала и још увек се прихвата и вреднује само са аспекта засебних проблема, а такав приступ намеће чињеница да Григорије није инсистирао на формалносистематском излагању својих идеја, за разлику од Оригена, и очигледно да је врло добро сагледавао смисао и вредност личних поставки. Он, највеличанственији хришћански метафизичар, није жудио за поистовећивањем своје системе са саборним учењем Цркве, нити је покушао да у свом "Великом Катихизису" образложи основне црте свога схватања. Он је на себе гледао као на једног од тумача црквене Истине ограниченог и подложног погрешкама једног од многих њезиних тумача. Сама, пак, Истина Цркве, расветљавала се саборно, у мери крајње неопходности: омогућавајући широки дијапазон личним осмишљавањима и усресређујући се око основних и животних проблема. У главним цртама тако, да и сада може још и треба да буде дефинисано учење Цркве су углавном формулисали Оци још на првим двама Васељенским Саборима и трудом великих Кападокијаца. Потоњи развој је собом донео само саборновасељенско утврђивање и утемељивање оних закључака које су још Кападокијци учинили на основу НикеоЦариградског Символа (325. и 381.), објаснили их и допунили новим, појединачним, учењима. Утврђена на трећем, четвртом, петом и шестом Васељенском Сабору, христологија се чинила тек као објашњавање догме једносушности, што су Кападокијци већ учинили у својим делима. Но, ако је за тријумф Никејске догме било потребно око пола века (325. до 381.), борба за православну христологију се отегла много дуже око 300 година (шести Васељенски Сабор је одржан 680/681. године).

За стварно постојање, знање и обожење човеково, за саму реалност и потврђивање емпиријског живота, неопходна је пуна божанственост Исуса Христа. Она је била утврђена догмом једносушности и разјашњена је у иманентном учењу ? Пресветој Тројици које је говорило ? самом Богу изван његовог одношаја према свету, али је самим тим божанствено образлагала свет као божанску икономију. Догма једносушности је предпостављала и у себи већ обухватала исповедање да је Исус Христос стварни, "савршени" човек. Без тога исповедања једносушност би, услед апстрактнотеоретског умосагледавања, остала издвојена од живота и Божије икономије. Јер за стварно егзистирање, знање и обожење човеково, за саму стварност и потврђивање емпиријског живота, неопходно је стварно човештво Исуса Христа. Само ако је Он био стварни и истинити, конкретноиндивидуални човек, "који је распет за време Понтија Пилата и који је пострадао и погребен био", може сваки човек да се узда да и он сам постоји, да је његово знање стварно знање, а не бесмислена фанатазија, и да ћe и он васкрснути и обожен бити. Христос мора бити и нама једносуштан, и један од нас. НикеоЦариградски Символ је све то садржао у себи и све то су још Кападокијци осмислили као учење ? ипостасном сједињавању двеју природа или јестастава у Христу и, наравно, ? јединству двеју воља. И цело богочовечанство, несумњиво обухвативо у пуноти црквеног опита, чинило се теоретској мисли као нешто несхватљиво и одвојено од живота. Сасвим је јасно да, при усиљеном стремљењу ка богопричасности и процвату аскетизма, лако се заборављала вредност Богом створеног света и самог процеса обожења, све што је човечанско и земаљско чинило се ништавним, а личност Исуса из Назарета губила је своју конкретност. Напротив, стремљење ка блиском, крвносродном Спаситељу, омогућавала је заборав ? његовој божанствености: Човек је заклонио Бога. Тако су у монофизитству и несторијанству оживели гностичкосавелиански и аријански мотиви.

Теоретско разрешење проблема било је нераскидиво везано са учењем ? подједнакој реалности, како општег (усие, природе), тако и конкретноиндивидуалног (ипостаси, личности), и ? "причашћу" ( ??????? ). И освајање управо тих идеја представљало је велики напор. Схватане на основи неоплатонизма и хришћанскоалександријске философије, оне се нису саглашавале са аристотелизмом који је у искуству многих хришћанских богослова задржан као несавладано паганство које се чак и размахало са нарастањем "чистонаучних" интереса. Аристотелизам, иако унеколико већ новоплатонизован, искључивао је мистичну идеју јединства човека са Богом или богозаједничарење и, не пружајући могућност да се сагледа реалност општег, дозволио је очувавање у Христу две природе само путем узвођења обеју на степен конкретноличног бића, тј. путем њихове деобе. Аристотелизам нас неопходно враћа аријанству чији ублажени облик беше управо несторијанство. ? баш тако је у XII веку несторијански правац Запада поново родио аристотелизам.

У почетку није било речи ? јасно изложеном погрешном учењу, већ ? извесним тенденцијама или усмерењима мисли. Али, сазнање ? несумњивости црквене Истине, заједно са познатим јењавањем оригиналног богословског стваралаштва, узроковали су донекле спољашње и формално њезино схватање. Од IV века појавило се и болесноподозриво истраживање јереси (оригеновски спорови, св. Епифаније Кипарски, Несторије). Са друге стране, испољише се погубне последице поредка који је установио Константин Велики. Силовити и моћни александријски патријарси, "фараони" у Цркви, сукобљавали су се са нарастајућим утицајем престоне константинопољске патријаршије. Теофило Александријски убрзава осуђивање св. Јована Златоустог. Рођак и наследник Теофилов св. Кирило, истином и неистином, преобраћа сумњиво Несторијево православље у јавну јерес. И умешаност Рима који се веома рђаво разумео у дела и суштину ствари, али је међутим неугасиво жудео да замени Саборну Цркву папском монархијом, у многоме осложњава и помрачује развој. Ипак, св. Кирило утврђује православље, а папа Лав I саучествује у његовом успеху. Заиста, "сила Божија се у немоћи показује".

2. "Кад би Христос био само човек, Он не би спасао свет; а уколико је само Бог, Он га не би спасао својим страдањем". "Да је Он био само Бог или само човек, тада не би могао посредовати између Бога и људи".

Овако је писао аристотеловац Аполинарије Лаодикијски (рођен је 305-310, епископ је од 361, умро је пре 392). Зато, закључује он, "једна је оваплотивша се природа Бога Речи "; дакле, " у Христу, Бог и тело јесу - једно исто".Човек, (по Аристотелу) састоји се из тела, душе и ума или духа. Логос је "постао" одушевљена плот,

"не примивши човеков ум, ум који је превртљив и упрљан нечастивим размишљањима, него будући је божански Ум, Он је непоновљив, небески".

Он је "заузео место човековог ума". "О, нове вере! О, божанског смешенија: Бог и тело саставише једну природу!" Нова вера, свакако, али безумна; реч је ? почетном учењу "о једној природи" ( ??? ????? ) у Исусу Христу, названом монофизитство. Против Аполинарија одмах устадоше и св. Атанасије и Кападокијци. Његово учење је осуђено (362. и 381. г). Међутим, Аполинаријеви следбеници наставише да пропагирају његова дела под именом Василија Великог и још неког од признатих учитеља Цркве. Тако се делимично и објашњава нетачност у терминологији Кирила Александријског ("природа" уместо "ипостаси"), што је проузроковало низ недоумица и злоупотребу од стране монофизита. Али, борба се тек распламсавала.

Главни противници аполинаризма беху Антиохијци у чији низ су спадали Диодор Тарсијски (+ 393.) старешина антиохијске школе, св. Јован Златоусти (+ 407.), Теодор Мопсуестијски (+ 428.) "учитељ над учитељима и тумач над тумачима", Теодорит Кирски (+ 458.), Ива Едески (+ 457.). Они су обновили традицију старе антиохијске школе, оплодотворивши је малоазијским, "иринејевским", богословљем. Као противници алегоријског метода заступљеног код александринаца, они се усредоточише на религиозноморалне проблеме у томе смислу Златоусти и јесте један од тројице "васељенских великих учитеља" и на "позитивно" богословље учени Теодорит је систематски изложио хришћанску веру. Они су вредновали конкретни лик Исуса Христа, али беху аристотеловци и рационалисти. Природно је што се неки од њих приближише "лукианизму" (гл. VII , 2), нарочито Теодор. Он није желео да размишља као Павле Самосатски; али није знао да своје учење усклади са црквеним учењем; св. Кирило је исправно говорио о његовим "гадостима" и "хулним устима". У Христу, учио је Теодор, сједињене су две природе: једносушни Оцу Бог и једносушни нама човек. "Покушамо ли да разлучимо две природе, утврдићемо, да постоји савршено лице ( ???????? ) човека и савршено лице Божанства. " Због тога, оваполоћење се тек "привиђа": Логос је примио човечанско лице остајући и надаље божанско лице. Он је "боравио" у човеку, али не "суштином" или "енергијом", него "благодаћу", тј. "најбољом и најпрекраснијом вољом Божијом", а то је неупоредиво са Логосовим обитавањем у светитељима и пророцима.

"Разматрамо ли обе природе са аспекта њихових саирисаједињавања, ми говоримо ? једном лицу. У том случају једно лице обухвата две природе, и човечанство добија део који творевина исказује божанству, а божанство у човечанству савршава све потребно."

Нису сви Антиохијци размишљали овако, нити су сви тако неопрезно изражавали своју мисао. Али основна тенденција школе, изражена је и код Теодорита и код Несторија који је 428. године постао патријарх константинопољски. Остајући и даље на православним позицијама они се дотакоше границе јереси; задатак Цркве се састојао управо у њезином разобличавању, што је Кирило Александријски (412-444) правоваљано појмио. И сам Несторије је потпомагао његово дело својом неопрезношћу. Одпочевши борбу са јересима и, нахушкавши против себе већ монофизитствујуће монахе на челу са Евтихијем, Несторије се и сам приклонио аријанствујућима. У Константинопољу су слушали беседе против називања Дјеве Марије Богородицом ( ???????? ), поткрепљене и литургичким мотивима; а Антиохијци који дођоше заједно са Несторијем проповедаху овако: "Марија је била

човек, а од човека је немогуће да се роди Бог". Стога је нови патријарх понудио компромис: називати Дјеву Марију ни "човекородицом" нити "Богородицом", већ "Христородицом"; али, његова намисао православнима беше веома јасна. Наиме, он је исмевао, као паганску басну, мисао ? Богу у пеленама или на крсту.

"Зар Бог, пита Несторије, има мајку? Марија није родила божанство пошто рођено од тела јесте тело. Творевина није родила Творца, већ човека, оруђе божанства. "

Са оваквим унижавањем Богородичиним, наравно, скривена је намера раздељивања једног Христа на две личности и, у сваком случају, порицање обожења човечанске природе у Христу, ? ?? јем је писао св. Григорије Нисијски. И сасвим исправно је св. Кирило, побијајући несторијанство, саму идеју православља везао за име " Богородица", настојећи не само на ипостасном јединству обеју природа, него и на томе да оно особеним начином,

обједињава их "природом". "Кажемо да су сједињене две природе ( ????? ). Након сједињавања одстрањена је деоба на две; зато верујемо да Син има једну природу. "

Ово је пре размишљање него ли суштинско дефинисање, и ипак није монофизитско, пошто се код Кирила, и у његовој терминологији, под "природом" подразумева ипостасно јединство како дејства човечанске природе, тако и узајамно општење природа (communicatio idiomatum). Он је свагда наглашавао да су природе сједињене "несливено", "неизмењиво", "неоспорно" ( ????????? , ??????????? , ??????????? , ???????? ), и пориче свако сливање и сасуштаствљавање ( ??????????? ). Но, ? Христу не треба говорити тако да раздељујемо Бога и човека, него све треба подводити под једну божанску Ипостас (Личност).

Многи термини св. Кирила, узети изван општег контекста његовог учења, имају призвук аполинаризма, пошто су и у пракси узимани делови из Аполинаријевог опуса и од стране његових ученика протурани под именом св. Василија Великог, Атанасија Великог, Григорија Чудотворца, папа: Феликса и Јулија. Сам, пак, Кирило им је свагда давао православно тумачење и чак је у томе пронашао заједнички језик са умереним Антиохијцима. Евтихије, и око њега сабравши се монофизити, везивали су своје учење управо са тим опасним формулама св. Кирила тргајући их из општег контекста. Истина, они нису могли исповедати и заступати просту јединственост Христове природе, јер би их то довело до чистог аполинаризма и докетизма. Они су учили ? једној природи Христовој после његовог рођења од Дјеве Марије и говорили су ? његовој "једној, али сложеној и двојној природи", тј. допуштали су каквотакво разликовање природа до њиховог сједињавања. Евтихије је прихватао да је Исус Христос примио човечанство од Дјеве Марије, али се њему човечанска природа једног Христа чинила надприродном, другачијом од наше, не једносушној нашој. Разумљиво да његовим противницима већ није било тешко да ово доведу у везу са наводима отвореног аполинаристичког и докетског карактера; и још је јасно да је монофизитство, одвајајући људе од Христа, обезвређивало и човечанско знање, човечанску слободу и човечанско биће.

Кирилу је успело да спроведе у дело Несторијеву осуду на трећем Васељенском Сабору у Ефесу, 431. године, који је једновремено потврдио и његово учење и његове анатемизме преко којих се ћутке прелазило и на Истоку и на Западу. Несто

рије је све до смрти своје (умро је око 450. г.) могао себе искрено сматрати православним и веровати у победу своје вере. Кирило је такође подписао саборско исповедање вере које је, вероватно, саставио Теодорит. Посланица (томос) Лава I , прихватљива и за Антиохијце, била је призната и на Истоку; и Лав I је заједно са Флавијаном Константинопољским иступао против евтихијана (монофизита). Халкидонски, четврти Васељенски Сабор (451.), осудивши монофизите, прокламовао је учење ? двема, само Ипостасно, сједињеним природама у Христу, ? пуноти сваке од њих и ? њиховој несливености. Али, ако су Антиохијци искрено поистоветили учење Цркве са својим, а Рим је највероватније био њиховог схватања, то је могло произићи само од тога што нису придавали довољно пажње Кириловим анатемизмима. Без њих, пак, учење Цркве се не може сматрати израженим у свој чистоти и пуноти својој. Јер управо то што је у њима речено предпоставља се и догмом ? "двама рођењима Бога Речи: превечном од Бога, и у времену од Дјеве Марије (пети Васељенски Константинопољски Сабор 553. г.).

Потпуна јасност догме ? ипостасном јединству остварена је тек после победе над последњом групацијом монофизитства над учењем ? једној божанској вољи у Христу, или монотелитством (VI Васељенски Сабор у Константинопољу 680/81. г.). Овде је борба била још тежа и заоштренија, а исповедништво св. Максима постало је најузвишенији пример хришћанског мужаства. Но, сами проблем се показао тек у потоњем развоју, како утанчавањем монофизитства, тако и покушајем да се он представи у форми сагласној православној догми. Тако је већ антиохијски патријарх Севир (522-528), монофизита и аристотеловац, префињени дијалектичар, признао, мада са извесним примедбама, учење ? двема природама. Но, он се није могао сложити са неопходним закључком који из тога произилази, управо, ? двема енергијама у Христу. Јер, ако је са аспекта аристотеловског још и могуће допунити неко неодређено безлично јестаство или природу, као потенцију дејство јестаства или природе, стварност и енергија њезина обавезно се замишља као нешто лично, у смислу ипостасног. Ако је тако, онда, размишљају севириани, треба допустити у Исусу Христу две личности: божанску и човечанску. Овакво признавање у Христу две ипостаси или лица, и немогуће је и противуречи догми. Дакле, у њему је само једна "Богочовечанска енергија". Из овога даље следи да у њему постоји и једна воља која се и показује у дејству. На тај начин се монофизитство преобратило у монотелитство, тј. учење ? једној вољи. Тек понешто човечанско се на тај начин очувало у Христу и кроз Христа се испунило. Али то "понешто" беше веома мало неодређена потенција; и није могућно оправдати ни лично знање, ни лично обожење. Истовремено се изгубила идеја причашћа и подпиривала се идеја стварања ни из чега.

Догматским одредницама Цркве образложено је хришћанско знање, као наше човечанско и чак индивидуално, али ипостасним сједињавањем природа и нашим многопричашћем кроз Исуса Христа, могућно је да оно и у нама постане апсолутно, тј. божански истинито. Нема ничега човеку апсолутно "трансцедентног" (томизам каитанство); знање није субјективно, није репрезентативно, већ, мада и несавршено, није искључиво човечанско. Наше богопознање је несавршено, али кроз Христа Исуса више нам ни Бог није трасцедентан. Исто тако и воља наша, као безлична "душа" наше природе, или "ирационални" позив, као могућност свога конкретноличног осуштаствљења, може да се, сагласивши се са божанском вољом и природом, слободно осуштастви у јединственом богочовечанском, личном или ипостасном акту Христо вом (Григорије Нисијски и Максим Исповедник), мада и предпостављајућем две природе, две воље, две енергије. И без нарушавања наше слободе могуће је пуно обожење, без сливања природа и воља, али богопричасношћу или "својеврсним природним сједињавањем путем силажења" (Кирило). И наше узрастање у Христа постаје стварни раст Тела Христовог или Цркве у емпиријском бићу. Свакако, све се то несавршеним и уз то грешним умом човековим може достићи тек врло приближно. Али све је то исконски хришћански проблем одношаја између творевине и Творца и Спаситеља, проблем Божијег стварања и тварног богопричашћа. Њиме је омеђен труд Отаца Цркве и он постаје средиште умозрења " Ареопаштика" и св. Максима Исповедника.

3. Последње определење паганског јелинизма беше новоплатоновска философија која је у себи сјединила и стоицизам и аристотелизам, који у правом смислу не постоји већ од половине III века. Новоплатоновска теософија је изникла из истог корена као и филонизам и хришћански гносис (гл. V ), и налазила се у врло сложеном узајамном односу са хришћанством. Новоплатонизам је делимично био самосталан (Порфирије), а делом је прихватао хришћанске идеје (Амелије). У сваком случају он је покушао да одржи самобитност, а свој коначни процват је остварио у време Прокла (410-485), чију школу у Атини је затворио и раселио Јустинијан 527. године, баш као што је и алексанДријски новоплатонизам побеђен још раније у крвавој распри светине са знаменитом Ипатијом (415. г.). У личностима новоплатоничара који су примили хришћанство, у личностима хришћана који осмислише новоплатонизам и расветлише његов прави смисао, извршено је његово крштење, а са тим и крштавање свеколике јелинске мудрости. Познато нам је већ како су се према Платону односили велики кападокијци, са каквим мученичким напором су антиохијци прерађивали елементе аристотелизма освојеног новоплатонизмом. Преводилац Плотинових "Енеада", Марије Викторин, у дубокој старости прима хришћанство (355.). На основу његовог превода, Плотина је изучавао Ау-релије Августин (354-430), да би, поистоветивши њиме психологизовани новоплатонизам са хришћанским учењем, крстио се и израстао у изворног Оца Западне Цркве. Ипатијин ученик Синесије, 402. године постаје епископ птолемаидски. Након затварања Проклове школе у Атини, Херакло (око 530.) постаје учитељ Енејев и Прокопијев, који основаше хришћанску школу у Гази. Презвитер Клавдијан Мамерт (око 469.) "разликује се од платоноваца само вером и одећом". Највероватније да је хришћанин био и платонизујући Боеције (480-527).

Још раније између 485 и 515 године појавише се дела "О божанским именима", "О небеској јерархији", "О црквеној јерархији", "О мистичном богословљу" и 10 "посланица" (вероватно и "химни": њих цитира Ериугена, I , 74). Њихов аутор поистовећује себе са апостолским мужевима и "првим атинским епископом Дионисијем Ареопагитом (ср Дела 17:34). Уствари, дотични писац прекрасно познаје и прерађује новоплатоничаре: пре свих Прокла, али и Плотина, Порфирија, Јамвлиха, наводи Филона и надахнуто користи традиције александријаца и кападокијаца. Вероватно је био родом из Сирије, и у прво време паганин. Ванредни религиозни жар, необична дубина и специфичност богословскомистичних умозрења, сама терминологија, изражајна, несхватљива и необична, допринели су да се тобожње ауторство не призна лако: св. Максим је био први тумач Ареопагитика и пламени присталица и заштитник његове идеје и легенде. Може се рећи да је православна Црква допустила "Ареопагитик" у своју " светоотачку " писменост. У сваком случају оне су се на најсилнији начин исказале у развоју богословске мисли, не само на Истоку, него и на Западу. Први учитељ Словена ce. Ћирило, читао је и познавао "Ареопагитик". (Први словенски превод је учињен 1371. године).

У свештеним речима", јединственом изворишту богопознања, скривен је најдубљи, малобројнима доступан, смисао. Његово расветљавање, уствари, и јесте богословље, које може бити катафатичко или апофатичко. Катафатичко или потврдно богословље, исказује потврдне одреднице божанства или "имена" Божијих који је, као извор и почетак свега, "свеименит"; врхунац катафатике је учење ? Тројици. Али, катафатичко богословље самим тим што дефинише Бога, оно Га и ограничава, а самим тим је и мањкаво. Стога је потребно допунити ово богословље апофатичким или одречним, које заступа мишљење да се на Бога не могу применити никоја имена, да је Он, уствари, "безимен". Али, као прво, апофатика истински утврђује Божије савршенство, као што Га катафатика ограничава или пориче; а као друго, она је могућа само у контексту са катафатиком, као друга страна тога истог богословља. Благодарећи апофатики душа усходи од "покрета директног" (који се изражава у познању спољашњег или чулног) кроз "покрет индиректни" или заобилазни, (тј. дискурсивни, разумно знање) ка савршеном " покрету кружном ", тј . ка надразумном екстатичком богопознању. Али Бог се прихвата не апстрактноспознајно, него свецело, и "познање Суштог и јесте то што постоји". Због тога, надразумно, мистично богопознање и јесте свецелосно богопричашће. Пред њим разум једноставно обамире.

"Тамна тама у светлости, особито у великој светлости; незнање се скрива у знању, особито у великом знању. Но, овде треба схватити најузвишеније и најистинитије, а не у смислу одречном, јер "у Господу је прикривено незнање", и "тама његова се скрива од сваке светлости и премашује свако знање."

Бог није Красота, није Биће, није Доброта; узвишенији је од свих његових одредница, чак и није божанство, није Бог, пошто Он то све надвисује и премашује, све у себи садржи. Он је " Јединица која јединствено сачињава све јединице". Не! Он "није један. Није причастан једном, нема једно", већ је изнад јединства. Бог је покој, постојаност, чврстина, али треба

"благочестиво мислити да се Он креће... Јер Он све што постоји уводи у биће и обухвата, промишља ? свему, причастан је свему... Непокретним од божанствености разумом дозвољено је славити и покретљивост Бога."

Постоји само Бог. У њему је све и Он је све у свему. Али Он је "не нешто од постојећег и не нешто од непостојећег" "ни подразумевање свецелости, нити одузимање". Божанство је Свејединство и стварно јединство супротности (coincidentia oppositorum), због чега је оно и изнад сваких имена, изнад активности и пасивности, покрета и покоја, небића и бића, које све у Себи садржи.

Бог је једносушна Тројица, али то Га никако не чини множином и разоткривајући Га не нарушава његову скривеност. ? у Тројичном саморазоткривању божанства је првообраз свеколиког бића: сваког очинства и синовства у богоподобним духовима и у човеку, тројичности и њихових природа као нераздељивог јединства бесмртних и неизмењивих суштина моћи енергија ( ????? - ??????? - ???????? ). У јединорођеној Речи, "у почетку свега", и кроз Реч, показује се Бог и изничу њему причасни "првобитни узроци". Они исходе из јединства, и у њему и у себи образују просто и недељиво јединство. Али, богосагледавање "шаље свој боголики осмех погледима ума" и ми разликујемо десет "првобитних узрока", првопричасних и нисходећих у сво мноштво првообраза ( ???????? ­ ???? ), логоса или идеја свега постојећег. Првообрази, "исходећи до бесконачности умножавања дејстава, остварују бројна и организациона мноштва", јерархијска. Ипак они, излазећи у множину и враћајући се у јединство, у себи свагда чине јединство. Тако се саздава и изниче Богу причастан тварни свет. У његовом јерархијском устројавању прво место припада првоузроцима и свету идеја. Узвишенији његови чинови јесу посредници у богопричашћу нижих чинова који су једино кроз њих причасни Богу, и у најнижим, који су мером својом последичном свагда нижи од узрочника. Тај свет је покретање од Бога до крајњих граница природе и поновни повратак од њих, по истим ступњевима јерархије, ка Богу. Али у основи његовог бића налази се кретање самог Божанства које се као Љубав креће и твори, као ЉубавЉубљено, све што је створено привлачи себи и активира. Јер Љубав је

"проста сила, која себе креће у извесној јединачној самоуверености од бољег међу постојећим до нижег, и од нижег опет као и пре, до најбољег. Та сила из себе, кроз себе и према себи назад приводи себе и свагда је једним и истим начином исплетена у себи самој."

Ареопагита не само да утемељује недостижност божанства, него ту недостижност чини основом свега свога учења. ? благодарећи томе изнова се расветљава дубоки смисао стварања ни из чега. Творевина не само да је створена ни из чега, тј. у почетку није постојала, а потом је почела да постоји, него она сама по себи и јесте ништавило, небиће.

"Наравно, не би било постојећег да оно није добило биће и почетак свој" од Бога, тј. да није богопричаствовало. Но, "под свим бићима и небићима не треба схватити ништа осим причасности ка божанској Суштини. "

Бог није ничему причастан и све је кроз себе самог, појављујући се као узрок и почетак свега. Творевина је причасна Богу али тако, да изван богопричасности ње једноставно нема. ? и у богопричашћу она "постоји", али не у том смислу као Бог што постоји, јер се показује и као непостојећа, тј. тварна, створена, и само постаје у Богу, обожује се. Сходно томе, својим садржајем свет је божанственост умањена у творевини и творевином, а богојављење (теофанија) је показивање Бога у ином, у том чега у Богу нема.

Ако је тако, онда "Божанство јесте биће и надбиће свега", и "Бога називамо једним зато што је Он свејединство свега"! Он,

"исходи у све, у свакоме постоји и све садржи. Својим превасходством ... Он је ништа у ништа кроз ништа; али се Он узноси изнад свега, сам у себи самом преподобно и вечно постоји, егзистира и обитава".

Тако се сва бројност у монади сједињује, исходећи из ње разликују се и броје се. Исто као што су и сви радиуси или полупречници једно у центру, али се све више разликују сходно своме удаљавању од центра. Бог је "и велико и мало".

Али "не део и не цео, него и целина и део, као узајамно опхођење које све превасходи и премашује, и у Себи самом је и део и целина". Он се тиме не умањује јер је "савршен у несавршеном, као првоначално савршенство, и несавршен је у савршеном као надсавршенство". Знајмо да је Бог изнад бића и небића, а због тога може у себи да садржи и свеколики развој света као тек један моменат свога Свесавршенства и да се богојављење умањује творевином.

Зло не може бити вечно: у том случају би оно већ постало добро. Оно није стабилно, није сушностно, није природно. Чак ни злодуси нису зло по својој природи, јер зло није природа, нити је суштина, него "желење не суштог". Објективно гледано оно је нарушавање хармоније, обитавање суштастава испод свога чина. И "природа злодуха није зла тиме шта она јесте, већ тиме шта она није". Наиме, пожуда која се у ангелу појављује као зла, не појављује се као потпуно зло у некој од дивљих звери. Зло је слободним хтењем проузроковано нарушавање јерархије. ? слободна воља није ништа друго до "одрицање од активности која се налази око божанственог добра", и због тога је слабост и немоћ. Зло је добровољно не желење да се очува своје место у јерархији бића; злим дусима је не желење да буду анђели, а човеку да буде човек. У својој области зло је небиће, ништавило.

Узрочност је свагда изнад последице. Са тих разлога је и свет нижи од Бога те не господари Божијим савршенством и коначан је. Творевина као да истиче из Бога; из његове пуноте кључа као млаз. И она постепено, јерархијски, умањује себе сходно степену своје богопричасности, да би, стигавши до границе, по истим ступњевима вратила се у Бога. Но, то није цурење божанства пошто "причаствујуће" није Бог. Створени свет је јерархичан; и сваки чин јерархије јесте неопходни посредник између непосредно вишег и непосредно нижег у активности, знању, бићу и добру. Он је у односу на нижег провиђење. Највиши духови небеске или анђеоске јерархије прва триада, серафима, херуфима и престола находи се у предворју надсуштаствене Тројице. За њима долази друга триада, господства, силе и власти, па трећа, начала, архангели и ангели. Ка последњима, тј. ангелима, у правом смислу речи, примиче се јерархија земаљска. Њезин смисао је у спасењу, слободно злоупотребивших своју слободу и због тога, палих бића. Посредством ангела, ка људима нисходи богооткровење; али, ризница у религиозноморалном стању народа и људи условљена је личном слободом народа и људи, а не њиховим ангелима.

Спаситељ палих бића је сами Логос, "најбожанскији и надсуштаствени Ум који је почетак и основа свакој јерархији, темељ сваког освећења и теургије" или " богослужења ". Он, сама Надсуштаствена Јединица, у сили тројичног (раз)откривања Божијег, и у обраћености ка, њиме "испуњеном", свету јесте надсуштаствени Исус, узрочник свега и са свиме повезан. И мада је Он примао откровења путем ангела, како је и сам откривао скривено од њих, Он је са људима непосредно сједињен богооваплоћењем и непосредно њих сједињује са Богом. Исус Христос је са човечанством "несливено" сједињена божанственост, њезино обитавање у нама на најсавршенији и неизмењиви начин. Али Он је "од нас", сходно очовечењу, истинити и савршени човек, мада је у односу на нас Он и "надприродан", тј. имајући све од нас, Он то поседује на најузвишенији начин, а то и јесте обожење човечанства у њему.

Праведно нас искупивши од ђавола Христос је ради нашег богорођења сишао и до смрти на крсту и поставио је основу нашем обожењу кроз тајне и црквену јерархију. Ми нисмо ангели и имамо потребу за "символима" или "тајнама" (крштење, причешће, миропомазање) и за тајновитим радњама. Оглашене, згрешивше и кајуће се очишћава "литург" (=ђакон). Мирјане просвећује "јереј" (=презвитер), који има власт и том влашћу очишћава. "Терапеуте" (=монахе) усавршава "јерарх" (=епископ), који такође има власт да просвећује и очишћава. Тако се открива црквена јерархија предсказана још у Старом Завету и објашњавају се устројености Цркве и смисао њезиних тајноводстава.

4. Сто година од настанка Ареопагитика, њега је истумачио (scholia), увео у хришћанско богословље и обавио узвишеним ауторитетом св. Максим Исповедник^едаЋ од највеличанственијих, али заборављених метафизичара православља. Својом методом, будући је вером проникао у бесконачни смисао Писма, он је коментаторалегориста. Али у својим многобројним тумачењима везаним за дела светих Отаца, нарочито Григорија Богослова ("Ambigua"), у одабраним афоризмима ("Capita"), појединачним трактатима (нарочито у "Quaestiones ad Thalassium"), у полемичким радовима својим против монотелита, св. Максим је развио читаву систему, која је својим мислима најближа "Ареопагитику" и Григорију Нисијском. Писао је он, мада не систематски, тешким и неразумљивим језиком који је чак и славног књигољубца патријарха Фотија, замарао; слободно можемо казати да се проучавању његових мисли још увек није приступило. Његова система се може предосетити али се не може спознати; исто тако и његов значај у развоју православне мисли. Пред нама је сервиран тек фрагментарни и непотпуни есеј.

Као и код Дионисија, акт стварања ни из чега, поприма најдубљи смисао у учењу ? теофанији.

"Сунцем обасјани ваздух делује нам као и сама светлост: не зато што је ваздух изгубио своју природу, него што светлост у њему доминира да признамо то самим бићем светлости. Тако и човечанска природа, сјединивши се са Богом, у сваком смислу јесте Бог: не из разлога што је престала бити природом човека, него зато што је задобила причасност божанствености да се у њој сагледа постојање једног само Бога. "

И као што се сам ваздух не види уколико није обасјан светлошћу, тако ни творевина не постоји без Бога. И као што само разумом можемо дочарати железо загњурено у огањ, при чему је постало житко и ужарено као огањ, тако исто само разумом, у теофанији, разликујемо творевину и Бога.

"Теофанија не настаје из било чега другог већ једино из Бога. Назидава се она из снисходљивости божанствене Речи ... (као) од горе према доле ка човечанској природи коју је Он саздао и очистио, и из вазнесења човечанске природе горе ка именованој Речи путем божанствене љубави."

Уз то, "у мери у којој ум човеков усходи кроз љубав", у тој мери божанска Мудрост, тј. Реч, "нисходи кроз милосрђе". Јер Љубав и јесте почетак божанствености, а све тварно биће је кружно изливање божанствене Љубави. Као Љубав, Бог

"се креће, уствари, утврђује неразлучно јединство наклоности и љубави у онима који Га примају; и креће се, заправо кроз природу привлачи у себе жеље оних који се покрену; и изнова креће и креће се, уствари, жедни, да би и њега били жедни, и наклоњен је, да би му били наклоњени, и љуби, да би био љубљен."

У кружном обртању творевине "почетак свега је (уједно) и крај свега", узрок и циљ. Сам Бог "није ради било чега", него је све ради њега. Због тога све и страдава, тј. прелази из једног у друго јер тежи "природном силом ка Бестрасноме и Самодовољном", тј. ка Богу, као своме циљу. Са тих разлога је у створеном свету неопходно кретање (тј. тварно кретање), које није ништа друго до "природна сила која тежи своме крају" или "страдање, које прелази из једног у друго". И свет ће се кретати и страдаће све док не постигне свој крај који је, уствари, и његов почетак, односно, док не достигне Бога и не упокоји се у Богу. "Сасвим је исправно крај овог живота назвати не смрт, него удаљавање од смрти и ... крај сваког зла." Но, ако се свет неопходно креће он је утолико нео пходно пространствен и времен. Једино Бог влада истинитим, беспочетним и безграничним бићем. Све остало "је" само "слика", тј. ограничено, преносно. ?

"бити нечијом сликом, значи бити предео; и започети бити нечијим ликом значи бити времен. Зато, све што постоји, осим Бога ... неопходно се обухвата местом и временом" и "познаје се само у месту и у времену."

Јер, просторност и време (а " са местом се свагда и у сваком смислу подразумева време", и обратно) и јесте конкретна ограниченост творевине.

Пут божанске стваралачке Љубави постао је обремењен и осложњен одпадањем творевине од Бога, тј. губитком боголикости, а стога и заборављањем свога порекла. Твар се усредоточила на себе саму. И то себељубље, поставши извором насладе, разрушило је првосаздану хармонију и повело је ка разлагању, тј. ка страдању и смрти. Тако се формирао први период постојања као пут кроз наслађивање смрћу. Стварање света је попримило форму раздељености једне "природе". "Суштина свега створеног се распада на пет подврста" које егзистирају, али су помрачене грехом.

"Прва подврста дели свецело створену природу која своје биће добија путем рођења од Нестворене Природе": "Бог је по својој доброти одмах учинио пресветли размештај свега што постоји."

Затим се целина створене природе разделила на умом схвативу (духовну) и чулну. Tpeћe, чулно се разврстало на небо и земљу; четврто, земља на рај и област земну. Земни круг је "нека неугасива ватра свега и природно обухвата средиште свих крајности, као центар и реално јединство света. ? његов центар је Човек, изворно искушење (огањ) и средиште свега створеног.

"Једним делом себе човек господари заједно са чулним пошто је он тело; делом са умом схватљивим, јер је дух. Са тих разлога он у себи садржи сву творевину. У њега, као у средиште, сабира се све што је Бог саздао, и у њему се из разних природа, као из разноликих тонова, саставља у једну хармонију."

Све се налазило у Човеку да би кроз њега све било узведено ка Богу. Првосазданог и савршеног Човека не треба схватати као део; пре као свеобухватајућу целовитост. За св. Максима временопросторна ограниченост, као и емпиријска раздељеност светова већ су везани са грехом. Он развија идеје Григорија Нисијског ? материји и телу: не дочарава себи стихије просторно, дељиве на делове.

"Човек не егзистира у томе у чему се он сада налази, него уколико постоји налази се у скривеним узрочностима природе, по којима је првоначално саздан и којима ћe се поново вратити. "

Он је сагрешио и пета деоба природе раздвојио се на мужа и жену, разделио се на мноштво различитости. И то је уједно било утемељивање греховне раздељености целог света. Наравно, Бог је све створио; Бог је створио и жену. Но, Бог је њу створио по предзнању да ћe човек сагрешити. Уствари, Бог све ствара на мах и у њему је свагда сваки миг времена као постојеће.

Само је Богочовек могао да сједини раздељено; и у том новом сједињавању састоји се дело Исуса Христа.

"Обнављају се природе и Бог постаје човек да би спасао палога. Целом природом кроз себе Он свецело наново сједињује раздељено...; у себи самом Он све Очево поново оглављује, тј. поново уједињује то што је на небу и што је на земљи и што је у њему саздано."

Јер Он је "ипостас сваке благодати и сваке врлине", истинити Син Божији. "У њему нема ни мужа, ни жене". Он је собом објавио "стварног и правог човека који носи неискварени лик, ни у чему не дотакавши се белега порочности." Затим,

"заједно са својим земним телом, које је сапричасно нашем телу, измењеним у духовно биће, узашао је Он на небо и показао јединствено постојећу и сву чулну природу. Затим, прошавши наизменично кроз све небеске, божанске и духовне чинове, Он је објединио чулно и духовно, са душом и телом, тј. са пуном нашом природом, показујући у себи самом савршено нераздељиво и непомично скупљање све природе по најпрвоначалнијем разуму њезином."

Христос је разлучиво и целовито објединио у себи рај и земни круг, небо и земљу, чулно и духовно.

"Он показује да постоји једна, сва и у свему свецела твар, као неки један човек, твар која се испунила узајамним одношајем и јединством са својим честицама и која на себе саму гледа кроз ипостас свецелости."

Христос је све сјединио са Богом, све у свему.

"О чуда божанске милости према нама! Сав окружен васељеном створени човек ћe благодатном влашћу једно и исто објавити Богу свега. Он је Бог свега, осим тога, што Му је подобан тек по суштини; и целог Га прима. Од Њега ћe он овладати Богом као наградом усхођења, Богом нејјединственијим, као окончањем крећућег се, кретања које у себи носи тврду и непоколебиву постојаност и свако окончавање свих уредби и закона, разума и ума, (овладаће) Богом као бесконачним крајем и безграничном облашћу природе."

Христос је прави Бог и прави Човек. У њему су две природе, две воље, две енергије, али једна Личност божанска Ипостас. Још је Григорије БоГослов учио да Христова човечанска воља "није била противна Богу, већ је свецело обожена". И св. Максим, идући за Григоријем Нисијским и Ареопагитиком, наглашава обоженост човечанске природе у Христу. Кроз њезино сједињење са Логосом постало је могуће да воља Логосова омогући човечанској вољи постојаност и неизмењивост правца сагласног са вољом Логоса, у Ипостасној активности.

"Када је Христос гладан и жедан био, Он је гладовао и жеднео не као ми, него као неко ко је изнад нас; управо Он се томе подчинио слободно. Он се такође истински плашио, али не као ми, него савршеним начином. Казано уопштено то што је у Христу било природно, поседовало је још и надприродност, да би кроз то била позната природа из енергије, и још: слободно снисхођење Бога из њезиног особеног рода."

На исти надприродни начин Христос мења природу праведникову, обожује је. Благодат која нам нисходи од Бога постаје једно (али не суштином) са човечанском вољом, тако да се у томе смислу може говорити ? "једној " вољи Бога и светих Божијих угодника: уколико су обе воље усмерене на једно и остварују једно обожење. Вером и богопознањем остварује се могућност богосиновства. Дух Свети, нисходећи на човека и дарујући му неодузимост и осуштаствљеност те "могућности", чини га сшварним сином Божијим. Испитавши такво преображавање "други" или "учињени" Бог, као Онај који у себи и из себе влада божанством, јесте сами Бог истинити. И ако се у Првом Адаму човечанство кроз насладу (по)кре ћe ка страдању и смрти, Други Адам то човечанство кроз страдања и смрт води у живот истинити. Светом Максиму се дало да до самог дна испије чашу страдања.

Он се родио око 580. године у знаменитој константинопољској породици, захваљујући чему је примио ванредно философско образовање. Будући је по природи својој био слаб и склон тиховању и созерцавању, то му није сметало да своју каријеру најпре започне на двору: император Ираклије (610-641) поставио га је за свога "првог секретара". Али, више одушевљен божанском философијом и монашким животом, он се врло брзо удаљава у манастир на другој обали Воспора, где је постао игуман. У то време, тадашњи патријарх Сергије, покушао је својим монотелитством (633.) да измири монофизите са Црквом. Током 643. године ми видимо св. Максима у Африци, као пратиоца императорског намесника Григорија који је искрено поштујући Исповедника, покушао да искористи православље за своје личне циљеве за борбу са императором. Ту је Максим, испољивши моћ своје вере и пуни сјај личне дијалектике, на јавном диспуту изобличио монотелитског патријарха Пира, који се ту задесио као побегуља из Константинопоља. Свети Максим је ипак убедио Пира да поднесе покајање римском папи. Пошто је и сам Григорије страдао, св. Максим је такође морао да се сакрије у Риму. Његовим настојањем папа Мартин I (649-655) сазива Латерански Сабор (649.) и на њему осуђује монотелитство и све императорске указе који су га озаконили (Ираклијев "ектезис" 638. године и "типос" Константина II , 648. године). Природне последице тога беху хапшење папе Мартина I и св. Максима (613-654), кога превезоше на суд у Константинопољ. Он је већ одавно постао душа православља и под претњом прогонства једним од малобројних његових неустрашивих бранилаца. На разноразне начине су покушавали да од њега изнуде одрицање од православности: било празним обећањима, било претњама. Оптуживан је и за оригенизам, и за државног непријатеља (заједно са Григоријем), и за оспоривача свештениког чина императору (он је одрицао право мператору да се меша у догматске одлуке Цркве); прогањали су га на Тракију, али је он и надаље остао непоколебив у исповедању две воље и две енергије. У 656. години, поново су почели да га малтретирају, да му прете и да га прогоне, изазвавши тако исправну примедбу присутног епископа, да се "канонска питања решавају погрешним путем"; покушали су, ма и неуспешно, да на њега нахушкају руљу и, најзад, прогнаше га на периферију империје (у Перверис). Њега су 662. године, заједно са двојицом његових ученика, довели на Сабор у Константинопољ изнуђујући промену мишљења. Но, Максим је знао да је у њему садржана воља Цркве и да ћe он остати у Цркви ма се и сви одрекли правоверја. Префект је добио наређење да казни непокорне тако што ће им у корену одсећи "богохулни" језик њихов и десну руку. У таквом стању и изгледу их проведоше кроз дванаест градских квартова, а потом их прогнаше у Аацику, на истичној обали Црног мора. Ту је св. Максим и умро. Предање казује да је он пред смрт, без обзира на одсечени му језик проговорио. Наравно: његовим језиком је говорио и његовом руком је утврдио Православље VI Васељенски Сабор (680-681).

5. Максим Исповедник беше последњи носилац стваралачкобогословског духа у светоотачкој Цркви. Његово учење не налази одјека и од VI века оригинална богословска мисао умире. Богословље и философија, у којој све веће значење добија Аристотел, своде се на систематизацију и прикупљање, а често и освајање већ достигнутог. Врло ретко се појављује закаснела полемика са паганима. Енеј Гаски и брат Прокопија Гаског Захарија, епископ Митиленски, (око 536. г.) опонирају новоплатоницима, оспоравају вечност света и метемпсихозу, штите бесмртност душе; са њима заједно дела (око 529. г.) Јован Трудољубиви (Филопон). Има покушаја да се разради поједина проблематика Немезије ( V век) пише ? "природи човека"; или покушај да се тумаче догме: поменути Јован Трудољубиви, аристотеловац, у тумачењу догме ? Тројици и богооваплоћењу тумара између тробожтва и монофизитства; њега врло умешно и силно оповргава учени Леонтије Византијски (око 475-543. г.). Но, тек на граници VII и VIII века, своди се збир светоотачког богословља.

Свети Јован Дамаскин припада утицајној породици Дамаска са високим звањем. Око 730. године он је напустио своју рентабилну дужност и заједно са својим доведеним братом Космом, потоњим епископом мајумским, одлази у манастир у близини Јерусалима. Још пре 730. године он се потврдио својом красноречивом заштитом иконопоштовања, непокорив под влашћу калифа у време иконоборствујућих императора Лава III Исавријанца и Константина Копронима. Мада је иконоборачки сабор 754. године четири пута проклео "Мансура" (арапско име Јованово), спомен на " Златоструног" ( ?????????? ), као главног заштитника иконопоштовања, свечано је утврђен на VII Васељенском Сабору 787. године (Јован се упокојио пре 754. године). Утемељивање иконопоштовања везује име св. Јована Дамаскина са победом православља. Исус Христос је истинит и у своме човечанству представља образ невидивог Бога, јер "у њему пунота Божанства обитава телесно". Неумесно је, идући за монотелитима, порицати пуноту његовог човечанства, самим тим, и његову конкретну индивидуалност. Са тих разлога, у Христу се утврђује конкретна индивидуалност сваког човека, неопходно везана са његовим телом. Оправданост и будућа обоженост личног тела и налази своје реалносимволичко одражавање у светој икони. Ово је могуће и схватљиво је јер, ако је оправдано тело, оправдано је, самим тим, и све што је неодвојиво везано са телесноматеријалним бићем, наравно, не у греховној његовој ограничености, него у стварном усавршавању његове природе. Такво усавршавање и започиње још на земљи, у црквеном култу, кроз "део" земног бића који је већ освећен Црквом, а који сједињује телесно-материјално биће са бићем савршеним, тј. кроз икону Спаситеља, икону Богомајке и иконе светитеља и кроз свете мошти. Иконе као да узводе верујуће у "светињу над светињама" ка стварном сједињењу са Богом у тајни Тела и Крви Христове. Ни мало није случајно што је у развоју православног култа име св. Јована Дамаскина морало бити стављено у исти низ са именима св. Јована Златоус тог и св. Василија Великог. Он се прославио својим химнама богословског карактера, својом ученошћу и садржајном начитаношћу Светог Писма и дела св. Отаца. Па чак и његови полемички радови одишу ванредном благородношћу, мекоћом и трпељивошћу.

Дамаскин није поседовао стваралачку боголовско-философску мисао, и његов аристотелизам је није поспешавао. Али он је поседовао непогрешиви oceћaj за догматски важно и имао је велики дар логичкотехничког умећа дар систематизације и класификовања. Не жудећи за новим поставкама, он је брижљиво и са љубављу сабирао и систематизовао оно што је битно, што су установили Сабори Цркве и чему су научавали њезини највеличанственији богослови (главни извори његови беху Кападокијци, нарочито Григорије Богослов, Кирило Александријски, Донисије Ареопашта, Максим Исповедник, Леонтије Византијски). Јован, "најцрквенији" међу Оцима, даје пуно и јасно изложење православне догме, искусно остављајући по страни спорна питања, свагда је истицао утврђено црквено утемељење, али нигде није ни закривао указујуће се путеве. Није стога случајно да је почетком XIII века његово главно дело (трећи његов одељак) преведено, иако варварски, на латински језик и, послуживши као образац за "Сентенције" Петра Ломбардског, много утицало и на Тому Аквинског који је, пак, високо уважавао и ценио Јована Дамаскина.

Реч је ? делу "Извор знања" ( ???? ??????? ). Дело је подељено на три части: на философско увођење ( ???????? ?????????? ) названо још "Дијалектика", на побијање јереси, и на "Тачно изложење православне вере" ( ??????? ??????? ??? ????????? ??????? , de fide ortodoxa). У "Тачном изложењу" се поступно разматрају учења ? Богу, ? Тројици, ? стварању света, ангела и злих духова, видиљиве природе и раја, ? човеку, његовим својствима и Божијем промислу, ? богооваплоћењу, Богочовеку, ? крштењу, евхаристији, поштовању светих, ? Светом Писму, ? злу и ? крају света. До сада, "Тачно изложење" јесте основна символичка књига православља; и скоро да се не може указати на још неку другу књигу која би овој била равна по објективности, пуноти и усресређености на несумњиво црквено. Она нам дарује то што Црква учи без жеље за неком системом, неизбежно је лична и само као таква, и вредна. Може се рећи да Дамаскинов труд позива на систематске поставке и показује на којим основама их треба устројавати, одакле полазити и чему се обраћати.

Појава "Тачног изложења" је веома значајна и окончава највеличанственији и све до данас јединствени стваралачки период у развоју хришћанског богословља. Богословска мисао, наравно, није умрла. Но, њезини путеви се изменише. Са једне стране, она као да се увукла и усресредила у себе, ушавши у сазерцавајућу тишину келија и пустиња где се оваплотила у стварни живот свега; са друге она је и надаље, за сами свет, остала активни темељ живота и знања. Само је свет од почетка спознао њезину једностраност у западном хришћанству, потом, поистоветивши лажност те једностраности са лажношћу разлога, одбацио га је и покушао да иде својим путевима. Уствари, он се вратио на старе прозелитске путеве јереси: под новим именима почео је да понавља давно одбачена лажна учења, не препознајући их.

За II параграф: - ? Аиолинарију Лаодикијском погледај, А. Сиаски, Историјска судба дела Аполинарја Лаодикијског, Сергијев Посад, 1895; Leitzmann, Apollinaris von Laodicea und seine Lehre. Texte und Untersuchungen. Tubingen 1904; Nauck (Her-zog). Realenzycloedie fur protestantische Theologie und Kirche. Kao темељ имамо класични труд професора Н. Н. Глубок-овског; види још рад Гурјева.

За III параграф: Дионисије Ареоиагиша, De coel. hierarchia 2, 3; 4,1; 7, 1; 15, 2; 18.1; De eccl. hierach. 1, 2; 3, 9; De divin. nomin. 1, 1, 4-6; 2, оц. 4 и 10; 4, 8 и 10; 13-35; 5, 4-5; 8; 6, 1; 7, 2; 9, 8-9; 11,6; 13, l-2;Epist. 1; 5; 9, 3. За IV параграф: Максим Исповедник, Ad Thalassium Scholiae

(Migne 90 col. 109, 121, 123, 126, и даље, 138, и даље, 148, 150, 158 и даље, 169, 189, 194, 196, 203, и даље, 210, и даље, 215, 238' 241, 246, 262); De Ambiguis (ib. 91, 189, 199, 206, 239, 257, 26 ? ! 277-280, 296, 436).

Напомене

Апостолски мужеви (такође "patres apostolici") су Климент Римски (I Посланица, крајем I века), аутор "Друге Посланице Климентове" (II век), аутор " Варнавине Посланице" (I век), Јерма (Hermas, аутор "Пасшира", пол. II века), ce. Игнатије Антиохијски (Посланица, упокојио се 117. г.), ce. Поликарп Смирнски и Папије (Папиас). Апологети су названи овим именом јер беху заштитници хришћанства и, делимично, аутори апологија, а то су Кодрат (Kodratos, Quadratus), Арисшон из Пеле и Флавије Јустин Мученик (око 150. г.), Маркиан Аристид, Татијан, Мелитон Сардски, Атинагора (око 170. г.), Теофил Антиохијски (око 180. г.), аутор "Посланице Диогнешу" и Минуције Феликс (аутор дијалога "Октавије", око 180. г.). Броју апологета се приписују, али се овде не мисли и на њих Иринеј Лиански, Иполит, Тертулијан, Климент Александријски и Ориген.

Мелитон Сардски: "Ужаснула се и следила сва творевина говорећи: Каква је то нова тајна? Судију осудише и убише; невидиви постаде видив и не срами се; недоступни је постао доступан и не негодује због тога; неизмериви је измерен и не противи се томе; нестрадални страда и не тражи замену; бесмртни умире и не пушта гласа!" Тертулијан понавља ове исте речи, али у заштиту и за похвалу своје личне вере.

Мишљење (не догмат, него " ????????????? ") источних отаца ? исхођењу Духа Светога "кроз Сина" не треба бркати са западњачким уметком Символу Вере (речима: "који од Оца исходи") речи "и од Сина" (Filoque). "Кроз" ( бш, per) никако не може значити "«" ( ??? , et que). Својом суштином "Filioque" је производ мешања исхођења по "ипостаси" (једносушности) са исхођењем из "усие", што нас неизоставно и нужно враћа арианству (и несторианству). То, што се "Filioque" супродставља арианима сведочи ? недовољном богословском развоју Запада. Оно се појављује код Тертулијана, затим код Авгусшина, па у Шпанији и Галији, једновремено са западњачким адоптианством. У IX веку оно улази и у Символ. На Истоку "Filioque" сусрећемо само код ce. Епифанија Кипарског ("Ancoratus", 374 г., 7,75 и "Adversus haereses". Panarium, 374-377, 62,4).