Увод .................................................

О страху Божијем ...........................

О покајању .......................................

О страдању .......................................

О искушењу .....................................

Практични примери покајања

и његови плодови .............................

Живо сведочење ...............................

Значење бола .....................................

О превари А ......................................

О превари Б .......................................

О расуђивању ....................................

О самоусредсређивању .......................

О деловању Божанских благодати ...

Топлина заповести Божјих ................

Закључак .