Васељенски сабори
(Ороси /исповедања вере / и Канони)

Prvi Vaseljenski sabor

I Васељенски Сабор (Канони Сабора)

II Васељенски Сабор (Орос Сабора - Никоео-цариградски Символ вере)

III Васељенски Сабор (Историјски увод, Орос Сабора, као и Три Посланице Несторију Св. Кирила и 14. анатемизама)

IV Васељенски Сабор (Орос Сабора)

V Васељенски Сабор (Историјски увод, Орос Сабора) НОВО

VI Васељенски Сабор (Орос Сабора) НОВО

VII Васељенски Сабор (Орос Сабора)

Синодик Православља