Владимир Лоски

 

Пут одрицања и пут потврђивања

Пут апофатике1 и пут катафатике2

Бог се у откривењу спознаје као у личном општењу. Откривење је увјек откривење некоме; оно сс састоји из сусрета који образују историју. Зато Откривење y свojoj пуноћи и јесте историја, историјска реалност од стварања свијета до парусије (другог доласка Христовог).

 

На тај начин, Откривење је "теокосмички" однос који и нас обухвата. Ми не само да не можемо спознати Бога изван Откривења, него не можемо ни судити ο Откривењу "објективно" тј. споља. Откривење не зна за "вањско" (спољашње); оно је однос између Бога и свијета, унутар кога се - хтјели ми то или не - налазимо.

 

Но у иманентности Откривења Бог се потврђује као трансцедентан створеноме. Ако трансцедентно одредимо као оно што измиче из сфере нашег сазнања и нашег опита, онда треба рећи да Бог не само да не припада овоме свијету, него је трансцедентан и самоме Своме Откривењу.

 

Бог је иманентан и трансцедентан истовремено: иманентност и трансцедентност се узајамно претпостављају. Чиста трансцедентносг је немогућа; ако схватимо Бога као трансцедентан узрок васељене, значи да Он није сасвим трансцедентан, јер сам појам узрока претпоставља појам послиједице. У дијалектици Откривења иманентносг нам допушта да именујемо трансцедентно. Но не би било ни иманентности, ако трансцедентност не би у својим дубинама била недоступна.

 

Eто због чега ми не можемо појмити Бога у Њему Самом, у Његовој суштини у Његовој скривеној тајни. Покушаји да појмимо Бога у Њему Самом низводе нас у молчанијс, зато што ни мисао ни ријечи не могу да смјесте бесконачно у појмове, који одређују нешто, истовремено га и ограничавају. Због тога су грчки оци, у спознању Бога, пошли путем одрицања.

 

Пут одрицања, апофатике, тежи познању Бога не у ономе што Он јесте (тј. не у сагласности са нашим тварним опитом), већ у ономе што Он није (не-јесте). Тај пут се састоји из поступних одрицања. Овим начином су се исто тако користили неоплатонци и хиндуизам, јер се он неминовно појављује пред сваком мишљу која се ycтрмљyje ка Богу, која се ка Њему узноси. Тај пут је код Плотина достигао свој крајњи домет, када философија сама себе ycмpћyjе, а философ се npeoбражавa у мистика. Но изван хришћанства овај пут доводи једино до обезличења Бога, и до обезличења човјека који Га тражи. Због тога овакво трагање од богословља дијели бездан, чак и онда када нам се чини да богословље иде стопама Плотина. Заиста, такви богослови, као св. Григорије Ниски или псевдо-Дионисије Ареопагит (у свом дјелу "Мистичко богословље"), видс у апофатици не само Откривење, него тек његово смјестиште: тако они долазе до личног присуства скривеног Бога. Пут одрицања се не растаче код њих у некакво ништавило гдје се губе и субјект и објект; личност човјекова се не растаче, него достиже до тога да предстоји лицем κ Лицу Божијем, сједињена с Њим по благодати, а без мијешања.

 

Апофатика са састоји у одрицању свега oнoгa што Бог није (не-јест): у почетку се одстрањује све тварио, чак космичка слава звезданих небеса, чак и умопостижни, духовни свијет небеса ангелских. Затим се исклључују сами узвишени атрибути - благост, љубав, мудрост. На крају се чак искључује и само биће (битије). Бог није било шта од тога; у самој Својој природи Он је неспознатив. Он "није" (не-јесте). Но (у томе је сав парадокс хришћанства) Он је тај Бог, Којему ја говорим "Ти", Који ме призива, Који открива Себе, Личног, Живог. У литургији Св. Јована Златоуста пред "Оче наш" ми се молимо: "И удостој нас, Владико, да смјело и неосуђено смијемо призивати Тебе небескога Бога Оца и говорити: Оче наш". У грчком оригиналу стоји дословно: "Тебе επουοαιογ θεον (Бога Наднебескога - Којега је немогуће именовати, Бога апофатичног), - Тебе називати Оцем и Тебе смјети призивати". Молимо се за то, да бисмо имали смјелост и јсдноставност да говоримо Богу "Ти".

Тако се упоредо с путем негативним открива иуш иозишивни, пут "катафатички". Бог скривени, који пребива иза свега онога што Њега открива, јесте исто тако онај Бог, који себе открива. Он је мудрост, љубав, благост. Међутим, Његова природа у Својим дубинама остаје неспознатива, и управо због тога Он Себе открива. Стално сјећање на апофатички пут, треба да очисти наше појмове и да им се дозволи да се затворе у своја ограничена значења. Коначно, Бог је мудар, но не у баналном смислу мудрости трговаца или философа. Његова премудрост није унутрашња неопходност Његове природе. Највише имена изражавају Божанску суштину, али је та имена, па чак ни име "љубав", не исцрпљују. Тo су атрибути, својства, којима Божанство открива Себе, но притом Његов сакривени источник извор, Његова природа, никада се не може исцрпети (истогцитб), не може се пред нашим очима објективирати. Наши очишћени појмови приближавају нас Богу, и чак нам божанска имена на неки начин дозвољавају да уђемо у Њега, но ми никада не можемо досегнути Његову суштину, иначе би Он био одређен Својим Својствима; а Бог ничим није одређен, и управо због тога је Он личан.

 

Свети Григорије Ниски у том смислу тумачи "Пјесму над Пјесмама", у којој он види мистичан брак душе (и Цркве) са Богом. Невјеста, устремљена ка женику - то је душа, која иште својега Бога. Возљубени се појављује и измиче - исто тако и Бог: што Га душа више познаје, тим више јој Он измиче, и тим више Га она љуби. Што је више Бог насићује Својим присуством, тим вишс открива она Његову трансцедентност. Тако се душа испуњава божанским присуством, али се и све више погружава у неисцрпну, никад достижну суштину. Та трка постаје бесконачна, и у том бссконачном отварању душе, у којем се љубав непрестано испуњује и обнавља, у тим "почецима почетака" Св. Григо-рије и види хришћанско схватање блаженства. Ако би човјек знао саму природу Божју, он би био Бог. Сједињење твари с Творцем, јесте тај бесконачни лет, у којем - што је душа више испуњена, тим блаженије она осјећа то растојање између ње и божанске суштине; растојање које се непрестено скраћује и увјек је бесконачно, које љубав чини могућном и изазива је. Бог нас призива, и ми смо обухваћени тим зовом, који Њега истовремено и  открива и  сакрива, и ми  Га не можемо друкчије досегнути, него управо и једино у тој повезаности с Њим. Α да би та веза постојала, Бог мора увјек својој суштини остати недостижаи за нас.

 

Beћ у Старом Завјету се налази тај негативни моменат. To je слика мрака, коју тако често употребљавају хришћански мистици: "мрак начини покровом својим" (Пс. 17). И Соломон у својој молитви при освећењу храма (Књига Царства) говори Богу: "Ти који си пожелио да обитаваш у мраку". Присјетимо се такође и мрака на Синајској гори.

 

Опитно познање ове трансцедентности, својствено је мистичком животу хришћанина: "Чак када сам ја сједињен с Тобом - говори преп. Макарије, - чак када ми изгледа, да се ја више од Тебе не разликујем, ја знам да си Ти Господ, а ја слуга". To већ није неизрециво сливање плотиновске екстазе, него лични однос, који нипошто не умањује Апсолут, већ Га открива као "Друкчијег", тј. увјек новог, непресушног. To je однос између личности Бога, која je пo самој својој природи недостижна (идеја суштине овдје не поставља границу за љубав, напротив, она указује на логичну немогућност некаквог "достизања границе", што би ограничавало Бога и тако би Га испразнило (источало), и личности човјека; човјека који чак и у самој својој немоћи остаје личност, која у сједињењу не ишчезава, него се преображава и остаје, или тачније, постаје пуновриједна личност. Иначе више не би било "religio" тј. везе, односа.

 

Због тога источник истине хришћанског богословља јесте исповједање Оваплоћеног Сина Божијег. У оваплоћењу једно Лице, стварно сједињује у Себи неспознативу, трансцедентну Божанску природу са човјечанском природом. Сједињење двије природе у Христу, јесте сједињење природе Над-небесне и - чак до гроба, чак до ада - природе земаљске. У Христу се раскрива оно што је непојмљиво и даје нам се могућност да говоримо ο Богу, тј. да "Бого-словимо". У томе се заправо и састоји сва тајна: Човјек је у стању видјети (и он види) Бога у Христу, човјек je y стању видјети (и он види) сијање Божанске природе у Христу. To без мијешања сједињење божанског и човјечанског у једном лицу, искључује сваку могућност метафизичког, које не зна за Тројицу и у безличноме нестајућег расуђивања: управо обрнуто, ово сједињење довршава откривење и одређује га као сусрет и приопштење.

 

Тако је грчка мисао истовремено открила и сакрила пут хришћанском учењу. Она га је открила, прославивши Логоса и небесну лепоту ако не самога Бога, онда у сваком случају Божанскога. Она је сакрила тај пут, поучивши мудраца да се спасе бјекством. Многи су "мрачном" хришћанском учењу супротстављали "радост живота" античког свијета. Но чинити такво супротстављање значи заборавити трагичнн смисао судбине у грчком позоришту, заборавнти неодмјерени аскетизам Платона, који је ставио знак јсднакости између тијела и гроба (σώμα - σημα/сома - сима), и онај дуализам који је Платон поставио међу чулним и духовним, да би обесцјенио чулно као пуки одраз духовнога и побудио на бјекство од њега. Античка мисао је у.одређеном смислу припремила, не само хришћанско учење, у којем је она саму себе превазишла, но више или мање, груби дуализам гностичких система и манихејства, гдје она грчевито устаје против Христа.

 

Оно што недостаје тој мисли, што за њу истовремено остаје могућност остварења и камен спотицања, јесте реалност Оваплоћења. Блажени Августин, присјећајући се младости, даје изврсно упоређење јелинизма и хришћанства. "Тамо сам прочитао, - говори он присјећајући се свог открића Енеада, - да je y почетку био Логос (он налази Јована Богослова код Плотина), и прочитао сам да душа човјекова свједочи ο свјетлости, но да она сама није свјетлосг...Но нисам нашао то, да је Логос дошао у тај свијет, и да га свијет није примио. Ја нисам нашао то да је Логос постао плот (тијело). Ја сам нашао, да Син може бити раван Оцу, но нисам нашао, да је Он сам унизио Себе, смирио Себе до смрти на крсту...И да је Бог Отац даровао Њему име Исус".

Но то име и јесте почетак сваког богословља.

Са руског превсо Саво Денда  

Рецензија превода, Родољуб Лазић      

 

* Из "Богословекие трудБ!", VIII сборник. Москна 1У72, стр. 133-136

1. Грчка именица "апофасис" значи одрицање, негацију, а од ње изведен прпдјев "апофатикос" зпачи: одречан, негативан. Апофатика нам показујс пут којим се не може исцрпети а ни исказати, Тајна Божјег Бића; Јер је Бог изнад мисли, ријечи, пој-мова пa и изнад самог бића и битисања. Апофатика нам показује разлику између Божје суштине и Божје енергије. (прим. прев.)

2. Грчка ријеч "катафасис" значи потврђивање, а од ње изведени придјев "катафатикос" значи: потврдан. Катафатика нам показује пут којим се долази до сазнања Бога у ономс Што Он јесте, тј. у ономе што можемо сазнати преко Божјих енергија, којим нам Бог открива Себе. Ипак у Својој суштини, Бог увјек остаје несазнајан. (прим. прев.)