ГОЊЕЊЕ ЦРКВЕ

 

Класична епоха гоњења хришћанске Цркве - трајала је у прва три века њене историје, до 313. године. Римска власт је углавном била трпељива према страним религија­ма које нису представљале опасност за морал и поредак у држави. Што се тиче самог Хришћанства, оно је у првим деценијама свога постојања у Римском царству сматрано за националну јеврејску веру и као такво није прогоњено. У почетку апостолског периода историје Цркве, Хришћан­ство показује своју посебност у односу на јудејство. Та раз­лика се све више и више испољавала у томе што се већина хришћана из многобоштва одлучно супротставила да рим­ском императору, односно цару, указује божанске почасти као и да обожава римска божанства. Оваквим поступцима хришћани су на себе скренули пажњу и представљали су политичку опасност која угрожава саме темеље државе. Сукоб је, дакле, био неизбежан. Обичан народ, који о Хри­шћанству није био много обавештен, оптуживао је хришћа­не да су атеисти (безбожници), да су неморални, да се пона­шају саблажњиво.

 

Државни прогони хришћана били су редовна појава у прва три века, не у свим деловима царства, нити су сви цареви подједнако прогонили хришћане. Павле Орозије (почетак V века) говори о десет римских царева прогонила­ца хришћана и сматра да десет Божјих казни које су у Мој­сијево време снашле Египћане одговарају тој чињеници.

 

Цар Нерон (54-56) окривио је хришћане за пожар у риму 64. године. Нема података да ли је он прогонио хри­шћане и ван самог Рима. Према сведочанствима савремени­ка (Корнелије Тацит - Анали), хришћани су гоњени због криминала, а не због вере. Нешто касније хришћани су били криви због самог имена. Око 67. године, по предању, у Риму су, између осталих, пострадали апостоли Петар и Павле.

 

Домицијан (81-86) је био неповерљив, подозрив и сум­њичав према свима, а према хришћанима поготово. У ње­гово време пострадали су или су били прогоњени Флавије Климент и Домицила. Судећи по преписци цара Трајана (98-117) са проконзу­лом Плинијем Млађим у Витинији (Мала Азија), закључује се да је и он био нетрпељив према хришћанима. Хришћане, по његовом мишљењу, није требало, додуше, тражити, али исто тако није требало ни примати анонимне оптужбе про­тив њих, али они за које је доказано да су хришћани, гоњени су, ако нису хтели да се одрекну вере - прогоњени су и убијани. У Риму је пострадао Игњатије, епископ из Антио­хије у Сирији, и Симеон, епископ у Јерусалиму.

 

Када су у питању били хришћани, цареви Ауријан и Антоније Пије (117-161) држали су се већ устаљених рим­ских закона. У њихово време делују први хришћански апо­логети (Кодрат, Аристид, Атинагора) који писмено бране Хришћанство. Жртве тога доба били су епископ Поликарп у Смирни (Мала Азија), затим Софија и њене ћерке Вера, Нада и Љубав.

 

Марко Аурелије (161-180), филозоф стоик, у најмању руку презирао је Хришћанство. Строго је прогонио хри­шћане у Галији, у Лиону (177). Иако образован, био је сујеверан. У време криза и општих временских непогода, као и епидемија болести, издавао је законе против сујеверја, који су се углавном односили на хришћане. Хришћанске жртве били су: Св. Јустин - Мученик и Философ (око 166), епи­скоп Потин у Лиону, девојка Бландина и њен брат Понтик.

 

У време Септимија Севера (до 211) Хришћанство је осетно ухватило, што се тиче распрострањености, дубље и шире корене. Цар је настојао при крају своје владавине да макар спречи његово даље ширење. У том циљу 202. го­дине издао је едикт уперен против хришћанских учитеља. Пострадали су: Леонид - Оригенов отац у Александрији, Потамијена, Перпетуа и Фелицитата, и епископ Иринеј у Лиану - знаменити хришћански богослов и писац.

 

Доба тзв. римских царева еклектичара (прва половина III века) било је углавном мирно за Цркву. 3ато је била изненађујућа појава строгог гоњења Цркве у време цара Деција Трајана (249-251). Он је настојао да обнови древну римску духовност у чему му је Хришћанство било главна препрека и са којим се он крваво обрачунавао. Организовано и планско гоњење трајало је по целој држави. Жртвс су били римски епископ Фабијан, а као исповедници - Александар Јерусалимски, Карп Тијатирски и Вавила Ан­тиохијски. Први пут се у Цркви озбиљније у то време по­ставило питање оних који су се у току прогона одрекли вере да би спасили живот, имовину и привилегије. Проблем палих хришћана и њиховог покајања и евентуалног поврат­ка у Цркву изазвао је нове поделе унутар саме Цркве. Углавном је у том погледу преовладао став да је покајање могуће, наравно, ако је искрено.

 

Цар Валеријан је против хришћана донео законе 357. и 358. године који су били уперени углавном против црквене јерархије. Тада су пострадали римски епископ Ксист и ње­гов ђакон Лаврентије, и епископ у Картагини, Кипријан - познати исповедник и писац. Валеријанов наследник, цар Галијен, престао је са прогонима хришћана. То су прихва­тили и његови наследници, тако да су у наредних 40 година хришћани углавном живели у миру.

 

Последњи велики гонилац хришћана је цар Диокле­цијан (284-305). Године 303. и 304. издао је више закона против хришћана, којима наређује да се руше хришћански храмови и пале црквене књиге. Ово гоњење описали су са­временици и очевици какви су били епископ Јевсевије Ке­саријски и Лактанције. Диоклецијан се одрекао царског до­стојанства 305. године. Његови наследници су извесно време гонили Цркву, као Галерије и Максимијан. Галерије је при крају живота издао закон (311) којим је показао ве­лику трпељивост према Хришћанству. Коначно, 313. годи­не у Милану цареви Константин Велики и Ликиније издали су познати Милански едикт о слободи Хришћанства. Овим је званично прогон хришћана у Римском царству престао, мада су Ликиније (323-324) и Јулијан Отпадник (361-363) гонили Цркву. Тек у време цара Теодосија I (379-395) Хри­шћанство је постало државна вера у Римском царству.

 

ЦАР НЕРОН

 

Али Нерон није поштедео ни народа ни бедема глав­ног града. Када је неко у једном општем разговору цитирао грчки стих: „Кад умрем ја, нек земља с огњем смеша се", рече он: „Не, него још док живим". И управо је тако учи­нио. Под изговором, наиме да му смета ругоба старих зграда те уске и вијугаве улице, запалио је Рим, и то тако очито да су многи конзулари затекли његове собаре с кучином и бакљом у својим кућама, али их нису дирнули; неке су жит­нице око Златне палате, којих је градилиште Нерон жарко желео добити, ратним справама срушене и запаљене, јер су биле саграђене од каменог зида. Шест дана и седам ноћи харала је та несрећа. Народ се био присиљен склонити у јавне зграде и гробнице. Том су приликом, осим големог броја стамбених зграда, изгореле куће старих војвода, које су још биле искићене заробљеним одорама непријатеља, и храмови богова, који су били заветовани и посвећени од краљева и после у време пунских ратова и галских ратова, укратко, све што је остало из старине вредно да се види и спомене. Тај је пожар Нерон гледао из Меценатове куле и, весео због „красоте пламенова", како је говорио, певао је песму о заузећу Илија у свом познатом позоришном кости­му. Па да би и из те несреће награбио што више користи и плена, објавио је да ће бадава уклонити мртваце и рушеви­не, па никоме није допустио да приђе до остатка своје имо­вине. Добровољним приносима, а још више присилним, го­тово је исцрпио провинције и иметак приватника.

 

Gај Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih careva,

preveo S. Hosu, Rfjeka 1978., str. 244-245.

 

О ЦАРУ ДОМИЦИЈАНУ

 

Кад су Домицијана исцрпили трошкови око јавних градњи и игара као и повишице војничке плате, покушао је најпре да снизи трошкове за стајаћу војску смањујући број војника. Али кад је видео да се тиме изложио нападима варвара и једнако остао у новчаној оскудици, почео је без­обзирно да пљачка на све могуће начине. Иметак живих и мртвих пленио се увек и свуда на свачију тужбу и због било какве кривице. Довољно је било да се наведе какав год чин или реч против царског величанства. Плениле су се башти­не сасвим туђих људи ако се само један човек нашао који би изјавио да је од покојника за његова живота чуо да му је цар баштиник. Надасве оштро је утеривао јеврејски порез; предавали су се подједнако суду они који се нису признава­ли Јеврејима, али су живели по јеврејским прописима, као и они који су затајили порекло те нису платили данак намет­нут њиховом народу...

 

Gај Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih careva,

preveo S. Hosu, Rijeka 1978., str. 318.

 

Гај Свешоније Транквил, ро#ен је око 70. год. вероват­но у Риму. Потиче из витешке породице. Био је пријатељ Плинија Мла#ег. Најпре је био професор граматике и ре­торике. Постао је затим секретар цара Адријана (117-138), шеф царске канцеларије задужен за преписку (magister epi­stularum). Из царске службе је отпуштен око 121. године. Као жив помиње се у време цара Антонина Пија (138-161). Главно му је писано дело Дванаесш римских царева (De vita Caesarum, libri VIII) у коме говори о римским царевима од Јулија Цезара (убијен 44. год. пре Христа) до цара Домици­јана (81-96). Друго његово значајно дело је О знаменишим rbyguмa (De viris illustribus).

 

 

Корнелије Тациш, АНАЛИ -

О пожару у Риму у време цара Нерона

 

Корнелије Тацит (Cornelius Tacitus) (око 55. - после 115. године). О Тациту се не зна много. Био је угледни ви­соки државни чиновник: претор, конзул, а 112-113. године проконзул провинције Азија. Бавио се писањем књижевних дела, познат је као беседник и писац историјских дела. Од његових историјских дела позната му је Историја и Анали (Annales - Летописи). Као историчар труди се да буде, ко­лико је то могуће објективан (sine ira et studio - без огор­чења и пристрасности. Његови Летописи обухватају време римске историје од 114. до почетка 69. године, а написани су у 1б књига. Целокупно дело није сачувано, једино књиге 1-4, почетак 5, 6 и 11-16 књига. У сачуваним књигама Ле­тописа говори се о владавини цара Тиверија, Клаудија и Нерона. Корнелију Тациту хришћани нису непознати. О њима мало говори, али се веома неповољно изражава о њима.

 

...Али ни људски напори, ни царева штедрост, ни об­реди очишћења нису избрисали срамоту, нису прекинули приче да је пожар запаљен по наређењу. Да стане на пут гласинама, (пронађе) Нерон кривце и стане их кажњавати пробраним мукама. То су били људи омражени због злоде­ла која су чинили, а које народ називаше хришћанима. Име су добили по Христу који је за Тиберијеве владе погу­бљен по пресуди прокуратора Понтија Пилата; потиснуто само замало, ово гнусно празноверје избило је и раширило се поново, не само по Јудеји, где се то зло и родило, већ и по Риму, где се стичу и негују све могуће срамне и годне вере са свих страна света. Најпре су похватани људи који су исповедали ту веру, а затим су они проказали читаво мноштво других. Њима није доказана толико кривица за подметање пожара колико мржња на људски род. Погу­бљење хришћана служило је осталима за забаву: облачили су их у коже дивљих звери, пуштали псе да их растржу, распињали их на крстове и палили, попут буктиња, кад се спусти ноћ. Нерон је дао своје вртове за те представе, приређивао циркуске игре и, одевен у кочијашко одело, уме­шао би се међу светину, или би са својим колима и сам учествовао у тркама. И мада су хришћани иначе били кри­ви и заслуживали најтежу казну, рађала се у народу сами­лост према њима јер су падали као жртве свирепости јед­ног човека, а не за опште добро.

 

         Корнелије Тацит, Анали 15, 44,

         прев. Љ. Црепајац, Београд 1970.

 

Гај Плиније Млађи, ПИСМА

 

Гај Плиније Млађи (Gaius Plinius Caecilius Secundus) (61/62. - пре 114. године). Плиније је био познати судски беседник. Учио се код познатог ретора Квинтилија. У доба римских царева Домицијана, Нерве и Трајана заузимао је високе државне положаје. Одржао је своју познату беседу - панегирик (похвану беседу) цару Трајану 100. године. Од његових писаних дела значајна је његова преписка (ко­респонденција) са царем Трајаном (-свега 12 писама, ра­чунајући и цареве одговоре). У овим писмима он се као управник области (провинција) Витиније у малој Азији обраћа цару и тражи од њега упутства и савете по поје­диним питањима. За нас су ова писма важна као историјски извор првог реда. Од посебног значаја је његово писмо број 96 и царев одговор, писмо број 97, у коме се изричито го­вори о хришћанима као о актуалном „проблему" који тре­ба решити.

 

96. Гај Плиније поздравља цара Трајана

 

1. Господару, имам обичај да ти пишем о свему у шта нисам сигуран. Јер ко би ме могао боље ослободити неиз­весности или поучити у мом незнању?

2. Ја никада нисам присуствовао истрагама против хришћана. Према томе не знам ни како ни колико се то обично кажњава, нити знам докле се истражује. Прилично сам се колебао и у томе какву разлику треба правити у погледу година старости, односно да ли треба према мла­дим људима поступати исто тако као и према старијима. Да ли треба дати опроштај свакоме ко се одрекне свог веровања или, ако је једном изјавио и признао да је хри­шћанин, треба ли га ослободити од казне ако се касније повуче; да ли је кажњиво већ и само то што се зове хри­шћанином, или треба казнити само злочине и преступе у вези са тим именом.

Засада сам према свима, који су ми пријављени да су хришћани, примењивао овај метод.

3. Питао сам их лично да ли су хришћани, па ако би они признали, ја бих исто питање поновио и по други пут, скрећући им пажњу да их за то очекује казна. Ако би истрајали у томе, ја бих издао наређење да буду изведени и кажњени. Јер било шта да су изјавили, нимало се нисам колебао у томе да се њихова упорност и несавитљива тврдоглавост морају казнити.

4. Било је и других људи сличних безумницима за које сам одлучио да их треба вратити у Рим, јер су били римски грађани. Пошто сам почео да се бавим тим проблемом, оп­тужбе су, као што се то често дешава, бивале све обимније и све разноврсније.

5. У руке ми је доспела и једна оптужба без потписа, са именима многих људи. Међу њима сам оне који су тврди­ли да нису никада били хришћани и да нису ни сада, и за које сам сматрао да их треба пустити на слободу - пошто би за мном поновили једну формулу призивања богова и пошто би твојој статуи, која је због тога по моме наређењу постављена у судници заједно са статуама богова, принели жртву тамјана, помолили се боговима, а осим тога прокли­њали Христа - а тврдње да никога од оних који су заиста хришћани није могуће на то натерати - одлучио да пустим на слободу.

6. Други, које је анонимни достављач навео, изјавили су да су хришћани, али су се тога одмах одрекли. Говорили су да су то били, али да су престали да буду, неки пре три године, а неки пре више година, понеки чак и пре двадесет година. Ови су се, такође, грдећи Христа, поклонили и тво­ме лику и ликовима богова.

7. Тврдили су, такође, да је врхунац њихове кривице или заблуде било то што су имали обичај да се одређеног дана пре зоре скупе, да певају заједно песму у част Христа као бога, и да се заклетвама међусобно обавезују не само да неће чинити злочине, него ни крађе, ни прељубу, да неће изневерити дату реч, да неће утајити оно што им је остављено на чување. Пошто би све то извршили, они би се разишли да узму нешто хране, скромне и обичне. Изја­вили су да су и с тим скуповима престали после мога едик­та на основу којег сам, по твоме наређењу, забранио било каква удруживања.

8. Због тога сам сматрао да је утолико потребније да мучењем изнудим признање двеју девојака, које се зову слу­жавке: пронашао сам једино да је то изопачено и бесмисле­но празноверје. Због тога сам одложио свако даље истра­живање, па се обраћам теби да те питам за савет.

9. Мени ово питање изгледа као да заслужује да ти о њему размислиш, у првом реду због великог броја људи који се налазе у опасности. Јер велик број људи свих годи­на узраста и свих сталежа, оба пола такође, доводе се и биће и даље довођени у опасност. Ово празноверје није обухватило само градове већ и села и сеоска насеља, као зараза. А изгледа да би ово стање могло да се заустави и поправи.

10. Сасвим је извесно да су се готово већ напуштени храмови поново почели пунити светом и да су се свете бож­је службе, тако дуго занемариване, поново почеле обавља­ти и да се месо животиња намењених за жртвовање може свуда да купи, иако су се досад за то јављали изузетно рет­ки купци. На основу тога се може лако закључити да би се велик број људи могао довести на прави пут, кад би им се пружила могућност да се за све покају.

 

 

 

 

97. Трајан поздравља Плинија

 

1. Мој драги Секунде, потпуно си правилно поступио у истраживању случајева оних лица која су ти било до­стављена као хришћани. Јер немогуће је да се да неко оп­ште правило и неки одређени облик шта треба радити. Не треба их гонити, али ако буду пријављени и оптужени, он­да их треба казнити, али ако неко порекне да је хришћа­нин, и ако то јавно докаже приношењем жртава нашим боговима, нека је и био сумњив у прошлости, треба да због свог кајања добије опроштај. Али анонимне доставе не смеју да играју никакву улогу при оптужби: јер оне стварају најгори пример и нимало не одговарају духу ва­шег времена.

 

Гај Плиније Млађи, Писма, превео А. Вилхар,       Београд 1982, стр. 364-367.

 

О МУЧЕНИЦИМА (ЗА ВЕРУ)

 

Ако је хришћанин, због имена Христовог, вере и љу­бави Божије осуђен од безбожника на (-казну) огањ или животињама или у руднике, немојте га напустити, већ од труда вашег и вашег зноја (Пост 3:19) пошаљите му нешто за храну и да плати војнике, и да олакша и ублажи (-нево­ље), и колико до вас зависи, ваш блажени брат неће настрадати. Јер, ако је неко осуђен у име Господа Бога, он је свети мученик (цapivS а#лоS), брат Господњи, син Вишње­га (Лк 6:35), обиталиште Духа Светог преко кога је сваки верни примио светлост славе Јеванђеља када се удостојио да прими непропадљиви венац и сведочанство Христових страдања, и заједницу крви Његове, и да буде усиновљен састрадавањем у Његовој смрти. Због тога сви верни, пре­ко вашег епископа, служите светима вашим имањем и тру­дом. А онај који нема ништа, нека пости и део дневне хра­не остави за свете; ако неко има у изобиљу, нека им служи већим даровима, сходно својој моћи; ако хоће, продајући сво богатство, да их ослободи затвора, блажен ће бити и пријатељ Христов (фн#,оS iov Xptaiov). Јер, ако је савршен онај који са божанским сазнањем даје свој иметак сиро­масима (Мт 19:21), утолико је више онај који (чини) за мученике (страдалнике); такав се показује достојан Бога, испуниће Његову вољу (Мт 7:21) спасавајући оне који су Га исповедили пред царевима и синовима Израиљевим (Дап 9:15), и којима је Господ јасно рекао: „Онај који при­зна Мене пред људима, признаћу и Ја њега пред Оцем мо­јим на небесима" (Мт 10:32). И ако су они, као што је Хри­стос пред Оцем дао сведочанство, морате и ви њих посећивати у затворима, јер ако ви тако чините, биће вам урачу­нато као страдање.

 

Наиме, они су мучеништво искусили, а вама је (-му­чеништво) придодато као заједничарима (саучесницима) њиховог подвига. Сам Господ се обраћа таквима говорећи: „Ходите благословени Оца мојега, примите Царство које вам је припремљено од постања света, јер огладнех и дадо­сте ми да једем, ожеднех и напојисте ме, странац бејах и примисте ме, наг бејах и оденусте ме, у тамници бејах и дођосте ми. Тада ће му одговорити праведници говорећи: Господе, када те видесмо гладна, и нахранисмо? Или жедна и напојисмо'? Кад ли те видесмо странца и примисмо? Или нага и оденусмо`? Кад ли те видесмо болесна или у тамници, и дођосмо ти? И одговарајући Цар ће им рећи: 3аиста вам кажем, кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте" (Мт 25:34-40). „И ови ће отићи у живот верни" (Мт 25:46).

 

Али, ако неко, који се сматра да је брат (хришћанин), страда од Злога зато што је починио злочин и осуђен је на смрт као прељубочинац или као убица, одвојте се од њега, да не бисте били оптужени и да нико од вас не буде подо­зреван као саучесник у саблазни и да не да повода да сви хришћани буду оклеветани због таквих дела; будите далеко од таквих. Насупрот, они који су Христа ради утамничени од безбожника у затвор или предати на смрт или у окове или у изгнанство, са сваком ревношћу им помажите и осло­бодите ваше чланове из руку безбожника. Ако је неко, по­сећујући их, заробљен и поднео је невоље, блажен је, јер је постао заједничар мученика опонашалац (подражатељ) страдања Господа Исуса Христа (1 Петр 5:1). И ми смо због Христа много пута примили ударце од Кајафе, и Алексан­дра и Ане (Дап 5:6), али смо остали радосни, радујемо се што смо се удостојили да пострадамо за име Спаситеља вашег (Дап 5:41). Радујте се због таквих страдања, јер ћете бити блажени у онај дан (Лк 6:23).

 

Оне који су изгнани због вере и који беже из града у град (Мт 10:23) због заповести Господње, примите их, ста­рајте се о њима и примите их као страдалнике (мученике), радујући се што сте постали заједничари њиховог прогон­ства, знајући да су они блажени од Господа. Он је рекао: „Блажени сте када вас срамоте, и прогоне вас, и кажу про­тив вас свакојаку рђаву реч, лажући мене ради; радујте се и веселите се, јер је велика ваша плата на небесима, јер су тако прогонили и пророке пре вас" (Мт 5:11-12). И опет: „Ако су мене прогнали, и вас ће прогнати" (Јн 15:20). И даље: „Ако вас прогнају у овом граду, бежите у други (Мт 10:23), јер ћете у овом свету имати жалост (Јн 1б:33). Јер, предаће вас у зборнице, и пред старешине и цареве изводи­ће вас мене ради, за сведочанство њима, и који претрпи до краја, тај ће се спасти (Мт 10:17-18, 22). Јер, онај који је био прогнан због вере, посведочио је Хриета и добро се држао, он је заиста човек Божји (1 Тим 6:11).

 

Ако се неко одрекне Христа да га не би људи омрзли, и воли свој живот (Јн 12:25) више него Гаспода, у чијој је руци душа његова (Дан 5:23), такав је бедан, јадан, као про­клет и жалостан; он жели да буде пријатељ људи, а непри­јатељ Божји, нема ннкаквог удела са светима, већ са про­клетима, будући да жели, уместо Царства благословених, огањ вечни припремљен ђаволу и анђелима његовим (Мт 25:34, 41); он је омрзнут, не само од људи, него од Бога је удаљен и одбачен испред лица Његовог. Овоме је Господ овако рекао: „Ко се одрекне мене пред људима и постиди се имена мога, одрећу се и ја њега и постидећу се пред Оцем мојим на небесима" (Мт 10:33). И опет говори својим ученицима, и нама самима овако: „Ко воли оца или мајку више од мене није мене достојан, и ко воли сина или ћерку више од мене није мене достојан, и који не узме крст свој и не пође за миом, није мене достојан; ко чува живот свој изгубиће га, а ко изгуби живот свој мене ради, наћи ће га" (Мт 10:37-39). Каква је корист човеку ако сав свет задобије а души својој науди"? Или какав ће откуп дати човек за душу своју" (Мт 16:2б). И даље: „Не бојте се оних који уби­јају тело, а душу не могу убити; више се бојте онога који може и душу и тело погубити у паклу" (Мт 10:28).

 

Онај који изучава неку вештину посматра свог учите­ља пажљиво како ради свој посао и настоји вешто да га подражава (-опонаша) и извршава што му је поверено; ако неко не поступа тако, значи да још није усавршен у своме послу. А ми, ми имамо за учитеља Господа нашег Исуса Христа, и зашто се уподобљавамо Његовом учењу? Он се одрекао одмора, раскоши, славе, богатства, почасти, силе освете, мајке и браће, и чак сопственог живота из вере пре­ма Оцу и из човекољубља према нама. Поднео је не само прогонство и ударце, псовање, ругање, него је чак прико­ван на Дрво (Крст), да би преобратио и спасао Јудеје и Јелине (-многобошце). Ако се, дакле, Он одрекао свега ра­ди нас (Лк 14:33), није се уплашио Крста, нити избегао смрт, зашто ми сами не опонашамо Његово страдање и не одрекнемо се ради Њега самог нашег живота, јер нам Он даје (-снагу) да издржимо"? Он је ради нас, а ми ради нас самих, јер Он није имао потребу за нама, док смо ми имали потребу за Његовим милосрђем; Он очекује од нас само искрену и спонтану веру, као што каже Писмо: „Ако си праведан, шта ћеш ми дати? или шта ће примити из твоје руке"? Човеку какав си, наудиће твоја злоћа, и сину човечи­јему (помоћи ће) праведност твоја" (Јов 35:7-8). Одрекнимо се, дакле, и родитеља, и породице, и пријатеља, и супруга, и деце, и богатства, и свега што имамо за живот (Мт 14:2б), ако су нам угрозили побожност. Јер треба да се молимо да не паднемо у искушење (Мт 26:41). А ако смо на мучени­штво позвани, исповедимо драгоцено Име, како смо због тога кажњени, радујмо се јер трчимо ка бесмртности. Ако смо прогнани, не будимо растужени, не волимо садашњи век (2 Тим 4:10; 1 Јн 2:15), нити похвале од људи (Рим 2:29), нити славу и част од владалаца, као Јудејци: они се диве делима Господњим, али не верују у Њега из страха од прво­свештеника и других управитеља: „Јер више заволе славу људску од славе Божије" (Јн 12:42-43). А ми који исповеда­мо добро исповедање (1 Тим 6:12), не спасавамо само сами себе, већ и утврђујемо новопросвећене (-неофите, новокр­штене) и оне који се поучавају   (катихумене, оглашене) да и они поверују.

 

А ако одступимо од исповедања (-вере) због нечега, и одрекнемо се побожности због слабог карактера и стра­ха од привремене казне, ми смо, не само отпали од вечне славе, већ ћемо бити, шта више одговорни за губитак и осталог, и претрпећемо двоструку казну. Јер смо нашим одрицањем побудили сумњу, као да је вера коју смо некад исповедили само колебљива наука. Зато, не будимо ни ла­коумни, ни брзоплети, јер Господ говори: „Молите се да не паднете у искушење, дух је срчан, а тело је слабо" (Лк 22:40; Мт 26:41). Ако смо поверовали, не обешчашћујмо веру кукавички. Ако се неко одрекне своје наде, која је Исус (1 Тим 1:1), Син Божији, он се ослобађа привремене смрти, али сутрадан он ће бити оборен на постељу тешком болешћу, у утроби, стомаку или глави, или неком неизле­чивом патњом, сепсом (-труљење), или гангреном, или чиром, или тумором, или воденом болешћу, или канцером, он ће убрзо променити и напустити живот. Хоће ли он моћи задржати садашња земаљска блага, да ли ће га пратити вечна добра"? Још горе! биће подвргнут вечној казни, отићи ће у таму најкрајњу, где ће бити плач и шкргут зуба (Мт 8:12; 22:13).

 

Онај који је удостојен мучеништва, радоваће се у Го­сподњој радости (Филип 3:1; 4:4), јер је стекао скупоцени венац и исповедањем (вером) је отишао из живота. А ако се ради о оглашеном (катихумену), нека се без жаљења жртвује, јер пострадати за Христа биће за њега још знаменитије Крштење, пошто он стварно подноси смрт са Го­сподом, док други то чине симболично (-у тајни Крш­тења). Нека се, дакле, такав радује што се угледа на Учитеља, јер је Господ Исус био ударан ради нас, стрпљи­во је поднео хуљења и увреде, пљување, заушке, ударце (Мт 26:67). После шибања, прикован је на Крст, пио је оцат (сирће) и жуч (Мт 26:67), испунио је све по Писму (Јн 19:28), рекао је Богу и Оцу: „У руке твоје ја предајем дух свој" (Лк 23:46). Такође, онај који тражи да буде Његов ученик, нека ревнује да се бори као Он, нека се угледа на Његово трпљење, знајући, ако је од људи стављен у ватру, ништа неће осетити, као и три младића (Дан 3), или ако неко и страда, примиће плату од Бога, ако верује у само једног и истинитог Бога (Јн 17:3) и Оца кроз Исуса Христа великог Архијереја (Јевр 4:14) Који искупљује душе и из­бавља подвижнике (Дап 7:35; Јевр 11:6). Њему слава у ве­кова векова. Амин.

 

Апостолске Установе 5, 1-6, SC, 329, Париз 1986.