_______________________________

Епископ др Игнатије Мидић

 

О ВАСКРСЕЊУ ХРИСТОВОМ

Nikolaj Afanasjev, Crkva, ekumenizam, jedinstvo, Pravoslavlje, katolici, rimokatolici, dijalog, eklisiologija ekleziologija, sabor, Kiprijan Ciprijan

 

 

Adobe Acrobat

Догађај васкрсења Христовог, нажалост, већ поодавно не узбуђује ни
хришћане, а камоли тек оне који то нису. Хришћански поздрав: Христос васкрсе!, који је много више него један обичан поздрав, он је сва суштина Хришћанства, јер сведочи да је Христос умро и поново оживео да више никад не умре, врло чудно све се ређе чује, али и кад се чује не слуша се више с радошћу?!? Није ли посреди неверовање да се ово заиста десило? Може бити, али како, зар може болесник на смрт бити индиферентан на вест да је за његову болест пронађен лек, или може ли на смрт осуђени мирно да дрема у својој ћелији док му до ушију допире глас из мрачних ходника затвора, макар то и не била истина, да је за њега стигло помиловање?


Дакле, неће бити да је посреди само неверовање да је Христос заиста васкрсао; пре ће бити да људи траже лек од те неизлечиве болести која се зове смрт мимо Христа. Иначе, како друкчије објаснити индиферентност већине света у односу на овај догађај? Али, зар не видимо да све око нас умире и да смрт царује свуда, и да њој нема лека ако га будемо тражили у самој природи? Јер, као што ћемо ниже показати, природа света је по себи смртна и трулежна и из ње не може произаћи лек против смрти, нити она по себи може дати живот. Од смрти не може ослободити природа, него једино Личност Христова, као што ни живот није продукт природе већ Личности. Како и на који начин објаснићемо ниже. Овде би уз ову констатацију, да се догађај Христовог васкрсења данас све мање узима као залог победе над смрћу зато што се лек против смрти тражи у природи света, свакако требало додати и чињеницу да сами хришћани о Хришћанству у новије време говоре у контексту свих других проблема а врло мало, или скоро никако, у контексту проблема смрти. Ако се пак подсетимо проповеди Апостола и свих Христових мученика и сведока Његових видећемо да је суштина њихове проповеди управо догађај васкрсења Христовог и победе живота над смрћу у Њему. У наредних неколико страница покушаћемо да се начелно осврнемо и, колико је то у нашој моћи, правилно објаснимо овај велики догађај Христовог васкрсења, и то не за његово рационално разумевање, него за разумевање његових онтолошких последица по сваког човека понаособ и живот света у целини.


СТВОРЕНА ПРИРОДА ПОСТОЈИ КРОЗ СТАЛНО УМИРАЊЕ И У ПРИРОДИ НЕМА ЛЕКА ПРОТИВ СМРТИ


Природни процес постојања који називамо живот није ништа друго до стална промена, кретање свега што постоји. Међутим, та стална промена, кретање свега што постоји, која се идентификује са животом, у исто време је и смрт постојећих бића, зато што је промена негација постојећег идентитета и стварање новог. (Због тога је за старе Јелине истина била оно што је вечно, односно што не подлеже промени. Све што се мења није истинито, него је напротив лажно, смртно.) На тој основи кретања и промене, да би се нешто родило потребно је да се поништи нешто што је живо.

Зрно бачено у земљу ако не умре неће проклијати, неће се родити друго. И опет да би све оно што се роди живело, потребно је да уништи, поједе друго. Дакле, живот извире из смрти а смрт се храни животом да би "живела", и где је живот тамо је и смрт. Једном речју, у створеној природи смрт и живот су синоними за једну и исту стварност. У зависности од промене и кретања природе одређујемо и живот и смрт. За нас је живо оно што се креће, оно што мрда. И будући да је живот поистовећен са кретањем, а кретање указује на постојање времена и простора, све што је створено има свој почетак и свој крај. Јер, време и простор омеђују и карактеришу, како живот, тако и смрт. Тако дакле, време и простор истовремено играју дупле улоге: они спајају бића између себе, и на тај начин их чине да постоје и сапостоје једно с другим, али истовремено их и раздвајају омогућујући им тако, с једне стране да почну живот, да почну да постоје (приликом рађања долази до изражаја ова компонента временског и просторног раздвајања), а с друге их воде у смрт као раздвајање од живота (јер смрт је временски и просторни прекид општења са живим бићима).


Дакле, што се тиче природног посматрања живота он је апсолутно исти са
смрћу. У том контексту у природи нема никаквих разлика између живота и смрти. Све што се догоди исто је: нити је смрт нити живот, нити је добро нити је зло, или тачније и једно и друго. Међутим, оваква констатација може да завара и да се добије утисак на основу постојања природе да је све детерминисано и да је живот овога света једно безлично и бесциљно кружно кретање. Чак штавише, може се схватити да смрти у ствари уопште и нема. Међутим, да ли је тако? У животу људи, и не само код људи већ уопште, смрт је један догађај, једна реалност са трагичним последицама, како по природу тако и по свако биће понаособ. Уз то, одређивање старости свему што постоји засигурно указује да је смрт као престанак постојања и сваког живота реално присутна у свету не само у односу на конкретна бића, а посебно код људи што ћемо касније и видети, него да је то догађај који може једном задесити и свет у целини, без обзира на утисак који свет даје о себи као о вечном понављајућем постојању. Ако је судити по природи света, и ако се постојање његово тиче једино природе, засигурно је да ће свет имати свој крај. (На ову чињеницу указује и еколошки проблем а и данашња наука.) Питање је само колико дуго би још могла свеукупна природа да одоли том крају, смрти. Јер као што једно биће у свету на основу своје природе има свој век трајања и постојања, тако и свет у целини мора имати своје границе трајања.


Дакле, с обзиром на начин постојања природе, у њој се не може наћи лек
против смрти. Сваки евентуални лек који би променио овакав њен начин постојања био би ништа друго до смрт у другом облику него што смо ми обично навикли да о смрти расуђујемо. (Ово потврђују до сад и фармакологија и медицина, које проналаском и справљањем све новијих и новијих лекова управо изазивају и нове болести. Овај зачарани круг у медицини управо указује на зачарани круг постојања природе који смо горе описали.) Али, ако је тако, да ли тада постоји икаква нада да овај свет живи вечно, да превазиђе смрт а да се том приликом не изгуби и његова природа?


Да би одговорили на ово питање морамо најпре бити начисто са тим да ли постојање и живот потичу из природе или је пак обрнуто; да је постојање природе последица личног акта, тј. хтења личности да нешто постоји? Како ово треба схватити?


ЛИЧНОСТ ЈЕ УЗРОК ПОСТОЈАЊУ ПРИРОДЕ


Човек, за разлику од природе доживљава живот, а самим тим и смрт на сасвим други начин. Рођење једног детета је плод љубави и хтења, слободе двеју личности. Дакле, постојање, живот у људском искуству није просто плод природних и хемијских својстава и закона, већ пре свега личне, слободне заједнице људи. Зато дете кад се роди оно је за мајку, као и за оца, њенолично дете, плод њихове љубави а не нови модел људске природе који се ствара мимо њиховог личног, слободног учешћа. На тој основи мајка познаје своје дете као своје и ако га до рођења никад није видела. А очекивали би, да је дете само продукт људске природе, а не воље мајке, да мајка стане и запита се: ко је то кога је она родила? (Такво питање се поставља за све оно што није продукт наше воље и хтења.)


1


Једном речју, дакле, почетак постојања, живота за људе је плод личне жеље, слободе конкретних личности а не детерминисани безлични природни процес. (Чак и деца зачета на силу не доживљавају се као безлична, већ увек некоме припадају што указује да и у основи њиховог постојања лежи једна конкретна личност и њена жеља, воља да оно постоји, да се роди, да живи.)


С друге стране, свако новорођено дете представља појаву једног досад невиђеног бића, тј. света, чега је гарант његова личност као апсолутни и непоновљиви идентитет. Ова пак чињеница нас наводи на следеће закључке: прво на то, да је новорођени акт двеју личности и њихове слободе, љубави, и друго, тај новорођени свет постоји као једна конкретна личност у коме се свет из почетка ствара, тј. природа као да тек почиње да постоји са новорођеним дететом, захваљујући личностима које у томе учествују.


Међутим, оно што је овде важно подвући, то је чињеница да једно новорођено дете постаје личност не захваљујући својој природи, већ слободној љубави једног другог бића, у овом случају мајке и оца. Другим речима, личност се не рађа из природе, нити може да постане захваљујући природи, већ је она плод љубави друге личности која је својом љубављу може учинити таквом. На тај начин за нас неко може да буде личност, тј. апсолутно и непоновљиво биће, без обзира што га ми и нисмо родили, али ако га волимо, ако смо слободно и животно везани за њега.


Ово указује, дакле, на то да је у људском искуству почетак постојања, живота, чак и саме природе, воља, односно љубав двеју личности, и да се то постојање пројављује као једна конкретна личност. С обзиром на наш проблем смрти и лека против ње, лек против смрти треба тражити не у природи, већ у личности. (Интересантан је пример детета које је болесно и које ишчекује избављење, тј. спас од смрти, да оно спас тражи не толико од лекара и од лекова, већ од своје мајке, што ће рећи да лек против смрти види у љубави једне личности према њему, а не у природи.)

Што се пак тиче саме смрти, која је као што смо горе видели начин постојања природе, и она се у оваквом људском личном искуству постојања третира на сасвим други начин него што је то случај у природи. Наиме, смрт једног детета или једне друге наше личности за коју смо везани слободном, љубавном заједницом, тј. коју смо слободом прихватили за своју личност, а на то указује придев "моја" личност, моје дете, није обичан природни процес. То је трагични догађај који не даје утисак само промене начина постојања људске природе, како би о том догађају евентуално говорила биологија, већ апсолутног губитка које пред нашим очима ствара проблем апсолутног непостојања, ништавила. Смрт једног детета може бити за све нас који
нисмо имали личну, љубавну заједницу са њим обичан природни процес. За његову
мајку, међутим, то је апсолутна трагедија у којој се за њу губи читав свет. На овај
начин, као што је и живот једно конкретно постојање, једна личност, али само као
плод једне личне заједнице, и смрт једне личности је њен апсолутни престанак
постојања за оне који су били у заједници са њом, а не обичан природни процес.
Смрт се овде јавља не толико као губитак природе, и ако је и то посреди, већ пре
свега као прекид једне конкретне личне, љубавне заједнице. (На ову чињеницу
указује моменат када тело умрлог лежи пред нама, а ми смо ипак свесни да њега
нема, ј ер не одговара на наш позив за заједницом.)
На крају овог параграфа могли би констатовати да је постојање, живот плод
слободне, л и ч н е заједнице а не продукт природе, и да се живот, постојање
пројављује као личност, а не као безлична природа. Што се пак непостојања, смрти
тиче она јесте природни процес, али и не само то; то је пре свега догађај прекида
личне заједнице. Смрт једног човека је лична трагедија, како за њега самог, тако и за
онога који је лично био везан за њега, иако у природном процесу то није никаква
трагедија. Међутим, то што ми умиремо, и поред тога што не желимо да умремо, а
самим тим и прекидамо личну заједницу са вољеним бићима, то је због природе која
је смртна и она нас води у смрт. То је, међутим, због тога што ми својим природним
рођењем постајемо личности које имају почетак и крај и које лично постојање
добијају од других личности које су такође смртне и ограничене, а уз то смо и
носиоци смртне природе која је тим истим начином постојања, тј. природним
рађањем конкретних бића и постала заједничка свима који су на овакав начин
рођени.
Међутим, да би тражили адекватни лек против смрти, морамо најпре да
објаснимо узрок смртности створене природе. У том циљу треба се, бар на кратко,
осврнути на библијско сведочанство о појави света, његовом настанку, као и на
природно рађање, онакво каквог га ми данас познајемо у људском роду, и зашто је
то рађање узрок смрти свему што се на овај начин роди.


ПРВОРОДНИ ГРЕХ КАО ПРЕКИД ЗАЈЕДНИЦЕ ПРВИХ ЉУДИ СА БОГОМ


На основу Библијских сведочанства свет је створен ни из чега (Уп. 1 Мој., 1,1).
Створио га је Бог кроз Сина у Духу Светом. Овај опис стварања света савршено се
разуме у контексту горе наведеног људског искуства о постојању. Наиме, створени
светје плод слободне делатности Божанских Личности: Оца и Сина и Св. Духа.
Друго сведочанство, које нам пружа Св. Писмо С. Завета, је да је свет створен
не као једна безлична природа, већ је возглављен у једну личност, тј. постоји као
једна конкретна личност; као човек Адам (В. 1. Мој., 1,25 и даље). Ово указује на онај
други моменат разумевања постојања у контексту људског искуства, а кога смо горе
навели, а то је да је свако постојање које је продукт личности једна конкретна
личност. (На овој основи се човек јавља као икона Божија, јер све што човек створи
као плод личне, слободне заједнице има обележје личности. Али, овде се не ради
само о рођењу детета, већ и о бићима која ми нисмо родили, па чак о свакој ствари
коју човек створи као плод љубави за некога. Друкчије речено, кад ствар, било која,
уђе у једну личну заједницу она поприма обележје личности. На пример, кад нам
једна вољена особа поклони један предмет он у очима нашим постаје као жив, или у
сваком случају постаје нешто друго него што је до тад био једна мртва безначајна
ствар.)
Дакле, Бог је стварајући свет створио једну личност наспрам себи, Адама.
Међутим, сама чињеница да је природа света створена из небића указује на то
да је она ограничена, тј. смртна. Јер, почетак њеног постојања из небића, ништавила
претпоставља како њен просторни почетак, тако и њен временски почетак, тј. да је
било времена кад је није било. У исто време почетак постојања природе указује и на
то да је она и временски и просторно ограничена. Другим речима, ако је природа
створена из небића, онда је она и окружена небићем. Што ће рећи, да није само било
времена кад природе није било, већ постоји могућност да буде времена кад ње више
неће бити. Природа по себи, зато што је створена, нема постојања, нема ни силе у
себи које могу да је држе у вечном постојању. У противном онда она не би била
створена.
Дакле, свет је смртан зато што је створен. Међутим, поставља се питање: на
који начин је свет могао да буде бесмртан? Зар га је Бог створио само зато да се овај
поново врати у небиће? Свакако не. Јер, Богје тај свет створио својом слободом,
љубављу из небића немајући баш никакву потребу за њим. (То значи створити
нешто слободно, из љубави, због њега а не због себе.) И чим је тако, тада је јасно да је
Бог створио свет да живи, да постане бесмртан.
Међутим, на који начин је било могуће остварити да постојање света буде
вечно и да буде израз слободе и љубави и за свет, а не само за Бога?
Будући да природа не може да постоји сама за себе, безлично, да би постојала
потребно је било да буде возглављена једном личношћу. То смо уосталом горе већ
показали. Међутим, оно што би овде требало додати то је чињеница, да личност не
само да је узрок постојању природе, да ће природа онако постојати каква је личност.
Стога, ако је природа створена и смртна, да би била бесмртна, нетрулежна потребно
је да буде возглављена у једну нестворену, бесмртну личност. Једино тако би могла
да остане то што јесте по природи, створена а ипак нетрулежна, бесмртна. Међутим,
једине личности које су нестворене, вечне, су личности Св. Тројице. Зато је Бог
створио свет са циљем да тај свет буде возглављен једном Божанском Личношћу. (То
је уосталом показано у Христу, Сину Божијем што ћемо касније и видети.) Једино на
тај начин створени свет би, иако створен имао вечно постојање.
Међутим, да би се тај план Божији о свету остварио потребно је било да то и
свет жели. Иначе би он без слободе био једна мртва ствар, мртва природа са којом
Бог чини оно што хоће.
Стварање света као једне личности, Адама указује на то да је свет, иако
створен и ограничен по својој природи, створен слободним, да би његова бесмртност
била израз и његове слободе а не само Божије; али као што смо већ нагласили, само у
непрекидној заједници са Богом, тј. у Божанској Личности. Дакле, по стварању
човека овај план Божији могао се спровести једино уз сагласност човека Адама у
коме је Бог и возглавио сву твар, и зато је она и била за Бога једна личност. А Адам је
био посебно биће од све твари, био је личност зато што је Бог кроз њега као
последњег створења видео све што је створио. Другим речима, Бог је својим
посебним односом према Адаму, посебном заједницом са њим и чинио Адама не
само постојећим, већ и слободним, личношћу. (Јер, кад некога волимо, а то значи да
према њему имамо посебан однос, друкчији него према другим бићима, онда је он у
очима нашим непоновљиво и најдрагоценије биће, тј. личност.) У овом контексту,
Бог је створио свет да овај живи бесмртно, иако створен и ограничен, јер га је
створио из љубави, али кроз Адама у Њему у Његовој Личности где је природа
једино и имала извор свога постојања, и могла да буде бесмртна. Први човек Адам је
дакле створен са задатком да се преко њега створена природа слободно определи за
вечно постојање у Личности Бога. Не дакле да Адам буде тај који ће природу
учинити бесмртном, јер то није било могуће зато што је и Адам створена личност а
то значи да је и он смртан, већ да природу слободно уведе у заједницу Божанских
Личности, јављајући се као посредник у спасењу света. Јер, створена природа
возглављена у личности човека Адама, била је сада његова природа, и личност
Адама је био њен једини израз, њеног хтења и њене целокупне делатности, тј. њеног
постојања.
Међутим, како нам то Св. Писмо показује Адам је одбио да сарађује са Богом и
да природи допусти да уђе у Божанску Личност, у Божанску заједницу (о личности
као заједници биће ниже више речи) и на тај начин је природа почела да умире, тј.
да се враћа у непостојање, јер није остварила заједницу са Нествореном Божанском
Личношћу. (Речи које је Бог упутио Адаму да у онај моменат када Адам буде окусио
од забрањеног плода, тј. када буде одбио љубав, вољу Божију да оствари заједницу са
Њим да ће умрети (1. Мој. 2,17.), управо ово и потврђују.) Јер Бог је слободна
Личност, као што је то и свет у човеку и заједница међу њима није могла да постоји
без слободне воље, како једне, тако и друге личности. Ово се не да разумети ако се
свет и Бог посматрају као безличне природе, већ једино и искључиво у искуству
личног заједништва двеју слободних личности. (Наиме, док не остваримо са неким
заједницу он за нас и не постоји, исто као и кад прекинемо са неким заједницу, када
га више не желимо тада је он умро за нас, не постоји више за нас.) Неостваривши
заједницу са Богом, зато што то Адам није хтео, тварна природа је остала смртна.
Адам није испунио своје назначење као човек, личност у коме је била возглављена
створена природа. Своју тварну природу је везао са женом Евом уместо са
Божанском Личношћу и на тај начин прекинуо једну заједницу због друге, коју је
сад остварио са тварним бићем, Евом. Прекид личне заједнице Адама са Богом је
резултирао смрћу Адама као личности, а природа у њему, будући због своје
створености већ смртна, изгубила је могућност да постане бесмртна, јер је на тај
начин изгубила могућност да се сједини са својим извором постојања који је Бог.
Међутим, Бог сам није омрзнуо на свој свет који је створио јер, свет није могао сам
без пристанка Адама, без личности човека да оствари заједницу са Њим (то показује
Бог својим настојањем да ипак тај свет спасе од уништења), нити пак на Адама, јер није Он тај који је прекинуо заједницу са Адамом, већ Адам са Њим. Пре би се могло
рећи да је Бог престао да постоји за Адама. (Зато се по првородном греху јавља
незнабоштво, тј. идолопоклонство. Уместо живога Бога Адам почиње да обожава
себе и природу око себе.)
Међутим, будући да човек као личност (а то је случај са сваком личношћу)
никад не може да постоји сам без везе са другим који му даје лично постојање, по
прекинутој заједници са Личношћу Бога, Адам остварује заједницу са створеним
бићима. (Јер, та заједница је толико неопходна да би човек живео као личност, и зато
кад год смо једну личност од које нам је зависио живот дефинитивно изгубили
морамо је брзо заменити другом.) Адам је да би живео као личност, после одрицања
заједнице са Богом, остварио заједницу са створеном природом, са женом Евом.
Међутим, у тој промени извора живота променио се и сам Адам и постао је оно што
и створена природа из које је сад црпео своје постојање, постао је смртан, трулежан и
на крају безличан. (У овом контексту би требало напоменути и указати на људско
искуство промене личности у зависности од промене извора живота. Оно што
постане наш извор живота, било да је то храна, било богатство, било да је то везаност
за једну личност, то постаје и извор нашег идентитета. То се најочигледније
примећује на заљубљеном човеку, јер он свој идентитет управо црпе из онога у кога
је заљубљен. Међутим, наша личност се мења оног тренутка кад се промени то друго
за које смо животно везани. Постајемо други. "Ја" постоји једино у заједници са
једним "Ти", и кад год се то "Ти" промени мења се и "Ја". У том контексту треба
разумети и Библијске описе мењања имена људи који нису дотле имали заједницу са
Богом па су је касније остварили. Нпр. Аврам по оствареном савезу са Богом добија
име Авраам.)
Дакле, уместо да има заједницу са Богом и тако живи вечно, човек је направио
сурогат те истинске заједнице остваривши заједницу са створеном природом, са
Евом и кроз природно рађање упао у природно постојање које је смрт. Ова
заједница, као и природно рађање, је само давала утисак да се ради о животу и да
живот иде даље и да се стално обнавља, а у суштини то је било стремљење у
ништавило, у смрт. У овом догађају, одрицања заједнице човека са Богом и
прихватања заједнице са створеном природом у жени Еви кроз природно рађање,
састоји се и суштина греха првог човека Адама и Еве. Последице овог
прародитељског акта су њихова смрт и смрт за читав створени свет. Створена
природа је изгубила свога посредника између ње и Бога и остала то што јесте по
природи смртна, ограничена не ушавши у Божанску Личност, тј. није била
возглављена у вечну, бесмртну личност.
Дакле, као закључак Библијског описа стварања света и првородног греха
могли би констатовати следеће: 1) Свет као створен је последица љубави, слободе
Личности Бога Оца и Сина и Св. Духа. Постојање, живот створене природе извире
дакле, из љубави, слободе Личности Св. Тројице а не из природе по себи. 2)
Међутим, свет као створен смртан је по природи, управо зато што је створен. Но Бог
је желео, иако је свет такав, смртан по природи, да тај свет не умре него да живи без
престанка. Да би се то и остварило потребно је да створени свет буде у вечној
заједници са Богом, и да та заједница буде лична, слободна, у једној вечној личности,
јер другачије није могла да се оствари заједница тварне и Божанске природе. (У
евентуалном природном а не личном сједињењу тварна природа као слабија би ишчезла у нетварној, била би уништена.). 3) Ту слободну заједницу створеног света
са Богом у једној од Божанских Личности, јер једино Божанске Личности су вечне
личности, омогућавала је чињеница да створени свет није био једно безлично
природно постојање, већ једна слободна личност човек Адам. 4) Неостварење те
заједнице води човека-свет у смрт, у непостојање, јер свака друга заједница је са
створеном природом која је сама по себи смртна и не може бити извор бесмртности.
Међутим, да би се свет сјединио са Богом у једној вечној Божанској Личности и
тако спасао од смрти, од пропасти потребно је било да се са тим сагласи човек, Адам,
у чијој је личности природа била возглављена. Но човек Адам је одбио да његова
природа уђе у вечну заједницу са Богом, у Божанску Личност и у том одбијању је и
суштина првородног греха. Његове последице су смрт природе а самим тим и
човека као личности, или тачније природа је остала смртна, зато што се нашла изван
домена извора живота (како је то у С. Завету названо, види 1. Мој. 3,2224).


УЛАЗАК ТВАРНЕ ПРИРОДЕ У ВЕЧНУ ЗАЈЕДНИЦУ, У ВЕЧНУ ЛИЧНОСТ СИНА
БОЖИЈЕГ КРОЗ ЊЕГОВО РОЂЕЊЕ КАО ЧОВЕКА


Међутим, и поред одбијања Адама да уведе тварну природу у вечну заједницу, у вечну Личност Божију како би ова вечно живела, Бог није одустао од своје жеље да свој свет сачува. Стално га је одржавао кроз новорођене људе, личности док га на крају није увео у Личност свога Сина, у нови вечни савез, заједницу са Собом сагласношћу Пресвете Богородице. Но пре него се осврнемо на овај догађај, ради лакшег разумевања потребно је прво објаснити појам личности као зједнице.


За разлику од савременог схватања личности под којом се подразумева људска јединка, индивидуа, човек сам по себи и за себе, Св. Оци православне Цркве су под личношћу подразумевали заједницу. То значи да нико не може бити личност по схватању Цркве сам за себе без заједнице са другом личношћу. Св. Григорије Богослов, као и Св. Максим Исповедник када говоре о личности њу називају заједницом (на грчком "схесис"). Конкретно када су говорили о Сину Божијем подвлаче да име Син, тј. Личност Сина изражава однос према другој личности, према Богу Оцу, као и о каквом је односу реч; Син је име за онога који се рађа од Оца, а Отац је име за онога који рађа Сина. Другим речима, личност извире из заједнице са другом личношћу и на један конкретан начин отеловљује ту заједницу, чини је постојећом и постоји и сама као личност у њој, изражавајући у исто време и каквоћу тога односа, заједнице. Неко је личност једино ако је у вези са неком другом личношћу, или са неком ствари. И у зависности од тога, с ким је у заједници и на који начин остварује ту заједницу, једна личност јесте то што јесте. Нпр. ако смо везани за јело, и ако је јело или друго што томе слично, једина наша љубав и опсесија, онда је то и извор нашег постојања и нашег идентитета. Међутим, и поред тога што човек може у исто време да има многе заједнице са разноврсним стварима и људима, ипак само једна заједница одређује његову личност; и то она која превагне над осталима, односно она коју највише воли, и за коју живот даје. То постаје извор његовог бића и идентитета, личности. А идентитет једног човека, његова личност указује на извор одакле извире, као и на начин на који се за њу везује. И зато све оно што уђе у заједницу са једном личношћу, оно посредно, преко ње улази и у заједницу са тим извором који и чини ову личност да буде то што јесте, као и са свим оним са којим личност има везе. Или би то друкчије рекли на следећи начин: ми као личности својом личношћу, својим идентитетом изражавамо заједницу са светом који нас окружује, добијајући један постојани идентитет из заједнице са оним за које (или кога) живот дајемо, за шта смо искључиво везани. Мењамо свој идентитет онда када улазимо у личну заједницу са једном другом личношћу тако што сад све своје односе жртвујемо за однос са овом личношћу (или са ствари). Тако улазимо у нови однос са светом који (однос) има та друга личност, мењајући свој дотадашњи однос са светом који нас окружује.


С друге стране, личност је, као што смо већ горе описали, носилац постојања природе, без личности не може природа да постоји, као и начин на који та природа постоји. Различите личности значе различите начине постојања те исте природе. У зависности од личности и природа је или смртна или бесмртна. Ако је дакле личност која носи природу бесмртна онда ће и природа бити бесмртна. Ако је пак смртна, онда ће и природа бити смртна, с тим што овде треба нагласити да је личност узрок постојању природе и да личност диктира каква ће природа бити а не обрнуто. Зато природа може променити свој начин постојања, од смртне може постати бесмртна захваљујући личности у којој је возглављена. (Као доказ томе можемо навести следећи пример: ми људи као различите личности узимамо на пример воду и друге природе у себе. Међутим, та вода у различитим личностима постаје нешто различито, у зависности од личности у којој је. Као и људска природа уосталом, иако заједничка свим људима, у различитим личностима различито постоји. У бесмртној личности и природа може да постане бесмртна.)


Дакле, што се тиче решења проблема смрти за створену природу, да би постала бесмртна потребно је да уђе у једну бесмртну личност. А бесмртне личности су једино Божанске Личности: Отац, Син и Св. Дух. Уколико би створена природа остала у смртним личностима, а то се догађа приликом сваког природног рођења где природа постаје својина смртних личности, она не би могла да постане бесмртна, тј. не би могла да надвлада ништавило које је угрожава и на крају би се изгубила. Међутим, природа је ипак ушла у Божанску Личност Бога Сина кроз догађај рођења Сина Божијег као човека Исуса Христа од Марије Дјеве, и на тај начин је превазишла своју смртност. Догађај рођења Христовог, описан у Н. Завету, управо подвлачи да је Христос вечна Личност, Син Божији који је дошао у свет и постао човек, самим начином рођења: Благословом Оца од Духа Светог и Марије Девојке. Дакле, Христос је спаситељ света, та вечна заједница Бога и човекасвета, зато што је Вечна Личност, и зато није рођен ни као човек на природни начин као што се рађају сви остали људи, него Благословом Бога Оца и садејством Св. Духа. Јер, Син Божији сада и као човек, за извор своје личности има Бога Оца, а затим и Духа Светог, те зато и по рођењу као човек није престао да буде то што је од вечности; Син Божији. Јер његова личност извире из односа са Богом Оцем. У противном да се сада приликом оваплоћења променио као Личност, не би био спаситељ. Ако би сада као човек имао личност која би била плод створених и смртних личности, онда би и сам био створена, ограничена, смртна личност, те би тада у њему и природа остала смртна, ограничена. Из овога се разуме зашто је православна Црква настојала на томе да је у Христу потпуна човечанска природа, али не и човечанска личност, већ само једна Божанска, Личност Сина Божијег (Упореди одлуку 4 Васељенског Сабора).


С друге стране, да би Син Божији био спаситељ створене природе потребно је било да поред Божанске природе има у себи и смртну, створену природу. Другим речима, смртна природа је требало да буде возглављена вечном Личношћу Сина у коме би она (природа) постала бесмртна. Међутим, створена природа није могла сама да уђе у личност Сина Божијега, односно да буде узета од стране Сина Божијег без сагласности људске личности која је и носилац природе. Зато у догађају оваплоћења Сина Божијег, како то Св. Писмо бележи учествује и човек, у личности Марије Девојке која добровољно даје своју створену природу за тело Личности Сина Божијег. На тај начин је она испунила оно што је први човек одбио да учини: а то је да слободно уведе човечанску природу (јер је природа у њеној личности постала њена), у вечну заједницу са Богом кроз Личност Христову. Међутим, ако је Господ Христос по рођењу као човек једнаке природе са нашом а она је смртна, а као Личност је Син Божији бесмртан, онда шта је он на крају: смртан или бесмртан. Ако је судећи по ономе што смо досад говорили природа зависна од личности, што би значило да би Христос тада био бесмртан, онда како је могао да умре? Јер Христос је несумњиво умро, тј. постао је смртан што је уосталом и потврђено његовом смрћу. Али ако је тако, у шта не сумња нико (смрт Христова није оспоравана никад, изузев од једног малог броја докета), шта онда бива са горњом нашом констатацијом; да бесмртна личност, као носилац природе, и природу може да учини бесмртном? Ако је Христос заиста умро, у шта нема сумње, онда је природа та која одређује постојање, или Христос није био Син Божији? А ако није био Син Божији, како онда може бити спаситељ света кад и он сам болује од исте болести као и свет, од смрти од које би га требало и спашавати? У другом
случају, ако природа не одређује постојање, што смо горе заиста и видели у контексту људског искуства, него личност, онда како је Христос будући Син Божији умро? Смрт и Васкрсење Христово ће управо дати одговор на ово питање и показаће да је Господ Христос Син Божији, иако је заиста умро, и да је Он управо зато и једини спаситељ света зато што је умро и васкрсао. Како? Прво да почнемо са страдањем и смрћу Господа Христа.


СТРАДАЊЕМ И СМРЋУ ЈЕ ХРИСТОС ПОКАЗАО ДА ЈЕ СПАСИТЕЉ СВЕТА


Господ Христос се као вечни Син Божији оваплотио и постао човек узевши на тај начин смртну људску природу у своју личност. Он је дакле, по рођењу као човек постао смртан. Друкчије није било могуће спасити смртну природу. Ни одстрањењем њених смртних елемената, просто зато што је у смрти било њено постојање. И то је Господ Христос показао својом смрћу, да је заиста ту и такву природу узео у себе сву без остатка. Да је којим случајем Христос одбио да умре, односно да није умро, тада Он не би спасао створену природу, јер би то значило да није узео нашу смртну природу и да није имао реалну природну заједницу са светом. Христос је умро и смрћу својом је потврдио да је узео у своју личност створену смртну природу.


Међутим, ово, што се тиче смрти Христове, не би требало схватити тако да је Христос морао да умре, у смислу нужности и неизбежности смрти, тј. да је умро мимо своје воље као што је то случај са свим створеним бићима. Да је Христос умро мимо своје воље онда он не би био слободна вечна Личност, Син Божији, него би био створена личност чија би се створеност управо и показивала у тој неизбежној смртности као што је то случај са свима нама. Христос је као личност био слободан од смрти и закона наше смртне природе, али хотећи да спасе ту и такву нашу природу која је смртна узео је исту у своју личност поставши човек. И зато треба подвући да је страдање и смрт Господа Христа његов добровољни акт, иако последица његове човечанске природе коју је узео, управо зато што је Он као Личност био нестворен и нестрадалан. Јер, природа изражава своје постојање и своја својства једино преко личности, а никако сама за себе. То је потврдио и Христов овоземаљски живот: Он спава, жедан је и гладан, једе, страда, и на крају умире, иако је Бог, Син Божији. То су све својства створене природе али се она пројављују сада кроз Личност Христову."Он је хтео да то све тако буде показавши на тај начин да је иако Син Божији сада и потпуни човек ради спасења света.


Дакле, Христос је умро, и требао је да умре да би заиста био Спаситељ света.Међутим, страдање Христово не треба схватити ни тако да је страдање извор спасења. Извор спасења је Христова Личност, а не његова смртна природа, односно страдање само по себи. У том контексту, што ћемо ниже видети, васкрсење управо то показује, да је Христос заиста Син Божији и да је људска природа превазишла смрт зато што је заиста узета у вечну заједницу Бога Оца и Сина и Св. Духа и да је зато Христос једини извор нашега спасења.


Међутим, као закључак овога дела треба нагласити да је једино Христово
страдање спасоносно за свет, а не страдање других, и не страдање по себи, зато што је Христос једини Син Божији. Зато је Христос и једини спаситељ света.


ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО ЈЕ ДОКАЗ ЛИЧНОГ ЗАЈЕДНИШТВА СТВОРЕНЕ ПРИРОДЕ, У ЛИЧНОСТИ СИНА, СА ОЦЕМ И ДУХОМ


Обично кад се о Васкрсењу Христовом говори ту се мисли на чудо које чини Божанска природа. Зато данас скоро сви кад о овом догађају говоре указују да је Христос васкрсао сам по себи зато што је имао Божанску природу, тј. зато што је по природи Бог. Међутим, да ли је то тако? Шта нам о томе говори само Свето Писмо? Сва сведочанства о васкрсењу Христовом из мртвих, забе лежена у Св. Писму Н. Завета говоре о томе да је Бог Духом Светим подигао Христа из мртвих (в. Дел. ап. 4,10;З,15;5,30;1. Кор. 15,15 итд.). Међутим, зашто је овај, на први поглед детаљ, толико важан?


Целокупни домострој спасења света, у коме је најизраже. нији догађај васкрсења, где се заиста најочигледније показује да је природа света спашена од смрти, израз је Личности а не Божанске природе. У свим догађајима везаним за Христа и његове делатности у спасењу света учествују и Бог Отац и Дух. Почевши рођења Христовог као човека кроз целокупни његов овоземаљски живот до васкрсења, па чак и до његовог другог доласка када ће дефинитивно икономија спасења бити доведена до крајај јер ће се и други Христов долазак догодити онда када то Бог Отац Благослови, све се одвија у заједници Божанских Личности. А те је доказ да је спасење света плод Личности, јер управо заједнице указује на личност, и да је та Личност Син Божји С друге стране, у свим догађајима везаним за Христа потврђује се да он све што ради, ради испуњавајући вољу Очеву посредством Духа Светога. Чак из љубави према Оцу Христос иде на страдање што најочигледније показује да је извор његов Личности Бог Отац, а самимтим он је Син Бога Оца. Тој заједници са Оцем Господ је подредио све заједнице које остварује у овоземаљском животу. На крају у догађају васкрсења Бог Отац васкрсао ва Христа из мртвих и тиме га показује Сином својим.Дакле, Христос је својом везаношћу за Бога Оца и Ду Светога чак и до смрти крсне показао, као што је Бог Отац и Д односом према Христу а тај однос Бог Отац је показао подигавши Христа из мртвих, да је Син Божији, вечна личност чије постојање извире од Оца. Зато је створена природа у њему оживљена I постала бесмртна, захваљујући његовој личности. Васкрсење смртне природе је дакле плод њеног уласка у вечну Личност Сина Божијег, и кроз овај догађај се пројавила велика тајна стварања и спасења света. Свет је створен да буде вечан као причасник Божанском животу у Господу Исусу Христу Сину Божијем.


Међутим, овде би, пре него да закључимо ово излагање требало нагласити да се спасење света зато што је плод Личности и личне заједнице остварује слободно, како од стране Бога, тако и од стране човека. Јер личност у односу на природу указује на слободу постојања и догађања. Природа пројављује нужност и детерминисаност. Зашто је ово важно напоменути?


Ако би претпоставили да су сви догађаји везани за стварање и спасење света израз Божанске природе а не личности, онда би на њих увек требало гледати као на чудо Божанске природе. У том контексту не само да би читава Божија икономија спасења света била несхватљива, нити би рођење Господа било схватљиво, нити његова патња, а понајмање његова смрт и његово тридневно лежање у гробу до васкрсења, него би то спасење било и неусво јиво за остали свет осим за Исуса Христа. Уосталом да је Васкрсење Христово израз коначног сједињења природа Божанске и човечанске на основу природног процеса, а не Личности, онда би било немогуће објаснити зашто је само Христос васкрсао а ми сви остали иако смо носиоци те исте природе коју је имао и он и даље умиремо. То би заиста значило тада даје спасењеједино за Христа и ни за кога више у свету.


Међутим, будући да је целокупна историја до васкрсења Христовог израз
личности, тј. слободе како Св. Тројице тако и људи, Бог Отац је Духом Светим једино Христа васкрсао показавши на тај начин да је он заиста Син Божији. То значи да је Христос Господ та истинска вечна личност у којој сви ми можемо унети своју смртну природу и личност и на тај начин постати бесмртни, синови Божији у Христу Сину Божијем. Зато нам је Христова Личност и остала на земљи и по његовом Васкрсењу и вазнесењу на небо, а она се пројављује у светој Литургији. Јер, св. Литургија је заједница Оца и сина и Св. Духа и свих оних који су остварили заједницу са Христом, а као што смо у овом чланку и показали, Л и ч н о с т је управо заједница.На тај начин Литургијска заједница остаје као догађај, личност у који се свет улазећи спашава. Тај процес ће бити завршен онда када се Христос поново јави, односно када васкрсне Господ све оне који су остварили заједницу са Христом. А то ће се збити у
последњем дану. На овај догађај указује православна икона Христовог васкрсења која приказује како Васкрсли Христос подиже из мртвих оне који су оства рили личну заједницу са њим. (О овоме опширније и детаљније као наставак у идућем броју.)


ЗАКЉУЧАК


Као закључак до сад реченог могли би издвојити следеће: Будући да је свет
створен слободом Божанских Личности његово постојање се пројавило у личности човека Адама. Међутим, светАдам као створен није у могућности да вечно постоји сам за себе без заједнице са Нествореним Богом. Створена природа је због своје створености из небића смртна по себи. Да би постала бесмртна требало је да буде возглављена у Личности Сина Божијег. Али не без сагласности човека у чијој је личности и била возглављена док се не оствари овај циљ Божији о свету. Међутим, Адам није прихватио ову Божију замисао. Није хтео да принесе природу Богу, прекинуо је сарадњу са Богом и окренуо се створеној природи. Када је Адам прекинуо везу са Богом управо се и показала каквоћа створене природе: створена природа је пројавила своју немоћ да живи без заједнице са Богом својим труљењем, умирањем. Спасење тој и таквој природи било је могуће једино ако би се она нашла у једној Бесмртној Л и ч н о с т и. То се и догодило Христу. Христос је умро показавши да је узео у своју личност смртну природу и васкрсао јер је био по личности Син Божији. По васкрсењу и вазнесењу Христовом, Личност Сина Божијег, Христа је остала на земљи као Црквазаједница Бога Оца и Сина и Светога Духа да би целокупна створена природа преко различитих људских личности ушла у ту заједницу и постала бесмртна. То ће се на крају историје показати кроз опште васкрсење кога је предокус наш Христово Васкрсење.