ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

 

Чуо сам, Цезаре, да желиш знати о овоме што ћу ти сада писати. Овде се налази човек који живи у великим врлинама и зове се Исус Христос. Народ га назива проро­ком, а његови ученици га сматрају за божанство. Веле да је син Бога, Творца неба и земље и свега што на њој има и бива. Заиста, Цезаре, сваки дан се чују чудне ствари о ово­ме Христу. Да лечи болеснике само додиром и да мртве васкрсава једном речју. Он је човек средњег, лепог стаса. Изглед му је благ и достојан поштовања. Коса му је боје добро зрелог лешника, пада му у увојцима преко ушију и са бескрајном милином шири се по плећима. Носио ју је раз­дељено на темену на назаретски начин". Чело му је високо и чисто.

 

Образи су му љупко румени. Нос и уста његови див­но су правилни, брада му је честа, боје као и коса, није дуга и на средини је раздељена. Очи су му лепе и сјајне, као Сунчани зраци, и нико не може право да гледа у њих од сјаја. Укорава с величанством, а опомене су му пуне благо­сти. Или говорио или творио, увек то чини са милином и озбиљношћу. Никад га не видеше да се смеје, али су га видели да плаче. Веома је умерен, врло скроман и веома мудар. Једном речи: то је човек, који својом великом лепо­том и својим божанским преимућством надмашује све си­нове човечанства. Науком задивљује сав Јерусалим. Он нигде није ништа учио, а зна све науке. Иде босоног и го­логлав, многи га исмевају, али у његовом присуству стре­пе и чуде се. Веле да такав човек није никада ни виђен, ни чувен у овим пределима. Многи Јевреји га сматрају за бо­жанство и верују му, а други га туже мени, као да је про­тивник твоме Величанству, Цезаре. Он није никада нико­ме учинио зло, али јесте добро. Ипак сам твоме Величанству, Цезаре, готов да слушам, како ми наредиш биће извршено. У Јерусалиму седме индикције, месеца је­данаестог.

 

Твога Величанства највернији и најпонизнији слуга, Намесник Публије Лентула

 

Публије Лентула, бивши царски намесник у Јудеји, у писму императору Тиберију, из инж. Војислав Поповић Хаџија, Светој Земљи, ауторско издање, Београд, 1979., 288, 289.

 

ЈУДЕЈСКЕ СЕКТЕ

 

Јосиф Флавије рођен је у Јерусалиму 37/38. године у угледној свештеничкој породици. Стекао је широко обра­зовање. Са шеснаест година живи у пустињи као аскета пуне три године. Приступио је секти фарисеја. Године 64. је у Риму као изасланик ради ослобођења неких свештеника. У Јерусалиму је поново 66. године. Када су Јевреји подигли устанак против Римљана Јосиф Флавије се нашао на челу устанка у Галилеји. Он се, међутим, предао Римљанима. Прорекао је Веспасијану да ће постати римски цар, што се и обистинило, те је зато живео уз цара у Риму.

 

Јасиф Флавије као историчар пише и књижевна дела. Познато је његово дело О јудејском раиау (De bello iudaico; Псрн iov IovSatxov љо#рои), написано у седам књига на арамејском језику, а затим преведено на грчки. Друго зна­чајно његово дело је Jygejcкe старине (Antiquitates Iudaicae; IovSatкr# архко#,оу#а). Ово дело је завршено 93/94. године и састоји се из двадесет књига. Оно представља прву целови­ту историју Јевреја. Ранохришћански Оци Цркве и писци наводе Јосифа Флавија, нарочито она места из његових дела у којима говори о Господу Христу, Св. Јовану Кр­ститељу и Св. Јакову Брату Господњем (Јудејске сшарине 18, 3, 3).

 

2. Код јудејаца, наиме постоје ти врсте филозофских школа. Једну сачињавају фарисеји, другу садукеји, а трећу, која живи по нарочито строгим правилима, такозвани есе­ни. И ови су рођени јудејци, али међусобно много више повезани љубављу од других. Чулне насладе избегавају као грек, а за врлину сматрају уздржљивост и савладава­ње страсти. Мало цене брак, него напротив узимају туђу децу док су још у нежном добу и способни за васпитање, држе их као своје, и уче их својим обичајима. Но тиме не теже потпуном укидању брака ни добијању потомства у њему, него се само осигуравају од распојасаности жена, пошто верују да ниједна од њих не чува верност само јед­ном мужу.

 

3. Богатство се презире и управо зачуђује код њих заједница добара, тако да се међу њима нико не налази који би поседовао више од других. Закон је да они који ступају у заједницу морају њој предати све шта имају, тако да међу њима нема ни крајњег сиромаштва нити прекомерног бо­гатства, него сви располажу као браћа заједничким имет­ком који се састоји од имања сваког појединца. Нечистим сматрају мазање уљем, па ако је неко намазан против своје воље, пере тело, јер храпаву кожу сматрају лепом, као и што стално носе белу одећу. Гласањем се бирају управљачи заједничког иметка и дужност је свакога да се прими врше­ња служби.

 

4. Они немају ниједан свој град, него многи станују у сваком. Чланови секте, ма откуда долазили, могу да распо­лажу ониме шта нађу код својих другова као својим имет­ком, и долазе људима које раније никада нису видели као да су њихови најбољи пријатељи. Због тога на пут не узи­мају ништа осим оружја против разбојника. У сваком гра­ду има по један од њих због странаца да би им дао одећу о опскрбио их и сваком другим потребама. По своме држа­њу и свим другим спољашњим појавама изгледају као дечаци који се још васпитавају штапом својих учитеља. Оде­ћу и обућу не мењају све док се потпуно не поцепа или дугим ношењем не подере. Ништа између себе не купују нити продају, него сваки даје другоме од својега када му шта треба и прима од њега ако му нешто треба. Без сваке накнаде може сваки да тражи од ма којега члана шта му је потребно.

 

5. Богопоштовање врше на нарочит начин. Пре изла­ска Сунца не изговарају ниједну реч, него му упућују неке старе молитве као да би хтели да измоле његов излазак. После тога старешине их упућују на онај посао у који се поједини разуме. Пошто раде до петог часа, окупљају се на одређено места, припашу платнени убрус ако себе и перу се у хладној води. После тога очишћења одлазе у нарочиту зграду у коју не сме да уђе припадник ниједне друге секте, и ту се сакупљају, очишћени, као да улазе у неко светилиште, у трпезарију. Онде сви поседају тихо, и пекар им даје хлебо­ве по реду док им кувар доноси посуду са само једним је­лом. И после јела свештеник говори молитву тако да се пре и после јела одаје поштовање Богу као даваоцу свега. За­тим скидају своју свету одећу и одлазе на посао до вечери, када се враћају и једу на исти начин. Ако има некога од страних, и он руча заједно са њима. Ни вика, ни икоја друга галама не обесвећује кућу, него сваки пушта другога да го­вори како му следује по реду. Тишина која је у кући чини застрашујући утисак на оне који су извана, но томе миру узрок је стална трезвеност чланова који јело и пиће узимају само да се насите.

 

6. Без изричитих наређења својих старешина есени не чине ништа, а само у две ствари могу да поступају само­стално: у пружању помоћи и милосрђу; сваки може да прискочи у помоћ оном који је достојан, и да пружи храну оскудноме. Но рођацима се не сме ништа поклањати без изричите дозволе старешине. Гнев испољавају само онде где је оправдано. Страсти савладавају, верност и веру висо­ко цене, мир шире свуда. Дата реч вреди више од заклетве, коју уопште не чине, јер је сматрају гором од кривоклет­ства. Коме се не верује и без призивања Бога, тај је већ унапред осуђен, веле. С нарочитом љубављу проучавају списе старих да би дознали шта је за тело и душу спасоно­сно. Из тих списа настоје да сазнају корене за лечење бо­лести, као и својства камења.

 

7. Ако неко жели да буде примљен у секту, не прима се одмах, него мора једну годину да живи изван реда истим животом којим и чланови, а пре тога даје му се секирица, споменута прегача и бела одећа. Ако је у том времену из­држао искушеништво, онда се за један степен приближава заједници - чисти се водом освећења, али не суделује при заједничком обеду. Пошто покаже своју чврстоћу, у следе­ће две године испитује му се нарав, па ако се и у томе пока­же достојан, прима се у заједницу...

 

8. Ако неко учини тежак грех, искључују га из зајед­нице и тако искључен умире на најбеднији начин. Везан заклетвом и правилима реда он не сме да прима никакве животне намирнице, него се мора хранити зељем, због че­га му се тело истроши и на крају умире од глади. 3бог тога су често таквог несретника који је био у последњој снази из сажаљења примили натраг, јер су сматрали да је патња која га је била довела близу смрти довољна казна за њего­ве грехе.

 

9. При суђењу поступају врло савесно и праведно. Од­луку доносе само ако је сакупљено најмање стотину члано­ва, и пресуда њихова је непроменљива. Поред Бога највише поштују име законодавца. Ко хули на њега, кажњава се смрћу. Сматрају да је поштовања вредно покоравати се ста­ријима и већини, па ако њих десет решавају, не противречи се мишљењу деветорице. Пред другима не пљују, нити на десну страну. Више од осталих јудејаца пазе да не раде су­ботом, па због тога не само да примају јело за себе дан пре, да не би палили ватру, него суботом не померају ниједну посуду с једног места на друго, и настоје да не врше природ­ну потребу. А у другим данима ископају секирицом слич­ном будаку, коју добија сваки нови члан, јамицу дубоку јед­ну стопу, њу покривају својим огртачем да не скрнаве Бо­жије светло, сврше нужду у њу, а затим загрну ископаном земљом, а при томе траже најзабаченија места. Па премда је то избацивање природно, ипак обичавају да се после тога перу, као да су постали нечисти.

 

10. ...Живе врло дуго и многи су и сто година стари, како ми се чини, због једноставности њиховог начина жи­вота и поретка. При томе остају хладни и при најгорим недаћама, болове савладавају снагом духа, а славну смрт претпостављају најдужем животу. Ова њихова врлина се нарочито показала у рату против Римљана. На мучилишта су стављани, удови им растрзани, паљени, ломљени, с нај­страшнијим мучилачким справама мучени да би их приси­лили на хуљење законодавца, или да једу забрањено јело, али без успеха...

 

11. Они, наиме, верују да ће се тело распасти а да им твар не остаје, али душа вечно живи, па да се она, происте­кла из најфинијег етера, само природним чудом свлачи до­ле и затвара у тело као затвор. Али чим се душа реши окова меса, као ослобођена од дугогодишњег ропства, пе­ње се у блаженој радости у висину. Слично с млађим Хеленима уче и они да је добрима одређен живот са оне стране океана, и места, где ни киша ни снег ни врућина не муче, него стално прохлађује благи зефир који пири са океана, док зли одлазе у мрачну, хладну пећину с вечним мукама. Иста мисао се налази, изгледа ми, и код Хелена, када сво­јим јунацима, које зову херојима или полубоговима додељу­ју острва блажених, док душама злих, места за злочинце у Аду, где по причи издржавају казну...

 

12. Уосталом, међу њима има и таквих који тврде да предсказују будућност, постигавши то својим проучавањем од младости светих књига, изрека и пророка, и разним очишћењима. И заиста је реткост да се њихова прорицања не испуњавају.

 

13. Што се тиче других двеју секти, међу њима је нај­старија фарисејска. Они се цене као најбољи тумачи зако­на, да све зависи од Бога и судбине, и уче да је слободно, већином, људима да чине право или неправо, али да при свакој радњи суделује и судбина. Све душе су по њима бе­смртне, али само оне добрих прелазе у друго тело, док ду­ше злих одлазе у вечну муку.

 

14. Садукеји, друго од поменутих секти, напротив пот­пуно одричу судбину и тврде да Бог нема ништа с људским делима и поступцима, него је потпуно остављено слободној

вољи да чини добро или зло, и по свом властитом избору да чини ово или оно. Потпуно одричу, затим, вечност душе као и казне или награде у Аду. Но док су фарисеји међу­собно тесно повезани и високо цене врлину, дотле се саду­кеји према својима односе много непријатније, као са странцима. Толико сам имао да кажем о филозофским школама јудејаца.

 

Јосиф Флавије, Јудејски раис, превео с латинског

Д. Глумац, Београд 1967, гл. 8, 2-14.