www.verujem.org

СВЕТА ТАЈНА ЕВХАРИСТИЈЕ

Преузето из књиге: „ Лествица тајноводственог путовања“ ; игуман Острошки (сада епископ диоклијски) Јован (Пурић) ; одељак: лекције из школске учионице, са радија и телевизије.../

 

У свему Христос

 

Правилно разумевање Свете Тајне Евхаристије је од битног значаја за живот човека уопште, односно за разумевање Цркве и спасења света. Ми ћемо овде размотрити ову тајну превасходно са еклисиолошког и есхатолошког становишта, имајући у виду и историјски и онтолошки контекст.

 

Хришћанство је откривено као Црква. Црква као заједница људи са Христом је онтолошког карактера - из те заједнице произлази вечни живот по чланове Цркве, по Цркву. За разлику од римокатоличке теологије суда, која претпоставља да ће суд као нека врста онтологије бити на крају света (и самим тим је изузет тј. није присутан у историји) православна еклисиологија налаже, с обзиром на своју онтологију, перманентно присуство Христово на земљи – будући да је вечни живот утемељен на заједништву са Њим (Христом).

Овакав закључак нас води на истраживање где је Христос, односно где се може са Њим општити и после Његовог Вазнесења на небо, будући да је општење и заједница са Њим онтолошког карактера, односно од апсолутне важности. Ако Христа нема макар једног тренутка на земљи немамо живота. За разлику од оваквог става католицизам својом теологијом суда не претпоставља то нужно постојање Христа на земљи. Дакле мора да постоји један видљив (пункт) догађај који ће пројављивати то наше заједништво са Христом и остваривати то заједништво и на тај начин спасавати свет и људе. Тај догађај после Вазнесења Господа Исуса Христа на небо Црква је нашла у Св. Евхаристији.

Св. Евхаристија је од најранијих времена у православној Цркви схваћена као тај и исти Христос присутан на земљи и после Вазнесења Свога на Небо. Ово је за еклисиологију од битног значаја јер показује да су све активности људске и чланова Цркве биле у првој Цркви везане за Св. Евхаристију. Евхаристија је била та исходишна и крајња тачка живота Цркве и хришћана и она је као таква и пројављивала Цркву Црквом, али и служила је као основа за одређење Цркве и њене суштине.

Много тога што данас имамо као независне целине у Цркви некада су биле састављене са Св. Евхаристијом. Касније су оне развијене, извучене из Св. Евхаристије и представљују саме за себе целину.

У новије време се све више наглашава важност Св. Евхаристије за живот Цркве и одустаје се од већ устаљеног начина размишљања да је Св. Евхаристија једна између седам Светих Тајни или Светајни и скреће се пажња на то да је Св. Евхаристија централни пункт, односно срце живота Цркве (и по својој констелацији и по својој важности).

Анализа богослужбеног живота, односно богослужбеног круга Цркве указује управо на то да је читава активност Цркве усредсређена на тај јединствени догађај Св. Евхаристије – и у недељном кругу, али исто тако и у једном годишњем кругу.

Анализирајући празнике и њихову садржину намеће се закључак да се Св. Евхаристија не може посматрати као једна између многих тајни које на неки начин чине Цркву.

Анализом канонског устројства управљања Црквом стиче се закључак да је оно утемељено на Св. Евхаристији и има форме евхаристијске. Канони ништа друго не предупређују и не исправљају до јединство у Св. Евхаристији. Највећа казна у Православној Цркви је одувек била одлучење од Евхаристије , а нормалан живот Цркве подразумевао је заједништво у Св. Евхаристији.

Постоји и у оквирима православне Цркве (не само на Западу) тенденција да се Црква претвори у једну обредну институцију, а Св. Евхаристија да се посматра као ствар. Св. Евхаристија не може бити ствар већ је првенствено један догађај. Кад кажемо „ствар“ под тим подразумевамо да се Св. Евхаристија као Тело и Крв Христова схвата као да је хлеб и вино, тај вид, тај символ – ствар. Мало је оних који Св. Евхаристију схватају као Тело и Крв Христову у контексту једног догађаја и као догађај. Због тога имамо многих питања која се тичу проблематике Причешћа – да ли се треба причешћивати стално, да ли се треба причешћивати често? Као одговор на ова питања развијају се многе мудрости које нас удаљују од проблема и сам проблем никад се неће на тај начин решити. Проблем се мора решавати суштински из корена и то тако што ће се променити појам о Св. Евхаристији као ствари и што ћемо се вратити на стари исконски појам да је Св. Евхаристија праксис = догађај. На основу оваквог схватања Евхаристије као догађаја, заједништво са Христом на Св. Евхаристији подразумева – заједницу Светих у једном Светом. Ако је Св. Евхаристија заједница Светих (како је назива Ап. Павле) њен карактер, њена суштина је заједништво – заједница у једном Светом – у Христу, заједница људи под једним Епископом. Ако Евхаристију посматрамо као ствар тада је Евхаристија један психолошки доживљај, везан за једног човека који је мање – више независан од других који учествују на Св. Евхаристији и који је понајмање зависан од Епископа. Причешћивање на овај начин не значи више причешћивање једним живим Христом што подразумева сама реч Причешће (причестити се = остварити заједницу). Остварити заједницу са неким не значи више остварити заједницу која подразумева заједницу са ближњим већ подразумева и заједницу мимо ближњих и независно од ближњих, са Христом кога налазимо под једним конкретним видом Тела и Крви израженог кроз Хлеб и Вино у Св. Евхаристији. На овај проблем је својевремено указао Св. Игњатије Богоносац говорећи да је Св. Евхаристија лек бесмртности (лек против смрти) јер су управо многи схватали Евхаристију у једном објективном смислу, као ствар. Св. Игњатије Богоносац је инсистирао на догађају заједништва, на догађају који је као такав лек против смртности, а не на ствари која се даје кашичицом. Оваквом схватању Евхаристије као ствари умногоме доприноси јелинистичка свест која полази од онтологије природе која под истином подразумева увек нешто што се не мења, дакле природу. Јелини су увек били склони да укажу на природу тражећи истину, и увек пре на природу него на догађај. За њих је догађај нешто што је феномен, што пролази и што не може да се поистовети са истином.

Св. Игњатије Богоносац овако говорећи о Евхаристији као о једном догађају враћа Цркви значење једног организма који је незамислив без другог члана, организма који подразумева јединство са другим, и то онтолошко јединство, онако како ће Ап. Павле говорити о члановима Цркве упоређујући их са члановима једног организма (у посл.Кор.), не дозвољавајући индивидуализам и поимање Цркве као скупа индивидуа (независних јединки) које имају неку психолошку везу.

Евхаристија упућује на Цркву као на организам, као заједницу под једним Епископом који представља, као жива личност, живога Христа.

Евхаристија је та од које произилази Црква, догађај који чини подлогу Цркви, али он сам по себи не изражава Цркву (Црква се не може свести само на обред, Евхаристија је темељ, зато је Евхаристија црквена). Њена битна форма је заједништво и догађај али ту своју суштину Евхаристија добија од Цркве као заједнице и као једног живог организма. Исто тако и Црква добија своје обележје из Евхаристије као догађаја, па је зато Црква евхаристијска, на евхаристијски начин постоји.

Евхаристија је црквена у том смислу да подразумева заједницу; не може бити Евхаристије где нема заједнице ових елемената: Епископа са другим вернима, макар двоје или троје.

Св. Евхаристија представља символ, предукус Царства Небеског будући да је утемељена на васкрслом Христу, на догађају Васкрсења. Св. Евхаристија пре свега обзнањује догађај Васкрсења, али не само Господа Исуса Христа него изражава и наду у наше Васкрсење. Зато она значи предукус Царства Небеског, предукус будућег века али залог тог вечног живота, залог нашег Васкрсења је Христос. Он је тај Првенац из мртвих који нам је дат као предокус онога чему се ми надамо. Христос као историјска личност није дакле јунак који долази из далеке прошлости, изван овога света, изван времена. За Хришћанство историјска личност Господа Исуса Христа неодвојиво је везана за Његово Васкрсење. Зато и Евхаристија као тајна сећања на Христа не значи само сећање на Христа као историјску личност, него сећање на конкретни историјски догађај Васкрсења. Будући да је сећање Васкрсења кроз Христа нада за наше Васкрсење (које ће бити у будућем веку), а чији је залог, зарука Христос, Света Тајна Евхаристије постаје, не само сећање на прошлост, већ пре свега сећање на будућност, сећање на оно што ће се десити и зато добија своју онтолошку подлогу а не психолошку. Будући да је Царство Небеско (које се у Св. Писму упоређује са свадбом Царевог сина или Великом вечером) будући догађај који нам је у Христу дат као предокус, овај предокус је и карактерисан код Ап. Павла као зарука. Ако је свадба то једно пуно јединство, зарука је у ствари указатељ на то јединство.

Оно што је битно за Св. тајну Евхаристије јесте однос између садашњег и будућег века, тог есхатолошког момента. Света тајна почевши одавде, од историје, будући да је Христово Васкрсење историјски догађај, и да је пројављује као символ, символизује будућност (а не прошлост), јер символизује наше Васкрсење ког је залог Христово Васкрсење. Оно што се у Цркви назива сећање, што се назива символом то је окренуто ка будућем веку. Зато се у евхаристијској молитви анамнезе (сећања) сећамо Христовог рођења, Страдања, тридневног лежања у Гробу, Васкрсења, Вазнесења али и Другог и славног доласка.

У Хришћанству нема символа који је независан од Христа већ сви потичу од тог једног извора – Христовог Васкрсења. Свети Оци су говорили о будућем веку на основу тога што су Апостоли забележили а везано за Христово Васкрсење. Зато говоримо да ће простора и времена бити, неће се изгубити, као што се ни у Христу то није изгубило. Простор и време ће бити такви да нас неће раздвајати (Христово пролажење кроз затворена врата, Христова присутност свуда) него ће бити фактор сједињења и јединства.

Символи узети из Христовог живота после Васкрсења су уношени у Свету Литургију и на тај начин су пројављивали будући век. Господ Исус Христос после Васкрсења се јавља у другом обличју својим ученицима и они не могу да га познају, дакле јавља се као Црква. Они га познају када Он са њима дели храну и једе (када ломи Хлеб), па је та храна узета као битан елеменат Евхаристије (не само да би показали да кроз ту храну добијамо заједницу са Христом), јер је Црква хтела да покаже да се у Царству Небеском неће изгубити простор, материја. То пре свега указује на улазак читавог света у тај будући век, али његов преображени улазак, односно његову форму која ће бити преображена Духом Светим, преображена у Тело Христово. Зато све што уносимо у Свету Литургију постаје у тој литургијској заједници – Тело Христово, тај исти Христос, или како каже Ап. Павле „Све у свему Христос“.

(1991)