Јован Мајендорф

ЧИН СТВАРАЊА У ИСТОРИЈИ

ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВЉА*

У историји хришћанства на Истоку, учење о стварању било је формално на дневном реду теолошких дебата два пута. Први пут је то било у вези са учењем Оригена који је тражио синтезу између старозаветног објашњења стварања и метафизичких претпоставки платонизма. Други пут је то било у нашем веку. У Русији, група еминентних религиозних философа, познатим као софиолози, тражила је путеве интегрисања хришћанске мисли у оквире савремене философске методологије. Као и код Оригена, учење о стварању било је у центру њиховог занимања а такође и у центру критике којој је софиологија била изложена. Коначно, пошто су антрополошке импликације стварања, како је то изложено од стране Отаца, биле јасно укључене у велике христолошке дебате од петог до осмог века, и пошто су резултати тих дебата одредили не само мисао већ и богослужење (литургију) и духовност (спиритуалност) православља уопште, очигледно је да је учење о стварању неодвојиво од развоја хришћанске теологије у целини.

Ориген, Атанасије и јелински Оци

Учење великог Оригена било је под утицајем једне главне апологетске зами сли: учинити библијско откровење прихватљивим и разумљивим за Јелине. Задатак је био од суштинског значаја за напредак хришћанства, али је, притом, био и изузетно тежак. Он се није могао испунити простим коришћењем алегорија, као егзегетским методом par excellence , јер је подразумевао конфронтацију фундаменталних и непомирљивих метафизичких принципа. Библијска идеја стварања била је супротстављена платонистичком учењу о непроменљивости Бога и тврдњи да је свако истинско постојање вечно. На тај начин Ориген је прихватио решење које се састоји у потврди вечног стварања. Бог није почео да буде Створитељ – његова доброта увек је тражила неки објекат, а његова праведност није била помирљива са неједнакошћу. Према томе, тај објекат је представљао вечно постојећи свет створених умова ( no , ej ), који су једнаки и идентични. Постојање нашег сопственог, видљивог универзума, у коме су бића променљива и неједнака, долази као резултат пада.1 За Оригена вечност стварања је неразлучива од вечности Логоса: обоје вечно происходе из Бога. Отуда, аријанска интерпретација оригенизма закључује да је и сам Логос створено биће.

Критика Аријанизма од стране Атанасија одбацила је метафизичке премисе o ригенизма, нарочито по питању стварања. По Атанасију, Бог је створио свет у времену, по сопственој вољи , док је Логос његов Син по природи и изван времена. Таква дистинкција представља главни аргумент против Арија2 и потврђује, с једне стране, да „Син није створење које је настало било каквим чином воље“ и да „је он истинити Син настао од суштине Оца“.3 С друге стране, Атанасије прокламује апсолутну трансценденцију Бога, као Створитеља, као Оног Који Јесте – који није одређен било чиме изван Себе, не чак ни оним што Он чини . Отац, Син и Дух заједно деле исту трансцендентну природу и њихови међусобни односи су независни од чина стварања. У поређењу са природом Бога „природа бића насталих ни из чега је флуидна, немоћна, смртна и сложена“.4 Она постоје „милошћу његовом, вољом његовом и речју његовом … тако да могу чак и престати да постоје ако то Створитељ жели“.5 Тај контраст између Створитеља и бића створених постао је императив у Халкидонској дефиницији ипостасног јединства божанског и људског у Христу, одржавајући различитост постојања тих двају природа, где свака задржава своја неотуђива својства.

Међутим, овакво истицање супротстављања нестворене и створене приро де, које је снажно присутно у антиаријанској полемици Атанасија, није дало одговор на главно философско питање са којим се јелинска философска мисао сусрела у хришћанству: наиме, питање о стварању у времену. Наравно, платон ски претпостојећи „свет идеја“ морао је бити одбачен јер је претпостављао су штинско ( substantial ) и вечно постојање поред Бога, са тенденцијом да умањи реалност видљивог космоса, који по платонизму представља само сенку веч них духовних стварности. Ипак, у свом сталном дијалогу са платонизмом, је лински Оци су углавном подржавали идеју о божанском плану стварања који је претходио самом чину издавања заповести о стварању у времену. У ствари, и саме свете хебрејске књиге, нарочито преко замисли о Khohma у мудросној књижевности и јовановском учењу о Логосу „кроз којег је све створено“, доне кле дају одговор на преокупацију јелинске мисли вечним и божанским засни вањем видљиве реалности.

Због тога у јелинској патрологији постоји извесно неразвијено, али јасно учење о божанским „замислима“ о свету. Додуше, те идеје се не односе на божанску природу – оне припадају персоналистичком Богу, нарочито личности, или ипостаси Логоса, па конституишу вечни, божански план који постаје реалност у времену, вољом Бога. Наглашавајући да те идеје света припадају персоналистичком, ипостасном Богу, Кападокијски Оци сачували су, у исто време, како апсолутну трансценденцију божанске природе, тако и вечну, нестворену потенцијалност божанске слободе стварања.

Штавише, нарочито код св. Василија Кесаријског, наилазимо на замисао о тварном динамизму који одговара самом космосу, и то врлином логоса који је његов нераздвојиви део. Коментаришући Пост 1 24 („Нека буде земља“), Василије пише: „Ова кратка заповест одмах је постала велика стварност и стваралачки логос , произносећи (на начин који превазилази наше схватање) небројене врсте биљака. Према томе, поредак у природи, добивши свој почетак са првом заповешћу, улази у период следећег времена све док не достигне потпуно обликовање универзума.“6 Василије се не би противио савременим теоријама еволуције све дотле док се на порекло еволутивног динамизма не би гледало као на нешто што је онтолошки аутономно – већ на нешто приписано Божијој вољи. Тај унутра шњи динамизам целокупне створене природе даље је развио св. Максим Исповедник, стварајући тако критеријуме за целокупну каснију византијску мисао. По Максиму „покрет“ или динамизам стварања зачео је Бог, али он такође има Бога као свој крајњи циљ: он је „принцип, центар и крај“7 и сва бића су предна значена да буду у заједничењу са Њим.

У том смислу, светоотачко учење о стварању јесте неодвојиво од есхатологије – циљ створене историје, времена самог, представља јединство у Богу. Али, пантеизам је избегнут очувањем апсолутне разлике између нестворене и створених природа. Чак и коначно есхатолошко јединство неће представљати несклад природа – које нису побркане у оваплоћењу Логоса – али личносни Бог ће „постојати“ као што већ и постоји, не само у својој трансцендентној суштини већ и у енергији која се манифестује у бићима као њихово коначно значење ( логос ) и кроз коју целокупна творевина почива у суштом животу Бога.8

Руска софиологија

Циљ и смисао руског „софиолошког“ стремљења током касног XIX и раног XX века, на много начина, сличан је оригенизму. У оба случаја теолошки систем је створен од стране посвећених хришћана у „дијалогу“ са савременом философијом, и то са наме ром да се премости јаз између хришћанства и нехришћанског света. Духовни отац руске софиологије био је Владимир Соловјев (1853–1900). Инспирисан мистицизмом Јакова Бемеа ( Jacob Boehme ), као и Спинозом, Шопенхауером и Фихтеом – да не го воримо о идеји „интегралног знања“ руских словенофила – Соловјев интерпретира хришћанско учење о оваплоћењу као испуњење онтолошког и препостојећег „прерастања света у Апсолут“. Карактеристично је то да је предмет његове спекулације „идеја о Богочовештву“ чије историјско испуњење представља оваплоћење.9 Формално признајући библијско учење о трансценденталном Створитељу, Соловјев гледа на Бога више као на „креативни извор“ „свејединства“ ( unitotality ) кој e , док је у стању мноштвености, налази себе у процесу реинтеграције са својим Извором. Идеја божанске Мудрости, или Софије, користи се као модел за то „свејединство“ које онтолошки сједињује Бога и творевину. Соловјев, лично, живео је и умро као члан Православне Цркве. Међутим, његова метафизика „свејединства“ одвела га је до тога да сопствене идеје и личну припадност Цркви сматра надконфесионалним. Он је маштао о будућој есхатологији у којој би идеја о уједињеном хришћанству била реализована обострано – од стране римског папе и руског цара.

Необична фигура Соловјева вероватно би остала на маргинама историје православне теологије да се није појавила у одређеној фази руске историје кад су водећи интелектуалци, разочарани позитивизмом, тражили религијски поглед на свет. Они су, као и велики део интелигенције, у Соловјеву добили вођство и инспирацију. Два истакнута следбеника Соловјева, који су се посветили његовом „религијском идеализму“, такође су постали водећи професионални теолози: Павле Флоренски (1882–1943) и Сергеј Булгаков (1873–1944).

Флоренски, рођен у породици која је била незаинтересована за религију, прво је студирао математику, а потом теологију. Поставши свештеник, постао је и професор на Московској духовној академији, уредник часописа Академије, и умро као мученик за своју веру у концентрационом логору 1943. Понекад сматран за „православног Тејара“ ( Teilhard ), због достигнућа у математици и науци, чак и после 1917. године, Флоренски је прихватио метафизику „свејединства“ коју је нашао код Соловјева. У средишту његове мисли поново наилазимо на Мудрост–Софију ( Sophia ) – „идеалну личност света“, „једноставно дато истинско јединство света“ које „се реализује кроз вечни чин Божији “. Као и Ориген, вековима раније, Флоренски је свако стварно постојање сматрао божанским – вечним – не само у свом пореклу већ и у свом постојању (субзистирању). Према томе, значај стварања у времену увелико је умањен, ако не и потпуно потиснут. Према Флоренском, Мудрост–Софија „продире у дубину Свете Тројице“ и као таква представља „четврту личност“, али личност која није једносуштна са Светом Тројицом, већ „се прима у божански живот кроз божанско снисхођење“.10 Та замисао донекле је паралелна са идејом о „обожењу путем благодати“ или путем „енергије“ на коју наилазимо у јелинској патрологији и византијском паламизму. Али, необична терминологија, безлична, идеалистичка концептуализа ција и одсуство јасне потврде божанске трансцендентности и стварања у време ну, повезује мисао Флоренског са гностичком традицијом.

Сергеј Булгаков, други еминентни следбеник Соловјева и близак пријатељ Флоренског, следио их је, прво- , од формалног марксизма до „идеализма“, а касније и до православног свештенства. Протеран из Совјетског Савеза 1922. године, постао је декан на Теолошком институту Св. Сергија у Паризу. Као и његови претходници, Булгаков је у секуларизацији видео највећу опасност за савремено хришћанство и сматрао софиологију за једини приступ који би могао да јој се супротстави. Он није сматрао да је учење о оваплоћењу, као такво, задовољавајући одговор хришћанства на „секуларизацију“. „Да ли људи заиста схватају“, питао се он, „да тај догмат није примаран по себи, већ изведен? Он по себи захтева претходно постојање апсолутно нужних догматских формулација повезаних са праизворним Бого–човештвом “.11 Бранећи се, експлицитније него Флоренски, од оптужбе за увођење „четврте ипостаси“ у Бога, он идентификује Софију са самом суштином Бога, али такође дефинише и посебну „створену му дрост“. Међутим, „Мудрост у стварању“, пише он, „је онтолошки идентична свом прототипу: иста Мудрост која постоји у Богу“. Између нестворене Софије (или суштине Бога) и њеног створеног дупликата постоји, према томе, разлика, али и онтолошки континуитет, чак и идентитет. У ствари, изгледа да је Булгаков стално растрзан између бриге за хришћанску (и библијску) православност и сво јих философских претпоставки. „Како створен ‘ни из чега', у томе ‘ништа' свет налази своје место. Реалности што потиче из Њега Бог дарује постојање које је одвојено од Његовог сопственог.“12 Нерадо прихватајући философски парадокс тотално трансцендентног Бога, који ствара по сопственој вољи и „ни из чега“, Булгаков се држи извесног онтолошког континуитета између Створитеља и створења, без истинског разрешења проблема.

Не може се говорити о руској религијској филозофији, која је цветала почет ком овога века, а да се не помене име Николаја А. Берђајева (1874–1948). У почетку моралиста и „егзистенцијалиста“, Берђајев је био бриљантни критичар институција и идеологија. Најбоље познат по својој философији људске слободе и, иначе веома светоотачком, поистовећењу образа Божијег у човеку са слободом, он ипак, по неким својим метафизичким тврђењима, остаје следбеник не само Бемеа и немачког идеализма, већ и Соловјева. То и објашњава његове недоумице око замисли о стварању, што је било заједничко свим софиолозима. Међутим, порекло човека он није видео у реалности супстанцијалне и нестворене Мудрости, већ у слободи, која онтолошки претходи и самом Богу. „Човек“ – пише он – „јесте дете Бога и дете слободе.“13 „Елемент слободе не долази од Бога Оца, јер то претходи бићу … Бог Створитељ има апсолутну моћ над бићем, али не и над слободом.”14 Према томе, по Берђајеву, корени људске личности и слободе сежу до извесног Унгрунда изнад Бога или надређеног Богу – што је теорија која потпуно раскида са библијским откровењем.

Дебата о доктрини о стварању, на какву наилазимо код Соловјева, Флоренског, Булгакова и Берђајева, била је вероватно најзанимљивија епизода у историји православне теологије XX века. Њихови најсјајнији и неодступни критичари били су Георгије Флоровски и, на нешто другачији начин, Владимир Лоски. Флоровски је изложио критику метафизике Владимира Соловјева у својој познатој књизи Путеви руског богословља (Париз, 1937). Али, може се рећи да је практично целокупно дело Флоровског, које се бави јелинском светоотачком мишљу (а које је објављено у предратном периоду), било уперено против софиолошких постулата Сергија Булгакова, старијег колеге Флоровског на Теолошком институту у Паризу.15 Међутим, у тим делима име Булгакова се нигде не помиње директно. Ло ски, са друге стране, критикује софиологију директно слажући се са главним по зитивним ставовима „неопатристичке синтезе“ Флоровског. У вези са идејом о стварању, и Флоровски и Лоски једноставно реафирмишу позицију св. Атанасија, раније помињаног, као супротност ставовима Оригена.

Међу савременим православним теолозима софиолошко настројење практично и нема следбеника, док „неопатристичка“ мисао, симболизована од стране Флорен ског и Лоског, сасвим јасно постаје доминантна. То, наравно, не значи да је савремена православна теологија ограничена на историјска, патристичка проучавања. Учење румунског теолога Димитрија Станилоајеа ( Dumitru Staniloae ), који је у последње време постао познат и доста утицајан, налази се у сталном дијалогу са савременом, а нарочито егзистенцијалном философијом. Станилоае нарочито инсистира на персоналистичком приступу Богу – ако је стварање резултат божанске „доброте“, оно може резултирати једино из међуличносне љубави три Личности Свете Тројице, која себе посебно манифестује у стваралачкој енергији ad extra . Заиста, „доброта“ се не може поистоветити нити са божанском суштином, која је потпуно трансцендентна, нити са постојећом, статичном реалношћу, која би ограничавала божанско биће. Божанска свемоћ може једино резултирати из апсолутне слободе личносног Бога.16 Истоветно персоналистичко разумевање чина стварања налазимо и у списима грчког теолога Христа Јанараса ( Christos Yannaras ).17 Ове савремене позиције неодвојиве су од теологије св. Григорија Паламе и његовог разликовања између недокучиве и трансцендентне божанске суштине, с једне стране, и „нестворених енергија“ триличносног Бога са друге стране. То је тако услед тога што се божанске Личности, или Ипостаси, не узимају тек као прости израз божанске суштине (или „вечних односа“ унутар Бога) тако да је могуће рећи да су божански чинови вољни чинови и да, према томе, чин стварања сам по себи не представља „нужно“ изливање божанске суштине већ исход свемогуће божанске воље.

Заједничка основа: теоцентрична антропологија

и антропоцентрична космологија

Варијације, чак и контрадикције, што сам их покушао приказати шематски требало би посматрати наспрам заједничке позадине, наслеђене од стране православног предања и то из раног патристичког периода. Та заједничка позадина састоји се од „теоцентричне“ антропологије и „антропоцентричне“ космологије. Та антропологија и та космологија свакако су суштински повезане. Од времена св. Иринеја јелинско светоотачко предање тежило је да дефинише човека у његовој суштинској одређености, позивајући се на његово заједничење ( communion ) са Богом. На човека се није гледало као на аутономно и самодовољно биће – његова сушта природа дефинисана је унутарњом везом са Богом, а не супротношћу према благодати. По Иринеју човек је сачињен од три елемента: тела, душе и Светог Духа.18 А то је становиште које је недвосмислено повезано са проблемом божанског и људског pneu , ma код св. Павла, и које се тешко може разјаснити унутар ригидно датих категорија „природе“ и „благодати“. За св. Григорија Нисијског „човек је ушао у биће да би уживао у добрим ствари ма Божијим“ па стога „треба да има нешто у својој природи што је сродно ономе у чему има да учествује“. Тај елемент „сродан Богу“ јесте, наравно, imago Dei који Григорије одређује не само као облик учествовања у божанском живо ту већ, прецизније, као суделовање у Створитељевој „слободи и самоодређености“.19 Према томе, образ Божији не представља нешто што је дато и статично, већ потенцијалност и отвореност човека: потенцијалност за напредовање у Богу према још већем theosisu или, пак, „обожењу“, али такође и за слободну и растућу улогу у творевини као целини.

Та „теоцентрична“ антропологија налази свој израз и, у неком смислу, своје испуњење, у христологији: халкидонско учење о ипостасном јединству претпоставља, у Христу, не само пуку наспрамност двеју природа – једне створене и једне нестворене – већ стварно и динамично јединство. То сједињавање испољава се у „општењу особености“, односно, са једне стране, стварно преузимање људских својстава (укључујући смртност и смрт) од стране Логоса, и, са друге стране, обожење човека. Божанство и човештво не узимају се као су протстављене или неспојиве категорије. „Обожење“ не подразумева омаловажавање или апсорбовање човека од стране Бога, већ човеково истинско испуњење. У исто време, међутим, одбијање Евтихијевог монофизитизма (учење о само једној, божанској природи Исуса Христа) путем халкидонског ороса о „две природе“ и коначно, реафирмација истрајавања у Христу две одвојене воље, или енергије, одржавају апсолутну онтолошку разлику између Створитеља и створења.

Изгледа да се главни проблем праваца попут оригенизма и савремене софиологије налази у њиховом тражењу безличних јестастава ради премошћавања јаза између апсолутног Створитеља и „релативног“ створеног постојања, и трагању за вечним идејама , како би се објаснило сушто оваплоћење (нпр. као у случају Соловјевљевог „Богочовештва“). Насупрот томе, у патристичкој мисли, амбис између Створитеља и створења премошћен је на личном или „ипостасном“ плану који се не може свести на појам „природе“. Божанство и човештво сједињени су ипостасно – у личности оваплоћеног Логоса (божанска природа Исуса Христа), док је обожење доступно не безличној и апстрактној људској природи, већ једино људским личностима које слободно трагају за сједињењем са Богом. Што се тиче безличних природа, Створитељ и створења су увек, и то апсолутно, различити , док се у Христу ипостасно сједињују.

Теоцентрична антропологија – која је, у исто време, и персоналистичка – такође одређује преовлађујуће православно предање у разумевању творевине као целине. И заиста, „теоцентричност“ човека намеће став да се целокупно ствара ње посматра као антропоцентрично. То произилази, не само из повести Постања о стварању човека као владара творевине, већ, такође и посебно, из поимања „нове творевине“ у Христу, како се то исказује у светотајинским и литургијским предањима. Умирући и поново устајући са Христом у чину крштења, човек из нова задобија не само живот за себе, већ и слободу од детерминизма природе. Ту наилазимо на главни прекид са јелинистичким паганизмом, који – као и већина небиблијских религија – тежи деификацији природних сила. По хришћанству, ни једна створена реалност – само зато што је створена – не заслужује да буде обожавана, јер обожавање припада само Богу.

Међутим, човек – и само човек – ослобођен од зависности од природе чином крштења, поседује у себи препорођен образ Бога. То мења његов целокупан однос са створеном природом. Старо православно предање литургије веома је богато светотајинским радњама кроз које се природа „посвећује“. Међутим, све те радње потврђују ауторитет и одговорност човека које он спроводи у име Створитеља. Евхаристијски хлеб и вино постају тело и крв Христова зато што су људска храна. Вода коришћена при крштењу – или вода освећена другим приликама – света је зато што служи као средство за очишћење и за пиће. Уље је благословено као средство за исцељење. Примери су многобројни. Сви они указују на обнављање оригиналног рајског плана односа између Бога и творевине, у Цркви Божјој, где човек служи као посредник, слуга и пријатељ Бога. Међутим, само слободно и од говорно људско биће (или ипостас) може заузети то место, и то слободним избо ром. Само људско биће може бити крштено, постати део тела и крви Христове, бити исцељено и живети – никада људска природа у општем смислу.

Савремена православна теологија је учинила мало на развоју свог потенцијала, нарочито у односу на модерну науку и технолошку револуцију. Међутим, како позитивна достигнућа те револуције – тј. реафирмација, експлицитније него икада, човековог управљања творевином – тако и очигледне опасности које носи у односу на људско биће и његов значај, могу се јасно сагледати у свету традиционалног православног гледишта, како на човека, тако и на космос. У недавно објављеним предавањима које је одржао током прве године после руске револуције, Павле Флоренски је иницирао прилично занимљиву синтезу са научним гледиштем на човека и универзум. Синтеза је остала недовршена због трагичне судбине аутора и овде је не можемо разматрати детаљно.20 Нарочито је занимљиво његово разликовање „ипостасног“ и „суштинског“ нивоа људског постојања у објашњавању светотајинског освећења, путем којег Флоренски јасно напушта софиолошке претпоставке својих раних радова и којим поново приступа светоотачком предању. Међутим, он се увелико враћа софиологији када, на другим местима, афирмише „безлично“ освећење реалности. Даље проучавање тако изузетно оригиналног аутора, којег је Флоровски оптужио да је у бити „западњачки“ теолог,21 публиковање његових списа, што се сада постепено реализује, како у његовој земљи, тако и у иностранству, може представљати занимљив развој у модерној православној теологији стварања.22

У сваком случају, по мом убеђењу, категорије Исток и Запад, у смислу хришћанске теологије, увелико су превазиђене стварношћу данашњег света. Међутим, та нова ситуација не ослобађа теологе одговорности у тражењу истине и спасења које са њом долази. По правилу, православна теологија трага за доследном везом са Светим писмом и традицијом отаца. Међутим, сам ауторитет и заслуга отаца лежи у томе што су они одговорили на конкретне изазове свога времена. Руски софиолози, као и Ориген пре њих, прихватили су изазов, па њихово учење – као и Оригеново – заслужује критику као и даљи развој. Расправа која окружује њихов рад заиста је занимљива. Нажалост, културне, језичке и конфесионалне баријере још увек су довољно јаке да спрече шире учешће у тој дебати, као и могућности што их она пружа у разумном изражавању хришћанске мисли у савременом свету.

------------------------------------------------

* Чланак Creation in the History of Orthodox Theology преузет је из: “St. Vladimir's Theological

Quarterly ”, 1/1983. Текст са енглеског језика превео Марин Лазовић.

1 Origenеs, On First Principles 1: 2: 10 , 2: 9: 6, 3: 5: 3, ed. P. Koetschau , Berlin , 1913, 41–2, 169–70, 272–3.

2 Georges Florovsky, The concept of Creation in St. Athanasius , “Studia Patristica 6”, part 4, TU S1,

Berlin , 1962, 36–7.

3 St. Athanasius, Against the Arians 3: 90, PG 26: 448–9.

4 St. Athanasius, Aganinst the Heathen 41, PG 25: 81cd.

5 St. Athanasius, Against the Arians 1: 20, PG 26: 55a.

6 St. Basil, On the Six Days 5, PG 29:1160d.

7 St. Maximus, The Gnostic Chapters , 1:10, PG 91:1085d.

8 О учењу о нествореној енергији, или енергијама, што су га јасно изразили Кападокијци (наро

чито Василије и Григорије Нисијски), нарочито погледати дело св. Григорија Паламе из четрна

естог века. Cf. мој рад: A Study of Gregory Palamas , 2d ed., New York , 1974.

9 P. P. Zoubov, Soloviev on Godmanhood , Poughkeepsie , N.Y. , 1944. уп . опште уводе у Соловјевље

ве идеје код: N. O. Lossky, History of Russian Philosophy , New York , 1951. и V. V. Zenkovsky, A

History of Russian Philosophy , vol. 2, New York , 1953.

10 Главна теолошка дисертација Флоренског, насловљена Стуб и тврђава истине ( Stolp I

utverzhsdenie istiny ) објављена је у Москви 1914. године. Наши наводи односе се на скорашњи

француски превод начињен од стране Константина Андроникова: La colonne et le fondement de la

verite , Lausanne , 1975, 227.

11 С. Bulgakov, Anthology , eds. James Pain and Nicolas Zernov, Philadelphia : Westminster Press,

1976, 152, курзив је наш. Булгаков је аутор више од двадесет пет књига и безбројних огледа.

12 Ibid., 155.

13 Nicolas Berdyaev, The Destiny of Man , New York , 1937, 25.

14 Ibid., 29. О Берђајеву видети у скоро објављеном делу: T. Klepinine, Bibliographie des oeuvres

de Nikolas Berdiaev , Paris , 1978.

15 Ти радови нарочито укључују следеће: Vostochnye osty IV go veka („Источни оци IV века“, Па

риз 1931.); Vizantinskie otsy V–VIII vekov („Византијски оци од V до VIII века“, Париз 1933.);

Tvar' i tvarnost' („Твар и тварност“), “Pravoslavnaya mysl' 1 “ ( 1928) 176–212; и O smerti krestnoi

(„О крсној смрти“), “Pravoslavnaya mysl' 2” (1930) 148–187. Последња два рада појавила су се у

скраћеној верзији у: Creation and Redemption , уп. The Collected Works of Georges Florovsky, 3,

Belmont , Mass . : Nordland , 1976. Флоровски је уложио знатан труд како би показао да, нити би

блијска идеја о Мудрости, нити употреба замисли о Софији, у светоотачким и литургијским те

кстовима нема много додирних тачака са „софиолошким теоријама“. ( O pochitanii Sofii , “Trudy

pervogo s'ezda russkikh akademicheskikh organizatsy za granitsei”, 2, Sofia , 1938, 488ff). Његова

становишта потврђена су од стране савремених истраживања. Видети нашу студију: L ' ichonographie

de la Sagesse Divine dans la tradition Byzantine , “Cahiers archeologiques” 10, Paris , 1959,

259–77, поново публиковану у: Byzantine Hesychasm , London : Variorum, 1974.

16 D. Staniloae, Dieu est amour , Paris, 1980, 80сс; такође и: Theology and the church , Crestwood,

N.Y.: svs Press, 1982, 112сс.

17 Видети Yannaras, De l'Alience et de l'Inconnaissance de Dieu , Paris , 1971, 103–13.

18 St. Irenaeus, Against The Heresies 5; 6, 1, “Sources Chretiennes” 153, 75–7. Ту светоотачку зами

сао о „теоцентричној“ антропологији даље развијамо у нашој књизи: Byzantine Theology: Historical

Trends and Doctrinal Themes , New York : Fordham University Press, 1974, 138–43.

19 St. Gregory of Nyssa, Catechetical Oration 5, ed. J. H. Strawley, Cambridge , 1956, 26. Замисао о

слободи као основном изразу образа Божијег у човеку такође се развија од стране св. Максима

Исповедника ( Disputation with Pyrrhus , PG 91, 304c).

20 Нарочито видети следеће његове студије: Дедукција седам светих тајни и Освећење реално

сти у “Bogoslovskie trudy 17”, Moscow , 1977, 143–6, 147–56.

21 Fr. George Florovsky, Puti russkogo bogosloviya , Paris , 1937, 497.

22 Видети, нпр. недавне студије Роберта Слесинског ( Robert Slesinsky ), које су се појавиле у:

SVTQ 26:1 and 26:2 (1982). Изузетна разноврсност публикација Флоренског у областима рели

гијске мисли, као и у доменима чисте науке, данас постаје боље позната услед недавног обја

вљивања тачних биографских података и целовите биографије. Видети: Andronik Trubachev ,

Ukazatel ' pechatnykh tarudov svyaschenika Pavla Florenskogo , „ Bogoslovskie trudi “ 23 , Moscow ,

1982, 280–309.