Преведени чланак:

Wolfhart Pannenberg

The Churces and the Emergence of European Unity

 

Превео:

Александар Ђаковац

(објављено у зборнику "Хришћанство и европске интеграције",

издавач: Хришћански културни центар)

 

 

Волфхарт Паненберг

 

Цркве и стварање европског јединства

 

Крај другог миленијума хришћанске историје изгледа да се поклапа са одлучним корацима ка новом облику европског јединства. Крајњи политички облик тог јединства још увек није јасан, али је већ очигледно да се европски народи приближавају договору о економским интеграцијама којима је потребан некакав политички оквир за савез суверених држава. Ова ситуација ствара разумљиве забринутости. Неки људи би желеи да виде бирократску и политичку структуру која би делала науштрб различитих националних култура. Али Европска Унија, у некој врсти конфедерације, не би требала да тако нешто има за последицу. Напротив, конфедерална организација може да дозволи један још већи степен регионалне независности него што то допушта традиционална форма националне државе. С друге стране, потребан је нови осећај за културни идентитет, свесност да сви ти народи и регионалне културе, ма како се разликовали, заједно припадају једној културној традицији.  Економске интеграције нису довољне да изнесу и очувају стални осећај заједничког припадања. Ни један политички оквир по себи, не може да испуни ову сврху. У ствари, напредак према европским инеграцијама, тешко може да се досегне са садашње позиције, уколико европским народима не буду понуђени одговори који би указивали на заједничко учешће у истом културном свету, као и на остајање при засебним националним културама које доприносе изобиљу праваца европске културне историје.

Све ово сачињава један важан задатак интелектуалног вођства нашег времена. Треба понудити одговоре људима Европе који су већ уједињени у једној културној клими. Овај елеменат јединства је велики задатак садашњег културног наслеђа различитих европских нација, наслеђа које се у сваком од ових народа развијало на посебан начин. Могу се распознати два главна извора садашњег наслеђа: стално сећање на целокупну класику и хришћанска религија. Током наше културне историје ова два извора су понекад била у сукобу, али су углавном били сједињени у једном, помало чудном, браку. У ствари, то је углавном била хришћанска рецепција класичне грчке и римске културе, тако да је њихово наслеђе настављало да живи и повремено се, током европске културне историје, обнаваљало.

Истина је да је данашња модерна европска култура еманциповала (= одвојила - прим. прев. ) себе од оба ова корена. Грчка и римска уметност и литература су изгубиле своју функцију како класични модели које би требало  следити или који би се требали даље развијати. Али чак и када ови модели више нису били опонашани, они су наставили да служе као референтна тачка у стваралачкој мисли уметника, као и у јавној процени њиховог рада. Хришћанска религија је умногоме изгубила васпитни утицај на јавне изразе наше културне свести. Последњих година је чак изгубљен и додир са схватањем моралних норни, да не говоримо о моралном понашању. Али још увек је тешко схватити модерну европску културу без њених хришћанских основа и наслеђа. Посетиоци из других земаља су чак осетљивији за ову чињеницу од самих Европљана. У перспективи уједињења Европе, хришћански корени и хришћанска основа њеног културног живота могу изнова постати веома важни, јер је хришћанство један од неколико потенцијално уједињујућих чинилаца у свести европске културе. Потврђено је да плурализам није довољан и да не може да представља елеменат јединства у нашој културној свести. Можда ће због тога хришћански корени различитих европских националних култура бити прихватљивији. Такво васпостављање наших хришћанских корена може се још више утврдити, уколико саме цркве не буду допринеле развијању трагичних сукоба који су постаојали у европској историји.

Неко би о овој вези могао да размишља имајући у виду нарочито средњевековну историју Западног хришћанства, када је црквена политика у многим случајевима охрабривала и користила националне сукобе. Још је већа катастрофа било удаљавање Западног хришћанства и Источних Православних Црква. То подвајање се углавном догодило заслугом Рима, и то не само у једанаестом веку, већ можда и више у петнаестом. Када су се Источни хришћани суочили са коначном кризом током њиховог супротстављања исламској експанзији, њихове вође су биле уцењиване а њихов народ издан од стране Запада. Ови догађаји настављају да делују у савременом становишту Источних Православних хришћана, и да утичу на њихов став према Риму и према Западном хришћанству у целини. Све је то још више појачано новијим искуствима са политиком западних сила које делују на начин, који из перспективе Источних хришћана, изгледа као наставак типично Западне преваре.

Коначно, ту су и догађаји из шеснаестог века који су довели до разарања духовног јединства хришћана Запада. Овај нежељени ток Реформације, која је за свој циљ имала духовно обновљење хришћанске цркве, имао је за последицу више од једног века крвавих сукоба између Протестаната и Римокатолика унутар многих европских народа. На карају овог периода верских ратова, друштвени мир је коначно успостављен на основу различитих верских спорова. Док је у прошлости јединство вере претстављало наопходну основу за друштвени мир, средином седамнаестог века ова функција је везана за схватање о људској пироди,  док је религија сведена на споредну функцију давања мотивације за индивидуалну лојалност, или је чак деградирана на нешто што је просто приватна ствар. Еманципација јавне културе од њених хришћанских корена, која је постала карактеристична за савремену Западну културу, била је директна последица историје црквених деоба и верских ратова из доба Реформације. Модерна европска култура је настала у процесу одвајања од наслеђа деоба у контроверзама по питању хришћанских учења. Хуманистичка визија модерне културе, засигурно остаје у вези са хришћанским мотивима. Тамо* је заиста било у питању једно антихришћанско одступање. Дух модерног друштва је рођен у чину одвајања од хришћанске прошлости. То објашњава зашто се модерно друштво и друштвена брига модерне културе, прогресивно удаљавају од својих хришћанских извора. Даља последица овога је то, да модерна култура не може лако бити убеђена да њени проблеми могу бити решени враћањем на хришћанске изворе. Ови извори јој изгледају управо као оно што је ова култура оставила за собом и што је заменила слободом.

Ипак, еманципација није довољна да очува јединство друштва. То јединство је могуће очувати само ако постоји слободно учешће индивидуа у заједничком наслеђу и кроз различита индивидуална опредељења и развоје, што наша индивидуална слобода има као свој суштински садржај. Ово је, такође, важно и за наше европске народе и за њихову способност да заједно узрасту у уједињену Европу. У овом процесу важно је сећање на заједничка искуства, а свест о заједничкој историји може чак бити важнија од јединства језика. Развој осећаја националног јединства у историји Сједињених Америчкиг Држава може бити поучан. С једне стране, Сједињене Америчке Државе су постале /засенба/ нација, иако њихово становништво, односно његов највећи део, говори истим језиком као и људи у Британији. С друге стране, они су створили осећај националног јединства на основу њиховог посебног историјског искуства, јер дуго времена велики део њихове популације није говорио енглеским као својим матерњим језиком. Развој свести о заједничком историјском искуству изгледа да је од велике важности у процесу узрастања у заједницу. У случају Европе, хришћанске цркве могу дати посебан допринос развоју свести о заједништву код Европљана.

Као што сам раније рекао, хришћанске цркаве су у историји углавном доприносиле подели - за прошле векове то је непобитно - и то објашњава велико удаљавање модерне културе од хришћанских корена. Такође, важан допринос циљу васпостављања уједињујућег сагледавља европске историје коју сви заједно можемо да делимо упркос горким успоменама наших народа на сукобе и патње, може се постићи исповедањем савремених хришћанских цркава или њихових делова за одговоност у исторји европских подела и сукоба. Екуменизма се не може бавити само садашњим односом међу хришћанским црквама. Он такође мора да стреми подсећању на поделе и сукобе у прошлости, са циљем да се заједно присетимо наше европске историје  као нашег заједничког наслеђа испуњеног неправдама и трагичним грешкама које треба заједно да промислимо у циљу исправљања њихових дуговремених последица.

У ранијим периодима, Протестантске цркве су прослављале стогодишњице Реформације из шеснаестог века на претерано поносит начин. Прослављали су тако своје ослобођење од папске доминације и поновно откривање изворног Јеванђеља. У нашем екуменском веку, овакав начин прослављања Реформације је на неки начин застарео. Истина је да Протестанти настављају да се сећају великих егзегетских открића Мартина Лутера која су била веома контроверзна у шеснаестом веку. Како било, Римокатолички истраживачи Мартина Лутера данас се придружују Протестантским историчарима у представљању Лутера као "оца у вери" као и у тврдњама да је свеобухватна обнова мудрог библијског схватања вере, зиста представљала један од највећих Лутерових егзегетских и теолошких увида. Али као Протестанти ми треба да будемо на опрезу у погледу неких мање добрих аспеката Лутеровог темперамента, који нису прихватљиви уколико се жели мирољубива теолошка расправа. У Аугзбуршком исповедању вере из 1530. мирољубиво решење теолошких неслагања било је онемогућено не само папским захтевима да му се Протестанти подчине, него такође и опирањем Протестантске стране да врати ранију црквену имовину, која је на Протестантским територијама била одузета. Напори Филипа Меланхтона на успостављању јединства на бази компромиса били су безуспешни. Реформација, која је као свој почетни циљ имала обнову црквеног живота на основу Јеванђеља, постала је повод за раздор унутар Западне цркве. Последица тога није била само црквена подела, већ и векови крвавих ратова између конфесионално различитих делова Европе, и грађанских ратова унутар самих тих делова. Успостављање засебних Протестантских цркава није донело доказе о успеху Реформације, већ о њеном трагичном промашају. Овде имамо на уму управо тај разједињујући ефекат који је Реформација имала, и који је њену епоху учинио значајном за светску историју.

Друге хришћанске цркве могу желети да понуде сопствене критичке судове о сопственој улози у трагичним догађајим, не само у периоду Реформације, већ и током читаве западноевропске историје. Самокритика је много кориснија од конфесионалних сучељавања. Али, као Протестантски теолог који сматра да има посебну службу у уједињавању универзалне цркве као потенцијално корисне и зато жељене, могу да приметим да деловање виших црквених служби током средњег века и касније, није увек било на корист ни хришћанском јединству ни миру међу европским народима.  Самокритична процена папске улоге у историји Европе, може бити кључна за уклањање дуговремених предрсуда о улози Рима у хришћанској цркви, и може омогућити признање да Рим својом службом може донети корист породици хришћанских цркава.

Као што сам раније рекао: садашњи напор хришћанских цркава да самокритички преиспитају своју улогу у неким од најболнијих епизода европске историје, може бити њихов први допринос узрастању културног саморазумевања у економски и политички уједињеној Европи. Такав процена треба да укључи и неке самокритичке осврте на улогу бројних цркава у историји европских национализма. У прошлим вековима, поједине конфесионалне традиције веома су допринеле стварању националног идентитета појединих европских народа. Пруска, и друго немачко царство у коме је Пруска доминирала, биле су изразито протестантске земље, док је Пољска нација и до данас остала Римокатоличка нација. Слично томе, до седамнаестог века, Британија је била водећа протестантска нација у Европи, нарочито у поређеу са Шпанијом. Велика блискост европских цркава појединим нацијама  није водила замо интензивирању националног супарништва, већ и настојању обе стране да се у време рата позивају на Божију помоћ.

Европски национализам је био страна и чак чудана појава у хришћанској културној традицији. Ова чудноватост се састојала у религиозном истицању једне нације. Извор ових секуларистичких веровања у нарочиту обдараност можда се може открити у раном периоду надметања између Француске и Немачке за наследство средњевековне Каролимагне. Касније, као супротстављање идеолошким тврдњама средњевековоног Немачког царства, француски писци су изразили мишљење о избраности и мисији њихове нације у односу на остатак хришћанског света. На сличан начин, у шеснаестом веку, енглески и шпански писци су се сврстали на супротне стране. Милтоново величање Кромвелове револуције и касније, говорење о Америци, од стране њених оснивача, у појмовима Израиљског заузимања Обећане земље, комбиновано са њеном мисијом према човечанству у целини, обезбедило је настајање будућих примера заснованих на истој идеји. Колизија ових секуларних идеја о нарочитој изабраности водила је европски национализма до катаклизме Првог светског Рата и даље. Данас, хришћанске цркве више не би требало да подржавају овај дух национализма. Експлозија разарајућих сила у бившој Југославији може да послужи као упозорење. Цркве би требало да сведоче о духовном јединству културне историје Европе окрећући се њеним хришћанским коренима.

Таква сведочанства, међутим, могу имати дејство само под условом да цркве говоре једним гласом. Екуменско јединство је неопходно за нови кредибилитет хришћанског сведочења у јавној сфери европске културе. Ни једна конфесионална традиција не може да тврди да ексклузивно представља хришћанске корене европске културе и историје. Барем то не може да тврди уверљиво. Истина је да су хришћански извори Западне Европе нарочито присутни у Римокатоличкој Цркви. Иако Реформација тврди да има аутентичнији континуитет са тим изворима, оно са чиме она расправља уствари су девијације и искривљења настала у средњевековној цркви. Институционалног и литургијског континуитета са тим изворима нема на други начин, осим заједницом са Римом. Са друге стране, Реформација је започела као генијални реформски покрет усмерен оживљавању праве природе хришћанске вере, и од њене идеје хришћанске слободе настала је плодна леја за клијање модерне културе. Великим делом, модерна европска култура развија се захваљујући импулсу који је свој извор имао у Реформацији. Ово важи за модерне идеје слободе савести, индивидуалних људских права, како и за неке области основних идеја модерне демократије. Свакако, схватање демократије Џона Лока више није било истоветно са Лутеровом интуицијом за ослобађање хришћанства од ропства греху и од људског ауторитета у вери у Христа, што их је сједињавало са самим Богом. Оно што је Лок рекао о слободи било је ближе стоичким идејама, према којима је у основи свака људска особа једнако слободна. Али у Локовом случају то више није био део раније славе протеклих златних година људске расе који ми, деца каснијег доба, памтимо као изгубљене у садашњем стању људске грешности, већ, слично као хришћанско ослобођење у Реформацији, стоичка природна слобода је била примањена на садашње стање људских бића. У мисли Џона Милтона, пола века раније, грађанске слободе су експлицитно слављене као плод успеха Реформације у остваривању хришћанске слободе. Ово за собом повлачи претпоставку да грађанске слободе нису нешто што се дозвољава. У свопјој секуларизованој верзији Лок и даље слободу самтра обавезном разуму, добру и закону. Касније је, Георг Фридрих Вилхем Хегел указао на то да је извор идеје модерне слободе у хришћанској вери, онако како је она реинтерпретирана од стране Реформације - као важност сваке идивиду за Бога. Према Хегеловом мишљењу, овај религиски основ индивидуалне слободе настоји да исту обезбеди величином њене апсолутне вредности упркос свим њеним застрањењима. Ова веза између Реформације и модерне идеје слободе свакако је деликатна, али је она била важна и то наставља и даље да буде, чак и када су њени религисјки корени заборављени. Сагледавајући опасност да ће се схватање слободе само у секукларним терминима дегенеристати у право, хришћани би требало да буду на опрезу и да у јавној културној мисли указују на религијске корене идеје слободе. Али то више неби требало да буде приписивано искључиво Протестантизму. С друге стране, однос између хришћанства и савремености остаје незамислив без Реформације. Тај однос је, шта више, чврсто одвојен од болног разбијања јединства Западних цркава. Нису једноставно идеје Реформације, већ су и религијски и политички конфликти у прериоду након Реформације, допринели настајању савремених идеја толеранције, људских права и либералног друштва. Све ове идеје имају хришћанске корене, али оне нису донете од стране црквених ауторитета, који су на свакој страни имали склоност ка више-мање конзервативним схватањима. Ове идеје су пре биле изазване болним искуствима и биле су схваћене као лечење религијских и политичких болести. Прелазак на оно што данас самтрамо модерним није био гладак процес откривања хришћанских начела. До данас плодови тог процеса су предмет теолошког разматрања свих цркава, од којих се већина на почетку противила идејама људских права и цивилних слобода. У шеснаестом веку је чак и Лутеранство било далеко од примењивања толеранције. Савремена рецепција ових идеја у садашњој ситуацији у којој се хришћанске цркве налазе, и препознавање њихог аутентичног хришћанског садржаја, не треба да буду разлог за јављање некаквог црквеног тријумфализма, него треба да подстакне одређена самокритичка преиспитивања разлога и структура које су у претходним вековима спречавале цркве да такве идеје развију као саставни део свог учења. Такво самокритичко испитивање може помоћи црквама да преуреде своју садашњу структуру и начин живота тако да та структура и начин живота могу да послуже њиховој будућој улози у уједињеној Европи.

До сада, ова разматрања су се углавном тицала Цркава Запада. Али уједињење Европе ће у себе укључити и народе хришћанског Истока, или оно што је од њих остало. За све хришћане ово би требало да буде узрок великог задовољства, ако се на уму има хиљаду година политичке и црквене одвојености Источног и Западног хришћанства. То би, такође, требало да подстакне Западне хришћане да се присете и да оплакују срамно поступање и занемаривање хрисшћанског Истока од стране цркава и народа Запада. Уколико желимо да заједно узрастамо, не само економски и можда политички, већ такође и на основу наше културне повезаности и духовног наслеђа, није могуће да преко ових чињеница прођемо ћутећи.

Хришћански извори су заувек укорењени на хришћанском Оријенту, а не оснивањем хришћанске општине у Риму. На Истоку су јелинска култура и старогрчко наслеђе инкорпорирани у хришћанску теологију. Кардинал Јозеф Рајцингер (Joseph Ratzinger) је недавно истакао да Европа више неће бити Европа уколико заборави своје јелинско наслеђе. Али Источене Цркве су биле те које су усвојиле јелинска схватања да би изразиле универзалне истине хришћанске вере, што је за последицу имало то да је у хришћанској историји Европе сачувана успомена на класичну јелинску културу. Још више, јелинска Православна Литургија је развила прослављање Божијег присуства у Његовом Духу у молитвеној заједници. Треће, и блиско повезано са јелинском теологијом и Литургијом - Источне Цркве су породиле и мистичну духовност, са оштроумношћу која нема премца у историји хришћанства, и која још увек има снаге да понуди велику помоћ у превазаилажењу уског пута у схватању греха и кривице у Западнохришћанскохј духовности.

На другом нивоу, Византијско хришћанско царство је вековима бранило остатак Европе од опасности исламске најезде. Западно хришћанство је међутим, веома мало помогло Византијском Истоку у овим напорима. Напротив, гордост хришћанског Запада, не само да је била одговорнија за распад црквеног јединства у једанаестом веку, него је Источно хришћанство сматрала јеретичким, да и не помињемо пљачкање њихове престонице Константинопоља 1204. године. На све то, Запад је, како сам већ раније поменуо, искористио очајничку потребу своје Источне браће, покушавајући да их, непосредно пре турског освајања Византијске престонице у петнаестом веку, уцењује како би одустали од ставова које су заступали у спору са Западом. Оставши без помоћи Запада, хришћански Исток је, након пада Константинопоља и Православних области у југоисточној Европи, имао све разлоге да се осећа изданим од стране Западног хришћанства.

Нажалост, Источни хришћани су поново осетили издају Западног хришћанства и западних сила у вековима који су следили, укључујући и овај. Без жеље да се додворим Јерменима или другим хришћанским групама Блиског Истока, сматрам да ће један пример за оно што сам навео бити сасвим довољан: протеривање Грке популације током 1922. и 1923. из Мале Азије, коју су њихови преци настањивали више од три хиљаде година. То је било етничко чишћење, са чијим жртвама саосећам, пошто потичем из Источене Немачке одакле је моја породица морала да се исели 1945. У Немачком случају, у питању је била историја од седам стотина година која се завршила; У Грчком случају, у питању је било три хиљаде година, дубоко повезаних са изворима хришћанске културе, са Хомеровом епиком и милетским философима.

У циљу измирења Источног и Западног хришћанства у процесу стварања заједничке свести о Европи, чини се да је неопходно признати неразборитост Западне црквене и секуларне политике прем Истоку у многим случајевима. Такође је неопходно, не само да се усвоји сећање на класичну јелинску културу, него и на теолошко, литургијско и духовно наслеђе Источних Православних цркава, што такође треба да уђе у нашу свест о европској култури. Такође, обнављање односа цркава Источног и Западног хришћанства треба да да велики допринос стварању осећаја заједниче европске културе. Почетак тог обнављања води чланству Источних Православних цркава у Светском Савету Цркава. Овај процес је нарочито добио на значају разменом посета између Папе Павла VI и Константинопољског Патријараха Атинагоре, шездесетих година. Ипак, овај процес још није доведен до краја.

Такође је недовшен и рад цркава у екуменском процесу у целини. Екуменски покрет међу хришћанским црквама је био један од најзначајнијих догађаја овога века. Његов значај није ограничен само на историју цркве. У многим случајевима је узајамно приближавање заменило раније сукобе. Теолошки дијалог међу црквама довео је до значајних усаглашавања по доктринарним питањима која су вековима раздвајала цркве. Међутим, када је процес приближавања је дошао до тачке када цркве кроз своја вођства треба да учине кораке ка васпостављању неке врсте јединства, појавили су се моменти који их деле. Историјска шанса уједињења је можда пропуштена. У оваквој ситуацији, црквама је потребно вођство Епископа Рима, који тврди да му је поверена брига о јединству светске породице хришћанских цркава. Практиковање ове службе не сме, свакако, бити помешано са јуридичким ауторитетом који Папа ужива као Патријарх латинских цркава. Овде је реч о харизматској иницијативи која је потребна екуменском покрету хришћанских цркава, да би тај покрет донео своје плодове. Овакав иницијатива може постићи успех само ако долази из Рима.

Ако жели да обнови своје хришћанске корене, Европа мора да васпостави хришћанско јединство. У њиховом садашњем стању подељености, због разлога који леже у њиховој далекој прошлости, хришћанске цркве не могу успешно да призову европксе народе да се сете, и поново присвоје духовне и културне изворе своје хришћанске прошлости. Распад хришћанског јединства који је водио одељеном постојању конфесионалних цркава и њиховим каснијим сукобима, тако је снажно деловао на пропаст европске историје и на патње европских народа, да ове подељене цркве непрестано подсећају образоване Европљане на историјске разлоге због којих савремена култура и политичко усторјство треба да буду одвојени од сваког религијског основа. Али људски живот има потребу за религијским утемељењем, ако низбогчег другог, оно због осећаја празнине и саморазарања. Културна историја људског рода доноси мноштво доказа да је ова функција религије незаменљива. Ово важи и за друштвени живот и за јавну културу. Гледано дугорочно, једино питање је каква религија треба да има темељни значај у животу културе. С обзиром на ово, уколико Европа жели да очува оно што преставља европску посебност у њеној култури, она се не може лако одввојити од хришћанства. Ово важи под претпоставком да хришћанство не представља себе као сектанско (тј. поцепано - прим. прев.), нити да се прода секуларизму. Хришћанство треба да настави да у себе укључујенајбоље наслеђе класичне старине и да тако покаже себе као неопхдно за развој модерне културе. Зар способност поновног уједињења хришћана такође не нуди доказ да је научена историјска лекција о толеранцији као и о условности љуског знањачак и када је у питању откровење? Овакава обнова екуменске ( = васељенске - прим. прев.) и стога заиста католичанске (= саборне) хришћанске Цркве можда може да допринесе слабљењу сећања европских народа на страдања у прошлости и на горке сукобе. То би могло да потстакне ново поверење и у културном јединству Европе и у изнлажењу снаге за њену обнову.

 

АБСТРАКТ

 

 

Иако коначни облик европских инеграција још није сасвим јасан, очигледно је да постоји дсагласност већине веропских народа о процесу економских интеграција. Какав био државни облик требало да има у будућности Европска Унија? Да ли би то требало да буде монолитна заједница како предлажу неки, или би пре требало да буде нека врста конфедералног заједништва? У својим данашњим кретањима Европа себе дистанцира и од својих Грчкоримских и од своји хришћанских корена. Међутим, аутор види управо хришћанство како уједињујући фактор унутар Европе, пошто плуралистичка свест није сама по себи довољна за обједињавање унутар европске породице народа. У наставку, аутор излаже кратки преглед односа Православних и Запада, позивајући на превазилажење уско конфесионалних оквира и сталног подсећања на историјске неправде које су стране починиле једна према другој.

 

 

 

О Аутору

 

Волфхарт Паненберг (Wolfhart Pannenberg) је рођен 1928. у Немачкој. Након Другог светског рата започео је студије на Универзитету у Берлину. Такође је студирао на универзитету у Гетингену (Göttingen) и на Универзитету у Базелу. Докторирао је на Универзитету у Хилдербергу. У својој дисертацији се бавио проблемом предсетинације у делу средњевековног писца Дунс Скотуса (John Duns Scotus). Ова дисертација је објављена 1954. године. Био је ученик Карла Барта (Karl Barth) и Едмунда Шлинка (Edmund Schlink). Иако је као мали био крштен од Лутерана, током читаве младости није имао контаката са црквом. У младости је има одређена религиозна искуства која је касније описивао као "искуства просветљења". Своја искуства је покушавао да схвати читајући велике философске и религиозне мислиоце. Током читаве своје каријере бавио се односом религије и науке. Такође се бавио и философијом историје и философијом науке. Називан је и "есхатолошким реалистом". Објавио је преко 650 чланака и студија. Његови најважнији радови (наведено са преводима на енглески) су: Anthropology in Theological Perspective. 1985. trans. Matthew J. O’Connell. Philadelphia: Westminster. Basic Questions in Theology. 1971. Philadelphia: Fortress Press. Trans. George H. Kelm of Grundfragen systematischer Theologie, Gesammelte Aufstze. G` ttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1967. "The Doctrine of Creation and Modern Science." Zygon 23 (1988):3-21. "God’s Presence in History." 1981. Christian Century. 98:3/11:260-3. Introduction to Systematic Theology. 1991. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Jesus—God and Man. Philadelphia: Westminster Press, 1968. Trans. by Lewis L. Wilkins and Duane A. Priebe of Grundzh ge der Christologie. Gh tersloh: Gh tersloher Verlagshaus G. Mohn, 1964. Metaphysics and the Idea of God. Trans. by Philip Clayton. Grand Rapids: Eerdmans. Revelation as History. 1968. coauthored with Rolf Rendtorff, Trutz Rendtorff, and Ulrich Wilkens. New York: Macmillan. Trans. David Granskow of Offenbarung als Geschichte. G` ttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1963. Systematic Theology. 1991. Vol.1. Grand Rapids: Eerdmans. Trans. Geoffrey Bromiley from Systematische Theologie. 1988. Band 1. Guttingen: Vandenhoeck and Ruprecht. Theology and the Philosophy of Science. 1976. Philadelphia: Westminster Press. Trans. Francis McDonagh of Wissenschaftstheorie und Theologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1973.

 * Мисли се на верске сукобе и ратове између Римокатолика и Протестаната (прим. прев.).