ПРАЗНИК - ОТКРИВЕЊЕ ЖИВОТА КАО СЛОБОДЕ

 

Сваки, а посебно хришћански празник рађа се из осећања слободе и, у исти мах, пројављује, оваплоћује и изражава ту дубљу човекову жеђ за слободом. Када говорим о слободи мислим не само на ону спољашњу слободу као што је политичка слобода или, пак, слобода рада, већ првенствено мислим на осећање самога живота човековог као слободе.

Ово говорим, јер првобитно искуство човека управо и јесте у томе да га све у овом свету и животу, на овај или онај начин, поробљује, потчињава и окива. Човекје роб времена, роб простора, роб свога наслеђа, своје физичке конституције, климе, услова у којима живи, и - коначно - роб тог неприметног кретања живота ка неизбежном крају, ка смрти. И што човек више сазрева удаљавајући се животно од свог детињства, он постаје све свеснији своје потпуне ограничености и поробљености тим животним ограничењима.

Човек је, наравно, у оквирима тих ограничења, у тескоби простора и времена у којима живи, колико-толико слободан. Но, што је духовна истанчаност човекова већа, то човеку постаје све очевидније у којој је мери привидна и ограничена та и таква његова слобода, тим је дубља његова туга и његова чежња за истинском слободом.

"Свагда у тмини и тескоби, у таквој тескоби и таквој шмини..." - написао је песник о људском животу. И само груби, примитивни, елементарни човек, човек који живи од тренутка до тренутка, човек који живи ниским задовољствима, човек који не осећа дубоку истину горепоменутих стихова.

Свеколика људска култура, уметност и поезија прожета је тугом која, без сумње, представља оно најљудскије и најдубље човеково осећање. А та туга произлази из осећања спутаности и ограничености живота, осећања пролазности и трулежности свега у овом свету.

Да, човек за ту тугу не зна само у детињству, но управо се због тога човек и сећа детињства као једног непрекидног празника, чак и ако је то детињство било проживљени у сенци сиромаштва. Човек управо и одраста тако што у њему почиње да замире та празничност детињства, што у њему почиње да се гаси то детиње и радосно осећање живота - живота као отвореног прозора у радосно пролећно јутро, живота као безброја могућности отворених пред човеком - уступајући, мало по мало, место осећању живота као тамнице и затвора. У човека почиње да се усељава туга. И ма колико се он трудио да је у себи потисне, он  мора - ако је имало искрен и поштен према самом себи - да призна да ту тугу непрестано осећа у себи.

И, гле, само у односу према тој дубљој тузи је могуће истински схватити ону крајњу суштину хришћанског искуства вере. Вера почиње да се рађа управо из те суштинске и дубље, из танане и узвишене туге коју човек носи у својој души, туге без које човек не би био човек, већ животиња.

Православље ту тугу назива "тугом за Богом". Чињеаца је да човек - упркос искуству о сопственој ограничености, пролазности и смртности - непрестано чезне за нечим другим, као и да он - другим речима - једноставно не може да то искуство призна као човеково коначно искуство.

Али, одакле та туга у човеку? Нико други у свету осим човека њу не осећа. А управо човек, ма колико га животно искуство убеђивало у супротно, непрестано понавља речи као што су: бесмрће, вечност, дух, слобода, радост. Познатоје да уметност кроз коју је човек одувек изражавао ту своју дубљу тугу - представља један од главних носилаца и израза човекове најдубље чежње за нечим неостваривим, за пролазом у оно о чему њего-во земаљске искуство нема апсолутно никакве представе. "Неће се успокојити срца наша - говори блажени Августин - док не нађу Тебе, Господе!". Ту тугу и туговање за слободом Хришћанство назива тугом за Богом.

Хришћанство се на известан начин слаже са оним теоријама које човека схватају као ограничено и детерминисано биће. Наравно да у овом свету какав он јесте нема стварне и истинске слободе, те је у праву онај мудрац који је сваки људски сан о слободи назвао детињастом маштаријом. Пролази детињство, завршава се његов празник, остају само глуви зидови досадне свакодневице.

Али, Хришћанство тврди да та слобода постоји, да је празник могућ, да се пра-зник слободе већ празнује у свету и да ће се "жалост наша окренути на радост". Јер сама та туга у човеку сведочи о Богу, о свету радости, љубави и слободе за који је саздан човек и ка коме - иако тога често није ни свестан - непрестано стреми.

"Неће се успокојити срце наше док не нађе Тебе, Госиоде!''. Ето то је тај суштински и неутоливи немир у човеку који се ничим успокојити не може, и управо је тај немир за Хришћане оно главно сведочанство које сведочи о Богу.

А колико су само кроз историју људи покушавали да утоле тај немир: није било столећа ни епохе а да људи нису објављивали да су дошли до кључа за коначно решење свих човекових проблема, до утола за сваку људску жеђ. Колико пута је само било речено: ево коначне истине која ће људима дати самопоуздање и спокојство. Но, у стварности, нико и ништа није могло да човеку пружи истински спокој. И у Савезу[1] безбожници одавно већ тврде да су открили пуну истину, да се та истина налази у комунистичкој теорији и учењу: проћи ће, тврде они, толико и толико година и биће изграђен свет, друштво или систем који ће човеку обезбедити пуну срећу. Међутим, прошло је више десетина година, а од њихових пустих обећања нема ништа: ко би још данас веровао у ту мртву безбожничку[2] доктрину? Нико.

Може се мирно душе и без икаквог преувеличавања рећи да нико и ништа осим Бога, осим вере не само да никада није могло да човеку пружи срећу, него није могло ни да истински жовори на ту исконску тугу човекову за истинским животом. А Бог и вера су увек давали и дају тај одговор. Свугде где човек поново проналази Бога и где се у човеку изнова разгорева светлост вере, тамо се у човеков живот поново враћа празник, тамо се изнова у човеку успоставља целовитост живота која је нестала са престанком детињства.

0 томе говори Христос: "Будите као деца" и "Ко не прими Царство Божије као дете неће ући у Њега " (Лк. 18,17). Бити као дете - управо то и јесте повратак животу као радости и жнвоту као слободи.

Погледајмо Свете. То што нас код Светих највише задивљује, јесте управо њихова радост, њихово попуно спокојство у тој радости, та њихова унутарња слобода окја присходи искључиво из њихове чврсте вере у пронађену Истину. И зато Црква непреста-но празнује. Зато се читав живот верујућега открива као ритам унутарње припреме за празник, приближавања празника и самог празновања празника.

Туга остаје, али то је сада туга због тога што не могу да се у потпуности предам тој истинској слободи и радости, јер сам још увек исувише поробљен собом, сујетом, ништавношћу и злом. Међутим, то више није она туга која пориче празник, већ туга која води ка њему. И не може више ни зло, нити ишта друго од овога света да победи и уништи ту тајанствену светлост која се разгорева у души човековој, ту радост коју више нико од човека одузети не може. И хришћанска вера - у коначном исходу - управо том радошћу и слободом празника, том срећом обновљенога живота побеђује и коначно ће победити сивило беспразничке досадне безбожничке идеологије и друштвеног система који ништа нису дали човеку.


 

[1]  О. Александар мисли на Совјетски Савез коме, као што ће то чинити до краја књиге, не жели чак ни да помене пуни званични назив (прим. прев).

[2]  О. Александар Шмеман мисли пре свега на тадашњу совјетску, то јест комунистичку идеологију и друштвени систем заснован на сатанистичкој мржњи према Богу и према Божијем човеку, односно богочовечанском поретку света и историје. Али, ове речи о. Александра итекако су актуалне и данас, када нови безбожници - мундијалисти са својим "новим светским" и "демократским" идеологијама (које нису ништа мање противбожне и противчовечне!), настоје да тоталитарно завладају планетом и историјом (прим. прев).