ХРИШЋАНСКО УЧЕЊЕ О СМРТИ

 

У дане када се приближава Васкрс наше мисли се готово саме од себе усредсређује на питање смрти, на питање које анти-хришћанска пропаганда тако упорно прећуткује, а које на овај или онај начин - нужно стоји у самом средишту људскога сазнања. За Хри-шћане је Васкрс празник победе живота над смрћу. ''Смрћу смрт уништи", пева Црква на Васкрс. У епохи спољашње историјске победе Хришћанства када је Васкрс представљао очигледно средиште целе године, а васкршња радост и ликовање - главну људску радост, није било никакве потребе да се људима објашњава смисао тог празника. Међутим, Васкрс је за савременог човека - који не зна или врло мало зна о ономе што се дешава у васкршњу ноћ, који никада није осетио то чудесно и радосно дамарање срца када се из тамне дубине ноћи први пут разлегне "Христос васкрсе!" - одавно већ престао да буде оно што је веко-вима био за Хришћане - доказ, сведочанство и символ стварне Христове победе над тамом, жалошћу и безнађем смрти.

Анти-хришћанска пропаганда тврди да је један од основних извора религије - страх од смрти, да су људи управо из страха од смрти измислили идеју о бесмртности душе, о за-гробном свету, вечности и томе слично. По њима, у стварности ничега тога, наравно, нема и човек нестаје својом физичком смрћу сасвим и апсолутно, претварајући се у ништа.

Увек ме је изнова запањивала та разјареност и тај необјасниви занос са којим се анти-хришћанска пропаганда - ако тако може да се каже борила за то ништа. Испада да је веома добро, напросто дивно што се човек распада у ништавило, а да је, са друге стране, вера у вечност и бесмртност - штетна и да се, стога, људи морају свим средствима борити против те и такве вере. Па чак и да је, заиста, могуће доказати да је смрт апсолутни крај, да после ње ничега нема и не може бити, зар би то на крају крајева - представљало икакву радост за човека? Јер живео је човек, учио се, страдао, одушевљавао се, волео и - све је од-једном завршено, као да га никада није ни било. Могло би се, стога, помислити, да то ве-чно и неуништиво човеково маштарење о бесмртности и та човекова иотреба за бесмр-тношћу, ипак, представљају нешто што је на неки начин добро, узвишено и што заслужује поштовање. Међутим, не! Анти-хришћанска пропаганда вероватно ништа у тој мери не мр-зи као што мрзи идеју бесмртности и веру у вечност човекову.

Но, удубимо се суштински у тему смрти. Пре свега, Хришћанство уопште не зазире од приговора да се занима за смрт, па чак ни од оптужбе да се вера родила из човековог страха од смрти. Смрт је за човека исувише важна појава да би човеку било могуће да о њој не размишља, да би човеку било могуће да се прави - као што уосталом и чини безбо-жничка анти-хришћанска пропаганда - да се ту, наводно, нема о чему размишљати, те да су за њега много важнија питања као што су питања наредне петолетке и производње робе широке потрошње. Страх од смрти је суштински својствен човеку: тај страх је саставни део човештва, јер човек инстинктивно осећа неки страшни, може се чак рећи, и свепотре-сни несклад између искуства сопственог Ја и сазнања да то Ја мора умрети и неста-ти. И ма колико ми сви око мене тврдили да је смрт најприроднија појава и очигледни за-кон природе, моје Ја осећа да смрт за њега, за то Ја, не само да је потпуно неприродна, већ да је и сасвим противприродна појава, и управо тај несклад јесте оно што рађа страх у ме-ни. Човеку је страшно све оно што му је чудно и неприродно. И ма колико нам говорили о природности смрти, страх који стоји у уској вези са смрћу боље од свега другог показује да ствари ту уопште нису тако једноставне и јасне.

Човек природно жели све оно што је природно, Међутим, ниједан човек не жели смрт, ишчезнуће, распадање у ништа, ''црноо куиање са пауцима" како је говорио До-стојевски и глухотни хук небића. Смрт за човека заувек остаје тајна пред којом он - ако је заиста човек, а не машина, не робот и не мрав не може за се не замисли и у коју не може да се не удуби. И сви покушаји да се питање смрти скрајне, да се замени разматрањем еко-номских или политичких питања не само да се на крају увек покажу као неуспешни, већ представљају жалосно сведочанство о површности и ограничености савременог човека. Безбожничка пропаганда позива људе да страх од смрти превладају бригом за будућа по-кољења и њихову срећу, не схватајући да је тај позив запањујуће глуп. Јер ако човекову светш о сопственој смртности сматрамо извором човековог трагизма, јасно је да се у погледу тог трагизма - ма каква била спољашња материјална срећа тих фамозних будућих поколења - у будућности неће апсолутно ништа променити. Ако је човек назначен за ни-штавило, ако је крај свакога човека - јер не постоји никакво апстрактно "човечанство'', већ искључиво конкретни људи! - ништавило, онда допустити да поставимо следеће питање: зашто мислите да ће тај ужасавајући апсурд постати мање апсурдан тиме што ће у буду-ћности бити, рецимо, више друштвене правде и бољег грејања у домовима? Јер управо то човеку и обећавају све људске философије и идеологије засноване на порицању бесмртно-сти и вечности.

Но, онда су много доследнији и поштенији заговорници таокзваног "егзистенција-лизма" који јасно и гласно кажу да је њихово учење засновано на идеји о апсурдности и бе-смислености људског живота. Онда и у речима Лава Толстоја који каже да ће ''после глу-пог живота доћи глупа смрт" има више истине него у бесконачној сујети јефтиних безбо-жничких идеологија које обећавају  некакву будућу срећу.

Све нас ово води ка једноставном закључку: смрт је за човека убедљиво најважније питање. Смрт је најважније питање, јер читавивот човеков - у једном дубљем смислу - и није ништа друго до покушај давања одговора на питање односа живота према смрти, на питање смисла смрти као такабственог краја. Дубина Хришћанства ијесте у томе што оно не заобилази питање смрти. Но, анти-хришћанска пропаганда упорно скрива од људи истинско хрицАанско учење о смрти. Та пропаганда поистовећује хришћанско схватање смрти са првобитним и примитивним "анимизмом" и, што је најважније, та пропаганда прикрива чињеницу да право хришћанско схватање смрти није у мирењу са смрћу, већ напротив - у борби са смрћу и у победи над смрћу.