Преведени чланак:

Orthodox Research Institute / orthodoxresearchinstitute.org

Metropolitan Michael (Stakos) of Austria

The Contribution of Orthodoxy on the Course Toward a United Europe

 

Превео:

Александар Ђаковац

 

 

 

Митрополит Михаил (Стакос)

 

Допринос Православља

кретању ка уједињеној Европи

(Беседа одржана на свештеничко-лаичкој конференцији,

Константинопољ, 24. новембар 2000)

 

 

Даме и господо,

За тему мог говора у историјској Патријаршијској библиотеци, изабрао сам разматрање питања доприноса Православља кретању ка уједињеној Европи. Ову тему сам изабрао из два разлога: 1.) јер сматрам да ће то бити основни циљ наших напора у садашњој и будућој Европи и 2.) јер је овој теми поклоњено мање пажње него што би требало, упркос важности и значаја који она има, пошто се она заиста тиче Европе саме.

          Иако ова тема, за коју су многи Европљани заинтересовани, садржи савремене изазове, нарочито за све оне који не игноришу прошлост и који се занимају за будућност Европе и Европљана, поред свега тога, мора се у обир узети многозначна природа Европе и неопходност суживота. Управо ова чињеница, не чини ствари једноставнијима, а можда чак и омета представљање ове теме.

          Видимо да је током неколико протеклих година, велики покрет у вези са европском идејом, почео да заузима своје место. Добро је што се занимамо за ову тему, пошто се она тиче нашег животног простора као и животног простора многих нараштаја, људи и култура. То значи да је наша дужност, не само да имамо осећај одговорности за сучељавање са стварношћу данашњице, него, што је још важније, да осетимо одговорност за стварност европске будућности.

          Из тог разлога вредно је труда истаћи неколико питања, не само ради њихове артикулације и давања одговора, већ најпре због стављања акцента на сам проблем.

          Сви говоре о Европи. На коју Европу, уствари, мисле? Једноставно на Европску Унију? Или можда имају у виду само одређену географску област?

          Има, такође и оних који говоре о европској зрелости. Али који су ту критеријуми, и ко поставља те критеријуме? И даље, шта утемељује Европу до које смо дошли, и ону ка којој напредујемо?

          Да ли политички чиниоци имају пресудну важност за нову Европу? Или су то можда економски чиниоци? Или су можда од највећег значаја чињенице везане за војску и европску безбедност?

          Да ли су социо-културни чиниоци и одговарајуће потребе људи вредноване у размишљањима моћника и на састанцима оних који имају власт?

          Каква је улога хуманих начела у овом дискурсу? Да ли су та начела позната и да ли ће о њима уопште бити вођено рачуна?

          Коначно, какву улогу имају хришћанске Цркве у овом развоју? Постоји ли интерес за мишљење ових Цркава? И, ако се Цркве уопште не питају, или ако се пак довољно питају, зашто је то тако? Да ли Цркве више нису ни од какве користи? И ако је то случај, зашто је то тако? Још више од овога, да ли су саме Цркве довољно активне и да ли су у позицији да врше и испуне своју мисију; или, још важније, да ли се оне брину једино о себи, на такав начин да су се отуђиле од света и стварности?

          Којим путем хришћани данас ходе? Да ли су Цркве јасно изразиле свој став о данашњем свету? Да ли оне учествују у радости и нади, у болу и страху народа нове Европе? Пошто се ова беседа бави свим Црквама уопште, она се мора тицати њихове јединствене, заједничке, екуменске дужности.

          Говорник који је пред вама није политичар нити дипломата, већ европски православни клирик који је рођен у Европи, и који је скоро четрдесет година живео у Бечу, где Православна Црква и Грци имају своју традицију дугу три стотине година. У прилог овоме, додаћу да мој глас не долази са поља научног, академског богословља, него са подручја пасторалне бриге, наде, и патњи као живог искуства Крста и Васкрсења у Цркви и друштву. Напокон, мој глас представља и израз бриге за хармонизацијом Православне вере у земљи Аустрији, где живи око 250 000 хришћана, које пред државом представља Митрополит Васељенске Патријаршије.

          На почетку, желим да јасно изразим да прихватам нову уједињену заједничку Европу. Такође прихватам и концепт мирољубиве и хармоничне коегзистенције и суживота у солидарности, или, још тачније, прихватам друштво људи и нација Европе. Допустите ми да се вратим на прво питање које сам поставио, како бих имао прилику да се позабавим са неколико идеја које су са тим питањем у вези.

          На коју Европу мислимо? Са различитих страна сам стекао утисак да реч Европа означава само Централну Европу или само Западну Европу. Ово је свакако једнострано виђење Европе које са собом носи много проблема у одређивању сопствених вредности, или у покушајима да се нађе одговор на различита питања. Европа је, уствари, велики отворени континент, који се пружа далеко иза Урала, континент који у сваком случају обухвата и јужни, југоисточни и источни део Европе. Следствено, то је територија која не поставља границе, осим за извесне области, или пре око њих, без обзира на наше расположење или на наш став према томе. Ове области престављају географску стварност, коју није могуће, и коју није дозвољено игнорисати. Наши погледи морају бити отворени да бисмо видели овакву Европу, Европу многих нација, култура, традиција, догми и напокон - религија. Свака од ових чињеница мора бити прихваћена и поштована, пошто свака од њих има нарочиту вредност.

          Европу морамо видети не само са политичке, културне или чак војне тачке гледишта, већ такође и из религиозне и духовне перспективе. Ова два последња фактора су преко потребна за изналажење решења за постојеће проблеме унутар Европе. Ови чиниоци такође обезбеђују одговарајуће схватање ширења Европске Уније, и напокон, одговарајуће разумевање начина обликовања нове Европе.

          У складу с тим, религиозна димензија Европе мора бити озбиљно узета у разматрање. Није дозвољено омаловажити религиозну перспективу и свести је на приватну ствар. Ко год да то чини, игнорише суштину и општу димензију човека у целини, и на тај начин чини људско друштво сиромашнијим. Такође, у вредновању историјских догађаја, нико не може да занемари религиозну димензију Европе у њеном савременом културном обликовању. Шта би Европа била данас без својих хришћанских основа?

          Ово је релевантно питање за многе области, нарочито за централне, источне и југоисточне делове Европе. Свакако је истина да су нарочито области источне и југоисточне Европе, деценијама или чак вековима, биле у тешком положају, захваљујући различитим изменама војно политичких договора и околности. Сви људи и овим областима били су поробљени, изложени експлатацији и угњетавању. Слобода им је била ускраћена, као што им је била ускраћена и могућност да врше своје религиозне дужности. Сви ови људи били су напуштени од слободне и демократске Европе, и сходно томе, препуштени својој вери. Упркос свему томе, они су успели да те надаће, тај период катакомби и многоврсних прогона, преживе и надвладају на један изузетан начин. Ово преживљавање свакако не би било могуће без велике отпорности њихове вере и без небројених жртава и обесвећених светиња Православних Цркава. То је та димензија Православне Цркве, која је често игнорисана, слабо помињана и чак намерно прећуткивана. Стога можемо да закључимо да религија има пресудну егзистенцијалну важност у свим димензијама живота људи и народа, како оним добрим тако и лошим. У будућности, религија може и мора да игра важну улогу у новој уједињеној Европи, унутар граница екуменске одговорности свих Цркава.

          Сада је "година 2000.". Прошло је десет година од пада Гвоздене завесе и пропасти социјализма који је тада постојао. Истине ради, морамо признати да након овог пада, још увек у Европи - нарочито у њеном југоисточном и источном делу - постоје многи покрети и иницијативе који настају због проблема политичке и економске сигурности, и који постижу различите резултате и развијају се на различите начине. Из перспективе црква, ови покрети су релативно застрашујући. Насупрот томе, у самим црквама се развијају различити антагонизми који делују, уместо да се приступи делању у правцу обнове слободе и солидарности у заједничким добрима за све људе. У конкретном случају, то је довело до међусобног удаљавања и неповерења међу црквама.

          Знамо да су цркве Источне Европе, у времену Гвоздене завесе, имале да се суоче и да решавају многобројне проблеме. Атеистички комунизам није само порицао слободну људску егзистенцију. Он није чинио људе сиромашнима само у материјалном погледу, већ је, што је много горе, сасвим уништио њихово достојанство. Данас је тешко рећи ко се сусрео са већим неприликама, и ко је у борби са њима био успешнији. Само се једно са сигурношћу може рећи: монопол на мучеништво само једне групе или једног догматског усмерења, у циљу задобијања политичких или црквено-политичких користи, не одговара стварности. Уопштено суђење, осуде и пресуде над људима, народима, конфесијама и религијама, само стварају и развијају мржњу међу њима.

          Уверен сам, да су, и поред проблематичних ситуација у личним односима са атеистичким владама у свим земљама иза Гвоздене завесе, многи људи из различитих социјалних класа и различитих црквених нивоа, протествовали са дубоком вером против влада и диктатора чији су их системи и идеологије угњетавали. Различити системи и идеологије, међутим, не могу поразити Хришћанство, нити могу пригушити глас Јеванђеља. Сви ови људи су на импресиван начин показали нама који живимо на Западу среће, како Хришћанство може да опстане чак и у најтежим околностима и ситуацијама. Они су такође показали и начин, на који порука Јеванђеља чини Хришћанство способним да опстане. Природно, са престанком притисака и гоњења од стране атеизма, остаје нада да се људи неће приволети неким другим идеологијама и привидним задовољствима. Ми, ипак, увиђамо да постоји таква опасност, и она је жалосно стварна. Због тога је одговорност цркава чак и већа, јер ово искушење, својствено свима - чак и самим црквама - великом брзином, и без претходне најаве, продире у друштво. Укратко, оно што некад људима спашава живот, гурајући их у на завијен начин у подвајање, јавља се сада као лагано отуђивање. Тако се сада јављају, на један одлучан и френетичан начин, различити животни стилови, који воде људе дезоријентацији и нелагодности.

          На овом месту желим да формулишем још један проблем, проблем национализма, који је са једне стране осуђен, али који тек мора бити побеђен и неутрализован. Нисмо у могућности да говоримо - нити нам је то допуштено - о хармоничном суживоту људи у уједињеној Европи, док се у исто време развијају фанатичне националистичке тенденције и покрети који ограничавају, дисквалификују и који се противе постојању других нација. Нарочито због тога што су Православне Цркве поново суочене са критикама, желим да подвучем и нагласим, званични став по овом питању. Са Православне стране, неопходно је рећи, да у стварању нове Европе, богатство традиција, цивилизација, људи, религија и догмата, мора бити поштовано као јединство разлика и различитости.

          Искривљавање ових основних принципа, са једне стране води поништавању идентитета нација, а са друге, ограниченом (=уском) национализму. Национализам је од стране Православне Цркве, јасно осуђен као расизам, на синоду из 1872. Јер, "Православље исповеда да је свака личност, независно од боје коже, религије, расе, националности, језика, икона Божија, наш брат и сестра, равноправни члан људске заједнице". Ова формулација, која је прихваћена од стране свих Православних Цркава на предсаборској и свеправославној конференцији у Шамбезију, Новембра 1986, поновљена је Великој Екуменској Конференцији у Базелу у Швајцарској, маја 1989, и пропраћена је следећом изјавом: "Свака личност, независно од расе, рода, националности и језика, носи у себи икону Божију, и, у складу са тим, јесте члан друштва, имајући ова права... Ми прихватамо одговорност да градимо заједницу у којој ће мушкарци и жене подједнако носити одговорност".

          Из Православне перспективе, што јасно произилази из теолошких и антрополошких принципа, нико и ништа не може подржати гледиште да је једна нација или група људи квалитативно супериорниија у односу на друге. Из овог истог разлога, никоме није дозвољено да квалитативно унижава друга људска бића, било на Европском или на светском нивоу, имајући на пример "двоструке стандарде".

          То је управо тај Православни дух отвореног и хармоничног друштва у контексту многообразне различитости, који се до данас наставља са Васељенским Патријархом Вартоломејем, "Зеленим" Патријархом који има широке погледе на дијалог и свесну одговорност за људе Европе - читаве Европе и шире. Овде бих желео да, као сведок позиције и настојања Васељенског Патријарха Вартоломеја, пренесем његове речи пред Европским парламентом у Стразбуру, изговорене деветнаестог априла 1994., у коме је између осталог, рекао: "Уједињавање Европе ... сматрамо за наш лични задатак. Ми служимо традицији која у себе укључује седамнаест векова служења, пажње и настојања за спасење и јединство европских цивилизација... Васељенска Патријаршија и Православна Црква у целини поштује етничке традиције и осећања људи. Ми категорично осуђујемо сваки облик фанатизма, безакоња, и употребу насиља против било кога или било чега. Наша брига се непољуљано залаже за слободу и мирни суживот људи".

          Ова основна начела, која је Патријарх изнео, не потребују даља објашњења, као ни његови ставови у односу на ширење европске заједнице, што је изразио рекавши да "ван данашњих граница (десет граница) дванаест чланова европске заједнице, друге многољудне нације се прикључују следовању европског правца. Већина тих нација припадају Православном црквеном предању. Нека нам буде допуштено да изразимо наду да ће ови људи ускоро бити позвани да узму учешће у животу и институцијама уједињене Европе".

          У наставку, Васељенски Патријарх је понудио члановима европског парламента своју пуну сарадњу на путу остваривања тог јединства. "Преклињемо вас", рекао је Васељенски Патријарх, "да прихватите спремност Васељенске Патријаршије да помогне вашим покушајима уједињавања Европе, Европе која неће постојати само за себе, већ за добро читавог човечанства". Речи Васељенског Патријарха не представљају утопију, већ су знак светлости, наде и оптимизма.

          Представници свих Православних Цркава су прихватили овакав став Васељенског Патријарха на састанку одржаном на острву Патмосу, 26. септембра 1995. Овде су православни предстојатељи, у својој поруци јасно подвукли да се "кроз овај апел, изражавамо наду да ће свима бити јасно, нарочито онима који представљају слику Православне Цркве на један непрецизан и искривљен начин, чему је узрок незнање да Православно еклисиолошко схватање нације ни на који начин не садржи елементе агресије и конфликта међу људима, него, пре упућује на њихове посебности у складу са њиховим светим правима, тако да могу чувати и неговати богатство сопствених традиција, и тако допринети развоју, миру и помирењу свих људи. Због тога, осуђујемо сваки национални фанатизам који води поделама и мржњи међу народима, што резултира протеривањем људи и уништавањем културних и религиозних посебности других народа на планети, као и огрешењем о света права на слободу и достојанство које припада сваком човеку и свакој мањини".

          Јасна и недвосмислена изјава Православних предстојатеља, представља званичну и познату позицију светског Православља у вези овог проблема, и свако друго гледиште, без обзира чије је и од које институције потиче, мора бити одбачено и осуђено.

          Утемељење и вредност човека морају заиста бити прихваћени и поштовани у Европском друштву, и данас и убудуће. Овај став је био присутан током првог миленијума по Христу, и он је примењиван у мисионарским активностима Васељенске Патријаршије. када су, на пример, у деветом веку, просветитељи Словена, Свети Кирило и Методије, послани у Велику Молдавску. Тако је и у десетом веку, Епископ Свети Јеротеј, био послат у Мађарску. Ова мисионарења су представљала ширење Јеванђеља и хришћанског учења без јелинизације људи са којима су мисионари долазили у контакт. Другим речима, без поништавања њихове постојеће културе. У ствари, мисионари су поштовали социокултурно наслеђе тих народа. Они су радили на развијању локалног језика и на афирмацији претпостојеће културе, упркос противљењу, сумњама и одбацивању од стране Римске Црве.

          Која су питања најважнија за данашњу Европу? Политичка? Економска? Или, можда војна?

          Васељенски Патријарх Вартоломеј је рекао, у свом поменутом говору пред европским парламентом да, "Уједињена Европа не може представљати само јединствени програм економског развоја, нити само јединствени план војне одбране. Осим овога, у виду се мора имати и јединствена социјална политика мира и продуктивне сарадње међу европским народима. Овај захтев се односи на културу. То је захтев за разумевањем међуљудских односа и односа међу етничким традицијама".

          Цркве данас нису виђене као представници тако позитивне слику. Упркос томе, нико се не може до краја борити против Цркве Христове.  Историја представља највећи доказ за то. Црква Исуса Христа, чак и у данашњем облику подељености на многе Цркве, има од Бога силу да увек пронађе прави и најбољи пут - свој сопствени пут - и да води стадо Христово вечним вредностима и принципима Јеванђеља. Заиста, све европске цркве настоје да дају такав одговор на горе поменута питања, у свом напору да помогну човеку.

          Конференција Европских Цркава постоји од 1959. У чланство су укључене и све Православне европске Цркве, и оне не постоје само у Централној, Западној, и Северној Европи, већ и у Јужној, Југоисточној и Источној Европи, и пружају се све до Грузије, Крита и Кипра. Ова права димензија Европе, која је прихваћена и коју ове цркве представљају, веома је важна, нарочито из перспективе обликовања Европе као друштва заснованог на вредностима.

          Да будемо још одређенији, ова одговорност би, у односу на социо-политичке промене, требало да се искаже, схватањем Европе онако како је она схваћена од стране Конференције Европских Цркава. Другим речима, требало би имати у виду Европу без националне, локалне, културне, економске или религијске дискриминације. Пуноправност Цркава - чланица је већ утемељена у Европи. Она припада Европи и она уобличује Европу. Ако се ове основне мисли испитају са озбиљних, критичких позиција, онда ће свакако, доминантни свет Западне Европе прихватити историјску чињеницу да европска стварност, другим речима Европа, обухвата Православље, Католицизам и Протестантизам, као што обухвата и Балкан, Турску, Скандинавију, Грузију, Русију и Балтик. Другим речима, Европа обухвата све, од једног краја до другог - Северну, Јужну, Западну, Централну и Источну Европу.

          Верујем да је важно ово подвући, у склопу питања које смо поставили: Шта сачињава европски идентитет? Шта је критеријум? Ова питања је неопходно поставити у намери да се докаже европска зрелост - све ове димензије и опције, које су укључене у садашњу Европу, морају бити узете у разматрање. Без социо-политичких и религиозних критеријума читаве Европе, свака одлука и одговарајуће решење неће бити само једнострани, него и погрешни и штетни. Јер, заиста, само мало њих озбиљно узима у разматрање источну и југоисточну димензију Европе. а ако су и узете у разматрање те димензије су већ просуђене и осуђене, увек према западним стандардима, и виђене су као страна која треба да се исправља и да подноси молбе.

          Гвоздена завеса и Берлински зид су пали, и не дозвољавају никаквим новим завесама - идеолошким, културним, религиозним, економским или неким другим, да се поново спусте над Европом. Гвоздена завеса не дозвољава да буде замењена неком ново, сребрном или златном завесом.

          И тачно у овој тачки, заједничка, екуменска одговорност цркава и хришћана за Европу данашњице и будућности је веома велика, и слична одговорности коју има Светски Савет Цркава (WCC). Овај званични предлог и жеља Васељенског Патријарха још увек није остварен. Са Православне стране, међутим, поздрављена је чврста сарадња Конференције Европских Цркава са Римокатоличком Црквом преко синода Римокатоличке Бискупске Конференције Европе.

          До сада су заиста остварени многи екуменски састанци на европском нивоу. Ови састанци ће имати средишњу важност за екуменску ситуацију у Европи као и за живот људи и народа овог континента, свакако уколико резултат ових састанака буде веома озбиљно разматран од свих, и уколико се буде спроводио. Зенит остварења одговорности Европских Цркава била је Прва Европска Екуменска Конференција са темом "Помирење као дар Божји и извор новог живота".

          Дозволите ми да на овом месту додам нешто што се тиче свих Европљана, и што, макар делом од њих зависи. Како ће хришћанство моћи да опстане и да се развија у земљама иза бивше Гвоздене завесе, када нови развој ових земаља не олакшава нужно опстанак и развој хришћанства?

          Цркве тамо сусрећу и сусретаће многе тешкоће чак и у остваривању њихових пастирских делања и дужности, пошто оне једноставно немају средстава. Без обзира на тешкоће и оскудицу у руковођењу многим људима, религиозно интересовање је веома велико. Са захвалношћу сам се сетио израза Његове Еминенције Кардинала Франца Кенига (Franz Koinig), који је у новинском интервијуу, одговарајући на питање које му је постављено у вези многобројних атеиста и некрштених особа у Русији, одговорио да "ми, као Римокатоличка Црква, имамо дужност да помогнемо Руској Православној Цркви да крсти своје људе". Позив који је Кардинал учинио, једино је коректно становиште, и одговор подесан за жељени екуменски правац кретања, за позицију усмерену ка солидарности. Нарочито на овом месту, желим да изразим своје наде да ће Цркве Запада несебично помоћи тамошњим Црквама, тако да би оне касније биле у могућности да саме себи помогну.

          Ја нисам песимистичан, и чак имам разлога да будем усхићен. Имам наду усред очајања. Ми верујемо у Васкрсење, које претпоставља Распеће. Из тог разлога, карактер хришћана се не може помирити са обесхрабреношћу и простим пристајањем. Схватам да у садашњем свету, упркос свим погрешним трагањима и настојањима за материјалном срећом, многи људи, а нарочито млади, траже Бога и дубље значење живота.

          Из личног искуства видим, да све Цркве у земљама ранијег Источног блока покушавају да нађу решење са своје личне и социјалне проблеме. Такође сам сигуран да Цркве и хришћани тамо, индиректно помажу свима нама, обогаћујући нас и јачајући нас својом духовношћу и живим сведочењем. Само на тај начин ће Цркве у Европи изградити општу екуменску будућност у трећем миленијуму, јер неко не може говорити о уједињеној Европи, нити о Централној или Средњој Европи, без Православних хришћана, без земаља и држава у којима Православни постоје, живе и делају, као и без Православне популације у самим тим земљама.

 

Даме и господо,

 

Једна Европа, која жели да буде достојна свог јелинског имена, је недељива. Европа је један континент, који носи печат истока и запада, севера и југа, подржан с једне стране значењем свог имена у јелинској старини, а са друге, хришћанским начелима. Увек је постојала једна склоност ка оваквим идејама, како у Византији на Истоку, тако и у време ренесансе на Западу. Овај дух укључује стварне темеље Европе, јер се у њему не сусрећу само Источна и Западна Црква, него, такође, и јудаизма и ислам. Будућа политика у вези овога, у оквирима европских снаге, не дозвољава да се се у њој садржи изазов било каквог новог противљења, већ радије, да буде употребљена за помирење, мирни суживот и кохабитацију у духу правде, солидарности и узајамног поштовања.

Многи политичари, научници и новинари Европе, не виде ову неопходност јер се савремене идеологије пост-модерног културног шовинизма противе равноправности многих. Тако видимо невине али и неодговорне изјаве западних политичара. На пример: "Европа се завршава тамо где почиње Православље", или "морамо пазити да труло воће не дође до нас проширењем Европске Уније". Ове изјаве су с једне стране осуђене, али се са друге, разматрају као легални и оправдани ставови. Оваква гледишта потичу из познатог и старог културног империјализма, створеног западневропском лажи. Оне се јавио прво као идеологија културног вођства Запада, у односу на Византијску империју. Та империја је до данас означена као "опадање", омражена као "источно" унижење такозваног "прототипа" (царства) и "креативне снаге". Као наставак тог, у данашњој Европи, представници ове антиевропске идеологије верују да нова европска историја мора бити изнова утемељена и написана, тако да ова историја, основана на класичној литератури, образовању и хришћанству, којима Европа дише на оба плућна крила, мора бити исправљена и замењена Западном, латинско-римском, перспективом или теоријама које у себи садрже културни сукоб између Истока и Запада Сукоб би на тај начин поново постао актуелан.

          Зар намера Европске Уније да Бриселу отвори музеј Европске историје, који почиње са временом Каролимагне, не садржи у себи увреду европског духа и ограничење историје европске културе? Зар Минојска култура Крита, Акропољ Атине, и Константинопољска Света Софија не припадају свим Европљанима и свим хришћанима? Зар разарање мусликанских богомоља у Босни пре неколико година и Православних манастира из 13. и 14. века на Косову, није окренуто против европске културе, и зар ти догађаји не уништавају слику Европе и европски идентитет? Шта је европска култура? Да ли је то само Римско - латинска и Протестантска култура Запада и Севера? Није могуће ограничити културну ширину Европе. У Европи, међутим, постоји само широка лепеза провинцијализама са уједињеним владама, које су више или мање демократске, али које су пре свега оријентисане на питања новца, моћи и индивидуалних интереса - провинцијализам је за резултат имао унију која је потпуно прихваћена и која не служи култури.

          Стога, ова околност, у којој се налази Западна Европа, носи са собом искушења за Цркве Запада, нарочито за Римокатоличку Цркву, од које се очекује да у лику Јована Павла II, бранитеља хришћанске врлине, искористи свој утицај на овај материјалистички свет, у циљу ограничавања политичке похлепе Запада и заједно с тим, ради указивања на чињеницу да Римокатоличка Црква препознаје и поштује извесна ограничења. У другим околностима, било је жеља да се код Православних створи мишљење како Римокатоличка Црква користи слабост Православних Цркава у земљама које се још увек налазе ван Европске Уније или које чекају на улазак у Унију, и да Римокатолици политички подржавају такав став који води еклисиолошком глобализму у смислу увећавања и доминације Папског примата. Ово је имало страшне последице на екуменски покрет.

          Позиција и мисија свих Цркава овде је јасна. Од хришћана Европске Уније зависи да ли ће или неће, нова завеса бити подигнута, да ли ће бити постављене нове политичке границе, и да ли ће бити постављен нови економски, културни и религијски зид. Питање је, да ли ће Цркве подићи свој глас или ће ћутати? Суочавање са овим проблемима, и уопште религиозни живот људи, зависи од достојанства Цркава и њихове будуће улоге, коју ће оне имати у новој Европи. Цркве имају дужност да свакога у свако доба подсећају да човек не живи само о хлебу.

          Верујем да ће све Цркве дати свој одговор на ове нове изазове у стварању нове уједињене Европе, за добро и за спасење људи. Цркве су у позицији, без обзира на њихову подељеност, и могу заједно бити успешне у многим стварима на добро људи Европе, која треба да се афирмише као друштво виших вредности. Из тог разлога, заједничка одговорност Цркава за људе нове и уједињене Европе, не зависи од тога да ли се налазе иза или испред различитих зидова и завеса које су пале или које још увек постоје. Ова одговорност никада није била тако велика као данас.